Sunteți pe pagina 1din 1

PREFAŢĂ

Activitatea de proiectare desfăşurată la disciplina de Organe de Maşini


completează cunoştinţele acumulate de student în cadrul cursului, ajutându-l
să-şi însuşească temeinic problemele de metodă de calcul şi normele de
proiectare a organelor de maşini pornind de la condiţiile impuse prin tema de
proiect.

Prezentul îndrumar este destinat elaborării proiectului de an la


disciplina Organe de Maşini. Acesta conţine datele necesare proiectării unei
transmisii mecanice cu roţi dinţate. Prin parcurgerea capitolelor cuprinse în
îndrumar, un student capătă deprinderea de lucru independentă a procesului
de proiectare. În acelaşi timp studentul obţine o experienţă în realizarea de
forme de organe de maşini constructive cu dimensiuni optime obţinute prin
calcul sau din considerente constructive. Toate aceste lucruri în final fac ca
studentul să elaboreze corect o documentaţie tehnică.

Îndrumarul de proiectare cuprinde capitole care servesc la elaborarea


memoriului tehnic şi justificativ de calcule precum şi modul de realizare a
desenului pentru soluţia de reductor dată în tema de proiectare.

Structura acestei lucrări precum şi maniera de prezentare ia în


considerare publicul căruia i se adresează. De aceea, pe lângă studenţii de la
specializările cu profil mecanic, lucrarea poate fi utilizată şi de alte
specializări precum şi de ingineri.

Ediţia nouă a îndrumarului vine cu completări la capitolul angrenaje


cilindrice în ceea ce priveşte proiectarea angrenajelor cu distanţă între axe
impusă, completări la capitolul curele dinţate, completări la capitolul rulmenţi
şi cu un capitol nou referitor la alegerea organelor de asamblare a roţilor pe
arbori.

Mulţumesc anticipat tuturor celor care vor transmite sugestii şi


observaţii.

Autorii

S-ar putea să vă placă și