Sunteți pe pagina 1din 4

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparații curente a studioului nr. 5 Casa Radio


prin procedura de achiziție Mică Valoare
1. Denumirea autorității contractante: IP Compania “Teleradio-Moldova”
2. IDNO: 1004600050558
3. Adresa: str. Miorița 1, mun. Chișinău, MD-2028 
4. Numărul de telefon/fax 022406935, 022723352, 068558955
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: trm@trm.md, www.trm.md
6. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că
autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă
de achiziție comună): Instituție Publică
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la
procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:
Lot unic: Lucrări de reparații a încăperii studioului nr.5 Casa Radio
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5
Lucrari de reparatie studiouri. Birouri 5-1, 5-2 și 5 Hol

№ Simbol norme Unitatea de Volum


crt. si cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie
Capitolul 1.1. Studiou Nr.5-1
Capitolul 1.1.1. Pardoseli
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport
1 RpCK41C m2 20,930
sau fara suport textil, mocheta, etc
Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza
de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete
2 CG33A mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se m2 20,930
considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si
ceruite
Capitolul 1.1.2. Tavan
Tavane suspendate din panouri prefabricate
3 CK29F m2 20,930
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila
Capitolul 1.1.3. Pereti
Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a
lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea
4 RpCO51A de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului m2 21,830
demontat: resursul 2010102904339 Dulap rasinos -
material al Beneficiarului)
5 CE17A Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura m2 21,830
Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini
6 CN17A alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 m2 32,750
straturi email alchidic inclusiv grundul
7 CF55B Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea m2 36,080
elementelor decorative din oracal pe schelet de
rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor
de usi si ferestre (aplicativ: resursul 2662102700201
Placi ghipso-carton buc 0,37 se substituie cu Placi pvc
gr.5mm cu elemente decorative din oracal; resursele
2010212913420 Grinzi de rasinoase, 2462106110553
Adeziv eurofin, 2513206621501 Banda de armare,
24142161094821 Pasta antiseptica - se exclud), Pretul
resursului "Placi pvc gr.5mm cu elemente decorative
1 2 3 4 5
din oracal" trebuie sa includa: pretul placilor pvc, pretul
oracalului, pretul serviciile de design si serviciile de
taiere oracal
Capitolul 1.2. Studiou Nr.5-2
Capitolul 1.2.1. Pardoseli
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport
8 RpCK41C m2 21,160
sau fara suport textil, mocheta, etc
Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza
de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete
9 CG33A mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se m2 21,160
considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si
ceruite
Capitolul 1.2.2. Tavan
Tavane suspendate din panouri prefabricate
10 CK29F m2 21,160
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila
Capitolul 1.2.3. Pereti
Demontare, slefuirea de lac si montarea repetata a
lambriurilor la pereti, executate pe santier, din cherestea
11 RpCO51A de rasinoase in lamele (cu utilizarea materialului m2 17,140
demontat: resursul 2010102904339 Dulap rasinos -
material al Beneficiarului)
12 CE17A Strat suplimentar polimeric anticondens de culoare sura m2 17,140
Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini
13 CN17A alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 m2 25,710
straturi email alchidic inclusiv grundul
Captusirea peretilor cu placi pvc 5 mm, cu executarea
elementelor decorative din oracal pe schelet de
rasinoase existent, pe suprafete plane inclusiv glafurilor
de usi si ferestre (aplicativ: resursul 2662102700201
Placi ghipso-carton buc 0,37 se substituie cu Placi pvc
gr.5mm cu elemente decorative din oracal; resursele
14 CF55B 2010212913420 Grinzi de rasinoase, 2462106110553 m2 43,500
Adeziv eurofin, 2513206621501 Banda de armare,
24142161094821 Pasta antiseptica - se exclud), Pretul
resursului "Placi pvc gr.5mm cu elemente decorative
din oracal" trebuie sa includa: pretul placilor pvc, pretul
oracalului, pretul serviciile de design si serviciile de
taiere oracal
Capitolul 1.3. Studiou Nr.5-Hol
Capitolul 1.3.1. Pardoseli
Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport
15 RpCK41C m2 9,840
sau fara suport textil, mocheta, etc
Pardoseli din mocheta din polipropilena PP-R, cu baza
de cauciuc, grosime min. 5mm, in incaperi cu suprafete
mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care
16 CG33A1 m2 9,840
se considera gata executat, inclusiv pervazurile din PVC
(inclusiv elementele de imbinare), materialul se
coordoneaza suplimentar cu beneficiarul
Capitolul 1.3.2. Tavan
Tavane suspendate din panouri prefabricate
17 CK29F m2 9,840
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila
Capitolul 1.3.3. Pereti
Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite
18 RpCJ35A m2 42,170
la pereti / inclusiv glafuri
Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere
19 CN54A m2 42,170
adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare
1 2 3 4 5
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
20 CF50B manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si m2 42,170
pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si
21 CF51B pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. m2 -42,170
Diferenta in minius pentru fiecare 1,0 mm, se scade
k=2, grosime finala 3mm
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
22 CN53A m2 42,170
tavanelor
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime
23 CF57A 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si m2 42,170
tavanelor / inclusiv glafuri k=2
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
24 CN53A m2 42,170
tavanelor
Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip
25 CN06A "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, m2 42,170
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
26 CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant kg 0,300
Capitolul 2. Lucrari de montaj
Capitolul 2.1. Studiou Nr.5-1
RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele
27 buc 6,000
si globurile
Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu
28 RpEC16A conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea buc 6,000
camerei
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa
29 08-02-148-1 100 m 0,180
1 m pina la: 1 kg
30 Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 m 18,000
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior,
IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul
31 08-03-594-10 100 buc 0,060
LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare
230V, inclusiv costul corpului de iluminat
Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V
32 08-03-591-1 100 buc 0,020
IP44, inclusiv costul intrerupatorului
33 08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,040
34 Priza 10A ingropata buc 4,000
Capitolul 2.2. Studiou Nr.5-2
Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele
35 RpEF23A buc 4,000
si globurile
Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu
36 RpEC16A conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea buc 4,000
camerei
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa
37 08-02-148-1 100 m 0,180
1 m pina la: 1 kg
38 Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5мм2 m 18,000
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior,
IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul
39 08-03-594-10 100 buc 0,060
LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare
230V, inclusiv costul corpului de iluminat
Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V
40 08-03-591-1 100 buc 0,020
IP44, inclusiv costul intrerupatorului
41 08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 100 buc 0,040
42 Priza 10A ingropata buc 4,000
Capitolul 2.3. Studiou Nr.5-Hol
43 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele buc 1,000
1 2 3 4 5
si globurile
Demontat loc de priza si intrerupator ingropat cu
44 RpEC16A conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea buc 1,000
camerei
Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa
45 08-02-148-1 100 m 0,060
1 m pina la: 1 kg
Кабель с медными жилами ВВГнг(А)-LSLTx
46 m 6,000
3x1.5мм2
Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior,
IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul
47 08-03-594-10 100 buc 0,020
LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare
230V, inclusiv costul corpului de iluminat
Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220V
48 08-03-591-1 100 buc 0,010
IP44, inclusiv costul intrerupatorului

8. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite


9. Termenii și condițiile de executare solicitați: 30 zile din data semnării contractului
10. Termenul de garanție a lucrărilor: 60 luni
11.Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021
12. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina
eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor
eventual impuse; se menționează informațiile solicitate
Nr. Descrierea criteriului/cerinței Mod de demonstrare a îndeplinirii Obligativitate
d/o criteriului/cerinței: a
Formularul F3.1. + formularele ( 3.3, 3.5 și 3.7
1 Oferta Da
wincmeta)– original semnat și aplicat ștampila
2 Grafic de executare a lucrărilor Formularul F3.3 – original semnat și aplicat ștampila Da
3 Formularul informativ despre ofertant Formularul F3.7 – original semnat și aplicat ștampila Da
Declarație privind dotările specifice,
4 Formularul F3.11 – original semnat și aplicat ștampila Da
utilajul şi echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a
contractului
Declarație privind personalul de
5 Formularul F3.12 – original semnat și aplicat ștampila Da
specialitate şi/sau a experţilor
propus/propuşi pentru implementarea
contractului
Dovada înregistrării persoanei juridice, Certificat/ Decizie de înrgistrare a întreprinderii/ extras
6 Da
în conformitate cu prevederile legale din Din Registrul de Stat al persoanelor juridice-Copie
tara în care ofertantul este stabilit. confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
7 Ultimul Raport Financiar Copie confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Da

13.Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut
14.Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 28.05.2021, ora 14:00
15.Adresa la care trebuie transmise ofertele:
Ofertele vor fi depuse la sediul IP Compania „Teleradio-Moldova” str. Miorița 1, mun. Chișinău, et.5
Cancelaria sau la adresa de e-mail: achizitii@trm.md
16.Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile
17.Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele: de stat

S-ar putea să vă placă și