Sunteți pe pagina 1din 6

Instituţia Publică Gimnazil Negurenii Vechi

EVALUARE SUMATIVĂ LA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


SCRISĂ ÎN CLASA A III-a ,,A”, Semestrul I ________________
Învăţător :

Unitatea II
Subcompetențe:
3.1 Redactarea textelor proprii cu şi fără repere, aplicînd tehnicile de redactare învăţate.
2.12 Utilizarea corectă a diverselor sensuri ale cuvintelor: antonime, sinonime în comunicări orale și
scrise
4.2 Identificarea la auz și în scris a componentelor simple: sunet – literă, silabă –cuvînt, cuvînt –
propoziție.
Obiective operaționale

- Sa despartă în silabe cuvinte ;


- Să analizeze morfologic cuvinte;
- Să continuie un gînd;
- Să includă în enunțuri diferite sensuri ale cuvîntului;
- Să selecteze din text antonimele cuvintelor;
Barem de corectare:

Itemul I 4 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare enunț scris


corect în ordinea întîmplărilor din text
Itemul II 7 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt împărțit
în silabe corect,
-cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt analizat
correct.
Itemul III 6 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare cuvînt –
antonim selectat corect
Itemul IV 2 puncte - cîte 1 punct pentru alt sens decît cel din
text
- 1 punct pentru scrierea corectă a
propoziției
Itemul V 4 puncte - cîte1 punct pentru continuarea corectă a
gîndului
-cîte1 pct. pentru scrierea totalmente corectă
a enunţului.
Itemul VI 3 puncte - cîte 1 punct pentru fiecare propoziţie
transcrisă corect
Itemul VII 10puncte -2 puncte pentru că enunțurile scrise
constituie un text.
CRITERIU ELIMINATOR! Dacă nu este
text coerent, itemul se apreciază cu 0
puncte.
Dacă este un text coerent,
se atribuie
-cîte 1 punct pentru fiecare dintre cele 5
enunțuri solicitate.
- 1 punct pentru respectarea părților unui
text;
- 2 puncte pentru corectitudinea ortografică,
punctuațională, lexicală,
gramaticală a textului, după cum urmează:
− 2 puncte pentru un text scris impecabil;
− 1 punct pentru 1-2 greșeli în sumă;
− 0 puncte pentru 3 și mai multe greșeli
comise.
Total 36 puncte

Convertirea punctelor în note

Nota F.B F.B B B S S

Punctaj
36 puncte 36 -35 34-32 31- 27 26-22 21 -16 15 -10 6-9 3-5 2-0
Rezultatele clasa a III-a

Pe Au Pe F.B B S Media % %
listă scris calităţii însuşite!

AU COMIS GREŞELI:

Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul 6 Itemul 7


EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a _____, Semestrul I _________________

Numele, prenumele elevului_______________________

1. Citește textul și realizează sarcinile:


Începuseră ploile de toamnă.
Iepurele pornise spre iarmaroc. Avea doi galbeni și voia să-și cumpere încălțări. Pe dum se întîlni cu
Ogarul. Acesta era îmbrăcat într-o blană și purta în picioare ciuboțele noi.
- Cît ai dat pe ciuboțele?
- Doi galbeni, răspunse Ogarul.
- Merg să-mi cumpăr și eu!
Porniră împreună. Se întunecă.
- Sa ne oprim la hanul Ursului, zise Ogarul.
Aici Ogarul a mîncat pe sătrurate. Iepurele plăti cu cei doi galbeni. Ogarul adormi. Iepurele îi luă
ciuboțeleleși fugi de la han.

Itemi Punctaj
L1234
1. Ordonează enunțurile potrivit întîmplărilor din text :
 Iepurele luă ciuboțelele Ogarului.
 Iepurele se întîlni cu Ogarul.
 Cei doi înnoptară la hanul Ursului.
 Sosise toamna.

L0 1 2 3 4
2. Desparte în silabe cuvintele și analizează fonetic cvintele subliniate: 567
Toamnă- _________________________________________________________
Iarmaroc- _______________________________________________________
Ciuboțele- ________________________________________________________
Iepurele- _________________________________________________________
Încălțări- _________________________________________________________

3. Găsește în text antonime pentru cuvintele:


conteniseră - _____________ dezbrăcat – __________________ L0 1 2 3 4
56
ai luat - _____________ vechi - __________________
să vînd - _____________ se trezi - __________________

4. Alcătuiește o propoziție în care cuvîntul ,,galben” sa aibă alt înțeles L012


decît cel din text
________________________________________________________________
5. Continuă propozițiile: L012
 La han, Ogarul a mîncat și a băut pe săturate, deoarece
__________________________________________________________.

 Iepurele a luat ciuboțelele Ogarului, deoarece


__________________________________________________________________ . L012

6. Transcrie din text o propoziţie enunţiativă, exclamativă, interogativă. L0123


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

7. Scrie un text din 5 propoziţii în care să descrii un iepuraş.

Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlu potrivit, respect părţile unui
text, respectă regulile de scriere.

__________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L02
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L012345
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Nota____________ Puncte_________________