Sunteți pe pagina 1din 1

Nume şi prenume :

Adresa :

Telefon :

E-mail :

Data :

Către INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VRANCEA

Subsemnata, ..............., educatoare la ............., vă adresez această scrisoare de intenție


pentru a-mi exprima dorința de a participa............

Interesul meu pentru a mă definitiva în învățământ derivă din dorința mea de a-mi putea
demonstra în continuare capacitățile și aptitudinile de educatoare, aptitudini obținute de-a
lungul celor aproape ....... ani de experiență în acest domeniu.

Pentru că întotdeauna m-au pasionat copiii , am considerat ca fiind obiectiv principal


pentru mine dezvoltarea personală și profesională în vederea desfășurării unui act educațional
de calitate .

În sprijinul solicitării mele, ataşez CV-ul din care rezultă că pregătirea, experienţa ,dar și
rezultatele mele care se armonizează foarte bine cu respectivele condiții de eligibilitate pe
care trebuie să le îndeplinească participanţii la concursul de definitivare în învățământ .