Sunteți pe pagina 1din 3

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Combaterea criminalității organizate: o nouă strategie pe 5 ani pentru


consolidarea cooperării în întreaga UE și pentru o mai bună utilizare a
instrumentelor digitale pentru investigații
Bruxelles, 14 aprilie 2021
Astăzi, Comisia prezintă o nouă strategie a UE de combatere a criminalității organizate, care se
axează pe consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării legii și a cooperării judiciare,
pe combaterea structurilor criminalității organizate și a infracțiunilor de înaltă prioritate, pe
eliminarea profiturilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și pe asigurarea unui răspuns modern la
evoluțiile tehnologice. Grupurile infracționale organizate continuă să se dezvolte și să evolueze, după
cum o demonstrează adaptarea lor rapidă la pandemia de coronavirus, ilustrată de exemplu prin
creșterea numărului de produse medicale contrafăcute și a criminalității online. Grupurile
infracționale organizate active în Europa sunt implicate într-o varietate de activități infracționale, cele
mai frecvente fiind traficul de droguri, criminalitatea organizată contra patrimoniului, frauda,
introducerea ilegală de migranți și traficul de persoane. În 2019, veniturile provenite din săvârșirea
de infracțiuni pe principalele piețe infracționale s-au ridicat la 1 % din PIB-ul UE, respectiv 139 de
miliarde EUR.
Strategia prezintă instrumentele care pot fi folosite și măsurile care trebuie adoptate în următorii 5
ani pentru a distruge modelele de afaceri și structurile organizațiilor criminale la nivel transfrontalier,
atât online, cât și offline.
Vicepreședintele pentru promovarea modului nostru de viață european, Margaritis Schinas, a
declarat: „Criminalitatea organizată utilizează din ce în ce mai mult noile tehnologii și profită de orice
ocazie pentru a-și extinde activitățile ilegale, atât în mediul online, cât și offline. Recentele cazuri
emblematice, cum ar fi EncroChat, au arătat cât de sofisticate sunt aceste rețele de criminalitate
organizată. Acest lucru arată cât de importante sunt eforturile noastre de combatere a criminalității
organizate la nivel transfrontalier. Strategia de astăzi va contribui la lovirea acestor infractori în
punctul cel mai vulnerabil, subminând modelul lor de afaceri, care se bazează pe o lipsă de
coordonare între state.”
Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, a declarat: „E clar că trebuie să ne intensificăm
eforturile de combatere a grupurilor de criminalitate organizată, care reprezintă una dintre cele mai
grave amenințări la adresa securității noastre. Este vorba de grupuri extrem de profesioniste și care
au un caracter transnațional: 70 % dintre grupurile infracționale sunt active în peste 3 state
membre. Aceste grupuri s-au adaptat rapid la pandemie, transferându-și activitățile online și oferind
spre vânzare remedii contrafăcute sau inexistente. Am detectat deja tentative de escrocherie prin
care se încerca vânzarea a peste 1 miliard de doze de vaccin contrafăcute. Strategia noastră este un
program pe 5 ani menit să consolideze aplicarea legii la nivel european atât în lumea fizică, cât și în
mediul digital. Prin măsurile pe care le propunem astăzi, vom trece de la cooperarea polițienească
ocazională la parteneriate permanente între forțele noastre de poliție și vom merge pe urma banilor
pentru a-i aresta pe infractori în cadrul anchetelor financiare.”
Strategia are următoarele obiective:
Consolidarea cooperării în materie de asigurare a respectării legii și a cooperării
judiciare Având în vedere că 65 % dintre grupurile infracționale active în UE au membri cu
naționalități multiple, schimbul eficace de informații între autoritățile de aplicare a legii și
autoritățile judiciare din întreaga UE este esențial pentru combaterea eficace a criminalității
organizate. Comisia va extinde, moderniza și consolida finanțarea pentru Platforma
multidisciplinară europeană împotriva amenințărilor infracționale (EMPACT), structura care,
începând din 2010, reunește toate autoritățile europene și naționale relevante pentru a
identifica amenințările infracționale prioritare și pentru a le combate în mod colectiv. Comisia
va propune modernizarea cadrului „Prüm”, care permite schimbul de informații privind ADN-ul,
amprentele digitale și înmatricularea vehiculelor. Pentru a se asigura că autoritățile de aplicare
a legii din întreaga UE pot colabora mai bine în contextul unui cadru de reglementare modern,
Comisia va propune un Cod al UE de cooperare polițienească care va permite unificarea
mozaicului actual de diverse instrumente și acorduri multilaterale de cooperare ale UE.
Atingerea obiectivului de a asigura, până în 2023, interoperabilitatea sistemelor de informații
pentru gestionarea securității, a frontierelor și a migrației va ajuta autoritățile de aplicare a
legii să detecteze și să combată mai bine frauda de identitate utilizată adesea de infractori. În
sfârșit, pentru a combate mai eficient rețelele infracționale care își desfășoară activitatea la
nivel internațional, Comisia propune astăzi și începerea negocierilor cu privire la un acord de
cooperare cu Interpol.
Sprijinirea unor anchete mai eficace pentru a distruge structurile criminalității
organizate și concentrarea asupra infracțiunilor cu prioritate ridicată și specifică: Este
necesar să se intensifice cooperarea la nivelul UE pentru a dezmembra structurile criminalității
organizate. Pentru a asigura combaterea eficientă a unor forme specifice de criminalitate,
Comisia va propune revizuirea normelor UE ce vizează combaterea infracțiunilor ecologice și va
institui un set de instrumente al UE împotriva contrafacerii, în special a produselor medicale.
Comisia va prezenta măsuri de combatere a comerțului ilicit cu bunuri culturale. De asemenea,
Comisia prezintă astăzi o strategie dedicată combaterii traficului de persoane.
Garantarea faptului că infracțiunile nu aduc profit: Peste 60 % dintre rețelele infracționale
active în UE sunt implicate în acte de corupție și peste 80 % utilizează întreprinderi legitime
drept paravan pentru activitățile lor, în timp ce doar 1 % din activele provenite din săvârșirea
de infracțiuni sunt confiscate. Combaterea practicii care constă în obținerea de fonduri din
săvârșirea de infracțiuni este esențială pentru demascarea, pedepsirea și descurajarea
criminalității. Comisia va propune revizuirea normelor UE privind confiscarea profiturilor
provenite din săvârșirea de infracțiuni, dezvoltarea normelor UE privind combaterea spălării
banilor, promovarea lansării rapide a anchetelor financiare și evaluarea normelor UE existente
în materie de combatere a corupției. Acest lucru va contribui, de asemenea, la evitarea
infiltrării acestor grupuri în economia legală.
Adaptarea autorităților de aplicare a legii și a sistemului judiciar la era
digitală: Infractorii comunică și săvârșesc infracțiuni online, lăsând urme digitale
online. Având în vedere că 80 % dintre infracțiuni au o componentă digitală, autoritățile de
aplicare a legii și sistemul judiciar au nevoie de acces rapid la piste și probe digitale. Aceste
autorități trebuie să utilizeze și ele tehnologia modernă și să dispună de instrumente și
competențe pentru a ține pasul cu modurile de operare ale grupurilor infracționale
moderne. Comisia va analiza și va prezenta posibile abordări în ceea ce privește păstrarea
datelor și va propune o cale de urmat pentru a aborda accesul legal și specific la informații
criptate în contextul anchetelor și al urmăririlor penale, protejând, totodată, securitatea și
confidențialitatea comunicațiilor. De asemenea, Comisia va colabora cu agențiile relevante ale
UE pentru a pune la dispoziția autorităților naționale instrumentele, cunoștințele și expertiza
operațională necesare pentru efectuarea de investigații digitale.
Context
Strategia de astăzi face parte din eforturile UE de promovare a securității tuturor cetățenilor
europeni, astfel cum se subliniază în Strategia UE privind o uniune a securității.
Strategia de combatere a criminalității organizate se bazează pe cea mai recentă evaluare realizată
de Europol o dată la 4 ani cu privire la amenințările pe care le reprezintă formele grave de
criminalitate și criminalitatea organizată, publicată la 12 aprilie 2021.
Pentru informații suplimentare
Comunicarea privind o strategie a UE de combatere a criminalității organizate pentru perioada 2021-
2025
Documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind EMPACT, instrumentul emblematic al UE pentru
cooperarea în vederea combaterii criminalității internaționale organizate și grave
Recomandarea de decizie a Consiliului de autorizare a deschiderii negocierilor privind un acord de
cooperare între UE și Interpol
NOTA DE INFORMARE: Strategia UE privind combaterea criminalității organizate și Strategia UE
privind combaterea traficului de persoane
Fișa informativă: Combaterea criminalității organizate
Comunicatul de presă: Combaterea traficului de persoane: o nouă strategie axată pe prevenire, pe
destrămarea activităților infracționale și pe consolidarea capacității de acțiune a victimelor
Rapoartele Europol cu privire la evoluția criminalității organizate în timpul pandemiei de COVID-19
Evaluarea Europol din 2021 a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și
criminalitatea organizată

IP/21/1662

Persoane de contact pentru presă:


Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Laura BERARD (+32 2 295 57 21)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )
Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Related media
Coronavirus - Estonia

S-ar putea să vă placă și