Sunteți pe pagina 1din 3

Subiecte proba practică de verificare a

abilităților de utilizare a calculatorului


- Varianta nr. 1 -

OBSERVAȚII:

- Candidaţii vor folosi în loc de Nume_Prenume (care este generic), numele lor reale
cele din B.I. sau C.I.
- Neutilizarea diacriticelor pentru limba română în redactarea textelor se penalizează cu
10 puncte.
- Timpul de lucru este de 60 minute.
- Pentru a fi declarat admis candidatul trebuie să obţină minim 60 de puncte. Nu se
acordă puncte din oficiu.
- Înainte de a închide un document, acesta trebuie salvat !

1. Pe desktop-ul (spaţiul de lucru) calculatorului căutați un folder cu denumirea


Concurs și în interiorul acestuia creați un folder care să aibă ca denumire numele şi
prenumele dumneavoastră, de forma Nume_Prenume.

2. Creaţi un document de tip Microsoft Word cu denumirea nume_prenume.docx


(unde nume și prenume sunt ale dumneavoastră) care se va salva în folderul creat la
punctul 1 şi va avea conţinutul din chenarul de mai jos:
MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
NUME_PRENUME

Extras din legea nr. 293 din 28 iunie 2004

Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se


desfăşoară în interesul comunităţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea
pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în
limitele competenţelor stabilite prin lege.

Semnătura

3. Asupra textului din documentul creat anterior faceți următoarele modificări:


a) antetul (primele 3 rânduri) vor fi scrise cu fontul Times New Roman de 12,
îngroșat şi aliniat la stânga;
b) titlul cu font de Arial de 14, îngroșat şi aliniat pe centru;
c) textul se va scrie cu aliniat, cu font Arial de 12, aliniat stânga-dreapta și
distanța dintre rânduri va fi de 1,5;
d) cuvântul “Semnătura” se va scrie cu font Arial Narrow de 14, italic, aliniat la
dreapta;
e) inserați la subsol următorul text: “Documentele tipărite şi fişierele sunt
conforme cu rezultatele probei practice susţinute”.

1
Scrieți la sfârșitul documentului creat anterior răspunsurile la următoarele întrebări:

4. Ce este e-mail-ul?
a) Internet
b) Poșta electronică
c) Acces la documente virtuale
d) Mesagerie instant

5. Care este adresa corectă a următoarei pagini de Internet?


a) http://google-com
b) www-google-com
c) www.google.com
d) Google.com.org

6. Ce rol are folderul Inbox al unui client de poştă electronică?


a) păstrează mesajele noi
b) păstrează mesajele trimise
c) păstrează mesajele care au fost şterse
d) păstrează mesajele care vor fi trimise

7. a) Deschideţi registrul .........xlsx din directorul (folderul) Concurs aflat pe spațiul de


lucru (desktop). Salvaţi registrul în folderul creat de dumneavoastră la punctul 1, dându-
i ca nume numele şi prenumele dumneavoastră.
b) În foaia de lucru curentă, în celula B3 introduceți data de astăzi.
c) Completaţi numele şi prenumele dumneavoastră în celula C21, cu caractere
italice, de dimensiune 12.
d) Redenumiţi foaia de lucru curentă cu „Statistici”.

8. a) În celula B12 inserați o funcție care să calculeze totalul numărului de paturi;


b) În celula B16 inseraţi o funcţie care să calculeze numărul cel mai mare de paturi
de pe secții;

9. a. Folosind aplicația Microsoft PowerPoint creați o prezentare cu denumirea


nume_prenume.pptx care se va salva în folderul creat la punctul 1 și care va conține 2
slide-uri (diapozitive).
b. Primul diapozitiv să fie de tip Titlu diapozitiv(Title only). Introduceţi ca titlu textul
Prezentare PowerPoint. Aplicaţi titlului culoarea de font roşu, formataţi-l cu font Garamond,
dimensiune 44. Ca subtitlu introduceţi numele şi prenumele dumneavoatră cu majuscule,
font Garamond, dimensiune 28.
c. Al doilea diapozitiv să fie de tip Titlu şi conținut (Title and content). Introduceți ca
titlu textul Imagine site, cu font Courier New, dimensiune 30, aldin (bold). În secţiunea de
conţinut inseraţi imaginea existentă în folderul Concurs de pe ecranul calculatorului,
denumită imagine.jpg.

10. Tipăriți la imprimanta ………………………. toate cele 3 documente create anterior.

2
3

S-ar putea să vă placă și