Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Maritima din Constanta

Facultatea de Navigatie

Sisteme/metode de
prevenire a biofouling-
ului

2021

Cuprins:
1. Detectare
2. Metode de prevenire:
2.1 Acoperiri netoxice
2.2 Biocide
2.3 Antifouling cu ultrasunet
2.4 Metode energetice
Detectare:

Companiile de transport maritim s-au bazat istoric pe


îndepărtarea programată a biofoulerului pentru a menține astfel
de acumulări la un nivel ușor de gestionat. Cu toate acestea, rata
de acumulare poate varia foarte mult între vase și condițiile de
operare, astfel încât prezicerea unor intervale acceptabile între
curățări este dificilă.
Producătorii de LED-uri au dezvoltat o gamă de
echipamente UVC (250-280 nm) care pot detecta acumularea de
biofouling și chiar o pot preveni.
Detectarea murdăriei se bazează pe proprietatea fluorescenței
biomasei. Toate microorganismele conțin fluorofori naturali
intracelulari, care radiază în gama UV atunci când sunt
excitați. La lungimile de undă din gama UV, o astfel de
fluorescență provine din trei aminoacizi aromatici - tirozină,
fenilalanină și triptofan. Cel mai ușor de detectat este
triptofanul, care radiază la 350 nm atunci când este iradiat la 280
nm.
Metode de prevenire:
1. Acoperiri netoxice:
Acoperirile antiaderente netoxice împiedică atașarea
microorganismelor negând astfel utilizarea biocidelor. Aceste
acoperiri se bazează de obicei pe polimeri organici. 
Există două clase de acoperiri non-toxice antivegetative. Cea
mai obișnuită clasă se bazează pe frecare redusă și energii de
suprafață reduse . Energiile de suprafață reduse duc
la suprafețe hidrofobe . Aceste acoperiri creează o suprafață
netedă, care poate preveni atașarea microorganismelor mai
mari. De exemplu, fluoropolimerii și acoperirile din silicon sunt
utilizate în mod obișnuit.Aceste acoperiri sunt inerte din punct
de vedere ecologic, dar au probleme cu rezistența mecanică și
stabilitatea pe termen lung. Mai exact, după câteva
zile biofilmele (nămolul) pot acoperi suprafețele, ceea ce
îngropă activitatea chimică și permite microorganismelor să se
atașeze.Standardul actual pentru aceste acoperiri este
polidimetilsiloxan sau PDMS, care constă dintr-o coloană
vertebrală nepolară formată din unități repetate de atomi de
siliciu și oxigen. Non-polaritatea PDMS permite biomoleculelor
să se adsorbe ușor la suprafața sa pentru a reduce energia
interfațială. Cu toate acestea, PDMS are, de asemenea, un modul
redus de elasticitate care permite eliberarea organismelor
murdare la viteze mai mari de 20 de noduri. Dependența
eficacității de viteza navei împiedică utilizarea PDMS pe navele
cu mișcare lentă sau cele care petrec o cantitate semnificativă de
timp în port.

2.Biocide:
Biocidele sunt substanțe chimice care omoară sau descurajează
microorganismele responsabile de bioincrustare. Biocidul este
de obicei aplicat ca vopsea, adică prin adsorbție fizică .Biocidele
împiedică formarea de biofilme .Alte biocide sunt toxice pentru
organismele mai mari din biofouling, cum ar
fi ciupercile și algele.În trecut, așa-
numiții compuși tributiltin (TBT).au fost folosite ca biocide (și,
astfel, agenți anti-fouling). TBT sunt toxice atât pentru
microorganisme, cât și pentru organismele acvatice mai
mari.Comunitatea maritimă internațională a eliminat treptat
utilizarea acoperirilor pe bază de organtină.Înlocuirea
compușilor organotinici estediclorooctilizotiazolinona.Totuși,
acest compus suferă de o toxicitate largă pentru organismele
marine.

3.Antifouling cu ultrasunet
Traductoarele cu ultrasunete pot fi montate în sau în jurul
corpului ambarcațiunilor mici sau mijlocii. Cercetările au arătat
că aceste sisteme pot ajuta la reducerea murdăriei, prin inițierea
exploziilor de unde ultrasonice prin mediul corpului spre apa din
jur, uciderea sau denaturarea algelor și a altor microorganisme
care formează începutul secvenței de murdărire. Sistemele nu
pot funcționa pe bărci cu carenă din lemn sau ambarcațiuni cu
un material compozit cu miez moale, cum ar fi lemnul sau
spuma. Sistemele s-au bazat în mod vag pe tehnologia dovedită
pentru a controla înflorirea algelor.

4.Metode energetice
Iradierea cu laser pulsată este frecvent utilizată
împotriva diatomeelor.Tehnologia cu impulsuri plasmatice este
eficientă împotriva midiilor zebră și funcționează prin asomarea
sau uciderea organismelor cu o durată de microsecundă,
energizarea apei cu energie electrică de înaltă tensiune.
În mod similar, o altă metodă care s-a dovedit a fi eficientă
împotriva acumulărilor de alge a respins impulsuri acustice
scurte de energie ridicată pe conducte.
Industria medicală folosește o varietate de metode energetice
pentru a aborda problemele legate de bio-sarcini asociate cu
bioincrustarea.Autoclavarea implică de obicei încălzirea unui
dispozitiv medical la 121 ° C (249 ° F) timp de 15-20 de
minute.Curățarea cu ultrasunete, lumina UV și ștergerea chimică
sau imersiunea pot fi, de asemenea, utilizate pentru diferite
tipuri de dispozitive.