Sunteți pe pagina 1din 6

Instituţia Publică Liceul Teoretic ,,Ion Creangă”

EVALUARE SUMATIVĂ LA LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


SCRISĂ ÎN CLASA A III-a ,,A”, Semestrul I
Învăţător :
Unitatea VI
Subcompetenţe:
3.7 Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie la dialog şi la enumerare
4.8 Înlocuirea substantivelor cu pronume personale în scopul înlăturării repetărilor iritante.
4.6 Încadrarea corectă din punct de vedere gramatical şi logic în enunţuri proprii a părţilor de
vorbire.

Obiective operaţionale:
- Să descopere verbele și să le analizeze morfologic;
- Sa formuleze întrebări în baza textului ;
- Să selecteze din text antonimele cuvintelor;
- Să alcătuiască enunţuri cu ortogramele propuse.
Barem de corectare

Itemul Scor Răspuns corect Observaţii


maxim
I 1 puncte Se acceptă orice titlu potrivit - 1 punct pentru un titlu potrivit textului

II 6 puncte Se acceptă orice întrebare - cîte 1 punct pentru o întrebare


formulată şi scrisă corect potrivită textului, logică şi coerentă:
-cîte 1 pct. pentru scrierea totalmente
corectă a enunţului.
III 6 puncte Se acceptă orice verb selectat - cîte 2 puncte pentru fiecare verb selectat
și analizat corect și analizat corect

IV 3 puncte Sinonime: Se ivește, radiază, - cîte un punct pentru fiecare


îngînă; sinonim/antonim descoperit corect
Antonime: Mohorîte,
neobosita, dispare
V 4 puncte Răspuns posibil: - cîte 1 punct
Păsărica va cînta la geam. pentru fiecare
Soarele v-a trimis un mesaj. ortogramă
Soarele vrea să-i încălzească pe utilizată corect în
toți . Amicii săi sînt amabili. enunţ
-1 punct pentru
scrierea
totalmente corectă
a enunţului.
VI - cîte un punct pentru fiecare cuvînt înrudit
4 puncte descoperit și scris corect
VII 10 -2 puncte pentru că enunțurile scrise
puncte constituie un text.
CRITERIU ELIMINATOR! Dacă nu este
text coerent, itemul se apreciază cu 0
puncte.
Dacă este un text coerent,
se atribuie
-cîte 1 punct pentru fiecare dintre cele 5
enunțuri solicitate.
- 1 punct pentru respectarea părților unui
text;
- 2 puncte pentru corectitudinea
ortografică, punctuațională, lexicală,
gramaticală a textului, după cum urmează:
− 2 puncte pentru un text scris impecabil;
− 1 punct pentru 1-2 greșeli în sumă;
− 0 puncte pentru 3 și mai multe greșeli
comise.
Total 34
Convertirea punctelor în note

Nota FB FB B B S S
Punctaj
34 puncte 33-34 30-32 25-29 20-24 14-19 13-9

Rezultatele clasa a III-a

Pe Au Pe: F B S Media % %
listă scris B calităţii însuşitei

AU COMIS GREŞELI:

Itemul 1 Itemul 2 Itemul 3 Itemul 4 Itemul 5 Itemul 6 Itemul 7


EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a _____, Semestrul II _________________
Varianta I
Numele, prenumele elevului_________________________________

1.Scrie pe linia de sus un titlu potrivit pentru textul propus. L01


______________________________________

În zilele mohorâte şi ploioase mica pitulice nu are un aspect prea atrăgător. Se iveşte
pe rămurică, apoi dispare prin tufişuri şi n-o mai vezi. Dar iată că s-a arătat soarele. Pe
frunzele mesteacănului strălucesc picăturile de apă şi în aceste împrejurimi radiază
parcă şi pitulicea . Neobosita păsărică sare de pe o creangă pe alta, îngânându-şi
cântecul plăcut.

2. Formulează trei întrebări în baza textului .


_____________________________________________________________________ ? L 012
______________________________________________________________________? L 012
______________________________________________________________________?
L 012
3. Selectaţi din text trei verbe şi analizaţi- le morfologic.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ L012
_____________________________________________________________________ L012
_____________________________________________________________________ L012
4. Descoperă în text sinonime:
se arată – ______________
străluceşte – ______________ L0123
fredonează - ______________
5. Alcătuiţi propoziţii cu ortogramele va/ v - a
_____________________________________________________________________ . L012
_____________________________________________________________________ . L012
6. Scrie cite 2 cuvinte înrudite cu:
substantivul frunza verbul a străluci
________________________ _______________________
________________________ ________________________
L012
7. Scrie un text din 5 propoziţii în care să descrii meseria de învăţător. L012
Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlu potrivit, respectă părţile unui text,
respectă regulile de scriere.

__________________________________________ L02
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01234
___________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Punctaj/
___________________________________________________________________ Nota
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
EVALUARE SUMATIVĂ LA LIMBA ROMÂNĂ
SCRISĂ ÎN CLASA A III-a _____, Semestrul II ________________
Varianta II
Numele, prenumele elevului_________________________________

1.Scrie pe linia de sus un titlu potrivit pentru textul propus. L01


______________________________________

În zilele mohorîte şi ploioase mica pitulice nu are un aspect prea atrăgător. Se iveşte
pe rămurică, apoi dispare prin tufişuri şi n-o mai vezi. Dar iată că s-a arătat soarele. Pe
frunzele mesteacănului strălucesc picăturile de apă şi în aceste împrejurimi radiază
parcă şi pitulicea . Neobosita păsărică sare de pe o creangă pe alta, îngânându-şi
cântecul plăcut.

2. Formulează trei întrebări în baza textului .


___________________________________________________________ ? L012
____________________________________________________________? L012
____________________________________________________________?
L012
3. Selectaţi din text trei verbe şi analizaţi- le morfologic.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ L012
_____________________________________________________________________ L012
_____________________________________________________________________ L012
4. Descoperă în text antonime:
Vesele – ______________
obosita – ______________ L0123
apare - ______________
5. Alcătuiţi propoziţii cu săi/ să-i
_____________________________________________________________________ . L012
_____________________________________________________________________ . L012
6. Scrie cite 2 cuvinte înrudite cu:
substantivul pasăre verbul a ploua
________________________ _______________________
________________________ ________________________

7. Scrie un text din 5 propoziţii în care să descrii meseria de medic.


Atenţie! În redactarea textului tău: alege titlu potrivit, respectă părţile unui text,
respectă regulile de scriere. L02

__________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01234
___________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L01
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ L012
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ Punctaj/
___________________________________________________________________ Nota
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________