Sunteți pe pagina 1din 20

ÎN FAȚA SORȚII SUNTEM TOȚI VULNERABILI

TRIMITE PRIN SMS LA 8844 CUVÂNTUL SOARTA (2 € pe lună)


Și ajută un bolnav lăsat în afara sistemului să meargă la doctor www.fundatiareginamaria.ro
Nr. 20 (1632), anul XXXIII
21 mai 2021
16 pagini + 4 pagini anunţuri
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.
Baha’u’llah

În sprijinul ENAYATI MEDICAL CITY


Un ecosistem spitalicesc în care vor lucra
celor 600 de oameni.
mulţi
Viitorul are nevoie
de medicina familiei!
ţ
Concierge
medical PAGINILE

8-9
Ziua Internaţională a
Medicului de Familie
PAGINILE Suntem din ce

3-5 în ce mai puţini


slujitori ai acestei
specialităţi vocaţionale,
frecvent minimalizată. Dar
credem că fără noi nu se poate.
Suntem inima sistemului și
sprijinul celor mulţi.

Perfecţiunea este
dată de cât mult bine
faci în jurul tău.

Medic în România
Hepatitele virale pot fi
vindecate sau controlate
în proporţie de 95-100%.
LILIANA GHEORGHE este
medic primar gastroenterologie
și hepatologie și profesor la UMF
„Carol Davila”. PAGINA 15
2 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Actualitate
VIAŢA MEDICALĂ
publicaţie săptămânală
Fondator
dr. MIHAIL MIHAILIDE
Director editorial
dr. LAURA DAVIDESCU
Redactor șef
DAN DUMITRU MIHALACHE
Redactori
dr. DIANA ANDRONACHE,
dr. ROXANA DUMITRIU,
FLORENTINA IONESCU,
CRISTINA GHIOCA,
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE
Colaboratori permanenţi
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA,
dr. RALUCA BULEA,
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN,
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA,
dr. RICHARD CONSTANTINESCU,
dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU,
dr. GABRIEL DIACONU,
prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU,
dr. RADU GOLOGAN,
dr. ALEXANDRA GUŢĂ,
dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE,

Opt din zece doctori


dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN Peste 80% dintre medici
MIHĂLŢAN, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, au folosit telemedicina
acad. CONSTANTIN POPA,
în ultima perioadă, arată

folosesc telemedicina
PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA,
dr. VLAD STROESCU, datele unui studiu realizat
DEMOSTENE ȘOFRON
Grafică pagina 1 recent de IPSOS.

L
ANDREI POPESCU

56%
Tehnoredactare
GINA MANCIU
ucrătorii din domeniul rândul medicilor de familie, 90% familie consideră că activitatea lor
Corectură
medical au utilizat la au folosit metoda hibridă, în timp a fost afectată semnificativ în con-
scară largă telemedicina de 10% au consultat pacienţi doar textul pandemiei de COVID-19.
VIOLETA MOCANU
în contextul pandemiei la cabinet. De partea cealaltă, 68% Cei mai mulţi dintre ei (61%) men-
dintre medicii de familie
EDITOR
și

45%
de COVID-19, arată un studiu re- dintre specialiști au avut o aborda- ţionează că activităţile curente cel
alizat în perioada 10-22 martie pe re hibridă a îngrijirii bolnavilor și mai afectate au fost eliberările de
108 medici de familie (MF) și de 32% doar la cabinet. trimiteri la analize sau la consul-
alte specialităţi. La modul gene- taţii de specialitate, urmate de eva- dintre cei de alte
ral, două din zece consultaţii s-au RETICENŢI LA luarea periodică a copiilor mici și a specialităţi se declară
desfășurat de la distanţă, teleme- PRESCRIEREA ONLINE A pacienţilor cu boli cronice. epuizaţi.
dicina fiind folosită de 82% dintre TRATAMENTELOR
Director general respondenţi. Totuși, această mo- În ceea ce privește prescrierea FRICA DE COVID-19 sunt mai severe. Teama de SARS-
dr. SIMONA MELNIC dalitate de îngrijire a pacienţilor tratamentelor, rezultatele studiu- La rândul lor, majoritatea me- CoV-2 nu i-a ferit însă pe toţi de
Director vânzări a fost adoptată într-o proporţie lui arată că telemedicina a avut dicilor de alte specialităţi (82%) au boală. Peste 90% dintre medicii de
MIRCEA TOMESCU mai mare de medicii de familie – un impact moderat asupra aces- raportat un declin dramatic al exa- familie au declarat că au avut paci-
Marketing și Publicitate  23% dintre aceștia făcând uz de ea, tui aspect, întrucât cei mai mulţi minărilor periodice pentru mo- enţi cu COVID-19 în ultima lună,
NADINE DUMITRESCU, comparativ cu 16% în rândul celor respondenţi declară că au prescris nitorizarea afecţiunilor cronice, media lunară a acestora fiind de 23.
dr. MARIANA MINEA de alte specialităţi. același tratament ca atunci când urmate de consultaţiile cerute de De altfel, cei mai mulţi medici
Financiar-contabilitate Cele două categorii au preferat consultau pacienţii faţă în faţă. pacienţi pentru monitorizarea stă- de familie (97%) spun că pande-
CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE mai degrabă o abordare hibridă a Totuși, medicii specialiști non-MF rii de sănătate și de vizitele pentru mia i-a determinat să petreacă
Secretariat
consultaţiilor (în cabinet și de la s-au arătat mai reticenţi în a elibe- diagnosticarea sau tratarea afecţi- mai mult timp pentru a se informa
DANIELA RADU
distanţă), dar și aici s-au înregis- ra reţete de la distanţă, doar 42% unilor acute. asupra infecţiei cu SARS-CoV-2 și
Difuzare
trat diferenţe semnificative. În făcând acest lucru, comparativ cu Atât medicii de familie, cât a vaccinurilor împotriva acesteia,
BERTA ALEXE
60% în rândul medicilor de fami- și cei non-MF sunt de părere că obligându-i totodată să completeze

63%
Adresa: Green Gate,
lie. Cei mai mulţi, 46%, au folosit pacienţii refuză spitalizarea de mai multe documente. Proporţia
bd. Tudor Vladimirescu nr. 22,
telemedicina doar pentru a evalua teama de a nu se îmbolnăvi de celor care declară același lucru este
etaj 11, sector 5, București
pacienţii, comparativ cu medicii COVID-19. Când totuși aceștia se la fel de ridicată și în rândul medici-
Telefon: 021.315.61.09; dintre medicii de familie
de familie, unde proporţia a fost deplasează la spital, simptomele lor non-MF – 87, respectiv 71%.
Fax: 021.315.69.80;
se consideră stresaţi. de 17%. Per total însă, medicii de sunt mai puternice, iar afecţiunile Cristina Ghioca
Publicitate: 0729.729.737
E-mail: redactia@viata-medicala.ro

Diabetul necesită
Website: www.viata-medicala.ro
ISSN 1220-5354
Tiparul executat de Deasign Print Fă mișcare și contribuie la
politici de sănătate
ABONAMENTE
În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
oficiile poștale din ţară, se pot încheia educaţia copiilor defavorizaţi
abo­na­mente la „Viaţa Medicală” până la
sfârșitul anului 2021. În Catalogul de presă
al Poștei Române, „Viaţa Medicală”
dedicate E ducaţia a peste 80 de copii din familii vulnerabile poate fi sprijinită dând curs
provocărilor sportive propuse de Fundaţia Inovaţii Sociale Regina Maria, în ca-
figurează la Nr. 23078.
Abonamentele se pot încheia și direct
în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
S ăptămâna aceasta (18 mai) a avut loc a doua ediţie a
Forumului Român de Diabet, organizat sub egida Comi-
siei de Sănătate și Familie din Camera Deputaţilor. La eve-
drul evenimentului online #10MicaTZOPĂIALĂ. Provocările au fost lansate în 15
mai, de Ziua Internaţională a Familiei, iar doritorii le pot da curs până la 1 iunie, în
scop caritabil.
perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
niment au participat reprezentanţi ai autorităţilor și ex- Cei care doresc să ajute pot alege să danseze pe TikTok, Instagram și
Titularii abonamentelor pe 12 luni
perţi din domeniu, care au discutat despre implementarea Facebook cu iepurașul Tzopăilă (filtru AR) pe melodia „Loca” de Moonlight &
sunt creditaţi astfel:
normelor legii prevenţiei diabetului. Conf. dr. Diana Păun Dayana; să sară coarda timp de 10 zile prin platforma SmartRaces.ro; să facă o lună
– membrii Colegiului Medicilor
a susţinut faptul că punerea în practică a legii prevenţiei și fitness sau zumba pe Yump.ro; să participe la antrenamentul Kangoo Jumps în aer
Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
– membrii Colegiului Farmaciștilor din
elaborarea metodologiei sunt câteva dintre strategiile ce liber, care va avea loc la 23 mai, în incinta Clubului Sportiv Olimpic București. De
România – 10 ore de EFC; trebuie aplicate în cazul pacienţilor cu diabet zaharat. Alte asemenea, pot fi efectuate donaţii directe. Prin această iniţiativă se încearcă strân-
– membrii OBBCSSR – 7 credite FPC; priorităţi discutate au fost existenţa unui Registru Naţional gerea a 60.000 de euro pentru susţinerea noului centru educaţional deschis de fun-
– membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC. de Prediabet și Diabet, dar și a unui sistem de date care poa- daţie anul acesta, în Corbeanca.
Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni te contribui la elaborarea de politici de sănătate adaptate Cristina Ghioca
până joi, orele 10-15, sau prin e-mail: acestei afecţiuni.
abonamente@viata-medicala.ro. Forumul Român de Diabet funcţionează ca o platformă
Conducerea săptămânalului de colaborare care reunește asociaţii de pacienţi, autorităţi
„Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor din mai multe domenii, societăţi profesionale (Societatea
de rubrică (persoane fizice sau juridice), Română de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice, Federaţia
ale colaboratorilor ocazionali și ale
Română de Diabet, Nutriţie și Boli Metabolice), asociaţii
redactorilor săi, chiar dacă nu întotdeauna
de pacienţi și reprezentanţi ai domeniului farmaceutic,
și le însușește, câtă vreme acestea sunt
inclusiv Grupul de Lucru Diabet al ARPIM.
argumentate și exprimate
Dr. Roxana Dumitriu
într-un limbaj decent.
Dosar VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
3

Dr. Dina Mergeani: „Statul să respecte tot ce își asumă”


M edicul de familie a fost im-
plicat în lupta anti-COVID
încă de la începutul pandemi-
Internaţionale a Medicului de Fa-
milie, marcată anual la 19 mai, pre-
ședintele SNMF ne-a oferit câteva
asigurarea gărzilor la centrele de
permanenţă.
- După această dată, medicii de
vaccinare împotriva COVID-19
în cabinetele medicilor de fa-
milie. Mare parte dintre aceș-
De ce are însă nevoie medicul
de familie? Președintele SNMF
spune că Statul ar trebui să respec-
ei, în diverse forme, declară dr. consideraţii, printre care: familie și-au petrecut nopţi în șir ti medici de familie fac ture te tot ceea ce își asumă, inclusiv în
Dina Mergeani, președintele - Până în 15 ianuarie 2021, me- pentru a prinde locuri la vaccina- în centrele de vaccinare, în timpul materie de sănătate a populaţiei.
Societăţii Naţionale de Medicina dicii de familie au fost implicaţi re pentru pacienţi. Această etapă liber rămas. „Stimaţi decidenţi, ţineţi cont
Familiei (SNMF): „În ultima vre- zi de zi în monitorizarea pacien- s-a derulat în paralel cu informa- - Medicul de familie cunoaște de semnalele pe care medicii de
me se tot vorbește despre o im- ţilor infectaţi cu virusul SARS- rea și consilierea pentru vaccina- comunitatea și știe cel mai bine familie vi le transmit, pentru că
plicare a medicului de familie în COV-2, a contacţilor acestora, în re și cu urmărirea postvaccinală a dacă pentru pacienţii care i se aceste semnale reprezintă de fapt,
procesul de vaccinare la timpul îngrijirea pacienţilor acuţi sau pacienţilor. adresează se poate asigura vacci- indirect, nevoile pacienţilor”, a
viitor – «medicii de familie vor cronici non-COVID, în îngriji- - Din 4 mai 2021 s-a anun- narea prin centrul de vaccinare atras atenţia dr. Dina Mergeani.
fi im­plicaţi»”. În contextul Zilei rea gravidelor și a copiilor, în ţat demararea procesului de sau în cabinetul său. Dan Dumitru Mihalache

Ziua Internaţională a Medicului de Familie Editorial


Un sistem
Medicul de familie, baza omenesc

sistemului de sănătate
Generaţii întregi au crescut cu
imaginea acelui medic care le
oferea o paletă largă de servicii Dr. Vlad Stroescu
atât preventive, cât și curative. Din
anii 2000 s-au produs mai multe
schimbări care au determinat
U ltimul deceniu mi-a dezvăluit avantajele,
dar și capcanele supraspecializării medi-
cinei. Pe măsură ce mijloacele de intervenţie
abandonarea unor activităţi, chiar devin tot mai puternice și mai sofisticate, sal-
și titulatura de medicină generală văm mai multe vieţi în patologii care cândva
fiind înlocuită de cea de medic de erau considerate fără speranţă. Dar riscăm să
familie. eșuăm acolo unde, teoretic, puteam face atât de

A
mult împotriva suferinţei și bolii.
sistenţa medicală primară Vindecăm cancerul de pancreas, dar pier-
constituie baza fiecărui sistem dem lupta cu diabetul. Vindecăm câteva cazuri
de sănătate, oriunde în lume. de depresie refractară folosind substanţe noi
De aici rezultă și așteptările și extraordinar de scumpe, dar nu putem aju-
pe care le avem cu toţii de la actorii din ta mii de oameni aflaţi în precaritate socială.
acest sistem. În mod obișnuit, în România, Și, într-un fel, pierdem un avantaj de optică și
prin asistenţă medicală primară se perspectivă, și de relaţie cu pacienţii noștri.
subînţelege că vorbim despre medicina Toate acestea nu au trecut neobservate, ast-
de familie. Acest fapt este statuat chiar fel încât atenţia comunităţii medicale și știinţi-
în legea 95/2006 privind reforma în fice s-a întors de ceva vreme asupra medicinei
domeniul sănătăţii, dar și în așteptările primare. Dar doar în teorie și pe la congrese.
oamenilor, care văd în medicul de familie Într-un fel, medicul de familie își merită cel
acel coordonator de îngrijiri din asistenţa mai mult „mantaua” de doctor. Dublul lui avan-
medicală primară. Reforma în domeniul sănătăţii din Mă bucur enorm că fac parte din taj, pe care niciunul dintre specialiști nu îl are,
Privind în urmă cu peste 20 de ani, anii 2000 a adus mai întâi noua titulatură acea categorie profesională care practică e că tratează comunităţi, nu doar pacienţi. Și
putem observa că generaţii întregi de medicină de familie, dar și o serie de medicina de familie. Relaţia pe care o că e membru al comunităţii pe care o tratează.
au crescut cu imaginea medicului de schimbări care au determinat abandonarea dezvoltăm cu pacienţii noștri necesită Invidiez enorm poziţia lui. De atâtea ori mi-am
medicină generală, acel medic care unor activităţi, precum cele care se referă la o abordare complexă, într-o echipă dat seama că aș putea face mai mult dacă aș fi
le oferea servicii medicale tuturor acoperirea teritorială, cu toate consecinţele integrată, astfel încât serviciile primare un fel de „psihiatru de familie”. Dar asta e o uto-
persoanelor, pe o paletă foarte largă, atât care vin de aici. Dar ne-am orientat privirea de sănătate să fie resimţite de pacient. pie: în realitate, psihiatrul trebuie să rămână în
preventive, cât și curative. Coordonatorul în special asupra familiei, iar modificările Abordarea complexă am dezvoltat-o exterior și să trateze doar câte un om, altfel va
de îngrijiri din trecut beneficia de o echipă legislative au dus la acordarea unor servicii foarte mult în ultimii ani. Rămâne să fi rapid rătăcit într-un labirint de conflicte de
puternică, formată din moașă, asistentă centrate pe pacient, cu accent pe abordarea reconstruim echipa. Pentru că asistenţa interese.
de ocrotire, asistentă de puericultură, comprehensivă sau holistică. Pentru că medicală primară necesită un medic Psihiatrul nu le poate face pe toate, nu poate
asistentă de cabinet, dezinfector, felcer medicina de familie este acea specialitate de familie pentru coordonare, dar și exista în afara echipei cu medicul de familie, cu
etc. Practic, medicul de medicină generală care privește individul ca întreg, atât în ceea celelalte categorii profesionale care pot psihoterapeuţii, cu asistenţii sociali, farmaciști
coordona îngrijirile necesare unui pacient, ce privește aspectul fizic, social, cultural, aduce satisfacţie pacientului, familiei sau etc. E valabil pentru fiecare specialitate. Fap-
dar se adresa și problemelor identificate psihologic, cât și totalitatea problemelor comunităţii din care cu toţii facem parte! tul că existăm, totuși, și așa face din noi niște
în comunitate. legate de sănătate pe care acesta le prezintă. Dr. Gindrovel Dumitra pseudo-specialiști.
Scrisoarea medicală, care cândva era firul

Dr. Valeriu Gheorghiţă:


roșu, esenţa comunicării dintre noi, un docu-
ment atât de important și de semnificativ, a
fost treptat golită de orice conţinut valoros și

„Să-i dăm Cezarului ce s-a transformat într-o hârţoagă birocratică,


importantă doar pentru controalele caselor de
asigurări. Tirania birocratică e doar unul din-

e al Cezarului” tre motivele prăpastiei inacceptabile dintre


specialiști și medicina primară.
Nimeni nu ne împiedică să regăsim o co-

M edicii de familie sunt foarte impor-


tanţi în tot ceea ce înseamnă pro-
gram de prevenţie, de imunizare și cu atât
ce privește relaţia medic-pacient și cred că
placa turnantă în momentul de faţă în ceea
ce privește informarea, câștigarea, menţi-
programul de vaccinare, care vă aparţine
și pe care sigur îl veţi gestiona cât se poa-
te de bine”. Nu în ultimul rând, Valeriu
municare valoroasă, pur omenească, să punem
mâna pe telefon și să vorbim unii cu alţii cu
cele mai simple cuvinte. Și cu toate astea, mulţi
mai mult în campania de vaccinare îm- nerea și creșterea încrederii oamenilor în Gheorghiţă a afirmat că este conștient de ac- dintre noi nu au schimbat vreodată vreun cu-
potriva COVID-19, a subliniat dr. Valeriu vaccinarea împotriva COVID-19 este la dum- tivităţile pe care medicii de familie le fac deja vânt cu medicii de familie ai pacienţilor noștri.
Gheorghiţă, președintele CNCAV, în ca- neavoastră”. pentru gestionarea pandemiei. Foarte mulţi Schimbăm doar coduri, nu și cuvinte.
drul conferinţei Ziua Medicului de Familie, Președintele CNCAV a mărturisit că dintre ei s-au implicat deja în vaccinarea Desigur, nu există timp. Iar sistemul e stri-
organizată în mediul virtual în perioada această campanie de vaccinare este poate anti-COVID, concomitent cu supravegherea cat. Poate că ar trebui să construim altul la loc.
13-16 mai. El și-a exprimat speranţa că în proiectul cel mai important din viaţa sa, însă pacienţilor aflaţi la domiciliu, precum și de Mai întâi microsisteme, în jurul nostru, făcute
perioada următoare va crește activitatea de reușita depinde și de implicarea medicilor eliberarea concediilor medicale. Toate aces- nu din hârtii și coduri, ci din empatie și con-
vaccinare în cabinetul medicului de familie: de familie. „Voi coordona această campa- tea fără a-și neglija pacienţii cu boli cronice versaţie autentică. Și poate că atunci micro-
„Sunteţi oamenii cu cea mai mare experi- nie de vaccinare atât timp cât va fi nevoie, sau fără a-și înceta activitatea din cadrul sistemele astea s-ar închega în ceva mai mare,
enţă în vaccinare, sunteţi oamenii care vă însă mai departe cred că trebuie să-i dăm programului naţional de vaccinare. într-un sistem omenesc. Ce vis subversiv și
bucuraţi de cea mai mare încredere în ceea Cezarului ce e al Cezarului, și anume, Cristina Ghioca frumos!
4 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Dosar
Ziua Internaţională a
Medicului de Familie

Viitorul
are
nevoie de
medicina
familiei!
Suntem din ce în ce mai poate urmări evoluţia sănătăţii sau
puţini slujitori ai acestei a bolii pe termen lung? Cine infor-
specialităţi vocaţionale, mează, cine le explică pacienţilor

Un produs al
ce au de făcut? Cine face sinteza
frecvent minimalizată.
diagnostică și terapeutică? Cine își Pandemia de COVID-19
Dar credem că fără noi nu asumă ierarhizarea problemelor a determinat schimbări
se poate. Suntem inima de sănătate, cine asigură circulaţia semnificative în
sistemului și sprijinul celor bolnavilor prin sistemul medical?
activitatea medicilor de

pandemiei
mulţi. Cine coordonează sănătatea oame-
familie. A adus cu sine

A
nilor? Cine se ocupă de omul să-
nul care a trecut și nătos, ca să rămână sănătos? Cine dificultăţi, dar și câteva
acest an au demonstrat poate detecta la timp riscurile sau lucruri bune. Îndrăznesc
lumii întregi cât de fi- boala? Cine poate face mai eficien- să privesc cu speranţă
ravă este fiinţa umană, tă cheltuirea banilor, întotdeauna către viitor, îmi doresc ca
dar și cât de fragile sunt societăţi- insuficienţi, din sănătate? Ziua Medicului de Familie pentru medici. Face parte dintre unidirecţionale își vor arăta rezul-
le care nu au sisteme de sănătate lucrurile bune aduse de pande- tatele în cel mai scurt timp, când
să fie un nou început, să
puternice, stabile, capabile să facă Fundaţia solidă în sănătate mie. Alături de posibilitatea de vor ieși la iveală, sub formă de com-
faţă unor presiuni uriașe. Medicii Încet-încet, medicina de fami-
urmeze vremuri în care a transmite documente online plicaţii, toate afecţiunile care nu au
de familie s-au dovedit mereu a fi lie s-a dovedit a fi o solidă fundaţie să facem medicină cu către casele de asigurări, către putut fi diagnosticate și tratate co-
aproape de oameni. Cu o informa- a sistemelor de sănătate. Asistenţa adevărat. DSP. Desigur, au mai rămas încă rect în această perioadă: patologia
ţie bine explicată, cu o consultaţie primară devine o parte esenţială documente (raportări) pe care le oncologică, diabetul, afecţiunile
aparent simplă, cu un sfat coerent,
putem face adesea diferenţa din-
tre suferinţă și speranţă, dintre
a oricărui model de îngrijire a să-
nătăţii. Medicii de familie sunt cei
pregătiţi să îngrijească pacienţi de
S ă fii medic este o onoare, să fii
medic de familie este un privi-
legiu, să fii medic de familie în Ro-
ducem fizic la DSP – probabil că psihiatrice, tuberculoza etc.
pentru a rezolva definitiv acest
aspect mai este nevoie de încă o Prăpastie fără precedent
invaliditate și o cale spre viitor, toate vârstele, cu orice patologie, mânia este o aventură. Iar în acest pandemie. Cu casele de asigurări În toată această perioadă a
dintre viaţă și lacrimă. sănătoși, la risc sau bolnavi. Sun- ultim an, pandemic, această aven- de sănătate lucrurile au fost rela- fost foarte importantă susţine-
Medicina de familie a demon- tem cei care putem oferi îngrijiri tură s-a dovedit a fi surprinzătoa- tiv clare, mai puţin procedura de rea pe care am avut-o din partea
strat că este capabilă să dezamor- integrate, suntem „medicii de re. Am fost de-a dreptul într-un eliberare a concediilor medicale pacienţilor. Practic, ne-am susţi-
seze situaţii disperate, să ia pe cursă lungă” ai oamenilor, sun- carusel profesional, legislativ și pentru pacienţii izolaţi sau aflaţi nut unii pe alţii în faţa iureșului
umerii ei, fără sprijin și fără sus- tem păzitorii sănătăţii și vinde- emoţional. în carantină. legislativ și în faţa desconside-
ţinere, o parte din povara acestor cătorii bolii. Medicina de familie Pandemia a schimbat profund Un alt lucru bun adus de pan- rării guvernanţilor. Pentru că ba
timpuri. Am putut și încă mai pu- este soluţia ideală pentru orice modul de desfășurare a activităţii demie a fost perioada în care nu a erau de vină medicii de familie,
tem. Deși am pierdut colegi mulţi, sistem de sănătate eficient și co- în cabinetele medicilor de fami- fost nevoie să folosim cardurile de ba erau pacienţii, ba eram și unii,
mergem mai departe. erent. Este nevoie de medici de lie. Noi nu am fost desemnaţi „să sănătate la cabinet, cea în care am și alţii. Și asta în ciuda faptului
Credem în medicina de familie familie bine pregătiţi, conștienţi fim” COVID sau non-COVID. Am putut elibera reţete fără să ţinem că în mod sistematic am trans-
și suntem mândri să fim medici de de rolul lor, empatici, înţelepţi fost și-și. Ne-am ajutat pacienţii cont de protocoale. Nimeni nu a mis informări către Ministerul
familie. Medicii sănătăţii, aliaţii pa- și pasionaţi de meseria lor. Forţa în fiecare zi a perioadei stării de „ieșit” să ne spună dacă prin ne- Sănătăţii și CNAS referitoare la
cienţilor. Suntem inima sistemului noastră stă în noi înșine, în pro- urgenţă și a celei de alertă, indi- folosirea cardului, respectiv pre- disfuncţionalităţile sistemului.
și sprijinul celor mulţi. Al celor fără fesia noastră nemuritoare și în ferent dacă erau pacienţii cu boli scrierea fără scrisori medicale, a Parcă niciodată nu a fost așa
posibilităţi uriașe, care însă plătesc conștiinţa de a fi îndrumătorii cronice sau acute, infectaţi cu fost sau nu devalizat sistemul. Eu o prăpastie între medicii practi-
pentru sistemul public și vor, firesc, sănătăţii pacienţilor noștri. SARS-CoV-2 sau doar îngrijoraţi cred că nu. Pentru că obţinerea cieni și decidenţi. Dar pentru că
să aibă acces la îngrijiri. Încă din 2010, Organizaţia de pericolul infecţiei, oameni ve- unei scrisori medicale presupu- încă mai îndrăznesc să privesc cu
Mondială a Medicilor de Familie niţi din zone roșii sau galbene, ne costuri suplimentare pentru speranţă către viitor, îmi doresc ca
La vremuri noi, tot noi (WONCA) a desemnat ziua de 19 aflaţi în carantină. Majoritatea sistem. Desigur, evaluarea paci- Ziua Medicului de Familie să fie un
Medicina de familie este poate mai ca fiind „Ziua Internaţională pacienţilor ne-au sunat să ne in- entului conform recomandărilor nou început, să urmeze vremuri în
cea mai veche, dar și una dintre a Medicului de Familie”. Era nevoie formeze asupra stării lor, să gă- ghidurilor, îngrijirea lui în cadrul care să facem medicină cu adevă-
cele mai noi specialităţi medicale. de o zi aniversară, care să ne va- sească răspunsuri la îngrijorările unei echipe nu are nicio legătu- rat, nu doar să vorbim despre ce ar
Cu noi valenţe, noi responsabili- lorizeze și să ne ducă mai departe. lor și rezolvare la neclarităţile ră cu obligativitatea existenţei trebui să facem, fără să putem face
tăţi. Cei care fac politici de sănă- Cu drag, mândrie și respect legislative care ne-au împovărat scrisorilor medicale. acest lucru. La mulţi ani, dragi co-
tate au observat prin anii ’80 că doresc să le urez colegilor mei, pe toţi. Ne-a fost greu să încercăm să legi, medici de familie! Să sperăm
supraspecializarea aduce multi- medici de familie, La mulţi ani! facem faţă situaţiei create că viitorul va fi mai bun! Mii
ple avantaje, dar și dezavantaje Să fim sănătoși și mândri de pro- Un câștig uriaș pentru de transformarea spita- de mulţumiri tuturor
enorme. Cine se mai ocupă de „în- fesia noastră, să fim aproape unii întreaga lume lelor în unităţi suport Pandemia a colegilor din alte spe-
treg”, de pacient adică? Cine face de alţii și să ajungem acolo unde Pentru mine a fost fabulos să COVID. Asta în condi- schimbat profund cialităţi. Doar împre-
prevenţie? Au ajuns oare medicii ne este locul: în centrul sistemului pot să merg la cabinet în toată ţiile în care evoluţia modul de desfășurare ună ne putem ajuta
vindecători „pe aparate și siste- medical, coordonatori ai sănătăţii această perioadă și să știu că le pot bolilor cronice nu a a activităţii în pacienţii!
me”, sau este nevoie de un medic oamenilor. fi de folos pacienţilor. Introduce- ţinut cont de deci- cabinetele medicilor Dr. Daciana Toma,
integrator? Ce specialitate poate Dr. Rodica Tănăsescu, rea consultaţiilor la distanţă a fost ziile guvernanţilor. de familie. vicepreședinte
avea o imagine de ansamblu, cine vicepreședinte AMF-B un câștig uriaș pentru pacienţi și Și toate aceste decizii SNMF
Dosar VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
5

Micuţa mea istorie


personală
Din fotografiile pe care le acesta avea toate ingredientele dintotdeauna. Iar eu îi desfăceam
răscolesc câteodată, poza necesare să sperie un copil. Avea o gentuţa, scoteam cu degetele mele
doctorului Danciu mă pune voce adâncă și profundă, ca un tu- mici și rotofeie stetoscopul și în-
net lovit de bolovanii de pe malul cepeam să dansez cu el prin curte
întotdeauna pe gânduri.

Demontarea miturilor
gârlei care cobora din munte pe consultându-i pe toţi cum se face
Mi-am dorit să fiu și eu ca lângă casa noastră. Când vorbea de-adevăratelea.
el, să știu multe, să ajut, să zdrăngăneau geamurile și când N-am vrut niciodată să fiu
vindec oamenii bolnavi. râdea cu poftă se rostogoleau cai altceva, nu m-am văzut în nicio
Dacă am reușit câteodată
anti-vaccinare
imaginari cu sutele. altă postură, oricât de tare mi-a
asta, e și pentru că l-am Era așa de înalt, că trebuia plăcut să cânt la chitară, la pian,
cunoscut. să las capul mult pe spate ca să să citesc, să desenez. Toate astea

S
îi văd ochii, așa că mereu îmi le-am făcut cu plăcere toată viaţa, Dincolo de vaccinarea amintit doctorul Dumitra: „Identi-
unt născută într-un oră- cădea pălăriuţa de soare pe care dar dansul acela cu stetoscopul a propriu-zisă, medicii de ficaţi unde se află persoana pe axa

’’
șel pitoresc de munte, de mă încăpăţânam să nu o leg fost ceea ce m-a definit de la bun familie pot juca un rol vaccinării: acceptă, este aproa-
sub crucea Caraimanului. pe după urechi. Avea mâinile început. Mi-am dorit să fiu și eu pe de a accepta, ezită sau refuză
Copilăria mea e plină de imense, niște degete mari, groase,
esenţial și în demontarea
ca el, să știu enorm de multe, să
povești nemaivăzute, ca a fiecă- noduroase și îndoite, pline de ajut, să fac bine oamenii bolnavi, miturilor privind vaccinul Un alt mit este acela
ruia, și în casa bunicilor unde am cruste sângerânde, cocoţate pe și dacă am reușit câteodată asta, e anti-COVID. că vaccinul provoacă
crescut, fiecare colţișor e pironit oasele pe care număram lunile cu și pentru că l-am cunoscut. boala. Eu le explic

E
în tabloul vieţii mele cu câte o 31 de zile. Heberden și dermită ste foarte simplu să ne infor- pacienţilor mei că acest
amintire colorată. Din fotografiile radică le-aș spune acum sec, dar Doar o boare din trecut măm pacienţii, fără să facem lucru nu este posibil, printr-o
pe care le răscolesc câteodată în El era doctorul familiei noastre presiune, asupra vaccinării împo- comparaţie cu mașina mea.
atunci mi se părea că sunt rădă-
Mașina mea este cea care mă
podul casei este una care mă ţin- cini de copac, smulse din pământ și venea ori de câte ori vreunul din triva COVID-19, astfel încât per-
duce de la Craiova la cabinet, iar
tuiește întotdeauna pe gânduri. și ţinute pe dinafară. Avea părul familie păţea ceva, ne consulta, ne soana să plece acasă gândindu-se
vaccinul conţine doar antena de
alb complet, nici cea mai mică nu- scria reţete, vorbea clar și explica la posibilitatea de a se vaccina, a
la radioul mașinii mele. Cum să
anţă de gri sau gălbui nu se vedea, pe înţelesul tuturor. Îmi prescria subliniat dr. Gindrovel Dumitra în mă duc eu cu antena în mână de
iar pielea îi era roșiatică me- și injecţii cred, pe vremea aceea cadrul conferinţei Ziua Medicului la Craiova la cabinet?! Proteina
reu, și pe faţă avea multe erau la ordinea zilei, iar eu eram de Familie, organizată în mediul S nu va putea să producă
pete mici cafenii. prietenă cu streptococii, dar nu mi virtual în intervalul 13-16 mai. niciodată boala. (Gindrovel
le făcea el, ci tanti Gica, o femeie „În această perioadă am avut Dumitra)
„Bunicul” cu gentuţa iute și mititică, plină de viaţă, atât destul de multe exemple în care
fermecată de plină încât de-abia anul acesta a persoane cu care am discutat și categoric vaccinarea. Cu aceștia
Avea riduri pe fruntea plecat pe ultimul munte, la o sută care au refuzat categoric vaccina- nu vă pierdeţi timpul, explicaţi-le
roșie asudată și se uita în- de ani. Pe ea o uram, pe el îl iubeam rea, peste o săptămână sau două, doar că sunt la risc. Cei mai mulţi
cruntat la mine, cu sprân- și îl respectam. m-au sunat că vor să se vaccineze”, se află în categoria ezitanţilor și ei
cenele groase, albe și arcu- Nu știu când a plecat doctorul a spus coordonatorul grupului de sunt ţinta noastră”.
ite ca aripile unui vultur. dintre noi, școala m-a dus în altă vaccinologie al Societăţii Naţionale Persoanele care ezită să se vac-
Mereu arăta cu degetul parte, dar acum, când duc „gentu- de Medicina Familiei. Pentru a avea cineze aduc în discuţii anumite
spre mine și, cum indexul ţa” mea în fiecare zi, mai poposesc succes, trebuie urmaţi câţiva pași. mituri pe care medicul de familie
lui era noduros și mare, cu gândul câteodată la omul acela trebuie să le demonteze. Acest
parcă era rădăcina unui cât muntele de mare și cât mierea EZITANŢII, MAI lucru poate fi făcut apelând la ur-
copac de vrăjitorii. Dar de bun. Mă urmăresc vocea lui NUMEROȘI DECÂT ANTI- mătoarea schemă de demascare
era omul cel mai blând din gravă și mâinile noduroase me- VACCINIȘTII a unei dezinformări. În primul
lumea asta. reu rănite, despre care străbuni- În primul rând, trebuie iden- rând, medicul trebuie să ofere
Când îl vedeam pe stradă ca mea vorbea șoptit, ca despre o tificat dacă acea persoană este varianta corectă a informaţiilor
deschizând poarta noastră taină. ezitantă în ceea ce privește imu- prezentate, iar pentru acest lucru
metalică și intrând în curte, mă Azi facem mult mai multe, nizarea împotriva COVID-19. Nu- trebuie să folosească un enunţ clar,
repezeam la el și-l înconjuram cu gentuţa de doctor e doar o boare mărul celor care refuză vaccina- ușor de reţinut (ex: Vaccinul este
Poza doctorului Danciu, cel mai braţele pe după picior, atât eram din trecut, dar relaţia aceasta din- rea este mic, mai numeroși fiind sigur), să evite limbajul complex,
pitoresc personaj din micuţa mea de mică, și dădeam capul pe spate tre medicul familiei și pacientul cei care ezită să se vaccineze, a prea tehnic. Apoi, trebuie să le ex-
istorie personală. să îl văd mai bine cum se preface său rămâne ALTFEL decât orice plice pacienţilor de ce mitul conţi-
Radiolog de meserie în tine- încruntat. Era ca un bunic (deși relaţie medic-pacient în lumea ne erori, de ce informaţiile greșite
reţe, se retrăsese din orașul uni- mai aveam unul autentic în casă, medicală; e ceva special și real,
TOP MITURI au fost considerate corecte în pri-
versitar la munte, să-și trăiască dar nu așa de înalt) cu gentuţa lui care se construiește în ani și acolo ANTI-VACCINARE: ma fază, iar acum sunt greșite.
pensia liniștit, dar doctor fiind,
nu a putut să se rupă niciodată de
menirea lui. Când eram mică, mi
fermecată. Abia așteptam să se
așeze în curte, pe scaun sub măr.
Străbunica mea îi aducea șer-
rămâne, ca o piatră de hotar. Poate
și eu voi fi în amintirile unui puști
pe care azi îl ţin în braţe la cabi-
l Vaccinul mARN modifică
ADN-ul și ADN-ul
produșilor de concepţie
La final, varianta corec-
tă trebuie reamintită, de mai
multe ori, dacă este posibil
se părea că era din neam de uriași
lăsaţi din munte special ca să vină
bet de fragi cu păhărelul de apă
rece de la cișmea și iute venea
net și pe care reușesc să îl fac să
gângurească, cine știe? l Vaccinul mARN provoacă
infertilitate la femei
(ex: „Toate dovezile din studiile de
până acum au demonstrat că vac-
printre oameni și să le arate că
piatra poate fi îmblânzită. Omul
din bucătărie aroma de cafea la
ibric, aromă pe care am iubit-o
Dr. Sandra Alexiu,
președinte AMF-B l Vaccinul mARN provoacă
COVID-19
cinul este sigur.”).
Cristina Ghioca
6 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Opinii
CMMB

Anul echipei
în halat alb
M
edici și asistenţi, COVID-19, dar totodată și un me-
împreună am trecut saj pentru lumeapost-pandemică.
prin momente grele OMS a lansat această campanie
în 2020, am pierdut sub deviza: Protejaţi. Investiţi.
prieteni, camarazi, am luptat îm- Împreună! multă pregătire: de la meditaţiile medicală sigură în orice moment,
preună cum nu a făcut-o nimeni Astfel, OMS subliniază nevo- făcute pentru intrarea la facul- nu numai în timpul COVID-19.
altcineva în războiul COVID. ia urgentă de a investi în capitalul tate până în ultima zi de muncă, Vă asigur că noi, Colegiul Me-
Prof. dr.
De la studenţii și rezidenţii care uman din domeniul sănătăţii, asi- învăţăm continuu, dăm zi de zi dicilor din Municipiul București,
au venit ca voluntari să ajute Cătălina gurând în viitor dividende între- examen, fără să ni se ierte vreo alături de colegii din Ordinul
DSP-urile, la medicii pensionari Poiană, gii societăţi, care va avea o stare greșeală. Asistenţilor Medicali Generaliști,
care s-au întors să le dea o mână președinte de sănătate mai bună, mai multă Acum, după ce toată lumea a Moașelor și Asistenţilor Medicali
CMMB
de ajutor colegilor mai tineri, performanţă economică și mai putut vedea și înţelege importan- din România, vom face auzită vo-
în ciuda riscurilor, cu toţii am multă echitate. Se recunoaște, ţa și riscurile profesiei noastre, cea voastră, îi vom cere societăţii
răspuns chemării la mobilizarea Anul Internaţional al Lucrăto- astfel, nevoia unei investiţii sem- prin declararea anului 2021 drept românești să sprijine și să respec-
generală, ne-am neglijat familiile, rilor din Sănătate și Îngrijire, nificative în capitalul uman din An Internaţional al Lucrătorilor te munca lucrătorilor din sănăta-
viaţa personală, ne-am izolat de anul echipei în halat alb. Este un domeniu, în pregătirea cadrelor din Sănătate și Îngrijire, OMS îi te, vom combate dezinformările și
cei dragi pentru a-i putea ajuta pe semn de apreciere și recunoștin- medicale. Acest efort este făcut cere și societăţii să se asigure că atacurile care, din păcate, nu lip-
cei în nevoie. ţă pentru devotamentul de care în primul rând de noi, membrii personalul medical este sprijinit, sesc, vom păstra unitatea breslei.
Nu este întâmplătoare decizia a dat dovadă această echipă în echipei în halat alb. Nu există o protejat, motivat și echipat. Ast- Ca o echipă, așa cum spune și
OMS, care a desemnat 2021 drept lupta împotriva pandemiei de profesie care să presupună mai fel încât să poată oferi asistenţă OMS: Împreună!

OAMGMAMR
Code Lavender, pentru
Asistenţii
medicali, SITUAŢIILE DE STRES LA
arhitecţii LOCUL DE MUNCĂ
viitoarelor
sisteme de A cest articol este pentru personalul medical
din spitale. Pierzi un pacient într-un mod
neașteptat. Faci o intervenţie la limită și nu-ţi
Ei bine, există prece-
dente create în această
direcţie. Diferite interpre-

sănătate reușește. Trebuie să dai sau tocmai ai dat niște vești


proaste unor aparţinători într-un context delicat.
tări ale unui concept, Code
Lavender. Poate fi dreptul
Programul sau cazuistica te copleșește într-o zi de a capitula pentru mo-
Consiliul Internaţional al fatidică. Primești la rândul tău vești proaste cât încă ment, în vreme ce colegii te
Asistenţilor Medicali so- mai trebuie să faci faţă exigenţelor de la serviciu. vor susţine și te vor înlocui.
licită, potrivit raportului Ai putea avea ocazia să
publicat cu ocazia Zilei deschizi un fel de kit de
Internaţionale a Asisten- prim-ajutor care să inclu-
tului Medical, ca asistenţii dă o mostră de parfum de
medicali să fie arhitecţii și lavandă pentru calmare, o
proiectanţii viitoarelor sisteme ciocolată ca să te liniștești,
de sănătate, și nu doar furnizori niște cartonașe cu diferite Dr. Nicolae-
de îngrijiri. Tradus și prelu- mesaje din care poţi alege Iordache Iordache
crat în limba română de echipa în sănătatea, siguranţa, securita- unul pe care să îl lipești pe
OAMGMAMR, documentul de- tea și liniștea fiecărui cetăţean. halatul tău. Așa vor înţelege și colegii prin ce treci și
monstrează rolul vital al asisten- Raportul amintit subliniază te vor sprijini. Spun interpretări, pentru că diferite
ţilor medicali în succesul servicii- că profesia de asistent medical clinici au ales tehnici diferite, cum ar fi de exemplu
lor de sănătate și pledează pentru s-a aflat în centrul răspunsu- intervenţia unui psiholog, a unor voluntari sau a pre-
o mai mare implicare a asistenţi- lui la pandemia de COVID-19 și otului, atunci când acesta este relevant pentru cel în
lor medicali cu experienţă în toa- că efectul acesteia și-a pus am- cauză.
te organizaţiile de sănătate și la prenta, evidenţiind necesitatea Adevărul este că ne îndreptăm cu viteză maximă
toate nivelurile, inclusiv la nivel investiţiilor. Pandemia a arătat către zid. Că o parte din personalul spitalelor
guvernamental. clar că asistenţii medicali au fost românești are pusee sau o stare cronică de burnout
Se propune astfel ca dome- cei care au condus răspunsul la și oboseală emoţională. Code Lavender nu este o
niul Sănătăţii să fie inclus în toa- aceasta, 90% dintre îngrijiri fiind soluţie împotriva burnoutului, dar este un prim-
te politicile guvernamentale, să efectuate de ei, și că tot asistenţii ajutor emoţional și permite reflecţie pentru soluţii
se adopte noua strategie globală medicali sunt cei care au văzut de pe termen mediu sau lung.
pentru profesia de asistent medi- aproape punctele slabe, fragilita- Cui, de la locul tău de muncă, îi pasă atât de mult
cal și să integreze recomandările tea și lacunele ce trebuie abordate de ceea ce simţi tu? Cine s-ar opri în loc, spontan, să
acesteia în strategiile naţionale în conceperea viitoarelor sisteme se ocupe puţin de tine? Tu pentru cine te-ai opri? Ai
de sănătate. Totodată, guver- de sănătate. face-o pentru oricare dintre colegii tăi? Nu-ţi cunosc
nele ar trebui să adopte planuri Totodată, raportul ICN, răspunsurile, dar cred că dacă eziţi ţi-ar putea fi de
pe termen lung privind forţa de publicat pe site-ul oficial al Trebuie să continui. Cei din jur cer de la tine ceea ajutor un proces de umanizare a interacţiunilor
muncă și să devină autosuficiente OAMGMAMR, subliniază trans- ce ţi-au cerut mereu. Par să nu observe nimic din în situaţii percepute ca fiind critice de tine sau
în ceea ce privește oferta de asis- formările pe care asistenţii medi- universul tău prăbușit. Și ei cu dramele și grijile lor. colegii tăi.
tenţi medicali autorizaţi, cu date cali le-au condus în timpul pande- Te temi că nu mai poţi, te temi că vei face mai mult Despre concepte puteţi afla de aici:
transparente care să arate pro- miei, sprijinul de care are nevoie rău decât bine și că altcineva poate va plăti pentru https://www.researchgate.net/
gresele înregistrate în atingerea forţa de muncă a asistenţilor me- starea ta. publication/316087481_Code_Lavender_
acestui obiectiv. Documentul mai dicali, dar și necesitatea ca viitoa- Dar dacă nu e musai să fie așa? Dacă ar exista Cultivating_Intentional_Acts_of_Kindness_in_
propune schimbarea descrierii rele sisteme de sănătate să depă- cumva garantat dreptul tău la un moment de tihnă Response_to_Stressful_Work_Situations
investiţiilor în locurile de muncă, șească cu mult nivelul de pregătire și recuperare? Dacă le-ai putea comunica discret https://journals.lww.com/nursing/
în educaţia și leadershipul asis- pentru pandemii și să fie adap- colegilor că ești într-un moment dificil și că ai nevoie Citation/2018/04000/Code_Lavender__A_tool_for_
tenţilor medicali drept costuri tate la toate nevoile de sănătate de puţină înţelegere și relaxare? Dacă aceștia ar staff_support.6.aspx
guvernamentale, astfel încât să viitoare. alege să te înţeleagă și să te ajute în loc să toarne gaz Sau tastaţi pe Google Code Lavender și căutaţi ce vi
recunoască faptul că o astfel de Biroul de presă al ICN pe foc? Un fel de prim-ajutor psihologic. Cum te-ai se potrivește. Nu trebuie să fie strategie de spital, o
cheltuială reprezintă o investiţie adaptat de OAMGMAMR simţi? puteţi implementa fie și într-o secţie. Succes!
Opinii VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
7

Echitaţie sau
echitate?
Indiferent de cât de greu
ne-a fost, de câte obstacole
au stat în calea noastră, de
faptul că pielea ne-a fost
albă ori că am avut certificat
de naștere sau buletin „de
oraș”, greutăţile au fost
infinit mai mari, vizibil
sau invizibil, pentru aceia
a căror „vină” a fost că s-au Dr. Richard
născut într-o familie ori un Constantinescu
loc „nepotrivite”.
au modelat șansele de viaţă pentru

R
mulţi dintre aceștia. Discrimina-
ecent, am fost martorul rea și statutul socio-economic le-
unei scene care mi-a au amprentat profund vieţile și au
reconfirmat multe influenţat decisiv traiectoriile și

Multiculturalism,
dintre ideile pe care supravieţuirea lor.
le știam și pe care le tot citisem
în lucrări de specialitate. Doi ȘANSA DE A-ŢI DEPĂȘI
agenţi ai departamentului Poliţiei CONDIŢIA
Călare, observând pe o bancă O apropiată de-a mea, actual-

DIVERSITATE ȘI
trei fetiţe de etnie romă, ce se mente medic rezident și respec-
bucurau împărţind o îngheţată, tat activist social, a reușit, după
le-au izgonit în două rânduri din multe umilinţe și necazuri, să

TOLERANŢĂ
C omisia Europeană
s-a angajat, de foarte mult
timp, să promoveze diversita-
(CE) din Iași se alătură demersului
printr-un eveniment anual, care se
va desfășura în ultima săptămână a
abordate pe parcursul celor patru
zile sunt: „Bătrâneţea la români:
între stigmatizare și cercetare ști-
tea și incluziunea și să combată lunii mai. „Săptămâna diversităţii la inţifică”, „Vocile minorităţilor, cul-
discriminarea adoptând diver- UMF Iași” își propune să reunească telor și ale românilor de pretutin-
se măsuri legislative. Cu toate workshopuri, conferinţe și dezba- deni”. Totodată, va fi prezentată o
acestea, instituţiile publice, în- teri axate pe tot ceea ce presupune carte despre discriminarea de gen
treprinderile private, organizaţi- conceptul de diversitate (respec- în mediul academic, iar studenţii
ile nonprofit, municipalităţi etc. tarea diferenţelor de rasă, etnie, internaţionali de la UMF își vor
trebuie să conlucreze pentru a gen, religie, vârstă, cultură, abilita- împărtăși din experienţa acumula-
locul pe care se aflau. Pe pietonalul ajungă model pentru aceia care, construi medii egalitare și fa- te, orientare sexuală, statut social tă în timp.
Ștefan cel Mare multe bănci erau odinioară, o marginalizau. Ea, ase- vorabile incluziunii. În special sau educaţie), în care să fie invitaţi La UMF „Grigore T. Popa”
ocupate de copii ori de mame cu menea puţinelor exemple pe care acum, în timpul pandemiei de specialiști din diverse domenii, stu- studiază 2.485 de studenţi in-
fetiţe, însă doar acel trio a fost le pot oferi, a frânt ciclul interge- COVID-19, când diversitatea denţi și cadre didactice ale Univer- ternaţionali din 72 de ţări, 2.256
deranjant și nefiresc pentru neraţional al inechităţii și al să- și incluziunea sunt în pericol. sităţii. Din cauza contextului epide- de studenţi din mediul rural, 17
reprezentanţii structurii de ordine răciei. Când observ în curtea și în În acest context, CE a iniţiat pro- miologic, în acest an activităţile se romi, 6.122 de studente (din tota-
publică responsabili de asigurarea amfiteatrele universităţii la care iectul „Luna europeană a diversi- vor desfășura online, în perioada lul de 8.963) și patru studenţi cu
securităţii cetăţenilor. activez studenţi care provin din tăţii”, care se desfășoară în fiecare 24-28 mai. dizabilităţi. Un spaţiu al educaţiei
medii defavorizate, din diverse an în luna mai. Evenimentul va debuta cu o caracterizate de multiculturalism,
UNII, MAI EGALI DECÂT grupuri etnice sau religioase sau Universitatea de Medicină și discuţie despre corp, diversita- diversitate, toleranţă.
ALŢII cu dizabilităţi, am o tresărire și Farmacie (UMF) „Grigore T. Popa” te și medii incluzive. Alte teme Oana Bugeag
Multe întâmplări nefericite mă bucur pentru ei, dar, în același
mi-au revenit în memorie obser- timp, știu că mulţi dintre cei ase-
vând comportamentul poliţiștilor menea lor sunt precum fetiţa cu
ieșeni. Cornel, fostul meu coleg de chibrituri, și se pierd, fără măcar
școală generală, pentru că era rom să zărească, precum văzuse biata
și pielea sa era mult diferită de al- copilă cu capul și picioarele goale,
bul dominant al clasei, era adesea roșii-vieţii de ger, acele minuni,
mutat din bancă și migra în func- înainte de a pleca din această lume.
ţie de nemulţumirile unui părinte Pe aceeași stradă, cu peste un
și de cât de receptivă era învăţătoa- secol în urmă, jandarmii puteau să
rea la dorinţele acestuia. În gim- observe, în dreptul unui felinar, un
naziu, părinţii care se considerau tânăr ghemuit care citea. Un copil
„superiori” își așteptau odraslele sărman, adus de un coleg în chilia
chiar în faţa ușii clasei, ca să-i poa- monahului Ilarion Radu, pentru
tă recupera, să nu cumva să fie în că-l văzuse golaș și cu un deget de-
compania celor „săraci” mai mult gerat, a primit găzduire, mămăligă
decât petrecuseră pe parcursul și o zeamă caldă, vreme de câţiva
orelor și pauzelor. ani, și a ajuns, după nu mulţi ani,
De la o vreme, indiferent de ci- să fie apreciat de neuroanatomiș-
clul în care ne aflam, ajungeam să tii americani, să fie considerat una
înţelegem mutările și recombinări- dintre cele mai respectabile perso-
le pe care le făceau învăţătoarea sau nalităţi și voci ale României inter-
diriginţii și, tacit, ne reconfiguram belice. După o vreme, chiar dacă
și ne continuam viaţa. Abia târziu viaţa i-a fost curmată nefiresc, nu-
am înţeles cât rău le produseseră mele său a ajuns să onoreze o insti-
aceste comportamente colegilor tuţie medical-universitară, iar zeci
noștri care erau romi sau prove- de mii de tineri îi poartă respect
neau din familii cu venituri modes- pentru exemplara-i viaţă academi-
te ori din mediul rural. Inegalităţile că, de cercetare și cea personală.
8 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
Special

Wargha Enayati: „I
cheile cu care am
Dr. Wargha Enayati s-a născut în Germania din părinţi iranieni și trăiește în România
de aproximativ 38 de ani. Este medic, este antreprenor și este într-o strânsă legătură cu
Casa Regală a României. A început Facultatea de Medicină în Regensburg, Germania și a
absolvit Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca. Specializarea de cardiologie a făcut-o la
spitalul Fundeni din București. În anul 1995 a fondat Centrul Medical Unirea, apoi reţeaua
de servicii de sănătate Regina Maria. În 2007 a adus în acţionariatul Centrului Medical
Unirea fondul de investiţii 3i, unul dintre giganţii mondiali din domeniu. În 2015 s-a retras
din acţionariatul reţelei Regina Maria și s-a concentrat pe dezvoltarea noului proiect –
Enayati Medical City.

S
unt multe de spus în po- în care am simţit că nu terminăm, am încercat să identific nevoile
vestea numită Enayati că nu ajungem la ceea ce este azi. din piaţă și să creez inovaţie. Nu
Medical City (EMC), mo- Însă am avut echipa lângă mine, trecutul meu este cel care mi-a dat
tiv pentru care îi dăm familia care m-a susţinut și, nu în această confirmare, ci credinţa
cuvântul artizanului ei, Wargha ultimul rând, credinţa mea că în mea. Bahá’u’lláh a spus că „toţi oa-
Enayati, care mărturisește că aces- unitate lucrurile se așază așa cum menii au fost creaţi pentru a duce
ta este proiectul său de maturitate. trebuie. mai departe o civilizaţie în conti-
Au fost și momente când cei apro- nuu progres” și acest adevăr este
Ce a fost cel mai dificil în realiza- piaţi v-au sfătuit să nu întreprin- reflectat în eforturile indivizilor
rea EMC? deţi acest demers? care încearcă cu adevărat să facă
Nimic nu a fost ușor. De la ideea Îmi aduc aminte o primă discuţie diferenţa în sânul comunităţii lor.
halucinantă în contextul sistemu- cu tatăl meu, de la începutul pro- Am știut că trebuie să depun acest
lui de sănătate românesc, până iectului, când mă întreba de ce efort.
la achiziţia terenului, accesul la mă bag să dezvolt infrastructura Există un moment în care aţi sim-
acesta, contractele cu banca, cu pentru vârstnici și pentru oncolo- ţit gustul succesului, dar care nu
antreprenorul general, găsirea gie când asta trebuie să fie treaba a fost pe placul dvs. și nu aţi dori
partenerilor medicali, toate con- statului. Apoi, cu doar câteva săp- să se mai repete?
strângerile legate de norme și tămâni înainte să „îl pierdem”, în Cred că cel mai reprezentativ mo-
avize au consumat, au fost mari 2019, mi-a spus: „Mare lucru faci ment de acest tip din cariera mea
consumatoare de energii, timp și că vrei să te ocupi de vârstnici. E profesională a fost acela în care am
bani. În plus, faptul că a trebuit foarte greu să ai grijă de un om în vândut Reţeaua Regina Maria. A
să construim sub pământ, criza vârstă, care e și bolnav”. Vorbele fost un moment de vârf financiar,
COVID, lipsa muncitorilor, scum- tatălui meu mi-au rămas întipărite era cea mai mare tranzacţie de pe
pirea materialelor de construcţie în minte și le păstrez ca motivaţie piaţă, o lovitură de business, dar
și, în final, punerea la un loc a mai de fiecare dată când apar obsta- care s-a dovedit regretul meu cel
multor furnizori de servicii medi- cole. Vreau să-i redau demnitatea mai mare. Fondarea Reţelei a fost
cale care să funcţioneze ca un eco- vârstnicului în România, vreau și este proiectul de care sunt cel
sistem au fost elemente care ne-au să-i redau demnitatea pacientului. mai mândru și încă doare. Nu aș
făcut multe nopţi albe. A existat ceva în trecutul dvs. mai accepta intervenţia unui fond
Aţi simţit vreodată că nu vă veţi care să vă inducă ideea că aţi pu- de investiţii în acţionariatul unei
atinge obiectivul? tea realiza ceva de genul EMC? companii medicale. Se schimbă
Încă de la început au Am știut dintotdeauna că voi face paradigma și cei care au de pierdut
tot fost momente ceva important. Dar, concret, sunt pacienţii.
Vreau să-i
redau demnita-
tea vârstnicului în
România, vreau să-i
redau demnitatea
pacientului.

Anunţuri POSTURI SCOASE LA CONCURS PUBLICITATE
Nr. 20/21 mai 2021

REPUBLICARE în gradul profesional pentru bio- Tematica de concurs este cea b) copie xerox de pe diploma Documentele prevăzute la lit.
SPITALUL DE logi, biochimiști sau chimiști; pentru examenul de medic speci- de licență și adeverință/certifica- d), f) și g) sunt valabile trei luni și
PNEUMOFTIZIOLOGIE SATU c) copie a certificatului de alist în specialitatea postului, pos- tul de specialist sau primar pentru se depun la dosar în termen de va-
MARE (JUDEȚUL SATU MARE) membru al organizației profesio- tată pe site-ul MS. medici, medici dentiști, farmaciști, labilitate.
scoate la CONCURS nale cu viza pe anul în curs; Înscrierile la concurs se fac la respectiv adeverință de confirmare Înscrierile la concurs se fac la
în conformitate cu prevederile d) dovada/înscrisul din care să sediul unității, mun. Satu Mare, în gradul profesional pentru bio- sediul unității, Aleea Dealul Spi-
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- rezulte că nu i-a fost aplicată una str. Ialomiței nr. 9, în termen de logi, biochimiști sau chimiști; rii nr. 12, în termen de 15 zile ca-
tările și modificările ulterioare, ur- din sancțiunile prevăzute la art. 15 zile calendaristice de la apariția c) copie a certificatului de lendaristice de la apariția acestui
mătoarele posturi: 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 acestui anunț, iar concursul se or- membru al organizației profesio- anunț, iar concursul se organizea-
• două posturi cu normă în- alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la ganizează în perioada cuprinsă în- nale cu viza pe anul în curs; ză în perioada cuprinsă între 31 și
treagă de medic în specialitatea art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din tre 31 și 90 de zile de la publicarea d) dovada/înscrisul din care să 90 de zile de la publicarea în „Viața
Pneumologie la Secția Pneumolo- Legea nr. 95/2006 privind reforma în „Viața medicală”. rezulte că nu i-a fost aplicată una medicală”.
gie II Bixad; în domeniul sănătății, republicată, Relații suplimentare se pot din sancțiunile prevăzute la art. Tematica și relații supli-
• un post cu normă întreagă cu modificările ulterioare; obține la Biroul RUNOS, tel.: 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. mentare se pot obține la tel.:
de medic în specialitatea Medici- e) acte doveditoare pentru cal- 0261.730.913, int. 102. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv 0268.477.011 – Compartimentul
nă fizică și de reabilitare la Secția cularea punctajului prevăzut în la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din RUNOS, și sunt afișate la avizierul
Pneumologie II Bixad. Anexa nr. 3 la ordin; SPITALUL CLINIC DE Legea nr. 95/2006 privind reforma spitalului și pe site-ul acestuia:
La concurs se pot prezenta f) cazierul judiciar; PNEUMOFTIZIOLOGIE BRAȘOV în domeniul sănătății, republicată, www.pneumologie.ro.
medici cu drept de liberă practică, g) certificat medical din care (JUDEȚUL BRAȘOV) cu modificările ulterioare;
specialiști sau primari confirmați să rezulte că este apt din punct de scoate la CONCURS e) acte doveditoare pentru cal- SPITALUL JUDEȚEAN DE
în specialitatea respectivă, rezi- vedere fizic și neuropsihic pentru în conformitate cu prevederile cularea punctajului prevăzut în URGENȚĂ PIATRA NEAMȚ
denți aflați în ultimul an de pre- exercitarea activității pentru pos- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Anexa nr. 3 la ordin; (JUDEȚUL NEAMȚ)
gătire în specialitatea în care se tul pentru care candidează; tările și modificările ulterioare, un f) cazierul judiciar; scoate la CONCURS
publică postul. h) chitanță de plată a taxei de post cu normă întreagă de medic g) certificat medical din care în conformitate cu prevederile
Dosarul de înscriere la concurs concurs; specialist confirmat în speciali- să rezulte că este apt din punct de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com-
va cuprinde următoarele acte: i) copia actului de identitate în tatea Recuperare, medicină fizică vedere fizic și neuropsihic pentru pletările și modificările ulterioa-
a) cerere în care se menționea- termen de valabilitate. și balneologie la Compartimentul exercitarea activității pentru pos- re, un post cu normă întreagă de
ză postul pentru care dorește să Taxa de concurs este de 150 de Recuperare, medicină fizică și bal- tul pentru care candidează; biolog debutant (studii superioa-
concureze; lei și se achită la casieria spitalu- neologie – Baza de tratament. h) chitanță de plată a taxei de re), specialitatea biochimie în ca-
b) copie xerox de pe diploma lui. Dosarul de înscriere la concurs concurs; drul Serviciului județean de Medi-
de licență și certificatul de specia- Documentele prevăzute la lit. va cuprinde următoarele acte: i) copia actului de identitate în cină legală Neamț.
list sau primar pentru medici, me- d), f) și g) sunt valabile trei luni și a) cerere în care se menționea- termen de valabilitate. Dosarul de înscriere la
dici dentiști, farmaciști (după caz), se depun la dosar în termen de va- ză postul pentru care dorește să Taxa de concurs este de 150 de concurs va cuprinde următoarele
respectiv adeverință de confirmare labilitate. concureze; lei. acte:

I N S T I T U T U L O N C O LO G I C
P R O F. D R . A L E X A N D R U T R E S T I O R E A N U B U C U R E Ș T I

Președinte Comitet Organizare


Dr. Bogdan Cosmin Tănase
Manager IOB
Preşedinți Comitet Știinţific
Prof. Asoc. Abil. Dr. Dana Lucia Stănculeanu 20 – 22 mai
Prof. Asoc. Dr. Laurențiu Simion 2021

„Rolul tumor boardului în medicina personalizată”


Vă așteptăm alături de noi la conferință!

Organizator Parteneri științifici Co-organizator


2 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Posturi scoase la concurs
a) cerere în care se menționea- Taxa de concurs este de 150 de Dosarul de înscriere la concurs i) copia actului de identitate în d) dovada/înscrisul din care să
ză postul pentru care dorește să lei. va cuprinde următoarele acte: termen de valabilitate; rezulte că nu i-a fost aplicată una
concureze; Documentele prevăzute la lit. a) cerere în care se menționea- j) curriculum vitae semnat de din sancțiunile prevăzute la art.
b) copie xerox de pe diploma d), f) și g) sunt valabile trei luni și ză postul pentru care dorește să către candidat. 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
de licență și certificatul de specia- se depun la dosar în termen de va- concureze; Taxa de concurs este de 150 de 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv
list sau primar pentru medici, me- labilitate. b) copie xerox de pe diploma lei. la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din
dici dentiști, farmaciști, respectiv În cazul posturilor de biolog de licență și adeverință/certifica- În cazul posturilor de biolog Legea nr. 95/2006 privind reforma
adeverință de confirmare în gradul debutant, biochimist debutant sau tul de specialist sau primar pentru debutant, biochimist debutant sau în domeniul sănătății, republicată,
profesional pentru biologi, biochi- chimist debutant, documentele medici, medici dentiști, farmaciști, chimist debutant, documentele cu modificările ulterioare;
miști sau chimiști; prevăzute la lit. c) și d) se înlocu- respectiv adeverință de confirmare prevăzute la lit. c) și d) se înlocu- e) acte doveditoare pentru cal-
c) copie a certificatului de iesc cu declarația pe propria răs- în gradul profesional pentru bio- iesc cu declarația pe propria răs- cularea punctajului prevăzut în
membru al organizației profesio- pundere a candidatului. logi, biochimiști sau chimiști; pundere a candidatului. Anexa nr. 3 la ordin;
nale cu viza pe anul în curs; Tematica și bibliografia de c) copie a certificatului de Copiile de pe actele mențio- f) cazierul judiciar;
d) dovada/înscrisul din care să concurs vor fi afișate, odată cu membru al organizației profesio- nate se prezintă însoțite de docu- g) certificat medical din care
rezulte că nu i-a fost aplicată una anunțul de concurs din publicația nale cu viza pe anul în curs; mentele originale, care se certifică să rezulte că este apt din punct de
din sancțiunile prevăzute la art. „Viața medicală”, la avizierul și pe d) dovada/înscrisul din care să pentru conformitate cu originalul, vedere fizic și neuropsihic pentru
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. site-ul spitalului. rezulte că nu i-a fost aplicată una sau copii legalizate. Documentele exercitarea activității pentru pos-
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv Înscrierile la concurs se fac la din sancțiunile prevăzute la art. prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va- tul pentru care candidează;
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din sediul unității, în termen de 15 zile 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. labile trei luni și se depun la dosar h) chitanță de plată a taxei de
Legea nr. 95/2006 privind reforma calendaristice de la apariția aces- 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv în termen de valabilitate. concurs;
în domeniul sănătății, republica- tui anunț, iar concursul se organi- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din Concursul va consta în urmă- i) copia actului de identitate în
tă, cu modificările ulterioare, ori zează în perioada cuprinsă între Legea nr. 95/2006 privind reforma toarele probe: analiza și evaluarea termen de valabilitate.
cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau 31 și 90 de zile de la publicarea în în domeniul sănătății, republica- activității profesionale științifice Taxa de concurs este de 150 de
d) din Legea nr. 460/2003 privind „Viața medicală”. tă, cu modificările ulterioare, ori (C); proba scrisă (A); proba cli- lei și se achită la casieria spitalu-
exercitarea profesiunilor de bi- Relații suplimentare se pot cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau nică sau practică (B). Data și ora lui.
ochimist, biolog și chimist, înfiin- obține la Serviciul RUONS, tel.: d) din Legea nr. 460/2003 privind pentru desfășurarea probelor se Candidații care se vor înscrie la
țarea, organizarea și funcționarea 0233.219.380, int. 108, 193. exercitarea profesiunilor de bi- vor afișa la sediul spitalului după concurs vor prezenta și originalul
OBBCSSR; ochimist, biolog și chimist, înfiin- apariția anunțului în ziarul „Viata actelor solicitate. Documentele
e) acte doveditoare pentru cal- SPITALUL MUNICIPAL SĂCELE țarea, organizarea și funcționarea medicală”. prevăzute la lit. d), f) și g) sunt va-
cularea punctajului prevăzut în (JUDEȚUL BRAȘOV) OBBCSSR; Bibliografia de concurs și re- labile trei luni și se depun la dosar
Anexa nr. 3 la ordin; scoate la CONCURS e) acte doveditoare pentru cal- lații suplimentare se pot obține la în termen de valabilitate.
f) cazierul judiciar; în conformitate cu prevederile cularea punctajului prevăzut în sediul instituției – Compartiment Tematica de concurs este cea
g) certificat medical din care Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- Anexa nr. 3 la ordin; Resurse Umane, tel.: 0724.078.538 pentru examenul de medic spe-
să rezulte că este apt din punct de tările și modificările ulterioare, ur- f) cazierul judiciar; (tematica de biolog, biochimist și cialist în specialitatea postului,
vedere fizic și neuropsihic pentru mătoarele posturi: g) certificat medical din care chimist – existentă pe site-ul Mi- postată pe site-ul MS: www.ms.ro
exercitarea activității pentru pos- • un post cu normă întreagă de să rezulte că este apt din punct de nisterului Sănătății: www.ms.ro – la rubrica: Specialiști/ Examene
tul pentru care candidează; biolog debutant pentru Laborato- vedere fizic și neuropsihic pentru secțiunea Concursuri). și concursuri naționale/ Temati-
h) chitanță de plată a taxei de rul de Analize medicale; exercitarea activității pentru pos- Înscrierile la concurs se fac la ca concursului pentru ocupare de
concurs; • un post cu normă întreagă de tul pentru care candidează; sediul unității, str. Oituz nr. 54, post medici specialiști.
i) copia actului de identitate în chimist specialist pentru Serviciul h) chitanță de plată a taxei de tel.: 0724.078.538, în termen de Înscrierile la concurs se fac la
termen de valabilitate. de Anatomie patologică. concurs; 15 zile calendaristice de la apariția sediul unității, în termen de 15 zile
acestui anunț, iar concursul se or- calendaristice de la apariția aces-
ganizează în perioada cuprinsă în- tui anunț, iar concursul se organi-
tre 31 și 90 de zile de la publicarea zează în perioada cuprinsă între
în „Viața medicală”. 31 și 90 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
SPITALUL DE URGENȚĂ Relații suplimentare se pot
PETROȘANI obține la Serviciul RUNOS, tel.:
(JUDEȚUL HUNEDOARA) 0254.543.318, int. 113.
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile SPITALUL MUNICIPAL RM.
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- SĂRAT (JUDEȚUL BUZĂU)
tările și modificările ulterioare, ur- scoate la CONCURS
mătoarele posturi: în conformitate cu prevederile
• un post cu normă întreagă de Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple-
medic specialist confirmat în spe- tările și modificările ulterioare, ur-
cialitatea Pneumologie la Secția mătoarele posturi:
Pneumologie; • două posturi cu normă în-
• un post cu normă întreagă de treagă de medic specialist confir-
medic specialist confirmat în spe- mat în specialitatea Medicină in-
cialitatea Psihiatrie la Centrul de ternă;
Sănătate Mintală; • un post cu normă întreagă de
• un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în spe-
medic Medicină generală cu drept cialitatea Chirurgie generală;
de liberă practică, având atestat • un post cu normă întreagă de
în Asistență medicală de urgență medic specialist confirmat în spe-
prespitalicească, la UPU-SMURD; cialitatea Epidemiologie;
• un post cu normă întreagă • trei posturi cu normă întrea-
de medic specialist confirmat în gă de medic specialist confirmat în
specialitatea Medicină fizică și de specialitatea Neonatologie;
reabilitare la Secția RMFB; • un post cu normă întreagă de
• un post cu normă întreagă medic specialist confirmat în spe-
de medic specialist confirmat în cialitatea ATI;
specialitatea Cardiologie la Secția • un post cu normă întreagă de
Cardiologie; medic specialist confirmat în spe-
• un post cu normă întreagă de cialitatea Neurologie;
medic specialist confirmat în spe- • un post cu normă întreagă de
cialitatea Pediatrie la Secția Pedia- medic specialist confirmat în spe-
trie; cialitatea Cardiologie;
• un post cu normă întreagă de • două posturi cu normă în-
medic specialist confirmat în spe- treagă de medic specialist confir-
cialitatea Neonatologie la Secția mat în specialitatea Pediatrie;
Obstetrică-ginecologie – Compar- • un post cu normă întreagă de
timent Neonatologie. medic specialist confirmat în spe-
Dosarul de înscriere la concurs cialitatea Pneumologie;
va cuprinde următoarele acte: • două posturi cu normă în-
a) cerere în care se menționea- treagă de medic specialist con-
ză postul pentru care dorește să firmat în specialitatea Boli
concureze; infecțioase;
b) copie xerox de pe diploma • un post cu normă întreagă de
de licență și certificatul de specia- medic specialist confirmat în spe-
list sau primar pentru medici, me- cialitatea Diabet zaharat, nutriție
dici dentiști, farmaciști, respectiv și boli metabolice;
adeverință de confirmare în gradul • un post cu normă întreagă de
profesional pentru biologi, biochi- medic specialist confirmat în spe-
miști sau chimiști; cialitatea Oncologie medicală;
c) copie a certificatului de • un post cu normă întreagă de
membru al organizației profesio- medic specialist confirmat în spe-
nale cu viza pe anul în curs; cialitatea Oftalmologie;
Posturi scoase la concurs
VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 3
• un post cu normă întreagă de Taxa de concurs este de 150 de profesional pentru biologi, biochi- lendaristice de la apariția acestui Neurologie la Compartimentul
medic specialist confirmat în spe- lei. miști sau chimiști; anunț, iar concursul se organizea- neurologie;
cialitatea Urologie. Documentele prevăzute la lit. c) copie a certificatului de ză în perioada cuprinsă între 31 și • un post cu normă întreagă de
Dosarul de înscriere la concurs d), f) și g) sunt valabile trei luni și membru al organizației profesio- 90 de zile de la publicarea în „Viața medic în specialitatea Cardiologie
va cuprinde următoarele acte: se depun la dosar în termen de va- nale cu viza pe anul în curs; medicală”. la Secția Cardiologie;
a) cerere în care se menționea- labilitate. d) dovada/înscrisul din care să Relații suplimentare se pot ob- • un post cu normă întreagă de
ză postul pentru care dorește să Tematica de concurs va fi afișa- rezulte că nu i-a fost aplicată una ține la Biroul Resurse Umane, tel.: medic în specialitatea Chirurgie
concureze; tă la sediul spitalului. din sancțiunile prevăzute la art. 0251.230.606, int. 144. generală la Secția Chirurgie gene-
b) copie xerox de pe diploma Înscrierile la concurs se fac la 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. rală;
de licență și adeverință/certifica- sediul unității, str. N. Bălcescu nr. 541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv REPUBLICARE • un post cu normă întreagă
tul de specialist sau primar pentru 2, în termen de 15 zile calendaris- la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din SPITALUL MUNICIPAL de medic în specialitatea Medi-
medici, medici dentiști, farmaciști, tice de la apariția acestui anunț, Legea nr. 95/2006 privind reforma CÂMPULUNG cină internă la Secția Medicină
respectiv adeverință de confirmare iar concursul se organizează în în domeniul sănătății, republicată, (JUDEȚUL ARGEȘ) internă;
în gradul profesional pentru bio- perioada cuprinsă între 31 și 90 cu modificările ulterioare; scoate la CONCURS • un post cu normă întreagă de
logi, biochimiști sau chimiști; de zile de la publicarea în „Viața e) acte doveditoare pentru cal- în conformitate cu prevederile medic în specialitatea Endocrino-
c) copie a certificatului de medicală”. cularea punctajului prevăzut în Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- logie la Compartimentul Endocri-
membru al organizației profesio- Relații suplimentare se pot ob- Anexa nr. 3 la ordin; tările și modificările ulterioare, ur- nologie;
nale cu viza pe anul în curs; ține la tel.: 0238.561.231. f) cazierul judiciar; mătoarele posturi: • un post cu normă întreagă de
d) dovada/înscrisul din care să g) certificat medical din care • un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Obstetri-
rezulte că nu i-a fost aplicată una SPITALUL MUNICIPAL să rezulte că este apt din punct de medic în specialitatea Neonatolo- că-ginecologie la Secția Obstetri-
din sancțiunile prevăzute la art. CALAFAT (JUDEȚUL DOLJ) vedere fizic și neuropsihic pentru gie la Secția Neonatologie; că-ginecologie.
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. scoate la CONCURS exercitarea activității pentru pos- • un post cu normă întreagă de La concurs se pot prezenta
541, alin. (1), lit. d) ori e), respectiv în conformitate cu prevederile tul pentru care candidează; medic în specialitatea Medicină medici cu drept de liberă practică,
la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din Ord. m.s. nr. 869/2015, cu comple- h) chitanță de plată a taxei de generală, având competență/ates- specialiști sau primari confirmați
Legea nr. 95/2006 privind reforma concurs; tat în Medicină de urgență la CPU; în specialitatea respectivă, rezi-
tările și modificările ulterioare, un
în domeniul sănătății, republicată, i) copia actului de identitate în • două posturi cu normă în- denți aflați în ultimul an de pre-
post cu normă întreagă de medic
cu modificările ulterioare; termen de valabilitate. treagă de medic în specialitatea gătire în specialitatea în care se
specialist confirmat în specialita-
e) acte doveditoare pentru cal- Taxa de concurs este de 150 de Medicină de urgență la CPU; publică postul.
tea Anestezie și terapie intensivă
cularea punctajului prevăzut în lei. • un post cu normă întreagă de Dosarul de înscriere la concurs
în cadrul Compartimentului ATI.
Anexa nr. 3 la ordin; Documentele prevăzute la lit. medic în specialitatea Oncologie va cuprinde următoarele acte:
Dosarul de înscriere la concurs
f) cazierul judiciar; d), f) și g) sunt valabile trei luni și medicală la Compartimentul On- a) cerere în care se menționea-
va cuprinde următoarele acte:
g) certificat medical din care se depun la dosar în termen de va- cologie medicală; ză postul pentru care dorește să
a) cerere în care se menționea-
să rezulte că este apt din punct de labilitate. • un post cu normă întreagă de concureze;
ză postul pentru care dorește să
vedere fizic și neuropsihic pentru Tematica de concurs este cea medic în specialitatea ATI la Secția b) copie xerox de pe diploma
exercitarea activității pentru pos- concureze; pentru obținerea gradului de me- ATI; de licență și certificatul de specia-
tul pentru care candidează; b) copie xerox de pe diploma dic specialist în specialitatea pos- • două posturi cu normă în- list sau primar pentru medici, me-
h) chitanță de plată a taxei de de licență și certificatul de specia- tului, aflată pe site-ul: www.ms.ro. treagă de medic în specialitatea dici dentiști, farmaciști, respectiv
concurs; list sau primar pentru medici, me- Înscrierile la concurs se fac Pediatrie la Secția Pediatrie; adeverință de confirmare în gradul
i) copia actului de identitate în dici dentiști, farmaciști, respectiv la sediul unității, Biroul Resurse • un post cu normă întrea- profesional pentru biologi, biochi-
termen de valabilitate. adeverință de confirmare în gradul Umane, în termen de 15 zile ca- gă de medic în specialitatea miști sau chimiști;

Centrul Medical DeltaMed, Clinică medicală de excelență,


cu punct de lucru în București, str. Povernei nr. 42
cu o experiență de peste 14 ani pe piața serviciilor medicale în specialitatea Diabet, Nutriție și Boli
(Piața Victoriei), Sector 1,
angajează medic specialist/primar O.R.L. Metabolice, beneficiind de o echipă medicală de un profesionalism deosebit, situată în partea de nord a
(contract C.A.S.).
Bucureștiului, zona Băneasa, Sectorul 1, dorește colaborare în regim full-time,
Condiții avantajoase de lucru, spațiu generos, cu dotări excepționale.
Cei interesați sunt rugați să trimită scrisoare de intenție și CV la în baza unui contract de prestări servicii (PFI/SRL) cu
adresa dr.lunguelena@yahoo.com.
MEDIC SPECIALIST/PRIMAR CARDIOLOG, în contract cu CASMB.
Informații la telefon 0722.57.37.07.
Oferim pachet salarial atractiv, beneficii suplimentare pentru consultațiile cu plată, inclusiv asigurarea

chiriei, dacă persoana respectivă are domiciliul în provincie. Cerințe obligatorii: persoană foarte serioasă,
Policlinica Balotești, Ilfov,
angajează medici specialiști, debutanți sau pensionari fără avizul dedicată profesiei și punctuală.
Colegiului Medicilor București.
Program flexibil și venituri atractive. Detalii la telefon: 0745.023.169 Relații suplimentare la tel. 0762.664.974, e-mail contact@nutrilife.ro.
sau: angajari.medici.saftica@gmail.com

Clinică multidisciplinară din București


axată pe medicina cardiovasculară
angajează medic specialist sau primar cardiolog pentru operare contract CASMB,
precum și medici colaboratori în specialităţile Cardiologie, Pneumologie, Diabet, nutriţie și
boli metabolice, Endocrinologie.
Detalii și relaţii: tel. 0724.258.764; e-mail: laborator@eucardios.ro
4 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Posturi scoase la concurs
c) copie a certificatului de activitatea sau de Colegiul Medi- e) acte doveditoare pentru tății pentru postul pentru care pentru biologi, biochimiști sau
membru al organizației profesio- cilor din România; calcularea punctajului prevăzut candidează; chimiști;
nale cu viza pe anul în curs; i) copie xerox a autorizației de în Anexa nr. 3 la ordin; h) chitanță de plată a taxei de c) copie a certificatului de
d) dovada/înscrisul din care să liberă practică sau a certificatului f) cazierul judiciar; concurs; membru al organizației profesio-
rezulte că nu i-a fost aplicată una de membru al Colegiului Medici- g) certificat medical din care i) copia actului de identitate nale cu viza pe anul în curs;
din sancțiunile prevăzute la art. lor din România; să rezulte că este apt din punct de în termen de valabilitate. d) dovada/înscrisul din care să
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. j) copia carnetului de muncă vedere fizic și neuropsihic pen- Taxa de concurs este de 150 rezulte că nu i-a fost aplicată una
541 alin. (1) lit. d) ori e), respec- sau, după caz, o adeverință care tru exercitarea activității pentru de lei. din sancțiunile prevăzute la art.
tiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau să ateste confirmarea în speciali- postul pentru care candidează; Documentele prevăzute la lit. 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
e) din Legea nr. 95/2006 privind tate și vechimea în specialitate; h) chitanță de plată a taxei de d), f) și g) sunt valabile trei luni 541, alin. (1), lit. d) ori e), respec-
reforma în domeniul sănătății, k) un proiect de management concurs; și se depun la dosar în termen de tiv la art. 628, alin. (1), lit. d) sau
republicată, cu modificările ulte- privind evoluția viitoare a secției; i) copia actului de identitate valabilitate. e) din Legea nr. 95/2006 privind
rioare; l) chitanță de plată a taxei de în termen de valabilitate și cer- Tematica de concurs și biblio- reforma în domeniul sănătății,
e) acte doveditoare pentru concurs. tificat de căsătorie (dacă este ca- grafia sunt cele pentru examenul republicată, cu modificările ulte-
calcularea punctajului prevăzut Taxa de concurs este de 150 zul); de medic specialist în specialita- rioare;
în Anexa nr. 3 la ordin; de lei și se va achita la casieria j) declarație date cu caracter tea postului. e) acte doveditoare pentru
f) cazierul judiciar; spitalului. personal; Înscrierile la concurs se fac la calcularea punctajului prevăzut
g) certificat medical din care La concurs se pot prezenta k) certificat de integritate sediul unității, în termen de 15 în Anexa nr. 3 la ordin;
să rezulte că este apt din punct de medici cu o vechime de cel puțin comportamentală conform Legii zile calendaristice de la apariția f) cazierul judiciar;
vedere fizic și neuropsihic pen- 5 ani în specialitatea postului, nr. 118/2019; acestui anunț, iar concursul se g) certificat medical din care
tru exercitarea activității pentru specialitate pe care o practică în l) curriculum vitae; organizează în perioada cuprinsă să rezulte că este apt din punct de
postul pentru care candidează; mod curent și în care sunt confir- m) dosar plic. între 31 și 90 de zile de la publi- vedere fizic și neuropsihic pen-
h) chitanță de plată a taxei de mați prin ordin al m.s.p. (vechi- carea în „Viața medicală”. tru exercitarea activității pentru
Taxa de concurs este de 150
concurs; mea în specialitate decurge de la Relații suplimentare se pot postul pentru care candidează;
de lei și se achită la casieria insti-
i) copia actului de identitate data confirmării și încadrării ca obține la sediul institutului din h) chitanță de plată a taxei de
tuției.
în termen de valabilitate. specialist). București, sector 2, str. Dr. Gro- concurs;
Copiile actelor prevăzute mai
Taxa de concurs este de 150 Persoanele sancționate în zovici nr. 1, la Serviciul RUNOS, i) copia actului de identitate
sus vor fi însoțite de documentele
de lei și se va achita la casieria ultimii 2 ani de unitățile la care tel.: 021.201.09.80, int. 3953. în termen de valabilitate.
originale, care se vor certifica în
spitalului. au fost angajate sau de Colegiul Taxa de concurs este de 150
conformitate cu originalul. Do-
Copiile documentelor de mai Medicilor din România, precum și DIRECȚIA DE SĂNĂTATE de lei.
cumentele prevăzute la lit. d), f)
sus vor fi însoțite de actele ori- cele cărora le-a încetat contrac- PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ Documentele prevăzute la lit.
și g) sunt valabile trei luni și se
ginale. Documentele prevăzute tul de administrare în condițiile scoate la CONCURS d), f) și g) sunt valabile trei luni
depun la dosar în termen de vala- în conformitate cu prevederile
la lit. d), f) și g) sunt valabile trei stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), și se depun la dosar în termen de
luni și se depun la dosar în ter- sau cele care au împlinit vârsta de bilitate. Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- valabilitate.
men de valabilitate. pensionare conform legii, nu pot Detalii suplimentare privind pletările și modificările ulterioa- Tematica de concurs și biblio-
Tematica de concurs este cea participa la concurs. tematica de concurs și bibliogra- re, următoarele posturi: grafia pot fi consultate pe site-ul
prevăzută pentru examenul de Concursul sau examenul va fia vor fi afișate la sediul institu- • un post cu normă întrea- instituției: www.dspcluj.ro, sec-
medic specialist în specialitatea consta în următoarele probe: in- ției. gă de medic primar confirmat în țiunea Examene, concursuri și la
postului. terviu – susținerea proiectului de Înscrierile la concurs se fac la specialitatea Igienă în cadrul Co- avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la management, probă scrisă, probă sediul unității, str. Progresului nr. lectivului Igienă colectivităților Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 clinică sau practică. 17 – Biroul RUNOS, în termen de de copii/tineret; sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca,
zile calendaristice de la apariția Proba scrisă a concursului se 15 zile calendaristice de la apari- • un post cu normă întrea- str. Constanța nr. 5, etaj I, camera
acestui anunț, iar concursul se susține după subiecte din Legea ția acestui anunț, iar concursul se gă de medic primar confirmat în 108 – Biroul RUNOS, în termen de
organizează în perioada cuprinsă nr. 95/2006 privind reforma în organizează în perioada cuprinsă specialitatea Igienă în cadrul La- 15 zile calendaristice de la apari-
între 31 și 90 de zile de la publi- domeniul sănătății, cu modifică- între 31 și 90 de zile de la publi- boratorului de Igiena radiațiilor. ția acestui anunț, iar concursul
carea în „Viața medicală”. rile și completările ulterioare și carea în „Viața medicală”. Dosarul de înscriere la con- se organizează în perioada cu-
Relații suplimentare se pot legislația secundară aferentă. Relații suplimentare se pot curs va cuprinde următoarele prinsă între 31 și 90 de zile de la
obține la Biroul RUNOS, tel.: Proba clinică sau proba prac- obține la Biroul RUNOS, tel.: acte: publicarea în „Viața medicală”. În
0248.510.100, int. 101. tică se susține pe baza metodo- 0262.212.888, int. 18. a) cerere în care se mențio- cazul în care ultima zi de înscrie-
logiei stabilite pentru obținerea nează postul pentru care dorește re coincide cu o zi nelucrătoare,
SPITALUL MUNICIPAL titlului de medic specialist. INSTITUTUL NAȚIONAL DE să concureze; candidații vor putea depune do-
CÂMPULUNG Înscrierile la concurs se fac la BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. b) copie xerox de pe diplo- sarele de înscriere inclusiv în pri-
(JUDEȚUL ARGEȘ) sediul unității, în termen de 15 MATEI BALȘ” BUCUREȘTI ma de licență și certificatul de ma zi lucrătoare după expirarea
scoate la CONCURS zile de la apariția acestui anunț, scoate la CONCURS specialist sau primar pentru celor 15 zile.
în conformitate cu prevederile iar concursul se organizează în în conformitate cu prevederile medici, medici dentiști, far- Relații suplimentare se pot
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coro- termen de minimum 30 de zile și Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- maciști, respectiv adeverință de obține la Biroul RUNOS, tel.:
borat cu prevederile art. 185 din maximum 90 de zile de la publi- pletările și modificările ulterioa- confirmare în gradul profesional 0264.532.325.
Legea nr. 95/2006, republicată, cu carea în „Viața medicală”. re, trei posturi cu normă întreagă
modificările și completările ulte- Relații suplimentare se pot de medic specialist confirmat în
rioare, următoarele funcții: obține la Biroul RUNOS, tel.: specialitatea Anestezie și terapie
• șef Secția Chirurgie genera- 0248.510.100, int. 101. intensivă la Secția clinică XII Te-
lă; rapie intensivă copii.
• șef Secția Medicină internă; SERVICIUL DE AMBULANȚĂ Dosarul de înscriere la con-
• șef Secția Pediatrie; JUDEȚEAN MARAMUREȘ curs va cuprinde următoarele
• șef Secția Neonatologie; scoate la CONCURS acte:
• șef Secția Cardiologie; în conformitate cu prevederile a) cerere în care se mențio-
• șef Secția Obstetrică-gine- Ord. m.s. nr. 869/2015, cu com- nează postul pentru care dorește
cologie. pletările și modificările ulteri- să concureze;
Dosarul de înscriere la con- oare, un post cu normă întreagă b) copie xerox de pe diploma
curs va cuprinde următoarele de medic specialist confirmat în de licență și adeverință/certifica-
acte: specialitatea Medicină internă tul de specialist sau primar pen-
a) cerere în care se mențio- la Stația Centrală de Ambulanță tru medici, medici dentiști, far-
nează funcția pentru care dorește Baia Mare. maciști, respectiv adeverință de
să candideze; Dosarul de înscriere la con- confirmare în gradul profesional
b) copie xerox de pe diploma curs va cuprinde următoarele pentru biologi, biochimiști sau
de studii; acte: chimiști;
c) adeverință din care să reia- a) cerere în care se mențio- c) copie a certificatului de
să confirmarea în gradul profesi- nează postul pentru care dorește membru al organizației profesio-
onal; să concureze; nale cu viza pe anul în curs;
d) acte doveditoare pentru b) copie xerox de pe diploma
d) dovada/înscrisul din care să
calcularea punctajului prevăzut de licență și certificatul de spe-
rezulte că nu i-a fost aplicată una
în Anexa nr. 2 la normele mențio- cialist sau primar pentru medici,
din sancțiunile prevăzute la art.
nate; medici dentiști, farmaciști, re-
455, alin. (1), lit. e) sau f), la art.
e) declarație pe propria răs- spectiv adeverință de confirmare
541, alin. (1), lit. d) ori e), respec-
pundere a candidatului, din care în gradul profesional pentru bio-
tiv la art. 628, alin. (1), lit. d) sau
să rezulte că nu a fost condamnat logi, biochimiști sau chimiști;
e) din Legea nr. 95/2006 privind
penal pentru fapte ce-l fac in- c) copie a certificatului de
reforma în domeniul sănătății,
compatibil cu funcția pentru care membru al organizației profesio-
republicată, cu modificările ulte-
dorește să concureze; nale cu viza pe anul în curs;
f) declarație pe propria răs- d) dovada/înscrisul din care să rioare;
pundere a candidatului, din care rezulte că nu i-a fost aplicată una e) acte doveditoare pentru
să rezulte că nu se află în stare de din sancțiunile prevăzute la art. calcularea punctajului prevăzut
incompatibilitate; 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. în Anexa nr. 3 la ordin (inclusiv
g) certificat privind starea de 541, alin. (1), lit. d) ori e), respec- rezidențiat prin concurs);
sănătate; tiv la art. 628, alin. (1), lit. d) sau f) cazierul judiciar;
h) dovadă/adeverință din care e) din Legea nr. 95/2006 privind g) certificat medical din
să rezulte că în ultimii 2 ani nu reforma în domeniul sănătății, care să rezulte că este apt din
a fost sancționat de conducerea republicată, cu modificările ulte- punct de vedere fizic și neurop-
unităților în care și-a desfășurat rioare; sihic pentru exercitarea activi-
Special VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
9

„Inovaţia și integrarea sunt


m deschis Orașul Medical”
’’
Răzvan Brasla, Wargha Enayati, Dan Doroftei, În viaţă am întâlnit
Ana Maria Marian mulţi oameni care
m-au inspirat și care au
demonstrat inteligenţă, care
mi-au marcat existenţa, fie
ea personală sau de business.
Dacă ar fi să dau câteva
exemple, ar fi Sergiu Neguţ,
Jabbar Kanani sau Adi
Stroilescu. Oameni puternici,
oameni cărora le mulţumesc
pentru că îmi sunt prieteni,
care m-au provocat și care
m-au mobilizat să îmi împing
limitele. (Warga Enayati)

DRAGOSTEA FAŢĂ DE important decât să fii bun este să ai


viziune și curaj.
idee și a menţinut relaţia cu autori-
tăţile statului, poate cea mai compli-

PACIENŢI, MOTIVAŢIA CARE


cată provocare în tot acest proiect,
Echipa, cea mai importantă căruia vreau să îi mulţumesc.
investiţie Ana Maria Marian – general mana-

DĂ SENS INIŢIATIVELOR
ger Concierge Medical, cea cu care
Cum aţi descrie relaţiile pe care punem pe picioare cel mai revoluţi-
le-aţi avut cu oamenii în acest onar sistem de abonamente și servi-
De câte ori are ocazia, fondatorul speranţă la noi. Îmi place mult im- Cât contează capacităţile sale pro- proiect? cii medicale.
Reţelei private de sănătate Regina plicarea până la dăruire a tuturor fesionale și cât calităţile umane? Cred că dincolo de orice resurse Le-a fost greu să se raporteze la ex-
Maria declară apăsat că Enayati Me- echipelor și cred că până în acest Foarte importante sunt calităţile financiare alocate, cea mai impor- perienţa dvs.?
dical City este proiectul său de matu- moment nu am identificat în proiect umane și mai ales empatia, dragos- tantă este investiţia în oamenii care Cred că le-a fost ușor să se raporte-
ritate, cel care îi și poartă numele și ceva ce nu îmi place. Bine, sunt mii tea faţă de pacienţi. Evident că și au ridicat proiectul. Am fost și sun- ze la experienţa mea și au venit în
semnătura. „Este next level pentru de detalii care puteau fi făcute mai cele profesionale sunt importante. tem cu toţii o Echipă. Echipa mea, o întâmpinarea mea. Este foarte ade-
mine și pentru toţi cei implicaţi și se bine, poate mai eficient, dar nu asta Plec de la ideea că pacientul când mână de oameni care au ridicat ceea vărat că unii dintre cei cu care lu-
așază în limitele setării unui nou re- e cel mai important, ci ceea ce sim- intră în cabinet nu poate evalua ca- ce astăzi e deschis deja, funcţional. crez acum au venit alături de mine
per în medicina românească”. ţim cu toţii când intrăm în Orașul lităţile profesionale ale medicului, Dan Doroftei – directorul de dez- și din Reţeaua Regina Maria, știind
L-am întrebat cum vede viitorul Medical. dar poate evalua modul în care aces- voltare – acum directorul execu- că vor fi parte a unui proiect care va
acestui proiect. Cum îl vede peste Care este lucrul pe care l-aţi face ta interacţionează, cum îi vorbește, tiv al Enayati Medical City – de schimba harta serviciilor medicale
zece ani, de exemplu. În câteva cu- cu bucurie în fiecare zi, pentru tot cum îi aduce alinare sau speranţă. care sunt mândru că e parte din din România, cum este Coca Bălan
vinte mi-a spus clar că își dorește restul carierei? Plec de la ideea medicului con­cierge acest proiect, s-a întors din SUA – directorul operaţional Senior City.
„din tot sufletul” ca peste zece ani să Să consult. Nu aș putea renunţa, în care te ghidează în tot acest hăţiș parcă special ca să vină alături Cred că personalul medical din Ro-
vorbim deja despre o piaţă dezvolta- ciuda tuturor problemelor și a pro- știind ceea ce contează cel mai mult: de mine și să aducă contribuţia și mânia își dorește să lucreze într-un
tă pentru îngrijirea vârstnicilor, iar gramului încărcat, să mai văd paci- să simţi că într-adevăr contezi, să expertiza sa. mediu în care să se poată valorifica
conceptul de concierge medical să enţi. De acolo îmi vine motivaţia, de primești ghidajul necesar, să obţii Răzvan Brasla – project manage- profesional, să își pună amprenta,
fie inima sistemului medical: „Până acolo capătă sens toate iniţiativele în final diagnosticul și tratamentul rul, cel care a fost lângă mine de la să aibă impact social și să schimbe
atunci însă, avem mult de muncit cu mele de business din domeniul me- care să te facă bine eludând pe par- mentalităţi. Inovaţia și integrarea
toţii, de la mentalitate la investiţii, dical. Am pacienţi pe care îi văd de curs stresul investigaţiilor inutile și sunt cheile cu care am deschis acest
la eficientizarea tuturor proceselor”. 25 de ani, pe alţii îi regăsesc cu drag confuzia creată de așteptare. proiect.
Wargha Enayati vorbește cu mare după mulţi ani, pacienţi noi de care Consideraţi că este mai bine să fii Ce sfaturi i-aţi da cuiva care
plăcere despre acest proiect, așa în- mă atașez cu fiecare vizită. Oameni perfect, dar mai târziu, sau doar ar dori să dezvolte un pro-
cât discuţia a continuat. care îmi calcă pragul cabinetului și bun și la timp? iect de anvergura EMC?
Care este partea dvs. preferată din cărora le ofer tot ce am eu mai bun ’Abdu’l-Bahá, fiul lui Bahá’u’lláh Să nu-mi devină concu-
acest proiect? Ce vă place cel mai în mine: deschidere, empatie și mai și succesorul Său, spunea: „Slu- rent! [râde]. De fapt, unul
mult la el? Există și ceva ce nu vă ales iubire. Un medic trebuie să își jirea Perfecţiunii Binecuvânta- dintre obiectivele mele
place? iubească pacienţii ca să poată să îi te [Bahá’u’lláh] este diadema este tocmai acela de a
Cred că ceea ce îmi place cel mai servească. mea glorioasă și strălucitoare, crea o piaţă. Dacă alţi
mult este colaborarea între mai iar servitutea faţă de întreaga investitori preiau ideea,
mulţi furnizori de servicii medicale. Calităţi umane sau calităţi rasă omenească, religia mea per- o îmbunătăţesc și o mul-
E cea mai mare provocare care ne profesionale? petuă…”. Prin urmare, perfecţiu- tiplică în scopul nobil de
rafinează pe toţi cei implicaţi atât nea este dată de cât mult bine faci a aduce pacientului, vârst-
profesional cât și uman. Îmi place Ce condiţii ar trebui să îndepli- în jurul tău. Din punctul de vedere nicului, serviciile medicale și
forfota din holul principal, pacien- nească un cadru medical care ar al businessului, e clar că ai nevoie de asistenţă de care au nevoie,
ţii și aparţinătorii care vin plini de dori să se alăture echipei EMC? să prinzi oportunităţile, dar mai atunci sunt fericit.
10 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Apariţii editoriale

SĂNĂTATEA MINTALĂ A
COPILULUI ȘI ADOLESCENTULUI rămânea, eventual, ca și patologia, intenţii scrisă, inclusiv pentru sănătate al copilului și adolescen- tulburările psihice, neurologice
doar în notiţele de curs. părinţi, intitulată Neurologia, tului”, începând cu anamneza și și malformative ale populaţiilor
Ceea ce se chema puericul- psihiatria și sănătatea minta- examenul medical efectuat la pri- fortuit, alteori forţat izolate, pe
tură – metodele de creștere și lă a copilului și adolescentului ma consultaţie neuropsihiatrică și baza cercetărilor începute de o
dezvoltare în primii ani de exis- în Banat, având ca autor pe dr. cuprinzând date privind nașterea, echipă pluridisciplinară, din care
tenţă a fragilei fiinţei umane – se Constantin Lupu, fondator al So- evoluţia postnatală, aprecieri asu- a făcut parte autorul încă din anii
rezuma doar la alimentaţie: o cietăţii de Neurologie și Psihiatrie pra dezvoltării neuropsihomotorii, 1962/1963.
lectură grăbită, efectuată de pă- a Copilului și Adolescentului din efectuarea în detaliu a examenului Urmează capitole de patoge-
rinţi, a etichetelor de pe tot felul România (Ed. Eurostampa, 293p., neurologic. Se descriu leziunile și netică și clinică în bolile neuro­
de borcănașe și a sfaturilor de pe 2019). disfuncţiile cerebrale minore și musculare, în disfuncţiile ce-
internet, deloc particularizate Lucrarea debutează cu două examenele necesare pentru dece- rebrale minime (ex. ADHD),
individualităţii sugarului, locului documente cvasiideologice, al larea acestora. în convulsii și epilepsii. Din re-
unde acesta se născuse, posibi- căror conţinut a fost/este adesea Sunt, în continuare, preluate vista NPCAR e preluat studiul
lităţilor familiei sale, tradiţiilor, ignorat: „Declaraţia drepturilor studii cu titluri precum: „An- „Aspecte clinice în sindromul
culturii. copiilor” (cea mai recentă vari- tropologia copilului și a co- Dravet”, semnat de Mihaela-Adela
Statistica mortalităţii infanti- antă, din 1989, a ONU, amendată pilăriei”; „Achiziţia schemei Vinţan, de la Clinica Neurologică
le la noi și a componentelor aces- ulterior cu diverse protocoale) corporale din perspectiva neu- Pediatrică din Cluj-Napoca.

A
teia continuă să arate indici în și „Declaraţia privind drepturile ropsihologiei. Dizabilităţile prin Cea de-a doua parte a lucrării
cum vreo 30 de ani, general nefavorabili. În acest con- persoanelor cu retard mintal” – disfuncţii de dezvoltare”, relevân- doctorului Constantin Lupu este
opinam că desfiinţarea text, doar schiţat mai sus, orice bazată pe o rezoluţie din 1971 a du-se că funcţiile de comunicare destinată „Istoriei copilului și co-
Facultăţii de Pediatrie demers de îmbunătăţire, îndrep- Adunării Generale a Naţiunilor verbală constituie puntea on- pilăriei”; istoriei psihiatriei copi-
fusese o mare greșeală. tând atenţia către problematica Unite. togenetică între neuro- și lului și adolescentului în România
Un act de mimetism stupid faţă de acută a sănătăţii copilului în anul Prima parte a cărţii oferă infor- psiho­motricitate. (de la începuturi până în 1990)
ceea ce se întâmplase în unele ţări 2021, al doilea al teribilei pan- maţii strict medicale, în capitole Aceiași autori citaţi descriu – semnatar, prof. dr. Ștefan Milea
occidentale. Copilul nu este un demii, îndreptăţește cel puţin o reluând în general articole publica- în amănunt „Disfuncţiile și diza- (UMF „Carol Davila”); activităţii
adult „în miniatură” de care urma consemnare. te în Revista de Neurologie și Psihi- bilităţile de dezvoltare”, iar Ligia dr. Leo Kanner (1894-1981), năs-
să se ocupe generalistul. Stagiile A apărut astfel, de câteva zile, atrie a Copilului și Adolescentului Robănescu semnează importan- cut în Maramureșul istoric, cu-
de pediatrie deveneau insuficien- o carte mult timp gândită, minu- din România, sub semnătura dr. tul capitol „Posturologia și repere noscut în toată lumea medicală,
te ca durată, o întreagă fiziologie ţios documentată (repere biblio- C. Lupu, uneori și a colaboratori- pluridisciplinare de abordare”. O autor al conceptului de psihiatrie
particulară sugarului, copilului grafice generale și altele la sfâr- lor săi (Doru Jurchescu, Adriana parte semnificativă în economia a copilului.
mic, școlarului și adolescentului șitul fiecărui studiu) și cu bune Cojocaru), cum ar fi: „Dosarul de lucrării e cea privind genetica și Dr. Mihail Mihailide

Nou ghid de reabilitare Principii și practică


PULMONARĂ în oncologia clinică
D upă anul 2000, reabilitarea
pulmonară a fost susţinută de
S untem în faţa unei monografii – Compendiu
de Oncologie Medicală: principii și practi-
că. Program de farmacografie clinică în onco-
și rezistenţa la
imunoterapie;
urgenţele on-
studii solide bazate pe dovezi și pe logia tumorilor solide – care are toate șansele cologice și ma-
meta-analize, dezvoltându-și pro- să candideze la unul dintre premiile Academiei nagementul
priile orientări. Rolul său s-a con- Române, secţia Știinţe Medicale. Autorii, Tudor pacientului on-
centrat mai mult pe prevenirea Eliade Ciuleanu, Nicolae Todor, Patriciu Achimaș cologic în peri-
precoce a complicaţiilor bolilor pul- Cadariu, Dana Ioana Iancu, Milan Paul Kubelak, oada pandemi-
monare acute, și nu doar pe palie- Alexandra Cristina Boţ pun pe tapet, „pe lângă ei de COVID-19.
rea și tratarea afecţiunilor cronice. principiile generale de oncologie medicală, noile Nu ne-am propus să dezvăluim tot ceea ce au-
Un nou grup de „instrumente” a modalităţi terapeutice, cum sunt terapiile mole- torii ne oferă prin această operă de valoare, ci doar
fost inclus în programul de rea- culare ţintite și imunoterapia”, plusul venind din să provocăm curiozitatea și bucuria cititorului de
bilitare a pacientului pulmonar. caracterul practic al tomului în sine (1.048 de pa- a descoperi singuri ce se ascunde între coperţile
Așa cum declara în prefaţa cărţii gini). Printre abordările de specialitate din acest cărţii. Mă opresc și asupra celor scrise de dr. Tu-
„Handbook of pulmonary reha- volum se regăsesc: principiile generale ale trata- dor Eliade Ciuleanu: „Sperăm ca efortul nostru să
bilitation” profesorul Nicolino mentelor sistemice în oncologie; breviarul de in- faciliteze selecţia celui mai bun tratament de că-
Ambrosino, din Italia, expert inter- dicaţii privind terapia sistemică a tumorilor so- tre colegii noștri medici implicaţi în bătălia contra
naţional în reabilitare pulmonară lide; ghidul de utilizare a antiemeticelor; ghidul cancerului și, prin aceasta, să folosească bolnavi-
și membru al colectivului de autori, de utilizare a factorilor de creștere hematopoie- lor”. Monografia este scoasă sub umbrela Societă-
„antrenamentul prin exerciţii aero- tici și managementul neutropeniei febrile și al ţii Române de Radioterapie și Oncologie Medica-
bice este și astăzi considerat drept anemiei induse de chimioterapie. De asemenea, lă și se adresează tuturor specialiștilor oncologi,
principala intervenţie care duce la aflăm de aici noţiuni despre managementul efec- indiferent de vârstă.
îmbunătăţirea simptomelor, a capa- și perspectivă academică. Felicităm telor secundare ale imunoterapiei, sensibilitatea Demostene Șofron
cităţii de efort și a calităţii vieţii, cu redactorii, conf. dr. Paraschiva A.
dovezi indirecte ale efectelor pozitive Postolache (România) și prof. dr.
asupra supravieţuirii. Darcy D. Marciniuk (Canada), Maestrul stilului concis precum „Iuliu Haţieganu în cuvinte înţelepte” (în colabo-
rare cu dr. Ștefan Blăjan) sau, ca unic autor, „Vieţi dedi-
Cu toate acestea, în reabilitarea specialiști cu o bogată expertiză în Despărţirea, la 27 aprilie 2021, de prof. dr. Florea
cate omului – personalităţi medicale clujene” (7 volume),
pulmonară se folosesc multe alte reabilitarea pulmonară naţională Marin lasă un gol în inimile celor care l-au cunoscut și
„Furtuni în centrul medical clujean (1919-1960)” și așa
apreciat. Lasă un gol și în lumea medicală, vorbind atât
instrumente, cum ar fi diferite alte și internaţională, care au dezvoltat mai departe.
despre clinicianul, cât și despre istoricul Florea Marin.
modalităţi de antrenament prin această specialitate în conformitate Mă opresc asupra unei opere de referinţă în scrisul
Personalitate plurivalentă prin preocupări și teme puse
exerciţii fizice, cu și fără suport res- cu orientările și standardele inter- Magistrului, „Facultatea de medicină, școala medicală
în discuţie, acesta are peste 350 de lucrări știinţifice pu-
clujeană și spitalele din Cluj (1500-2000)”, ediţie îngriji-
pirator, adaptări specifice periferice naţionale și au reușit să adune acest blicate, este unic autor în cazul multor cărţi de speciali-
tă și prefaţată de acad. Gheorghe Benga. Pentru aceasta
(culturism) și antrenament muscular grup de experţi în domeniu ca autori tate și istorie a medicinei clujene, toate la un loc contri-
profesorul Florea Marin a primit Premiul „Iuliu Haţie-
respirator, stimulare electrică neu- ai cărţii. buind la aprecierea omului și medicului atât în ţară, cât și
ganu” al Academiei Române în 2020, singurul premiu al
peste hotare.
romusculară, biofeedback, tehnici Felicităm editorii și autorii pen- Academiei aprobat de secţia de Știinţe Medicale. Un alt
A fost o personalitate complexă, în care se regă- moment intrat în memoria afectivă îl constituie decer-
manuale sau mecanice de eliminare tru crearea unui manual recunoscut
sesc, ca domenii abordate cu responsabilitate, expertiza narea, în 2018, a Medaliei „Iuliu Haţieganu” a UMF din
a secreţiilor din căile respiratorii, la nivel internaţional pentru medici, medicală a capacităţii de muncă; reabilitarea medicală Cluj-Napoca, respectiv Premiul „Gheorghe Bariţiu” al
nutriţia, medicamentele etc.”. studenţi și terapeuţi respiratori certi- în boli digestive, diabet zaharat, boli genitale la femei, Academiei Române, eveniment despre care am relatat la
Salutăm apariţia Manualului de ficaţi, carte care este un ghid util pen- boli pulmonare, boli cardiovasculare; explorări morfo­ timpul respectiv.
reabilitare pulmonară, editat de Edi- tru cei care doresc să înfiinţeze sau să funcţionale; literatura medico-istorică, literatura umo- Prof. dr. Florea Marin a fost și rămâne un maestru
ristică medicală. M-aș opri mai întâi la Florea Marin ca al stilului concis, clar, sintetic cu multele date oferite.
tura NOVA din New York, care abor- dezvolte departamente de reabilitare
autor al multor cursuri proprii pe domenii precum boli- Și pot spune că cele scrise de Horaţiu îl reprezintă:
dează o mulţime de subiecte în cele pulmonară și să iniţieze programe de le interne, expertiza medicală etc., dar și în colaborare: Exegi monumentum aere perennius. Cu alte cuvinte,
24 de capitole (peste 400 de pagini), reabilitare pulmonară. recuperarea bolnavilor digestivi sau a femeilor cu afec- cele scrise rămân, memoria fiindu-i nemuritoare.
într-un cadru de medicină bazată pe ţiuni genitale. La fel de consistent este și scrisul dedicat
Prof. dr. Panagiotis Behrakis, Demostene Șofron
dovezi, abordare interdisciplinară istoriei medicinei clujene. Sunt de amintit aici volumele
Grecia
Interviu VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
11

Rolul tumor boardului în Grupaj

medicina personalizată
realizat de
dr. Mariana
Minea

Zilele Institutului Oncologic București se desfășoară în perioada 20-22 mai în format hibrid, cu o tematică importantă: rolul tumor boardului în

’’
medicina personalizată. Despre acest subiect și despre altele am vorbit cu președinţii consiliului știinţific al evenimentului, conf. abil. dr. Dana Lucia
Stănculeanu, oncolog, și conf. dr. Laurenţiu Simion, chirurg oncolog.

îngrijim pacienţii oncologici fără teama și în-


cărcătura suplimentară generată de pandemie. Sper ca
Ce aduce nou agenda evenimentului? împreună
Vor exista sesiuni dedicate fiecărei specialităţi să avem
și domeniu de interes. Noutatea de anul acesta înţelepciunea
este că încercăm să introducem modelul tumor de a lucra cu
boardului și în cadrul sesiunilor știinţifice, adi- colegialitate și
că să existe această evaluare multi-disciplinară
solidaritate, în folosul
și sub aspectul știinţific al problemei, astfel ca,
încet-încet, pentru medicii în activitate să de- pacientului, spre
vină o obișnuinţă, iar pentru tinerele generaţii binele tuturor. Sper
pe care le pregătim să devină un mod implicit să devenim ceea ce ne
de lucru. dorim! (Conf. abil. dr.
Dana Stănculeanu)
ALEGERI POTRIVITE PENTRU
VIITOR

Aţi observat o modificare în timp, privind ca- Rezidenţii au putut intra în sală în perioada
zurile care se prezintă la IOB? pandemiei?

’’
L.S: Dacă ne uităm în urmă cu câţiva ani la Noi ne-am străduit ca și în această perioadă,
cazuistică, ceea ce pot să spun că s-a schim- chiar dacă numărul de intervenţii a fost mai
bat cu adevărat este că de când se face eva- mic, echipele chirurgicale să fie cât se poate Explicaţi-ne, vă rog, alegerea temei public atât pentru pacienţi, cât și pentru
luare în comisie oncologică, de ample, și am inclus toţi re- conferinţei. medici. Sper ca pentru institut, lista stu-
în așa-numitul tumor board, Orice se poate zidenţii disponibili în aceste D.S.: Tumor boardul este important în ac- diilor clinice să fie disponibilă dacă nu
acesta a început să devină re- compensa echipe. Chiar am colaborat cu tivitatea noastră medicală. Practic el este pe site-ul institutului, [atunci] măcar pe
gulă în Institutul Oncologic, citind, colegii noștri cadre didactice cel care conduce la managementul trata- pagina internă. Sper ca cercetarea fun-
cum de altfel este regulă în docu­men- din alte spitale, în special din mentului și al planului terapeutic perso- damentală, translaţională și clinică să fie
toată lumea civilizată și sper tându-te, mai cele care au avut statut de spi- nalizat. Tumor boardul aduce împreună prezentă nu numai la nivel naţional, ci și
că încet-încet va deveni regu- tale COVID și unde rezidenţii toţi „actorii” implicaţi în managementul la nivel internaţional.
puţin experienţa
lă în toate centrele medicale de chirurgie sau de specialităţi bolii pacientului la momentul în care se
din România. Astfel, de când a câștigată în sala de chirurgicale – chirurgie toraci- stabilește diagnosticul. Dacă ne referim INTEGRAREA CERCETĂRII
început să funcţioneze tumor operaţie; pe aceea nu că, obstetrică-ginecologie – și- la medicina personalizată, sigur că ne FUNDAMENTALE ÎN CLINICĂ

’’
boardul, abordarea s-a schim- ai cum să o înlocuiești. au întrerupt, de voie, de nevo- referim și la oncologie medicală. Astfel,
bat un pic, în sensul că se ţine (Conf. dr. Laurenţiu ie, pregătirea, și am încercat tratamentul medical presupune fie chi- Ce ar însemna intensificarea activităţii
cont de această optimizare Simion) pe cât posibil să compensăm mioterapie, fie terapie targetată adresată în cercetare?
a secvenţei terapeutice care, acest lucru, primindu-i în sală Cred că proiectele de cercetare medicală
pe baza studiilor internaţionale, a dovedit că ori de câte ori a fost posibil. De asemenea, de la Ar fi benefic pentru sunt cele care ar trebui să aducă impor-
duce la cele mai bune rezultate. De altfel, dr. începutul celui de-al doilea semestru al anului absolut toţi pacienţii să tanţă institutului, greutate activităţii
Bogdan Tănase, director medical de un an, universitar, am încercat să funcţionăm în sis- noastre medicale, pentru că sigur că toţi
poată avea profilul
iar acum și manager, a insistat foarte mult pe tem hibrid și am primit în stagiu, prin rotaţie, tratăm corect, conform ghidurilor, însă
generalizarea acestei evaluări în tumor board inclusiv studenţii de anii 4 și 5 – evident, res- molecular al tumorii realizat avem nevoie de cercetare medicală care
a cazurilor oncologice, și în mod special a ca- pectând toate regulile pandemiei. I-am luat în institut. (Conf. abil. dr. Dana să ne ajute în activitatea medicală. Și mă
zurilor mai complicate, de către o comisie lăr- inclusiv în sala de operaţie, pentru „a da cu Stănculeanu) refer aici, printre altele, la realizări pre-
gită a institutului. Și dacă ne vom uita peste nasul” de ce înseamnă chirurgie și pentru ca cum medicina nucleară sau la dorinţa de
câţiva ani la rezultatele obţinute în urma aces- atunci când vor fi în situaţia de a da examen a avea în cadrul institutului și un PET-CT
tei abordări, beneficiul va fi fără discuţie al de rezidenţiat și vor fi nevoiţi să aleagă, să știe modificărilor moleculare, fie hormono- sau, în cadrul cercetării, posibilitatea

’’
pacientului. măcar un pic ce înseamnă chirurgia, dacă le- terapie, fie imunoterapie – adică, crește- de a determina și de a număra celulele
Cu ce frecvenţă se întrunește tumor boardul? ar plăcea și dacă alegerea se potrivește pentru rea răspunsului imun – fie combinaţii ale tumorale circulante. Sper ca, odată cu
Se întrunește în mod oficial în echipă lărgită viitorul lor sau nu. acestor terapii. În cadrul Conferinţelor dezvoltarea institutului, să avem o staţie
de două ori pe săptămână, marţea și joia. În Ce mesaj le-aţi transmite rezidenţilor pe „Zilele IOB” vor fi discutate cazuri clinice
aceste întâlniri sunt prezentate cazurile difici- chirurgie? relevante în cadrul comisiilor multidis- Avem nevoie de cercetare
le, speciale, particulare. Altfel, cazurile oncolo- Să încerce să beneficieze la maximum de fiecare ciplinare pe baza dovezilor medicale ști-
medicală care să
gice obișnuite erau oricum evaluate în echipă oportunitate de a se pregăti practic, pentru că, inţifice. Vom explica decizia terapeutică
oncologică, pentru că de câţiva ani s-a creat o din păcate, chirurgia nu se poate învăţa numai în cadrul tumor boardului, pornind de la
ne ajute în activitatea
anumită obișnuinţă, ca fiecare specialist din în sistem online, numai pe simulator, numai de conceptul medicinei bazate pe dovezi. medicală.
institut, fie că este oncolog medical, radiote- Ce proiecte s-au creionat în Institut faţă (Conf. abil. dr. Dana Stănculeanu)
rapeut sau chirurg oncolog, să lucreze într-o de momentul Zilelor IOB de anul trecut
echipă cu celelalte două specialităţi, în așa fel și ce speraţi să urmeze la acest capitol?
încât, chiar dacă nu există o întrunire oficială Tumor Eu sper ca proiectele deja începute să computerizată de diluţie a tratamente-
a unei comisii, niciodată un specialist să nu ia o boardul este format continue și să crească numărul schimbă- lor medicale, pentru a reduce pierderile.
hotărâre de unul singur, niciodată să nu se ter- din oncolog, chirurg rilor în bine în institut. Sigur că sperăm, Cu certitudine că noul management are
mine radioterapia unui pacient fără ca acesta apropo de medicină personalizată, să proiecte mult mai mari decât cele pe care
să nu fi fost îndrumat deja către un oncolog sau oncolog, discutăm despre determinarea markeri- le-am descris eu. Sper ca Institutul On-
către un chirurg cu care din timp s-a și vorbit, radioterapeut, lor moleculari și a profilului molecular cologic București să fie, să devină și să
iar pacientul a fost și programat, în așa fel încât al tumorilor în institutul nostru. Ar fi rămână Institutul Naţional de Cancer al
să nu se piardă intervalul optim de tratament.
anatomo­patolog și spe- benefic pentru absolut toţi pacienţii să României, centru de referinţă naţională
Această împărţire pe echipe funcţionează de cialist în imagistică poată avea profilul molecular al tumorii și internaţională.
mai mulţi ani. În ultima perioadă s-a oficiali- medicală. realizat în institut. Sunt o mulţime de Cum s-au așezat lucrurile acum, după
zat, dacă vreţi, acest tumor board și în formulă lucruri care pot fi făcute, dar ele necesi- relaxare?
lărgită, în care, pe lângă cele trei specialităţi, să tă pe de o parte existenţa unui personal Aș spune că mult mai bine, în sensul că o
participe și anatomopatologul, și specialistul în specializat care să lucreze acești markeri, mare parte dintre pacienţi s-au vaccinat,
radiologie și imagistică medicală, în așa fel în- la distanţă. Este necesară prezenţa fizică lângă și pe de altă parte finanţarea respectivă, ceea ce este un lucru bun, care ne permite
cât să se poată evalua cât mai bine un pacient și un coleg mai experimentat, de la care să înveţe. pentru că fără ea vom rămâne doar cu do- să primim mai mulţi bolnavi în institut.
să se adapteze cât mai bine tratamentul pentru Așa am învăţat cu toţii meserie, și atât timp cât rinţa. Eu cred că targeturile ar trebui să Dacă sunt vaccinaţi și nu au simptoma-
fiecare caz în parte. va exista chirurgia făcută de oameni, și nu de se adreseze și creșterii activităţii în cer- tologie, pacienţii pot intra în institut în
Ce v-aţi dori să funcţioneze mai bine în acest roboţi, – și cred că o lungă perioadă va continua cetare, și nu mă refer doar la cercetarea zonele curate, cu pacienţi testaţi. Cu alte
traseu al pacienţilor? să fie făcută de oameni –, va trebui învăţată tot clinică, la studiile clinic, ci și la cea trans- cuvinte, putem crește accesul la investi-
Cred că cel mai mult mi-aș dori să revenim la pe viu, intrând în sală și participând în echipele laţională. Sper, de asemenea, ca registrul gaţii și tratament, putem să revenim la
normalitate, la situaţiile în care puteam să ne operatorii. naţional de studii clinice să fie disponibil normal.
12 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Internaţionale

Orele suplimentare Grupaj

pot pune viaţa în pericol realizat de


dr. Alina
Simache

Programul de lucru prelungit a fost asociat cu 745.000 de INTERDICŢIE LA


decese cauzate de AVC și de boala cardiacă ischemică în VACCINARE PENTRU
2016, înregistrându-se o creștere cu 29% comparativ cu anul GRAVIDELE DIN BRAZILIA
2000, arată cele mai recente estimări OMS și ILO. Decesul unei femei în vârstă
de 35 de ani, însărcinată în 23 de

E xperţii Organizaţiei Mon-


diale a Sănătăţii (OMS) și
ai Organizaţiei Internaţionale
42% și cele cauzate de accidente-
le vasculare cerebrale cu 19%. S-a
remarcat că efectele negative ale
Risc crescut de boli
cardiovasculare
Programul de lucru prelungit,
frecvent bariera dintre casă și
muncă. „Numeroase afaceri au
fost forţate să își reducă sau să își
săptămâni, din cauza unui acci-
dent vascular cerebral hemoragic
asociat administrării vaccinului
a Muncii (ILO) au publicat în programului de lucru prelungit de peste 55 de ore pe săptămână, sisteze activitatea pentru a face anti-COVID al AstraZeneca, a
premieră, în Environment In- sunt semnificative în special în este asociat cu o creștere de 35% a economii, iar lucrătorii rămași au determinat autorităţile brazilie-
ternational, analiza globală a cazul bărbaţilor (72% dintre de- riscului de AVC și de 17% a riscu- fost nevoiţi să lucreze în program ne să suspende utilizarea acestui
mortalităţii și morbidităţii aso- cese fiind înregistrate în rândul lui de boală cardiacă ischemică, prelungit. Nicio slujbă nu merită
ciate programului de lucru pre- persoanelor de sex masculin), lo- comparativ cu programul de lucru riscul de AVC sau de boli cardiace”,
lungit. Se estimează că în 2016, cuitorilor din Pacificul de Vest și de 35-40 de ore pe săptămână. În a atras atenţia dr. Tedros Adhanom
printre persoanele care au lucrat Sud-Estul Asiei, dar și în rândul plus, numărul persoanelor care Ghebreyesus, directorul general
cel puţin 55 de ore săptămânal, lucrătorilor vârstnici sau celor lucrează excesiv este din ce în ce al OMS. În opinia sa, guvernele,
398.000 au decedat din cauza de vârstă mijlocie. Potrivit ra- mai mare, reprezentând aproxi- angajatorii și lucrătorii trebuie să
accidentelor vasculare cerebrale portului, cele mai multe decese mativ 9% din populaţia globală. colaboreze și să stabilească împre- preparat la gravide. Iniţial, statul
(AVC) și 347.000 din cauza boli- au fost înregistrate la persoane- Pandemia de COVID-19 a ună limitele necesare pentru pro- Sao Paulo a decis întreruperea
lor cardiace. Astfel, între 2000 și le cu vârsta între 60 și 79 de ani, schimbat semnificativ felul în tejarea sănătăţii angajaţilor. vaccinării anti-COVID la gravidele
2016, numărul deceselor de cau- care au lucrat cel puţin 55 de ore care lucrează numeroase persoa- 1. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ cu factori de risc asociaţi, iar statul
S0160412021002208
ză cardiacă asociate programului pe săptămână atunci când aveau ne. Telemunca a devenit norma 2. https://www.who.int/news/item/17-05-2021-long-working- Rio a extins interdicţia pentru toa-
hours-increasing-deaths-from-heart-disease-and-stroke-
de lucru prelungit a crescut cu între 45 și 74 de ani. în multiple industrii, afectând who-ilo te femeile gravide. Decesul suspect
este în curs de investigaţie, con-

Pragul pentru febră


form Folha de São Paulo. Repre-
Temperatura corporală zentanţii AstraZeneca au declarat
normală s-ar putea încadra pentru Reuters că femeile însăr-
între 35,44 și 37,72 grade cinate și cele care alăptau au fost
Celsius, potrivit unor excluse din studiile clinice privind

ar putea scădea
evaluarea profilului de siguranţă
cercetări recente.
și eficacitatea vaccinului. Totuși,

A
studiile efectuate pe animale nu
naliza datelor a pes- au evidenţiat efecte adverse asu-
te 42.000 de pacienţi pra sarcinii sau a dezvoltării feta-
internaţi, incluzând Acest lucru nu este foarte sur- încă din anul 1860, fiind bazat pe că valorile temperaturii corporale le. Interdicţia pentru gravide se
aproximativ 496.000 prinzător din moment ce s-a făcut valori ale temperaturii înregistra- erau mai reduse în cazul vârstnici- aplică numai vaccinului dezvoltat
de valori ale temperaturii corpora- aceeași constatare și în cazul pa- te axilar. lor și mai înalte în cazul femeilor, de AstraZeneca și nu în cazul pre-
le, a arătat că pragul pentru febră cienţilor din ambulatoriu. Totuși, gravidelor și persoanelor de culoare. paratelor dezvoltate de Sinovac și
ar putea fi ușor mai scăzut decât noile informaţii nu au fost încă Rezultate semnificative Pentru a evalua gama de temperaturi Pfizer, disponibile, de asemenea,
limita curentă de 38 de grade incluse în practica curentă din pentru practica clinică corporale normale, autorii studiului în Brazilia.
Celsius. „Luând în considerare spitale”, a declarat pentru Reuters În cadrul studiului actual au au colectat datele pacienţilor inter- https://www.reuters.com/business/healthcare-
pharmaceuticals/brazil-health-agency-calls-halt-astrazeneca-
faptul că medicii vor utiliza un dr. Michael Rothberg, vicepre- fost măsurate 495.886 de tempe- naţi în cadrul Cleveland Clinic, în vaccine-pregnant-women-2021-05-11/

anumit prag de temperatură pen- ședintele responsabil de cerce- raturi orale în prima săptămână perioada 2017-2018, excluzând pa-
tru investigarea unui pacient cu tare în cadrul Cleveland Clinic de internare a pacienţilor, variind cienţii din secţiile de chirurgie, cei VACCINUL PFIZER
febră, trebuie să conștientizăm că Community Care din Ohio. între 35,44 și 37,72 grade Celsi- cu malignităţi, infecţii și cei cu dis- NU AFECTEAZĂ
pacienţii ar putea avea tempera- Pragul curent de 38 de grade us, cea medie fiind de 36,69 grade funcţii imune. Printre diagnosticele FERTILITATEA
turi sub 38 de grade Celsius (...). Celsius pentru febră a fost stabilit Celsius. De asemenea, s-a observat celor 42.622 de pacienţi din lotul de MASCULINĂ
studiu se numără: insuficienţa cardi- Calitatea spermei nu este
acă acută, șocul, infarctul miocardic, afectată de vaccinul Pfizer-
boala renală, intoxicaţiile și hemora- BioNTech împotriva COVID-19,
giile gastrointestinale. Vârsta medie arată rezultatele unor cercetări re-
a pacienţilor a fost 61 de ani, 50% cent publicate de oamenii de știinţă
erau de sex feminin, 68% caucazieni, din Israel. Pentru a evalua efectul
25% persoane de culoare, iar indicele vaccinului asupra lichidului semi-
de masă corporală mediu a fost de nal, savanţii au colectat mostre de
30 kg/m2. Rezultatele „sunt impor- la 43 de voluntari înainte și la apro-
tante deoarece nu există o definiţie ximativ o lună după administrarea
universal valabilă pentru febră. (...) vaccinului. S-a remarcat, astfel, că
Este util să știm care este tempera- parametrii lichidului seminal (vo-
tura care ar trebui să ne îngrijoreze lumul, concentraţia și motilitatea)
din punct de vedere clinic (...)”, a nu au fost influenţaţi semnifica-
declarat dr. Erik Blutinger, specia- tiv de administrarea vaccinului
list în medicină de urgenţă, în New anti-COVID.
York. În opinia sa, încă sunt multe de
învăţat despre prezenţa febrei.
1. Speaker SL, Pfoh ER, Pappas MA, Hu B, Rothberg MB. Oral
Temperature of Noninfected Hospitalized Patients. JAMA.
2021;325(18):1899–1901. doi:10.1001/jama.2021.1541
2. https://www.medscape.com/viewarticle/951105
3. Reuters

Regulile CDC pentru croazierele de probă „Aceste rezultate preliminare


sunt reconfortante pentru popula-
Croazierele vor putea fi reluate în curând le-ar conferi un risc crescut de forme severe de ţia masculină tânără vaccinată la
în SUA, sub formă de călătorii de probă, cu COVID-19. nivel global (...). Cuplurile care își
pasageri voluntari, în vederea evaluării posi- De asemenea, CDC precizează că pasage- doresc copii ar trebui să se vacci-
bilităţii desfășurării acestor activităţi în con- rii navei trebuie informaţi că vor participa la neze, întrucât vaccinarea nu afec-
diţiile pandemiei de COVID-19. CDC (Centers simularea unor măsuri de siguranţă netestate tează sperma”, spun cercetătorii.
for Disease Control and Prevention) a stabilit anterior, „navigarea în timpul pandemiei fiind Aceștia au subliniat că studii an-
un set de reguli pentru realizarea călătoriilor o activitate riscantă”. În plus, voluntarii trebu- terioare au demonstrat că infecţia
în condiţii de siguranţă. Astfel, fiecare astfel ie evaluaţi pentru identificarea simptomelor cu SARS-CoV-2 poate avea efec-
de croazieră, cu durata între două și șapte zile, de COVID-19 înainte și după călătorie, iar cel excursiile la ţărm vor fi permise, în prezenţa te adverse semnificative asupra
trebuie să aibă suficienţi pasageri pentru a puţin 75% dintre călători trebuie să fie testaţi unui ghid autorizat, cu respectarea anumitor calităţii lichidului seminal.
ocupa cel puţin 10% din capacitatea navei. Vo- la final. Printre măsurile restrictive impuse standarde. 1. https://www.medrxiv.org/
content/10.1101/2021.04.30.21255690v1
luntarii trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să fie la bordul navei se numără purtarea măștilor 2. https://www.reuters.com/business/healthcare-
https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-health-business-6c030b7c57d2 pharmaceuticals/sperm-not-impacted-by-pfizerbiontech-
vaccinaţi complet și să nu aibă afecţiuni care de protecţie și distanţarea socială. Totuși, d5132c45eb5157a4e6fe vaccine-neuropsychiatric-symptoms-persist-2021-05-05/
Ars medici VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
13

Anevrismul de aortă
abdominală

Cel mai frecvent anevrism (2). Evoluţia naturală a AAA este odată cu creșterea diametrului mai multe cazuri,tea cazurilor, pa- abdominală (de preferinţă prin
adevărat, definit ca o una de expansiune progresivă, care AAA și fiind afectată de circumfe- cienţii cu simptome care nu pot fi angio-CT) trebuie efectuată ur-
dilatare cu peste 50% faţă de este variabilă și depinde de diame- rinţa abdominală. Pentru pacien- atribuite definitiv unei alte etiolo- gent pentru a confirma ruptura
trul anevrismului și de alţi factori, ţii cu o circumferinţă abdominală gii ar trebui să fie internaţi pentru înainte de reparare, pentru a ex-
normal a diametrului aortei
printre care cel mai important este <100 cm, sensibilitatea palpării observare și evaluare vasculară clude alte cauze potenţiale ale du-
(1). În funcţie de prezenţa fumatul (3). abdominale se apropie de 100% suplimentară. Anevrismele asimp- rerii abdominale și ale hipotensiu-
sau absenţa simptomelor, Factorii de risc importanţi pentru detectarea AAA ≥5,0 cm. tomatice sunt evaluate în ambula- nii arteriale și pentru a determina
se evaluează prin ecografie pentru dezvoltarea AAA includ: Examenul fizic trebuie să includă toriu, cu excepţia cazurilor în care posibilitatea reparaţiei endovas-
abdominală și tomografie vârsta înaintată, sexul masculin, fu- o examinare vasculară arterială pe- sunt foarte mari. culare. Pentru pacienţii cu AAA
computerizată. matul, istoricul familial și prezenţa riferică completă, pentru a evalua Reparaţia AAA rupt trebuie simptomatică, dar fără ruptură, de

A
altor anevrisme ale arterelor mari. semnele de tromboembolism sau efectuată la majoritatea pacienţilor, orice dimensiune sau configuraţie,
nevrismele de aortă ab- alte ane­vrisme periferice. care nu prezintă un risc crescut în
dominală (AAA) pot fi TABLOUL CLINIC Examenele de laborator nu fac caz de reparare, este recomandată
clasificate în raport cu Majoritatea pacienţilor cu AAA parte din evaluarea de rutină a Screeningul repararea urgentă prin chirurgie
implicarea vaselor re- nu prezintă simptome. AAA asimp- AAA asimptomatice. Totuși, populaţional pentru AAA deschisă sau endovasculară. Pen-
nale sau viscerale (Fig.). tomatică poate fi descoperită ca re- la pacienţii cu simptome prin ultrasonografie abdominală tru pacienţii asimptomatici cu risc
• anevrism suprarenal – implică zultat al screeningului la pacienţii sistemice (de exemplu, se recomandă pentru toţi bărbaţii chirurgical scăzut și AAA>5,5
originile uneia sau mai multor ar- cu factori de risc pentru AAA, la febră, scădere în greu- la vârsta de 65 de ani, cei cu o aortă cu cm, se recomandă repararea
tere viscerale, dar nu se extinde în examenul clinic de rutină sau la ex- tate) trebuie verificate diametrul de 2,5-2,9 cm la screeningul electivă. Alte situaţii în care re-
cutia toracică; plorări imagistice pentru altă pro- numărul de leucocite, iniţial putând fi luaţi în considerare pentru pararea electivă a AAA <5,5 cm
• anevrism pararenal – arterele re- blemă medicală. hemoculturile și mar- rescreening după 5-10 ani. Nu se recomandă poate fi indicată includ expansi-
nale au originea la nivelul aortei AAA nu provoacă de obicei kerii inflamatori, pen- screeningul populaţional pentru AAA la unea aortică rapidă (>1 cm/an),
anevrismale, dar aorta la nivelul simptome decât dacă anevrismul tru a evalua o cauză in- femei. Toţi bărbaţii și femeile cu vârsta anevrism periferic coexistent
arterei mezenterice superioare nu se extinde rapid, devine suficient fecţioasă a AAA sau un de cel puţin 50 de ani și având o rudă sau boală arterială periferică.
este anevrismală; de mare pentru a comprima struc- anevrism inflamator. de gradul I cu AAA pot fi luaţi în Pentru majoritatea pacienţilor
• anevrism juxtarenal – anevrismul turile adiacente, este un anevrism Evaluarea imagistică – considerare pentru screeningul cu AAA infrarenal asimptomatic
își are originea distal de originile inflamator, infecţios sau s-a rupt. pentru AAA asimptomatic, AAA la intervale <5,5 cm, este preferabil un mana-
de 10 ani (9).
arterelor renale. Nu există niciun Pacienţii cu AAA simptomatic pre- testul imagistic de elecţie este gement conservator, mai degrabă
segment de aortă non-anevrismal zintă cel mai frecvent dureri abdo- ultrasonografia abdominală, cu decât o reparaţie electivă AAA.
distal de arterele renale, dar aorta minale, de flanc sau de spate, care sensibilitate și specificitate apro- Până când diametrul anevrismu-
la nivelul arterelor renale nu este pot fi sau nu asociate cu ruptura piindu-se de 100% pentru un dia- iar evalua- rea și gestionarea lui nu atinge 5,5 cm, riscul de ru-
anevrismală; AAA. Triada clasică, formată din metru aortic >3,0 cm (5). Ecogra- iniţială a pacientului este ghidată de pere a anevrismului nu depășește
• anevrism infrarenal – anevris- durere abdominală acută, distensie fia abdominală este ideală pentru statusul hemodinamic al acestuia. riscul asociat reparării.
mul provine distal de arterele re- abdominală și instabilitate hemo- evaluarea în dinamică a pacienţilor Pacientul instabil hemodina- La bărbaţi, pragul pentru lua-
nale. Există un segment de aortă dinamică, este prezentă la aproxi- cu anevrisme de dimensiuni mici și mic, cu AAA cunoscut, care pre- rea în considerare a reparării elec-
non-anevrismal care se extinde mativ 50% dintre pacienţii cu AAA mijlocii, care sunt gestionate con- zintă simptome clasice/semne de tive a AAA este recomandat să fie
distal de originile arterelor renale. rupt. AAA se poate prezenta și cu servator. Cu toate acestea, este o in- ruptură (hipotensiune arterială, ≥5,5 cm diametru (IA). La feme-
alte manifestări vestigaţie dependentă de operator. dureri de flanc/spate, masă pulsa- ile cu risc chirurgical acceptabil,
clinice, precum is- Tomografia computerizată tilă), trebuie transferat de urgenţă acest prag poate fi considerat a fi
chemia membrelor (CT) este investigaţia de elecţie în sala de operaţie pentru controlul ≥5,0 cm diametru. Pacienţii care
inferioare (acută pentru AAA simptomatic. Aorto- imediat al hemoragiei, resuscitare iniţial nu sunt eligibili pentru re-
sau cronică) sau ma- grafia CT cu contrast nu este, în și repararea anevrismului. La paci- pararea AAA ar trebui luaţi în
nifestări sistemice general, necesară pentru a stabili enţii instabili din punct de vedere considerare pentru supravegherea
(febră, slăbiciune un diagnostic de AAA rupt (6), dar hemodinamic, suspectaţi, dar care continuă, îndrumarea către alţi
generală). poate fi esenţială pentru planifi- nu sunt cunoscuţi a avea boala, este specialiști pentru optimizarea stă-
carea reparaţiei chirurgicale. La ideal, dar nu obligatoriu, ca îna- rii de sănătate și apoi reevaluaţi.
DIAGNOSTIC pacienţii cu simptome cu o durată inte de intervenţie să se confirme Ultrasonografia abdominală
I nve s ti g aţi i l e mai mare de o oră, constatările rup- imagistic prezenţa AAA. Manage- este recomandată pentru supra-
Fig. Clasificarea anevrismelor de aortă abdominală
imagistice stabilesc turii la tomografie sunt de obicei mentul preoperator al pacienţilor vegherea anevrismului: la fieca-
La bărbaţi, diametrul aortei diagnosticul pozitiv, confirmând evidente (de exemplu, hematom instabili hemodinamic, inclusiv re trei ani pentru anevrisme de
definește prezenţa AAA și prezi- prezenţa anevrismului la pacientul retroperitoneal, extravazare a con- conceptul de „hemostază hipoten- 3-3,9 cm în diametru, anual pentru
ce rata evenimentelor clinice. La suspectat pe baza factorilor de risc trastului) (7). Alte constatări ale sivă”, este un domeniu de investi- anevrisme de 4,0-4,9 cm și la fiecare
femei, deși aorta este considerată sau examenului clinic. Examenul CT abdominale pot fi asociate cu gaţie activă. Cu toate acestea, în 3-6 luni pentru anevrisme ≥5,0 cm
anevrismală atunci când diametrul fizic poate diagnostica în mod fi- anevrisme instabile sau cu „ruptu- majoritatea circumstanţelor, re- (IB) (9). Nicio terapie medicală nu
său depășește 3,0 cm, diametrul abil un AAA mare (>5,5 cm), însă ră iminentă” (de exemplu, semnul suscitarea volemică ar trebui să fie a dovedit o încetinire a ratei de ex-
este mai puţin predictiv pentru rata diagnosticul se stabilește folosind de „semilună”, fisuri în calcificarea asigurată la cea mai mică cantitate pansiune a unui AAA; prin urmare,
evenimentelor clinice. Un indice de palparea abdominală la mai puţin peretelui aortic) (8). necesară pentru menţinerea activi- nu este recomandată (IIIA) (9).
dimensiune aortică (ASI), calculat de 50% dintre pacienţi. Doar palpa- tăţii cerebrale și pentru stabilizarea Dr. Andrei Blajevschi,
ca diametru (cm)/suprafaţa corpo- rea abdominală nu poate sta la baza TRATAMENT tensiunii arteriale și a alurii ven- medic rezident Cardiologie
rală (m2), este mai predictiv pentru diagnosticării sau excluderii AAA, AAA sunt gestionate în func- triculare. Pentru pacienţii cu suspi- Clinica Medicală 2, UMF „Iuliu
rata evenimentelor clinice decât deoarece are o sensibilitate de ţie de diametrul lor și de prezenţa ciune de ruptură de AAA care sunt Haţieganu” Cluj-Napoca
diametrul aortic absolut la femei aproximativ 70%, ea crescând sau absenţa simptomelor. În cele stabili hemodinamic, imagistica Bibliografia este disponibilă pe www.viata-medicala.ro
14 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Medic-Medicină-Cultură

Sfinţenie și caritate
Spaţiile generoase și Intrând în Sala Noua Galerie sa personală asupra unor teme reli-
primitoare ale Muzeului a Muzeului ai deja sentimentul de gioase și filosofice. Expoziţia de pic-
Naţional al Ţăranului pioasă reculegere, și parcă simţi tură pe sticlă „Ierarhii de lumină”,
Român găzduiesc, până din energia fotografiilor prezen- semnată de Maria Constantinescu,
tate că acela este un loc al vorbelor este ilustrarea perfectă a modului
la 23 mai 2021, câteva
puţine și al dialogului tăcut dintre cum, plecând de la tehnici de lu-
expoziţii interesante în om și Dumnezeu, în mijlocul unor cru străvechi și de la o iconografie
care se îngemănează tușele peisaje de o frumuseţe care îţi taie bine cunoscută, poţi reduce multe
contemporane cu filoane de răsuflarea. Activităţile obștii, ru- elemente la valoarea lor simboli-
veche spiritualitate creștină. găciunea comună, studiul și copi- că, pentru a reda apoi doar esenţa
erea textelor sfinte, dar și contem- conceptului ales. Lumina mângâie

R eușind să pătrundă într-un


loc care pentru mulţi este
doar obiect de visare ori meditaţie,
plarea singuratică sunt tot atâtea
faţete ale unui microunivers fasci-
nant și misterios, pe care vom avea
picturile Mariei Constantinescu,
le transformă în transparenţe, se
reflectă pe suprafaţa lor și apoi în

regizorul Andrei Oprescu, speci- ocazia să îl înţelegem și mai bine sufletele noastre, ajutându-ne să
alizat în producţie de filme docu- atunci când va putea fi vizionat și alcătuim acele ierarhii ale Cerului
mentare, a realizat o amplă docu- filmul la care Andrei Oprescu mai și ale Lumii, ale sufletului nostru, și
mentare, întinsă pe intervalul unei are puţin de lucru. lasă în urmă un preaplin de frumos contemporană, pictură, sculptură, potenţată de spaţiul privilegiat
jumătăţi de an, despre viaţa călu- care să ne însoţească mai departe. grafică și desen, adunate laolaltă în care reușesc să intre în dialog
gărilor de pe Muntele Athos. El a Esenţa conceptului ales cu ajutorul Galeriei ArhivaDeAr- unele cu altele. Evenimentul este
pătruns în rutina și intimitatea În Sala Acvariu avem ocazia să Tradiţii românești tă, partener al MŢR în cadrul organizat cu scop caritabil, pentru
unuia dintre cele mai sfinte locuri descoperim cum un artist dăruit Cea de-a treia expoziţie al că- acestui proiect. Având ca element ajutorarea copiilor defavorizaţi
ale ortodoxiei și vine acum în faţa și inspirat reușește să lucreze în rei prag vă invităm să-l treceţi stă comun momente din viaţa satului din Centrele EGAL (Educaţie, Ge-
publicului cu o serie de imagini vechea tradiţie a icoanelor pictate sub semnul ideii de caritate. Sub și orașului românesc, cu tradiţiile nerozitate, Abilităţi și Libertate),
realizate acolo, reunite în cadrul pe sticlă, păstrându-și în același genericul „Artă și Tradiţie 2021”, existente, dar și cu existenţa lor deschise în ţară de Societatea Naţi-
expoziţiei de fotografie „Oamenii timp originalitatea, și trans­ mi­ în Sala Irina Nicolau sunt prezen- actuală, creaţiile expuse ilustrea- onală de Cruce Roșie din România.
Muntelui Athos”. ţându-i vizitatorului interpretarea te în jur de 100 de lucrări de artă ză un anumit tip de sensibilitate, Dr. Raluca Bulea

Pictorul Marc Chagall și mesajul său biblic Ochiul din


Opera lui Marc Chagall a fost mai puţin cunoscută în
România, doar din reproduceri, albume și articole de
Marc Chagall a creat și decoraţia interioară a sălii oficiale de primiri
din Parlamentul israelian: planurile și desenele pentru trei tapiserii
spatele
scenei
specialitate, cu excepţia expoziţiei de litografii de la și 13 mozaicuri, unul acoperind întregul perete de nord (finalizate în
Castelul Cantacuzino din Bușteni, din anul 2016. 1969). Acestea descriu istoria poporului evreiesc, de la primii patriarhi

C
până la apariţia statului Israel.
urente artistice noi au apărut la sfârșitul secolului XIX și înce-
putul secolului XX, în Europa și America. În acest context s-a
evidenţiat și un tânăr din fostul imperiu ţarist, provenit dintr-o
Consacrarea talentului său
La 77 de ani, artistul a primit ca o consacrare a talentului sau, din
E ditura Eikon a publicat,
săptămâna trecută, cartea
scrisă de Candid Stoica, Paiaţe,
familie de evrei foarte credincioși. Moishe Shagal s-a născut în partea lui André Malraux, ministrul Culturii din Franţa, comanda pic- măști, grimase, găști. Acesta
anul 1887 în Gubernia Vitebsk, astăzi Belarus. Își va continua educaţia tării cupolei interioare de la Grand Opera (Palais Garnier), din Paris. este al patrulea volum dintr-un
la Sankt Petersburg și Moscova, desăvârșin- Pictura are o suprafaţă de 220 m2 și este ciclu care se numește „Acele lu-
du-și studiile artistice la Berlin și Paris, unde un omagiu adus universului muzicii, înfăţi- cruri aiuritoare care se petrec
își va alege numele artistic Marc Chagall. Pe șând operele marilor maeștri. Tot sub egi- în spatele scenei”. Mirobolanta
aceste baze își va crea un stil propriu extrem da Ministerului Culturii din Franţa a fost lume a teatrului, portrete de ar-
de original, care îl va consacra drept unul înfiinţat Muzeul Naţional Marc Chagall tiști, spectacole fabuloase, dar
dintre artiștii reprezentativi ai secolului Mesaj Biblic, la Nisa, în anul 1973. Aici se și spectacole nereușite și-au gă-
XX pe plan mondial. Va ataca toate genurile poate vizita cea mai mare colecţie publică sit locul în carte, care are peste
artistice, de la pictură la grafică, sculptură, a artistului, o mare parte dintre opere fiind
tapiserii, ceramică, vitralii, mozaicuri, deco- donate chiar de el – 17 picturi de inspiraţie
ruri de scenă și litografii, ilustraţie de carte. biblică, 300 de gravuri, 5 sculpturi, o tapi-
A petrecut anii Primului Război Mondial în serie, 3 vitralii și un mare mozaic. În conti-
Belarusul sovietic, devenind unul dintre cei nuare, Chagall va fi invitat să împodobeas-
mai distinși artiști ai ţării sale și membru al că și interioarele unor mari catedrale. Între
avangardei moderniste, fondând Colegiul 1967-1970 va realiza cinci vitralii pentru
de Arte Vitebsk, înainte de a pleca din nou biserica Fraumünster (1250) din Zürich,
la Paris în 1923. Elveţia, cu scene din Vechiul Testament.
Ravagiile celor două războaie mondi-
Stil coloristic inedit ale au dus la distrugerea unei mari părţi
Creaţiile lui Chagall sunt caracterizate din preţioasele vitralii și sculpturi ale Ca-
de un stil coloristic inedit, folosind în prin- tedralei Notre-Dame de la Reims. Au fost
cipal culorile primare, cu mare intensitate: restaurate, păstrându-se structura iniţială
albastru, roșu și galben, adăugând ulterior și adăugându-se trei noi vitralii realizate de
verdele. În această perioadă apar deja te- Marc Chagall (în 1974): Arborele lui Ieseu,
mele care vor fi prezente în toate operele sale: personaje biblice, scene Vechiul și Noul Testament și „Grandes Heures de Reims”, care îi înfă-
religioase transpuse prin concepţia sa, motive din folclorul rus și evre- ţișează pe regii Clovis, Saint-Louis și Charles VII (în secolul V, Reims 600 de pagini. Tot aici, cititorul
iesc, dar și evenimente din viaţa oamenilor, în special nunta. devenise locul tradiţional de încoronare a regilor Franţei). va descoperi lucruri interesan-
Printre cele mai impresionante opere ale sale sunt vitraliile sinago- În Germania, Biserica Sfântul Ștefan este singura care are vitraliile te despre spectacolul politic și
gei Abbell, din centrul medical și universitar Hadassa (1962). Interiorul create de Marc Chagall, simbolizând speranţa acestuia în refacerea re- politica teatrală, „amantlâcuri”,
este învăluit de lumina caldă a creaţiilor sale, în culorile caracteristice laţiilor dintre evrei și germani. S-au realizat nouă vitralii, în nuanţe de bârfe, intrigi, mitomani și de-
de albastru, roșu, galben și verde, predominând albastrul strălucitor, albastru, simbolizând pacea și iubirea. magogi, oportuniști și închipu-
care simbolizează puritatea. Vitraliile sunt bazate pe Vechiul Testa- Marc Chagall a murit în anul 1985 (la 97 de ani), la St. Paul de Vence iţi, bâlbe geniale, ministeriabili,
ment, 12 vitralii pentru 12 triburi israeliene, urmași ai celor 12 fii ai în Franţa, lăsând omenirii mesajul său de profundă iubire, armonie și iubiri fatale, prietenii neuitate,
lui Iacob, și binecuvântările acestuia, scene transpuse prin concepţia frumuseţe. directori de teatru, aspiranţi la
sa, cu o realizare artistică excepţională, impresionând prin profunda Valentina Veselovschi-Bușilă glorie și multe altele.
spiritualitate. Oana Niculina Soare Redacţia
Medic în România VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20
15

Screening gratuit pentru hepatita B și C


în Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia
de medici din specialităţile medi- pentru a fi înscriși pacienţii cu
cină de familie, medicină internă, hepatite virale.
gastroenterologie, laborator și În contextul celor precizate mai
Liliana Simona
radiologie-imagistică medicală, sus, ce sfat le-aţi da cadrelor
Gheorghe este medic
primar gastroenterologie și și proiectul LIVE(RO) 1, proiect medicale pentru a sprijini vo-
hepatologie, doctor în medicină prin care au fost instruiţi 349 de luntar campania și a impulsiona
și profesor la Universitatea medici de familie. oamenii să vină la testare?
de Medicină și Farmacie „Carol Hepatitele virale reprezintă, încă,
Davila” București. Este șeful UCIGAȘUL TĂCUT, ÎNCĂ una dintre cele mai serioase pro-
secţiei III Gastroenterologie – NEDEPISTAT LA UN bleme de sănătate publică din Ro-
Hepatologie din cadrul Centrului MILION DE ROMÂNI mânia atât prin prevalenţă, cât și
de Gastroenterologie și prin consecinţele pe termen lung:
Hepatologie, Institutul România încă este privită ca o ciroza hepatică și complicaţiile ei,
Clinic Fundeni, ţară europeană cu o problemă insuficienţa hepatică, cancerul he-
București. majoră de sănătate publică în patic și nevoia de transplant hepa-
ceea ce privește hepatitele virale. tic. Suntem pe locul doi în Europa
Ce va aduce nou acest proiect în şi pe locul patru în lume în ceea ce
acest domeniu? privește decesele provocate de bo-
Din datele pe care le avem, putem lile hepatice, conform datelor ra-
vorbi, la nivelul României, despre portate de Organizaţia Mondială
un număr estimativ de peste un a Sănătăţii. În acest context, este
milion de persoane infectate cu datoria comunităţii medicale din
Peste 120 de mii de români vor avea șansa să fie testaţi gratuit, începând cu luna iulie 2021, virusuri hepatitice B/D și C care România, a noastră, ca specialiști
pentru depistarea infecţiei cu virusurile hepatitice B și C. Testarea face parte dintr-un nu sunt încă depistate. Sintagma gastroenterologi-hepatologi, de a
proiect finanţat din fonduri europene. ucigașul tăcut (silent killer) – așa trezi interesul populaţiei în a con-

P
cum sunt numite hepatitele virale știentiza acest pericol, de a infor-
roiectul, intitulat Furnizorul de screening în ca- Vorbim despre o reţea comple- – se referă nu la absenţa soluţiilor ma și educa populaţia cu privire la
LIVE(RO)2-SUD, constă drul acestui proiect este medi- xă de medici din mai multe spe- terapeutice, ci tocmai la caracterul modalitatea de transmitere a aces-
într-un program regio- cul de familie. Testarea pentru cialităţi: medicină de familie, asimptomatic și la dificultăţile de tor infecţii, la riscurile asociate cu
nal de prevenire, scre- depistarea infecţiei cu virusuri he- gastroenterologie, medicină a diagnostica la timp aceste afec- boala nediagnosticată sau tardiv
ening și diagnostic al pacienţilor patitice B și C se va realiza prin tes- internă, medicină de laborator ţiuni, mai ales în zonele rurale sau diagnosticată și de a promova ne-
cu boli hepatice cronice secun- te rapide, teste de screening reco- și, desigur, asistenţi medicali. în cazul pacienţilor din categoriile cesitatea depistării precoce și tra-
dare infecţiilor virale cu virusuri mandate de societăţile știinţifice tamentului acestor afecţiuni.
hepatitice B/D și C. Se va realiza internaţionale, pentru a fi aplicate Testarea pentru depistarea infecţiei cu virusuri Care este rata de vindecare a he-
screeningul populaţional al hepati- pe loc, în cabinetele de medicina hepatitice B și C se va realiza prin teste rapide, teste patitelor virale diagnosticate la
telor virale B și C în două regiuni de familiei, rezultatul fiind obţinut de screening recomandate de societăţile știinţifice timp?
dezvoltare: Sud-Vest Oltenia și Sud rapid, în maximum 15 minute. În Hepatitele virale diagnosticate
internaţionale.
Muntenia. El se va derula etapizat cazul unui rezultat pozitiv, paci- în timp util pot fi tratate cu o rată
în perioada 2021-2023 în toate cele entul va fi programat la un consult de vindecare sau control susţi-
12 judeţe aparţinând celor două de specialitate în unul dintre cen- Medicii de familie sunt selectaţi marginalizate, care nu efectuea- nut de 95-100%. Testând cel pu-
regiuni de dezvoltare. trele de prevenţie înfiinţate prin printr-un proces transparent ză analize medicale periodice din ţin 120.000 de subiecţi în cadrul
Pentru a înţelege mai bine proiect. Toate persoanele din cate- de afiliere, iar medicii din cen- variate motive (sunt în vârstă și acestui proiect, ne propunem să
importanţa acestui proiect și ro- goriile populaţionale considerate trele de prevenţie vor fi de ase- greu deplasabili, trăiesc în zone extragem din bazinul silenţios de
lul cadrelor medicale în buna la risc trebuie informate cu privire menea selectaţi conform proce- izolate, greu accesibile, nu au ve- hepatită B și C un număr cât mai
sa desfășurare, am apelat la prof. la riscul crescut de infecţie virală durilor de recrutare în vigoare. nituri suficiente, nu sunt asigu- mare de pacienţi care să fie trataţi
dr. Liliana Simona Gheorghe, B și C și sfătuite să se testeze. Cu Trebuie menţionat faptul că, raţi etc.). Acestor persoane le este și vindecaţi. Este primul proiect de
medic primar gastroenterologie, sprijinul medicilor de familie pu- anterior acestui proiect, au fost destinat programul LIVE(RO) 2. testare de această anvergură im-
manager al proiectului. tem să facem cunoscută această finanţate din fonduri europene Totodată, datele obţinute în cadrul plementat în România, în contex-
problemă de sănătate publică și două proiecte dedicate formării programului de screening vor fi tul Strategiei Sectoriale în Sănăta-
Care va fi rolul medicilor de fa- putem acţiona eficient și proactiv. personalului medical în dome- introduse în Sistemul de Eviden- te lansată de OMS în 2016 pentru
milie în cadrul proiectului și de Din ce specialităţi vor fi medicii niul hepatitelor virale: proiectul ţă Electronică a Screeningului, eliminarea hepatitelor virale.
ce este importantă implicarea implicaţi în derularea acestui HEPATER, în cadrul căruia au be- registru electronic creat în cadrul Irina Turcu,
lor? proiect? Cum au fost selectaţi? neficiat de cursuri de formare 486 fazei 1 a proiectului LIVE(RO) Marinela Debu

Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală!


Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei
avea acces la toate articolele
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro

Cum te abonezi:
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala
sau
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank;
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070).
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare
16 VIA�A MEDICALĂ
21 mai 2021 l Nr. 20 Medicina altfel

Tezepelumab, eficient în
tratamentul astmului sever,
necontrolat Grupaj
realizat de
dr. Diana
Andronache
Este vorba despre un anticorp monoclonal uman cu administrare
subcutanată, o dată la patru săptămâni.

P otrivit studiului PATHWAY de fază 2b, terapia cu tezepelumab, un anticorp monoclonal uman (IgG2λ)
care se leagă specific de TSLP (thymic stromal lymphopoietin), a redus semnificativ episoadele de exa-
cerbare în rândul adolescenţilor și adulţilor cu astm sever, necontrolat, inclusiv în cazul celor cu număr scă-
zut de eozinofile în sânge, îmbunătăţind funcţia pulmonară, controlul astmului și calitatea vieţii, comparativ
cu placebo. Studiul NAVIGATOR publicat recent în New England Journal of Medicine îndeplinește obiectivul

Nouă abordare
principal și confirmă concluziile studiului anterior.
TSLP este o citokină derivată din celule epiteliale, implicată în procesele fiziopatologice ale astmului. S-a
observat că nivelul TSLP a fost corelat cu obstrucţia căilor respiratorii, cu severitatea bolii și rezistenţa la

terapeutică a
leucemiei cu
celule păroase
În cazul pacienţilor diagnosticaţi cu leucemie cu celule
păroase, terapia cu vemurafenib și rituximab pare a fi
eficientă și sigură.

L
eucemia cu celule păroase (HCL) reprezintă o afecţiune malig-
nă rară cu evoluţie cronică, de tip limfoproliferativ, caracteri-
zată prin acumularea de celule limfoide mici de tip B, citoplas-
mă abundentă și celule cu prelungiri citoplasmatice în sânge,
măduvă osoasă și în alte organe. Vârsta medie la debut este de 50-55 de
ani, iar incidenţa este mai mare în rândul bărbaţilor. Tabloul clinic este
definit prin semne și simptome apărute din cauza splenomegaliei și cito- glucocorticoizi. De asemenea, TSLP mediază interacţiunea dintre celulele structurale ale căilor respiratorii
peniei (anemie, trombocitopenie, neutropenie, monocitopenie), precum și celulele imune, care nu sunt secundare doar inflamaţiei mediate de citokinele de tip 2 (T2).
fatigabilitate, slăbiciune, hemoragie (epistaxis, menoragii, echimoze sau
gingivoragii) și/sau infecţii cu grad variabil de severitate. Diagnosticul Profil de siguranţă bun
este stabilit prin biopsia măduvei osoase și imunofenotiparea prin cito- În acest studiu de fază 3, multicentric, randomizat, de tip dublu-orb, placebo controlat, au fost incluși
metrie în flux. Analiza mutaţiei BRAF, ca un nou instrument de diagnos- 1.061 de pacienţi cu vârsta cuprinsă între 12 și 80 de ani. Dintre aceștia, 529 de pacienţi au primit tezepe-
tic, poate diferenţia leucemia cu celule păroase de alte limfoproliferări lumab în doză de 210 mg administrat subcutanat la fiecare patru săptămâni, timp de 52 de săptămâni, iar
cronice sau limfoame cu celule B, cu trăsături clinice similare. BRAF, o 532 au primit placebo. În grupul pacienţilor care au primit tezepelumab, rata anuală a exacerbărilor a fost
componentă a familiei serin-threonin kinase RAF, este cea mai frecventă semnificativ mai mică (0,93) comparativ cu placebo (2,10). De asemenea, în cazul pacienţilor care aveau nu-
mutaţie genetică asociată HCL. mărul eozinofilelor din sânge mai mic de 300/microlitru, rata anuală a exacerbărilor a fost de 1,02 în grupul
Într-un studiu recent publicat în New England Journal of Medicine, tezepelumab și 1,73 în grupul placebo. Rata episoadelor de exacerbare ce au necesitat spitalizare sau evaluare
a fost evaluat profilul de eficacitate și de siguranţă al administrării de în camera de gardă a fost de 0,06 în grupul tezepelumab și 0,28 în grupul placebo. Timpul până la prima exa-
vemurafenib și rituximab, concomitent și sec- cerbare a fost mai lung în grupul tezepelumab, comparativ cu placebo. În ceea ce privește profilul de siguran-
venţial, în cazul pacienţilor cu HCL, formă ţă, evenimentele adverse au fost întâlnite în proporţie de 77,1% în grupul pacienţilor care au primit terapie cu
Supravieţui- refractară sau recidivată. Celulele re- tezepelumab și de 80,8% în grupul placebo. Cele mai frecvente reacţii adverse au fost cefaleea, infecţiile de
rea fără progresie a zistente la vemurafenib au o expresie căi respiratorii superioare, rinofaringita.
fost de 78% după o peri- puternică a CD20, o ţintă potenţială https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034975
oadă medie de urmărire de pentru anticorpul monoclonal anti
37 de luni, iar supravieţuirea CD-20 rituximab.
fără recidivă în rândul paci-
enţilor cu răspuns complet a
TERAPIE ŢINTITĂ
fost de 85% după o perioadă
medie de urmărire de 34 Din martie 2015 până în iunie 2017,
de luni. au fost incluși în studiu 31 de pacienţi
cu vârsta medie de 61 de ani. Planul de
tratament a cuprins administrarea pe o
perioadă de opt săptămâni de vemurafenib, în
doză de 960 mg de două ori pe zi și opt perfuzii intravenoase de rituxi-
mab, administrate pe o perioadă de 18 săptămâni. Au fost administra-
te două cicluri de inducţie, urmate de două săptămâni fără tratament,
ulterior fiind evaluat răspunsul terapeutic. Patru doze suplimentare de
rituximab au fost administrate ca terapie de consolidare, după cel de-al
doilea ciclu de inducţie. Evaluarea răspunsului a fost efectuată la patru
săptămâni după ultima doză de rituximab (inclusiv biopsia măduvei
osoase), ulterior pacienţii fiind monitorizaţi la fiecare 6 luni.
S-a observat că tratamentul cu vemurafenib în asociere cu rituximab
a fost eficient, fiind asociat cu un răspuns complet și de durată în cazul
pacienţilor cu HCL refractară sau recidivată. Răspunsul complet, definit
prin ameliorarea citopeniei, fără splenomegalie palpabilă și fără celule
păroase vizibile morfologic, a fost obţinut la 87% dintre pacienţi. Toţi
pacienţii cu HCL refractară la chimioterapie (zece pacienţi) sau la ritu-
ximab (cinci pacienţi) și toţi cei care au fost trataţi anterior cu inhibitori
BRAF (șapte pacienţi) au avut un răspuns complet. Trombocitopenia s-a
ameliorat în medie după două săptămâni, iar neutropenia în medie după
patru săptămâni. Supravieţuirea fără progresie a fost de 78% după o pe-
rioadă medie de urmărire de 37 de luni, iar supravieţuirea fără recidivă
în rândul pacienţilor cu răspuns complet a fost de 85% după o perioadă
medie de urmărire de 34 de luni.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031298