Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE REINSCRIERE

pentru anul școlar 2021-2022

Numele şi prenumele copilului: ________________________________________


data nașterii _______________locul nasterii: ______________________________
CNP:_____________________________
Cetăţenia:_________________/naţionalitatea_____________/religia:___________
Adresa:localitatea______________________str____________________________
nr._______bloc________etaj_____________ap.________judeţ________________
Date părinți:
Tata___________________________________Studii: superioare/ medii
ocupatia___________________ loc de muncă_____________________________
telefon_________________e-mail_______________________________________
Mama__________________________________Studii: superioare/ medii
ocupatia____________________loc de munca_____________________________
telefon_________________e-mail_______________________________________

Solicităm reînscrierea fiului/fiicei noastre la Grădiniţa cu Program Prelungit „Universităţii


Babeş-Bolyai’’ în anul şcolar 2021/2022.
Ne angajăm să plătim suma de 12.00 lei/zi, reprezentând costul hranei, anticipat în fiecare
lună, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru luna în curs.
Suntem de acord să i se aplice copilului chestionare în scop didactic, să fie filmat şi
fotografiat în scop didactic şi să fie consiliat de psihologul grădiniţei.
Ne angajăm să anunţăm telefonic orice întârziere, absenţă, îmbolnăvire, schimbare în
programul copilului.

CUNOSC ŞI ACCEPT CONDIŢIILE OFERITE DE GRĂDINIŢĂ

Sunt de acord ca datele personale din prezenta cerere să fie prelucrate conform Conform
cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679/2017 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Sunt de acord să primesc informații privind situația și progresul școlar la adresa de email
comunicată în prezenta cerere.

Numele /semnatura
Mama__________________________/_____________
Tata___________________________/______________