Sunteți pe pagina 1din 1

Fișa de lucru nr.

Completați tabelul de mai jos, analizând tipurile de degradări posibile ce se pot


produce în timpul distribuției fizice pentru produsele din următoarele grupe:
a. Produse alimentare: banane; ulei de floarea-soarelui; făină; bere;
b. Produse nealimentare: produse textile (orice produs textil); produse din sticlă;
produse cosmetice (la alegere); produse din ceramică; produse din lemn (
birou).

Concluzii
Denumirea Proprietățile
Tipul de Factorii Cauzele și metode
produsului organoleptice
degradare degradării degradării prevenire a
analizat afectate
degradării

Timp de lucru: 50 min.