Sunteți pe pagina 1din 2

Pentru ca motivaţia să fie eficientă, antreprenorul, managerul trebuie să ştie mai multe despre

necesităţile care afectează motivaţia angajaţilor săi precum şi despre metodele de motivare, clasificarea
lor.

Cele mai cunoscute metode ale motivaţiei sunt:

- Nonfinanciare;

- Financiare.

Vă prezint în continuare cîteva căi simple de motivare a personalului:

 Recunoștinţă pentru eforturile depuse. Angajaţii sunt interesaţi de ceea ce fac la lucru, mai ales cînd
îşi dau seama că managerul le apreciază munca. Uneori, o mulţumire verbală este sufi cientă. Un
„Mulţumesc”, spus din sufl et, poate valora foarte mult pentru angajaţi. De asemenea, dacă angajaţii
ştiu că managerul cunoaşte performanţele lor, ei va fi mult mai atenţi la îndeplinirea responsabilităţilor.

 Schimbul de opinii. Un manager bun va asculta deschis părerile angajaţilor săi. Deseori, angajaţii au
relaţii mai apropiate cu clienţii decît cu managerul şi de aceea ei ştiu mai bine cerinţele clientului. În
acelaşi mod, dacă angajatul ştie că managerul respectă opinia lui, aceasta îi permite angajatului să se
simtă mult mai important.

 Responsabilităţi suplimentare. Angajaţii lucrează mai eficient dacă sunt implicaţi afectiv în lucrul lor.
Cu mai multe responsabilităţi şi deci control asupra unor părţi mici din afacere, lucrătorul se va simţi mai
necesar, mai critic pentru succesul afacerii. De aceea, va lucra mai bine.

 Respect! Managerul trebuie să cîştige respectul angajaţilor. Rareori, un manager ar putea organiza o
echipă efi cientă avînd o atitudine brutală faţă de membrii acesteia. Comportamentul managerului cu
angajaţii va determina comportamentul angajaţilor cu clientul. Angajaţii sunt cea mai valoroasă calitate
a companiei – de aceea urmează a fi trataţi cu respect!

Metode fi nanciare de motivare a personalului:

 Sistem pozitiv de remunerare. Angajaţii pot fi remuneraţi prin: mărirea salariului, oferirea unui
procent din profi tul anual al firmei, acordarea unor premii celor mai activi angajaţi.

În general, mărimea premiului contează, cel mai important este gestul. Uneori metodele non-financiare
de motivare pot să dea rezultate mult mai bune decît cele fi nanciare, însă antreprenorul nu poate
întotdeauna miza pe acest lucru deoarece pînă la urmă factorii motivatori sunt individuali deosebindu-se
mult de la o persoană la alta. Procesul de motivare nu trebuie privit ca un ansamblu de reguli ce se
potrivesc tuturor, ci ajustate individual.

Una dintre cele mai importante probleme în înțelegerea motivării angajaților şi aplicarea de tehnici
eficiente reprezintă miturile despre motivarea angajaților. Mulți manageri, fiind influențați de aceste
mituri, întâmpină dificultăți în motivarea angajaților. Cele mai frecvente mituri despre motivarea
angajaților sunt:

Mitul nr. 1 – „Eu pot motiva oamenii“. Angajații trebuie să se motiveze singuri. Conducătorul are rolul de
a crea un cadru favorabil pentru ca cei din echipă să se simtă confortabil prin cultivarea unui climat
motivațional pozitiv.

Mitul nr. 2 – „Banii sunt o motivaţie foarte bună“. Nu e chiar aşa. Anumite lucruri, precum banii,
condițiile bune de muncă, pot ajuta angajatul să nu-şi piardă motivația, dar, de obicei, nu sunt factorul-
cheie. Este important să înțelegeți ce îi motivează exact pe angajații dumneavoastră.

Mitul nr. 3 – „Frica este o motivaţie extrem de eficientă“. Frica este o motivație bună, dar pentru o
perioadă scurtă de timp. De aceea ţipetele şefului nu au un efect prea mare după o anumită perioadă.
Mitul nr. 4 – „Eu știu ce mă motivează pe mine, deci știu ce-i motivează pe alţii“. Oameni diferiți sunt
motivați de lucruri diferite. Dumneavoastră puteți fi motivat de posibilitatea de a fi promovat într-o
funcție superioară, iar altcineva – de acordarea câtorva zile libere. Iarăşi, este bine să aflați ce îi
motivează pe angajații dumneavoastră.

Mitul nr. 5 – „Eu nu pot înţelege ce îi motivează pe angajaţi – aceasta este o adevărată știinţă“. Nu este
aşa. Există câțiva paşi pe care trebuie să-i urmați pentru a încuraja angajații să se automotiveze şi să
sporească performanța lor în cadrul instituției.

Recomandări Pentru eficientizarea procesului de relaţionare, motivare şi stimulare de performanţă,


trebuie să ţinem cont de următoarele elemente/ fapte motivatoare:

- evidenţierea performanţelor mici; un simplu „mulțumesc“ sau „bravo“ din partea directorului
are un efect magic!!!
- recompensa morală, afectivă a faptelor şi rezultatelor obţinute; felicitări de mulțumire sau cu
ocazia zilelor de naştere scrise de mâna directorului;
- anunţarea publică a reuşitelor în activitatea profesională a colegilor cu performanţe; aprecierea
particulară, de manager, a efortului depus de subalternul său;
- fixarea unui panou, pe care să fie lipite, periodic, felicitările cu ocazia zilelor de naştere sau a
obţinerii unor performanțe pe parcursul anului
- implicarea în traininguri de dezvoltare şi menţinere a motivaţiei profesionale; tehnica prietenul
secret (când un angajat are grijă de alt coleg, făcându-i surprize mici, dar care-l pot bucura);
- mentoratul – un angajat cu experiență, ghidează şi ajută alt coleg cu mai puțină experiență;
- oferirea periodică a pliantelor informative cu conţinut motivaţional de încurajare şi apreciere a
muncii dificile pe care o îndeplineşte salariatul;
- realizarea aprecierii performanţelor în funcție de specificul activităţii pe care o realizează
persoana;
- fiecare salariat este apreciat în conformitate cu munca pe care a realizat-o, nu generalizăm
pentru tot colectivul lauda sau critica;
- stabilirea în echipă a unor obiective şi scopuri comune ale organizaţiei, care să fie „congruente“
cu obiectivele funcţionale ale angajaţilor;
- să se țină cont de opiniile şi sugestiile salariaților.

S-ar putea să vă placă și