Sunteți pe pagina 1din 6

Comunicare în Limba română 29 mai 2017

Test de evaluare finală, clasa a II-a

Citește textul:
Albina se odihnea pe o floare de nufăr din mijlocul unei bălți.
Aripile i se umeziseră și nu mai putea zbura. Tocmai atunci trecu pe acolo o
vulpe care încerca să scape de ogarii vânătorului. Albina o rugă să o ia și
pe ea. Vulpea îi spuse să se așeze pe capul său. Apoi trecu balta înot și
alergă în continuare.
Pe urmele vulpii veniră și ogarii urmați de vânător. Vulpea nu reuși să se ascundă, iar ogarii îi
tăiară calea.
Albina își uscase între timp aripile. Îi mulțumi vulpii și zbură iute către vânător. Când acesta
tocmai voia să apese pe trăgaci, albina îl înțepă în mână. Astfel, vânătorul își risipi cartușele fără să
nimerească vulpea.
(Albina și vulpea, poveste populară românească)

1. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.


 Vulpea și albina s-au întâlnit în mijlocul unei…
a) păduri b) poieni c) bălți d) lac
 Cum a ajutat-o vulpea pe albină?
a) I-a uscat aripile. b) A trecut-o balta. c) A așezat-o pe o creangă. d) A trecut-o lacul.
 Cum a ajutat-o albina pe vulpe?
a) A înțepat ogarii. b) A bâzâit vânătorul. c) A înțepat vânătorul. d) I-a gonit pe ogari.
 Ce înseamnă ogar?
a) câine de pază b) câine polițist c) câine de companie d) câine de vânătoare
 Ce înseamnă a tăia calea?
a) A merge pe drumul cel mai scurt. b) A ieși înaintea cuiva pentru a-l opri din drum.
c) A fi în încurcătură. d) A-și face drum.
 Proverbul potrivit acestui text este:
a) Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. b) Pe cine nu lași să moară nu te lasă să trăiești.
c) Bine, faci, bine găsești. d) Cine se scoală de dimineață, departe ajunge.

2. Răspunde la întrebări:
 De ce nu mai putea albina să zboare?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

 Cum a traversat vulpea balta?


_____________________________________________________________________________________________________

 Când l-a înțepat albina pe vânător?


_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
3. Desparte în silabe cuvintele:

albină - _________________ mijlocul - ____________________ floare - _______________


vulpii - _________________ bălți - _____________ nimerească - __________________________
4. Transcrie din text câte un cuvânt care să conțină unul din grupurile:
ea - ___________________ oa - ___________________ ia - ___________________

5. Subliniază vocalele din propoziția:


Vânătorul nu reuși s ă î m p u ș t e v u l p e a.

6. Alcătuiește enunțuri cu cuvintele: s-a, s-au, sa, sau, într-o, într-un, dintr-o, dintr-un.
Folosește semnele de punctuație: punctul, virgula, două puncte, semnul întrebării, semnul
exclamării.
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

7. Scrie un bilet prin care vulpea îi mulțumește albinei pentru gestul său.
__________________

__________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________

8. Compune un text din 6-7 enunţuri în care să descrii vulpea. Dă un titlu textului tău.

1. Ce fel de animal este? 4. Cu ce se hrănește?


2. Unde ai văzut o vulpe? 5. Pentru ce este vânată?
3. Cum arată ea?
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Evaluare sumativă semestrială

1. Competente specifice
3.1. Citirea unor mesaje scrise, întâlnite în mediul cunoscut
3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul
cunoscut
4.1. Scrierea unor mesaje, în diverse contexte de comunicare
4.2. Redactarea unor mesaje simple, cu respectarea conventiilor de bază

2. Descriptori de performantă

Com Calificativul
-pe-
Itemul
tent Foarte bine Bine Suficient
a
Alege varianta corectă de
3.1 răspuns demonstrând că a 5-6 enunturi 3-4 enunturi 1-2 enunturi
3.2 înțeles informațiile din text.

Formulează răspunsuri la 2 răspunsuri


3 răspunsuri un răspuns
4.1 întrebări. corecte si
corecte si complete corect si complet
complete
4.1 Desparte cuvinte în silabe. 6 cuvinte 4 cuvinte 2 cuvinte

Selectează din text cuvinte care


4.2 3 cuvinte 2 cuvinte un cuvânt
conțin diftongi.
Identifică vocalele dintr-un
4.1 13-15 vocale 10-12 vocale 7 - 9 vocale
enunț dat.
Alcătuiește enunturi care să
utilizeze cuvinte si ortograme 7-8 enunturi 5-6 enunturi 3-4 enunturi
4.1
folosind semnele de punctuație corecte corecte corecte
date.
Respectă partial
Respectă toate Respectă partial
Scrie un bilet de multumire. cerintele de
4.2 cerintele de scriere cerintele si are
scriere a unui
a unui bilet greseli de sciere
bilet
Alcătuieste
Respectă cerinta si Scrie textul cu
Descrie un animal cu ajutorul enunturi fără o
4.2 regulile de scriere unele greseli de
întrebărilor. legătură logică
corectă scriere
între ele

3. Evaluare finală

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral si corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial


BINE
corect restul itemilor
Rezolvă integral si corect 2 – 3 itemi; incorect /parţial
SUFICIENT
corect restul itemilor

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:


Nr.
crt Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

CENTRALIZARE PE CALIFICATIVE

Nr. elevi
Calificativ
I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 Cfinal
FB
B
S
I

Observatii:
FB –%
B –%
S –%
I –%
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________