Sunteți pe pagina 1din 6

EVALUARE SUMATIVĂ LA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

SCRISĂ ÎN CLASA A III-a, Semestrul I ___________________


Învăţător :
Unitatea IV
Subcompetențe:
3.1 Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicând tehnicile de redactare învăţate.

4.6 Utilizarea raţională în vorbire a noţiunilor gramaticale învăţate prin analiza categoriilor
morfologice, clasificarea părţilor de vorbire dintr-un şir de cuvinte sau dintr-un mic text.

4.7 Încadrarea corectă din punct de vedere gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor de vorbire.

Obiective operaționale:
- Să selecteze din text substantive;
- Să selecteze sinonime și antonime la cuvintele date ;
- Să redacteze un text.
- Sa completeze propozițiile cu ortograme.
Barem de corectare

Itemul I 1 puncte - 1 punct pentru un titlu potrivit textului

Itemul II 4 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare întrebare


formulată corect.
-cîte1 pct. pentru scrierea totalmente corectă
a enunţului.
Itemul III 4 puncte - cîte 1punct pentru fiecare sinonim/
antonim descoperit corect
Itemul IV 5 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare substantiv
rescris corect
Itemul V 6 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare ortogramă
folosită corect

Itemul VI 4 puncte - cîte 1 puncte pentru fiecare însușire


scrisă corect

Itemul VII 2 puncte - cîte 1 punct pentru alt sens decît cel din
text
-cîte 1 punct pentru scrierea corectă a
propoziției
Itemul VIII 10 puncte - cîte doua puncte pentru fiecare
propoziție scrisă corect
Total 36 puncte
Convertirea punctelor în note

Nota F.B F.B b B S S

Punctaj
36 puncte 36 -35 34-32 31- 27 26-22 21 -16 15 -10

Rezultatele clasa a III-a

Pe listă Au scris Pe note B S Media % %


de F.B calităţii însuşitei
elevi

AU COMIS GREŞELI:

Itemul Itemul 2 Itemul 3 Itemul Itemul Itemul Itemul Itemul


1 4 5 6 7 8
EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a , Semestrul I ___________________
Numele, prenumele elevului_________________________________
Varianta I
1.Scrie pe linia de sus un titlu potrivit pentru textul propus. L01
______________________________________
Într-o dimineață, cînd Victoraș ieși la poartă, de sus, din cer căzu și se opri
pe gulerașul paltonului său un fulg. Ce s-a mai bucurat băiatul: anume la dânsul pe
guleraș s-a oprit! Putea doar s-o aștepte pe Lenuța, vecina lui.
La școală Victor a venit primul și tot el a fost cel dintâi care i-a spus
învățătoarei despre fulg. Apoi au venit și alți băieței și fetițe cu fulgi pe gulerașe. Numai
că Victor primul adusese vestea despre sosirea iernii.
De bucurie cerul a prins să arunce de sus fulgi albi ca florile de cireș.

Claudia Partole
2. Formulează două întrebări la text.
L012
Ce ________________________________________________________________ ?
L012
Unde _______________________________________________________________?

3.Descoperă în text sinonime.


dalbe - ________________________
din văzduh - ________________________ L01234
a sosit - _________________________
primul - _________________________
4.Transcrie din primul fragment 5 substantive: L01234
_______________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________________
5.Completează propozițiile folosind ortogramele ne-am/neam, la/l-a:
Noi _____________ dus la patinuar.
L01234
________ușă _____________întîlnit cu Ionuț. 56
Ionuț este ___________ cu nenea Cătălin.
Noi ___________ înțeles cu Ionuț să venim _______ patinuar în fiecare
duminică.
6.Găsește cîte două însușiri pentru cuvintele: L012
sărbători - _______________________________________________ L012
brad - ____________________________________________________

7.Alcătuiește o propoziție în care cuvînul cer să aibă alt sens decît cel din text. L012
____________________________________________________________
___________________________________________________________.
8. Scrie un text din 5 enunțuri în care să descrii o zi de iarnă după începutul L02
dat. Odată iarna...
Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlu potrivit, respectă
părţile unui text, respectă regulile de scriere.
L012345
_________________________________________________
____________________________________________________________ L01
____________________________________________________________ L012
____________________________________________________________
____________________________________________________________ Punctaj/
____________________________________________________________ Nota
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a , Semestrul I _________________
Numele, prenumele elevului_________________________________
Varianta II
1.Scrie pe linia de sus un titlu potrivit pentru textul propus.
______________________________________ L01
Într-o dimineață, cînd Victoraș ieși la poartă, de sus, din cer căzu și se opri
pe gulerașul paltonului său un fulg. Ce s-a mai bucurat băiatul: anume la dânsul pe
guleraș s-a oprit! Putea doar s-o aștepte pe Lenuța, vecina lui.
La școală Victor a venit primul și tot el a fost cel dintâi care i-a spus
învățătoarei despre fulg. Apoi au venit și alți băieței și fetițe cu fulgi pe gulerașe. Numai
că Victor primul adusese vestea despre sosirea iernii.
De bucurie cerul a prins să arunce de sus fulgi albi ca florile de cireș.

Claudia Partole
2.Formulează două întrebări la text.
L012
Cine ______________________________________________________________ ?
L012
Când ______________________________________________________________ ?
3.Descoperă în text antonime.
seara- ________________________
L01234
au plecat - ________________________
ultimul - _________________________
se ridică - _________________________
4.Transcrie din al doilea fragment 5 substantive
L012345
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .
5. Completează propozițiile folosind ortogramele sa/ s-a, la/l-a
L012345
Învățătorul __________ apropiat de stejar.
6
Stănică ________îndemnat pe prietenul său să se uite mai atent
________ tulpina stejarului.
_________ despărțire Stănică _______uitat în urmă ________ copacul rotat. L012
6. Găsește cîte două însușiri pentru cuvintele: L012
iarna - _______________________________________________
jucărie - ______________________________________________
7.Alcătuiește o propoziție în care cuvînul poartă să aibă alt sens decît cel din text L012
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. 8. Scrie un text din 5 enunțuri în care să descrii o zi de iarnă după începutul
dat. Odată iarna... L02
Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlu potrivit, respectă
părţile unui text, respectă regulile de scriere.

_________________________________________________ L012345
____________________________________________________________
____________________________________________________________ L01
____________________________________________________________
L012
____________________________________________________________
____________________________________________________________ Punctaj/
____________________________________________________________ Nota
____________________________________________________________
____________________________________________________________