Sunteți pe pagina 1din 4

Teză semestrială

Numele, Prenumele elevului ______________________ Grupa __________


Scor acordat __________________ Nota _________________
Evaluator: Vîrlan Mihail_______________

Varianta 1
1. Extensia unui fişier creat în Word este:
a) .pdf c) .doc
b) .jpg d) .exe
2. Selectarea întregului conţinut al unui document se face cu combinaţia de taste:
a) Ctrl + S; c) Ctrl + A;
b) Ctrl + P; d) Ctrl + V.
3. Opţiunea Forme automate se găseşte în bara:
a) Desenare; c) Standard;
b) Formatare; d) Casetă de controale.
4. Apăsarea butonului are ca efect
a) Evidenţierea caracterelor prin îngroşare; d) Evidenţierea caracterelor prin
b) Evidenţierea caracterelor prin înclinare; redimensionare.
c) Evidenţierea caracterelor prin subliniere;
5. Pentru a aranja în ordine alfabetică numele unor persoane scrise într-un tabel pe o coloană,
parcurgem următoarele etape:
a) Selectăm coloana, deschidem meniul Format, alegem Marcatori şi numerotare.
b) Selectăm coloana, deschidem meniul Tabel, alegem Sortare.
c) Selectăm coloana, executăm clic-dreapta pe selecţie, alegem Aranjare pictograme după nume.
d) Selectăm coloana, deschidem meniul Fereastră, alegem Aranjare totală.
6. Se poate schimba culoarea fundalului unui diapozitiv ?
a) Adevarat b) Fals
7. Pentru a crea o prezentare care se derulează automat, este necesar ca efectele să fie adăugate ca
efecte de animaţie, nu ca animaţie particularizată.
a) Adevarat b) Fals
8. În aplicaţia PowerPoint 2003 se pot tipări câte 6 diapozitive într-o pagină.
a) Adevarat b) Fals
9. Pentru a introduce un nou diapozitiv într-o prezentare folosiţi meniul:
a) File (Fişier) c) Format (Formatare)
b) Insert (Inserare)
10. Fişierele din Excel se numesc:

a) Registre de calcul; c) Ferestre de calcul; b) Foi de calcul; d) Celule de calcul.

11. Înainte de scrierea unei formule matematice într-o celulă se pune semnul:
a) = b) + c) / d) ?
12. Opţiunea Validare date se găseşte în meniul:
a) Inserare; c) Instrumente;
b) Format; d) Date.
13. Funcţia =IF(B12 1000; 75%; 50%) se traduce prin:
a) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci afişează 75%, dacă nu afişează 50%;
b) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci afişează 50%, dacă nu afişează 75%;
c) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci calculează 75% din el;
d) Dacă numărul din celula B12 este mai mare decât 1000 atunci calculează 50% din el;
14. Aplicarea bordurilor unui tabel se poate face cu ajutorul butonului:
a) b) c) d)
15. Funcţia SUM calculează:
a) Media aritmetică; c) Suma unor celule, linii, coloane;
b) Procentul dintr-un număr; d) Maximul dintre mai multe numere.
Itemi practici de realizat la calculator
Studii

Anul de
Nume Prenume
naştere
zi f/f

Ionescu Elena 18.07.84 zi


Popescu Ion 27.10.82 f/f
Verejan Vasile 15.09.90 f/f
Istratii Eugen 07.03.77 zi
Popa Olga 17.07.80 zi
1. Tabelul de mai sus, trebuie realizat in MS Word. Adăugaţi o în faţa coloniţei Nume, o alta
coloana şi numiţi-o Nr/o, în ea numerotaţi lista începînd cu al 11-a de culoare roşie;
2. Înramaţi tabelul cu linii duble, grosimea de 3/4pt, culoarea verde, culoarea textului albastră,
culoarea celulelor galbenă;
3. Restrîngeţi tabelul după conţinut şi poziţionaţi-l la centrul foii;
4. Creaţi înălţimea rîndurilor din tabel fără căciuliţă de 0,5cm, centraţi textul din celule la mijloc;
5. Creaţi tabelul în aşa fel, ca căciuliţa tabelului să se repete în fiecare pagină;
6. Copiaţi tabelul iniţial din 5 rînduri cu căciuliţă într-o pagină nouă şi sortaţi datele din tabel în
ordine ascendentă doar după Anul de naştere şi aplicaţi tabelului un stil de formatare AutoFormat;
7. Copiaţi tabelul iniţial din 5 rînduri cu căciuliţă într-o pagină nouă şi convertaţi-l din Tabel în text,
modificaţi orientarea foii pe orizontală;
8. Indicaţi în antetul foii de sus: numele, prenumele Dvs, nr. grupei, nr. lucrării, data şi ora curentă;
9. Inserați numărul paginii;
10. Salvaţi această lucrare pe discul D: în mapa cu numele Dvs, fişierul se va numi Lucrarea3.doc;
Realizati in MS Excel un tabel - Catalog oferta.
Să se copieze tabelul de 9 ori, în alte 9 foi de calcul din registrul de lucru. Să se redenumească cele 9 foi
de calcul rezultate: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
1. Tabelul din foaia de calcul 1 se va sorta în ordinea descendentă a denumirilor ţării producătoare.
2. Pentru praparatele produse în Moldova aplicaţi un format condiţionat astfel încît valorile care
respectă condiţia să fie scrise într-un chenar pentru care se va folosi linie continuă de roşie albastră, pe un
fundal de culoare galbenă.
3. Să se afişeze rezultatul astfel: Ieftin pentru preparatele cu preţul mai mic egal 200 lei şi Scump
pentru cele cu preţul mai mare ca 200 lei.
4. Să se calculeze suma preţului medicamentelor.
5. Elaboraţi un filtru, astfel încît să afişaţi produsele cu termenul cuprins între 01.08.2013 şi
01.10.2015.
6. Afişaţi preţul maxim şi minim al preparatelor.
7. Selectaţi coloana Producător. Puneţi condiţia ca să se respecte corectitudinea scierii cuvîntului
Germania , introduceţi un mesaj de eroare la alegere.
8. Calculaţi volumul vînzărilor medicamentelor pe fiecare ţară producătoare.
9. Selectaţi numai coloanele Medicament şi Preţ şi înseraţi o diagramă de tip pie ce are ca fundal o
imagine. Titlul diagramei va fi „Preţul preparatelor”.
10. Salvaţi această lucrare pe discul D: în mapa cu numele Dvs, fişierul numiţi Lucrarea1.doc;
Notă: Timp de lucru 90 min.
Se acordă cîte un punct pentru realizarea corctă a fiecărui item.
Baremul de notare
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 35 34-30 29-26 25-21 20-17 16-11 10-8 7-5 4-2 1-0

S-ar putea să vă placă și