Sunteți pe pagina 1din 7

Referința (conform stilului APA)

Rowley, J., Slack, F. (2004). Conducting a literature review. Management research news, 27 (6), 31-39.
Nr. de Idei rezumate și citate reprezentative (cu mai puțin de 40 de cuvinte și plasate între ghilimele) Întrebări, discuții, reflecții
pagină personale
Documentarea teoretică este benefică pentru a crea o bază pe care se pot dezvolta idei ulterioare, pentru a crea
32 bibliografia sau pentru a prezenta variante de metode folosite care îi pot ajuta pe ceilalţi şi totodată este
benefică în analizarea şi interpretarea rezultatelor.
Volumul de informaţie găsit trebuie trecut prin filtrul propriu, dar în primul rând trebuie analizată veridicitatea
32 surselor. De asemenea, bibliografia diferitelor articole sau cercetări este o sursă valoroasă de alte lucrări pe
acelaşi subiect.
Nu trebuie neglijate nici cărţile, întrucât reprezintă o sursă bună de informare. Alege cărţi care sunt scrise pe
subiectul căutat de tine, cărţi publicate recent pentru o bună perspectivă, actuală asupra a ceea ce te
interesează, în care informaţiile sunt prezentate într-o manieră clară şi explicită, uşor de înţeles.
În acelaşi timp, internetul poate fi o sursă de documentare, însă este nevoie de atenţie, întrucât informaţiile sunt
33-34 multe, iar persoanele care publică diverse articole pot avea propriile concluzii, mesaje de transmis. Astfel, în
momentul în care alegi să cauţi pe internet surse de documentare, asigură-te că ştii cui se adresează, cine a
publicat informaţia respectivă, ce pregătire are autorul, care sunt referinţele utilizate, ce cred ceilalţi cititori
despre respectivele informaţii, cum le cataloghează?

Documentarea se poate face prin diferite modalități: cu ajutorul motoarelor de căutare web, prin consultarea
34
cataloagelor bibliotecilor, dar și a bazelor de date care permit accesul diverselor lucrări.
Căutarea în bazele de date online este întotdeauna o variantă bună de documentare. Pentru rezultate favorabile
căutării, încearcă să cauți după cuvinte cheie, dar, pentru o căutare optimă, folosește termeni specifici sau
nume proprii, ce au legătură cu subiectul despre care cauți informații. Îți vor apărea rezultate în funcție de
35 relevanță, frecvența apariției cuvinelor cheie în text. Există posibiloitatea ca rezultatele găsite de motorul de
căutare să nu fie în conformitate cu subiectul căutat, ci doar să conțină cuvintele cheie căutate, însă într-un alt
context. Cu cât cuvintele/ frazele pe care le folosim pentru a căuta sunt mai exacte, cu atât rezultatele vor fi
mai relevante
O bună variantă pentru găsirea unor cuvinte cheie/ fraze este reprezentată de utilizarea unei hărți conceptuale,
ce presupune prezentarea unor concepte cheie legate de subiectul căutat și legătura dintre acestea. Această
36 metodă, a hărții conceptuale, ajută la cearea unei imagini mai clare asupra subiectului, nu există totuși o
variantă bună a acesteia, o hartă conceptuală oferind posibilitatea modificării, întrucât pot fi găsite relații noi
între cuvintele cheie, adăugați noi termeni.
Hărțile conceptuale sunt menite să ajute persoana care cercetează un document să înțeleagă mult mai bine
37
conținutul.
37-38 Există 5 pași recomandați în urma cărora se poate realiza un review:
- analizarea documentelor: ajută la o bună categorisire a informației și la găsirea unor termeni cheie
specifici literaturii de specialiate.
- luarea de notițe este benefică pentru alegerea mai clară a mesajelor cheie și a temelor. Astfel este
recomandată utilizarea adnotărilor și marcatorilor. Este de evitat utilizarea unui marker, întrucât
tendința este de a scoate în evidență cât mai multe informații, ceea ce poate conduce la îngreunarea
procesului de triere a informațiilor.
- Structurarea analizei presupune organizarea conceptelor descoperite și a temelor cheie.Trebuie ținută
seama de specificul cercetării.
- Scrierea propriu-zisă a review-ului implică dezvoltarea unor comentarii pe baza adnotărilor făcute
anterior, respectându-se de altfel și structura stabilită. Utilizarea informațiilor din cel puțin trei
materiale studiate poate fi cheia pentru un review calitativ.
- Trebuie ținut cont de notarea surselor din care informațiile au fost preluate, întrucât acest aspect este de
ajutor pentru realizarea bibliografiei.
- Citarea este un aspect foarte important, trebuie realizată în mod corect

Referința (conform stilului APA)

Undertaking a literature review:a step-by-step approach (Efectuarea unei revizuiri a literaturii:o abordare pas cu pas)

Nr. de Idei rezumate și citate reprezentative (cu mai puțin de 40 de cuvinte și plasate între ghilimele) Întrebări, discuții, reflecții
pagină personale
Scopul acestui articol este de a prezenta un ghid pas cu pas pentru a facilita înțelegerea prin prezentarea Acest articol are ca scop prezentarea
unui ghid.
elementelor critice ale procesului de revizuire a literaturii și pentru a facilita elevului înțelegerea asistenților
38
medicali și a recenzilor începători.

O revizuire a literaturii este un rezumat obiectiv, amănunțit și analiza critică a literaturii relevante disponibile Aduce cititorul pe un subiect.
de cercetare și non-cercetare pe tema studiată (Hart, 1998).
38 Scopul său este de a aduce cititorul pe un subiect și formează baza pentru un alt scop.
Această revizuire este esențială pentru a spori fluxul si lizibilitatea respectiv utilizarea corectă a
terminologiei .
Revizuirea literaturii tradiționale sau narative rezumă un corp de literatură și trage concluzii despre subiectul Revizuirea literaturii poate fi
38
în cauză. Corpul literaturii este alcătuit din studiile relevante și cunoștințe care se adresează domeniului. Este tradițională sau narativă.
selectivă în materialul pe care îl folosește, este utilă în colectarea unui volum de literatură, rezumându-l și
sintetizându-l. Are ca scop fundalul cuprinzător pentru înțelegerea curentului și evidențierea semnificației noii
cerceetări.Este utliă în dezvoltarea cadrelor conceptuale sau teoretice.
Spre deosebire de recenzia tradițională sau narativă, sistematică recenziile folosesc o abordare mai riguroasă și Sistematizarea este de a furniza
mai bine definită revizuirea literaturii într-un domeniu specific, sunt folosite pentru a răspunde la întrebări studii publicate si nepublicate la un
39 bine concentrate despre practica clinica. Scopul sistematizării este de a furniza o listă cât mai completă anumit subiect.
posibilă a tuturor studii publicate și nepublicate referitoare la un anumit anume subiect, iar recenziile
tradiționale încearcă să rezume rezultatele unui număr de studii.
Meta -analiza este procesul de a lua un corp mare de descoperiri cantitative și efectuarea de analize statistice Meta-analiza este în mare măsură o
în pentru a integra aceste constatări și a îmbunătăți înțelegerea. tehnică statistică.
Metaanaliza este văzută ca o formă de revizuire sistematică care este în mare măsură o tehnică statistică.
39 Aceasta implică luarea constatărilor din mai multe studii pe același subiect și analizându-le folosind proceduri
statistice standardizate. Acest lucru ajută la desen concluzii și detectează tipare și relații între descoperiri (Polit
și Beck, 2006).

Meta-sinteza este tehnica nestatistică folosită să integreze, să evalueze și să interpreteze rezultatele multiplelor Meta-sinteza are scopul de a
studii calitative de cercetare. transforma individul descoperirii în
Spre deosebire de meta-analiză, unde intenția finală este de a reduce constatările, metasinteza presupune noii concepții și interpretări.
39
analiza și sintetizarea elementelor cheie în fiecare studiu, cu scopul de a transforma individul descoperiri în
noi conceptualizări și interpretări (Polit și Beck, 2006).

39
Procesul de revizuire a literaturii

- Selectarea unui subiect de recenzie

-Căutarea literaturii
-Adunarea, citirea și analiza literaturii

-Scrierea recenziei

- Referințe

Selectarea unui subiect de recenzie poate fi o sarcină descurajantă pentru studenți, eroarea obișnuită pentru
începători este de a selecta un titlu de recenzie toate cuprinzând, cum ar fi „ulcere de presiune” sau „durere”.
39 Recenzii de literatură care fac parte din cursurile academice au de obicei limite de cuvinte strict impuse și este
important să adere la această limită.

A abordarea sistematică este considerată cel mai probabil să genereze o revizuire care va fi benefică în Este important, prin urmare,
informarea practicii (Hek și Langton, 2000). În timp ce o recenzie narativă sau tradițională nu este la fel ca o identificarea bazelor de date
revizuire sistematică, principiile și structura acesteia poate fi util în determinarea abordării dvs. (Timmins și relevante subiectului.
40
McCabe, 2005). În zilele noastre, căutările de literatură se efectuează cel mai frecvent folosind calculatoare și
baze de date electronice. Căutările de cuvinte cheie sunt cea mai comună metodă de identificarea literaturii
(Ely și Scott, 2007).
În efectuarea căutării literaturii este important să se păstreze o înregistrare a cuvintelor cheie și metodelor Pentru bazele de date americane,
utilizate în căutarea literatura de specialitate deoarece acestea vor trebui identificate ulterior la descriere modul cum ar fi CINAHL, cuvintele cheie
în care a fost efectuată percheziția (Timmins și McCabe, 2005). O altă considerație este cât timp trebuie alocat utilizate pentru identificarea
pentru căutare (Younger, 2004), ca căutare și identificare a datelor sunt pașii inițiali ai procesului și analizele termenilor poate diferi de britanică
40 efectuate în cadrul sarcinile academice au perioade limitate. prin ortografie și semnificație
(pentru exemplu, tumoră / tumoră,
pediatrică / pediatrică,
transculturală / multicultural)
(Younger, 2004).
Analizând și sintetizând literatura ,în acest moment al procesului, ceea ce a fost determinat ca s-ar fi adunat Cei mai comuni operatori booleeni
40
literatura adecvată. În primă fază este recomandabil să efectuați o primă lectură a documentului articole care sunt „ȘI”, „SAU” și „NU” (Ely și
au fost colectate pentru a avea o idee despre ce sunt despre, este necesar să reveniți la articole pentru a Scott, 2007).
întreprinde o revizuire mai sistematică și critică a conținutului.
În scopul unei bune înregistrări păstrând, se sugerează ca sursa și referința completă sunt de asemenea incluse.
Prin urmare, o primă importantă pasul în evaluarea unei recenzii este de a determina originalul acesteia scopul
41
și perspectiva. În acest fel va fi posibil să stabiliți întrebări de evaluare adecvate.

Definirea tipurilor de surse pentru o revizuire Aceastea constituie, de asemenea, o


bază bună pentru redactarea
Sursa primară
recenziei.
De obicei, un raport al cercetătorilor originali ai unui studiu
Sursa secundară
Descriere sau rezumat de către altcineva decât
41 cercetător original, de ex. un articol de recenzie
Lucrări conceptuale / teoretice referitoare la descriere sau analiză a teoriilor sau conceptelor asociate
subiectului
Opinii anecdotice / opinii / clinice sau opinii despre subiect care nu sunt cercetare, recenzie sau natură
teoretică. Clinic poate fie studii de caz sau rapoarte din setările clinice De la: Colling (2003).

Etapa finală a evaluării este de a scrie un scurt rezumat al


41 fiecare articol și poate include gânduri cheie, comentarii, puncte forte și punctele slabe ale publicației.

42 Scrierea recenziei, baza binelui ,scrisul este evitarea cuvintelor lungi și confuze și păstrarea jargonului la
minimum. Propozițiile trebuie păstrate cât mai scurte posibil cu un singur mesaj clar și ortografia și gramatica
ar trebui să fie exacte și în concordanță cu forma de a fi engleză folosit. Este important să fim logici și să
existe unele elemente cheie care trebuie incluse în toate recenziile literaturii. În primul rând, raportul scris ar
trebui să includă o introducere, corp și concluzie (Burns și Grove, 2007).
Introducerea, ar trebui să includă scopul revizuirii și o scurtă prezentare generală a „problemei”. Este Acest oferă cititorului o oarecare
important ca sunt prezentate sursele de literatură și termenii cheie de căutare. Corpul principal al raportului perspectivă asupra amplorii și
prezintă și discută constatări din literatură. Revizuirea ,ar trebui citiți ca o evaluare critică a informațiilor profunzimii literatura provine și
42 disponibile pe subiect, evidențiind și comparând rezultatele din surse cheie. . Rolul examinatorul trebuie să facilitează, de asemenea, o anumită
rezume și să evalueze dovezile despre un subiect, indicând asemănări și diferențe și oferind posibile explicații judecată ca. la validitatea creanțelor
pentru eventualele neconcordanțe descoperite (Polit și Beck, 2006). formulate.

Revizuirea ar trebui să se încheie cu un rezumat concis al descoperirile care descriu cunoștințele și oferta În toate recenziile, unele
actuală un motiv pentru desfășurarea cercetărilor viitoare. Într-o recenzie, care face parte dintr-un studiu, orice recomandări sau implicații pentru
43 lacune în cunoștințe care au fost identificate ar trebui să conducă în mod logic la acest scop a studiului propus. practică, educație și ar trebui incluse
cercetările.

Revizuirea literaturii ar trebui să se încheie cu o completă lista bibliografică a tuturor cărților, articolelor din Omisiunile sau erorile de referință
jurnale, rapoartelor și alte mass-media, la care au fost menționate în lucrare. O strategie utilă este crearea unui sunt foarte obișnuite și elevii pierd
fișier separat pentru referințe și de fiecare dată când o publicație este citată, poate fi adăugat imediat la această adesea note vitale în sarcină din
43
listă. Amintiți-vă, referința lista poate fi o sursă utilă de literatură pentru alții care sunt interesat de studierea cauza asta.
acestui subiect (Coughlan și colab., 2007) și, prin urmare, trebuie depuse toate eforturile pentru a se asigura că
este corectă.
O revizuire a literaturii este centrală în procesul de cercetare și poate ajuta la rafinarea unei întrebări de Scrierea unui revizuirea literaturii
cercetare prin determinarea neconcordanțe într-un corp de cunoștințe, poate ajuta inspirați noi inovații și idei este o abilitate care trebuie învățată.
43
de cercetare în timp ce creați o mai bună înțelegere despre un subiect.

PUNCTE CHEIE
Realizarea unei revizuiri a literaturii este o caracteristică cheie în multe cursuri de studiu,
43
un pas esențial în procesul de cercetare și este fundamental în dezvoltarea practicii și politicii clinice.
Tipurile de recenzii ale literaturii includ narativ sau tradițional, revizuire sistematică, meta-analiză și meta-
sinteză.
Realizarea unei revizuiri a literaturii include identificarea unui subiect de interes, căutarea și recuperarea
literaturii adecvate, analizarea și sintetizarea constatările și redactarea unui raport.
O abordare structurată pas cu pas facilitează producerea unui cuprinzător și revizuirea informată a literaturii.

S-ar putea să vă placă și