Sunteți pe pagina 1din 5

Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Clasa a IV- a

Concursul interdisciplinar
GREMI
Ediţia I, etapa I

Geografie

I. Scrie pe linie răspunsul la întrebare.

1. Care sunt punctele cardinale şi cum se fixează ele pe caiet şi pe tablă?


__________________
2. Care sunt formele de relief şi cu ce culori se redă pe hartă?____________________________
3. Cum sunt așezate formele de relief în ţara noastră?__________________________________
4. Care sunt cei mai înalți munți din ţara noastră?______________________________________
5. Dar cea mai lungă apă curgătoare? _______________________________________________
6. Ce apă curgătoare trece pe lângă localitatea voastră? _________________________________
7. Cunoașteți zone turistice în județul nostru? Care este cel mai apropiat obiectiv turistic?
________________________________________________________________________
8. Ce plante si animale cresc in zonele de munte? Dar de campie si de deal?
________________________________________________________________________

II. Rezolvă următorul rebus, unde de la A la B veţi descoperi poziţia geografică a

României.
              A            
1. Ỉntindere mare de pǎmânt, cu multe    
ţǎri, înconujuratǎ de ape. 1                    
2            
2. Munţi situaţi în estul continentului
3                      
nostru. 4              
3. Mare situatǎ în sudul continentului 5                    
6                    
nostru.    
4. Oceanul Ỉngheţat se aflǎ în ...............               B            
continentului nostru.
5. Deoarece o mare parte din Carpaţi se aflǎ pe teritoriul ţǎrii noastre, România este o
ţarǎ..............
6. Deoarece Dunǎrea formeazǎ hotarul de sud al ţǎrii noastre, România este o ţarǎ ....................
.

GREMI 1
Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Clasa a IV- a

Succes!!!

Română
I. Citeşte cu atenţie următorul text:
,,Bătrâneii se opriră şi bărboşii lăsară pătuţul. Domniţa sări sprintenă de la
locul ei şi ieşi înainte. Apoi, fără nici un zgomot, cu toţii se aşezară pe iarbă,
în faţa scorburii. Domniţa sta între bătrânei şi cei patru bărboşi. Îşi ridicară odată capetele şi priviră
ţintă la fetiţă, cu ochii lucind ca nişte nestemate. Întâi începu a vorbi Domniţa cu un glăscior de
păsărică:
─ Duduie Lizuca, aşa - i că - ţi plac sfaturile şi poveştile?
─ A, da, răspunse copila. Spunea mama că fără poveşti viaţa omului ar fi tristă şi
searbădă.”
( Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată )
Cerinţe:
1) Găsiţi trei cuvinte alintate (diminutive) în textul dat. ________, _________, _______
2) Găsiţi un alt sens al cuvântului cap (altul decât cel din text) şi alcătuiţi cu acesta o
propoziţie. _____________________________________________

II. Imaginaţi - vă că vă aflaţi în mijlocul unei păduri, la început de iarnă. Scrieţi o compunere
de 8 - 12 rânduri în care să vă exprimaţi gândurile şi impresiile voastre despre natura înconjurătoare.

III. Completați proverbele cu termenii potriviți dintre paranteze:


1. Cine are carte, are…………….(necaz, grijă, parte).
2. Vorba dulce mult ………………( aduce, strica, greșește).
3. Cum e sacul e si ………………( porumbul, boabele, petecul).
4. Ziua bună se cunoaște de ………( seara, dimineață, mâine).
5. La pomul ………….să nu te duci cu …………..( lăudat, bogat, uscat) / ( sacul, mașina, sacoșa).

IV. Construiește noi cuvinte, înlocuind prima literă:


1. (L)OC, …OC, …OC, ..OC, ..OC, ..OC
2. (S)AC, ..AC, ..AC, ..AC, ..AC, ..AC
3. (Z)AR, ..AR, ..AR, ..AR, ..AR, ..AR
4. (B)AN, ..AN, ..AN, ..AN, ..AN, ..AN
5. (S)APA, ..APA, ..APA, ..APA, ..APA, ..APA

V. Formează cuvinte, folosindu-te de silabele dintre paranteze:


mi….., ca……, la……., ….lu….., ….ra…..
….. ……che, ….ghi…., Mi….., I…. ……,
Ca….. ….., …..che…..
( ca, ra, a, re, na, me, lea, ghe, la, rar, po, cor, ca, ri, in, mea, pa, na, ge, cel, u, te)
GREMI 2
Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Clasa a IV- a

VI. Alcătuiţi propoziţii cu cuvintele: o dată / odată, căi / că - i,


neam / ne - am, al / a-l.
Succes!!!

Engleză
1. Which is not an insect?
A) ladybug B) cricket C) butterfly D) cat E) bee
2. Odd word out: second, minute, hour, clock, day.
A) second B) minute C) hour D) watch E) day
3. A bird can … .
A) walk B) eat cats C) run D) speak English E) fly
4. They have long necks and they live in Africa. They’re ……
A. lions B. giraffes C. horses D. tigers E. monkeys
5. Look, read and match the words and the images. There is an example :

a scarf

1. a pig a.

2. a ship b.

3. jumping c.

4. singing d.

5. storm e.

6. Look at the image. Read, choose and underline the


corect word(s). There is an example: It’s winter / summer.
The weather is fine / cold. The three friends are in the garden / in the park. They
always enjoy playing together.

It’s afternoon / evening and the sun is shining up in the sky.

The girls are now playing with a ball / are now doing exercises

GREMI 3
Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Clasa a IV- a

They can do / write lots of things there. They are happy to be together.

Succes!!!

Matematică

1. Stabilește locul numerelor 6, 7, 8 pentru a obține rezultatul dat:


× + = 55.

2. Determinați a 32- a litera a șirului: GREMIGREMIGRE... .

3. Completați următorul careu. Pe verticală A ⟶ B veţi descoperi


cum se numeşte operaţia matematică ce înlocuiește adunarea repetată.

            A      
        1           1. Semnul "-" la scădere...
        2           2. Succesorul lui zero
    3               3. Numerele care se adună se numesc ...
        4           4. Rezultatul adunării se numește "total" sau ...
    5               5. Semnul "=" se citește ...

          6         6. 22 - 19 = ...

        7           7. Înmulțesc un număr cu 9 şi obțin 45. Care este


numărul?
8                  
8. Numerele care se înmulțesc se numesc ...
        9          
9. Nota pe care o obțin elevii care învaţă bine.
            B      

4. Bogdan avea 24 de timbre cu pasări şi 9 timbre cu pești. Un timbru cu pești valorează cât
8 timbre cu pasări. Bogdan a schimbat toate timbrele cu pasări pe timbre cu pești. Câte timbre are
acum Bogdan?

5. Mă gândesc la un număr; dacă îl dublez apoi adun cu 3 şi rezultatul îl înmulțesc cu 4


obțin 20. La ce număr m-am gândit?

6. La ora de matematică elevii sunt întrebați câte picioare au în total: o găina, șase câini şi
șapte “palpigradi” ( “Palpigradi” este numele în limba latina al unui anumit animal).

GREMI 4
Liceul Tehnologic “Eremia Grigorescu” Clasa a IV- a

Alex spune 46, Ben 52, Cecilia spune 66, Dora răspunde 78 iar Edith zice 82. Cine are
dreptate?

Succes!!!

Istorie

1. Ce monument istoric este construit în apropierea oraşului Mărăşeşti?__________________

2. Care este numele eroului-copil ce îşi are mormântul în clădirea-monument închinată eroilor

de la Mărăşeşti?____________________________

3. Cine sunt consideraţi strămoşii poporului român?______________________

4. Cum se numea ţara locuită de geto-daci?______________________________

5. Ce ere istorice cunoaşteţi?___________________________________________

6. Capitala statului dac era ______________________

7. Primul rege care a unificat triburile geto-dace a fost ______________________

8. Ţara dacilor a fost cucerită de armata romană în anul ______________________

9. Împăratul roman care l-a înfrânt pe Decebal se numeşte ______________________

10. Pentru a celebra victoria asupra dacilor, Traian a dispus construirea unui monument la Roma

, numit ____________________

GREMI 5