Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

GRĂDINIȚA CU P.P. NR. 24 Brașov


DATA: 03.12.2019
GRUPA MIJLOCIE B
STUDENT PRACTICANT: Petrașc Roxana-Magdalena
TEMA ANUALĂ: ”Cum este , a fost si va fi pe acest pământ ”
TEMA PROIECTULUI: Magia sărbătorilor
TEMĂ SĂPTĂMÂNII: “În așteptarea lui Moș Nicolae”
TEMA ZILEI:Moș Nicolae a pornit la drum
MIJLOC DE REALIZARE: activitate practică
FORMA DE ACTIVITATE: activitate integrată: ADP+ALA+DOS
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare de priceperiși deprinderi
FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:


ADP: Întâlnirea de dimineață: „Moş Nicolae a pornit la drum,/ Vezi că
vine şi la tine-acum!”.
Discuția de dimineață: salutul, prezența, calendarul naturii.
Tranziție: recitări de cântece, poezii.
,,- De manuţe ne luam, cercul mare il formăm
Dimineaţa ne-am trezit,
La gradiniţă ne-am întâlnit.
Buna dimineaţa, dragi spiriduşi,
Mă bucur ca sunteţi aici.
A început o noua zi,
Buna dimineaţa, copii cuminţi şi ascultători!”.
Ala 1:
Științe:
-să identifice fenomene specifice anotimpului iarna,
-să descrie aspecte ale acestui anotimp.

Artă:
-să modeleze din plastilină căsuța lui Moș Nicolae

Construcții:
-să realizeze puzzle cu imagini în care apare Moș Nicolae

ADE: DOS-activitate practică(Ghetuța lui Moș Nicolae)

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare
Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
Activare și manifestare a potențialului creativ

Comportamente vizate:
- Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
- Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia
- Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
- Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și
povestiri creative

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul şi la sfârşitul activităţii, copiii vor fi capabili:
DOS:
- să utilizeze corect şi adecvat instrumentele de lucru;
- sa lipeasca diferitele materiale pe ghetuta mosului; vata , diferite
decoratiuni
- să verbalizeze și să respecte acţiunile care definesc etapele realizării;
- să recunoască anotimpul în care ne aflăm, sărbătoarea care urmează și
legătura cu lucrarea noastră.

Durata: tura I.
STRATEGII DIDACTICE:
a) METODE ŞI PROCEDEE: explicaţia, conversaţia, instructajul,
demonstraţia , exerciţiul, lucrare practică, turul galeriei;

b) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
 informativ-demonstrative: modelul educatoarei (produsul model)
 de exersare şi formare a deprinderilor: hârtie cartonată roșie, lipici,
vată, stickere cu motive de Crăciun.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2009.
 Hobjilă Angelica, Elemente de didactică a activităţilor de educare a
limbajului, Editura Institutul European, Iaşi, 2008;
 Breben Silvia,Gongea Elena, Ruiu Georgeta, Fulga Mihaela, Metode
interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002
 Curriculum 2019

DURATA: 90 min ( ID +ALA +DOS)


Momentele Metode şi
Conţinutul învăţării Evaluare
activităţii procedee
Pregătirea materialelor necesare desfăşurării
activităţii.
Asigurarea ordinii şi a liniştii.
Moment
Aerisirea sălii de grupă.
Organizatoric

Port o scurtă conversaţie cu copiii legată de


venirea anotimpului iarna.
La ce vă gândiţi când auziţi cuvântul,,iarna”?-frontal
Captarea atenţiei Care este prima sărbătoare din acest anotimp? Conversaţia Frontală
Unde pune Moș Nicolae cadourile?

Comunic copiilor tema activității, modalitățile de


realizare a lucrărilor şi performantele aşteptate de la
ei.
,, Astăzi noi vom realiza împreună Ghetuța lui Moș
Explicaţia
Anunţarea temei şi a Nicolae. Fiecare veți face câte o ghetuță. Frontală
Conversaţia
obiectivelor ( Aici explici ce faci pe intreaga zi! Atat)
Urmăresc explicaţiile.
La final voi aprecia calitatea lucrărilor, în funcţie
de criteriile de realizare enunţate.
Reactualizarea
Aici bagi centrele
cunoștințelor

Dirijarea Prezentarea modelului şi analizarea acestuia.


Învăţării Se intuiesc fazele lucrării ( nu fazele, ci materialele de
pe masă!) de către copii, fiind aduse completările Frontală
necesare de către educatoare. Observaţia
Demonstrez copiilor tehnica de lucru:
mai întâi vom lipi vata pe ghetuță moșului, apoi
vom lipi aceste mici figurine pe ghetuță, dupa ce am
terminat vom lipi ghetuța pe plansa . Avem grijă să
întindem pasta de lipit pe toată suprafața pe care Conversaţia
trebuie să lipim vata, dar si pe toată suprafața
figurinelor.
Individuală
Copiilor li se reamintesc următoarele:
- veți lucra îngrijit, fără a împrăştia resturile de hârtie Problematizare
şi a murdări mobilierul de pastă de lipit; a
- foloseşte şerveţelul pentru a îndepărta eventuala
murdărie;

Înainte de a începe lucrul se va realiza încălzirea Individuală


mânuțelor prin diverse exerciții (picuri de ploaie,
tunete)
În timpul lucrului, voi trece pe la fiecare pentru a le
oferi indicații.
Tranziții: : Cântec: „Ştii la noapte cine vine?” ( Copiii
Problematizare Frontală
nu cunosc acest cântec ) Tranzitia se pune la sfarșitul
a
activitații

Obținerea
performanței
Fără obținerea performanței dar bagi evaluarea
activității in schimb.
Se realizează o expoziţie cu ghetuțele copiilor. ( Prea
scurtă explicația – detaliază)
Se fac aprecieri generale. ( Gandește-te la o
recompensă și la o altfel de încheiere mai amplă – să Conversația
Încheierea activității cantați ceva, sau tranziția de care ziceai printr-un Metoda turul
cântec de iarnă) galeriei