Sunteți pe pagina 1din 5

Notiunea privind conceptul de calitate

CALITATEA reprezintă ansamblul caracteristicilor unei entitaţi materiale sau


nemateriale care-i conferă aptitudinea de a satisface necesitaţile exprimate.
O definiţie mai veche: ansamblul de proprietaţi ale unui produs sau serviciu care-I
confera aptitudinea de a satisface necesitaţile exprimate sau implicite.
Necesităţile cuprinse şi exprimate într-un contract se numesc specificaţii şi sunt
obligatorii pentru produsul/serviciul în cauză. Când necesitaţile nu sunt exprimate, prevazute
în relaţia producator-consumator, ele sunt implicite, ele pot fi identificate de producător şi
sunt potenţiale surse de noi pieţe sau dezvoltarea celei existente.
Entitate reprezinta o activitate sau un proces, un produs, organizatie, sistem, persoana
sau o combinatie a acestora.
Produsul este rezultatul unor activitati sau procese.
Produsele pot fi materiale, imateriale sau o combinatie a acestora. Exista patru
categorii de produse:
• hardware (componente, subansamble etc);
• software (programe, proceduri, informatii, date etc);
• materiale procesate;
• servicii (transport, asigurare, bancare etc).
Serviciul este rezultatul activitatilor desfasurate la interfata furnizor/client si ale
activitatilor interne ale furnizorului pentru satisfacerea cerintelor clientului.

Privită ca un concept, noţiunea de calitate include două aspecte:


- un aspect de tip caracteristică tehnică, conformitatea cu specificaţii prevăzute în documente;
- un aspect de tip valoric, o valoare a produsului, acea capacitate de a fi conform necesităţilor
şi a satisface anumite necesităţi.

De-alungul timpului au existat succesiv mai multe orientări în definirea calităţii, astfel:

– spre produs, caz in care calitatea inseamna o caracteristica masurabila, calitatea reprezintă
ansamblul caracteristicilor de calitate ale produsului
– poate fi orientata spre proces, cand se are in vedere parerea producatorului, care spune ca
produsele de calitate sunt acelea care satisfac specificaţiile,
– poate fi orientata spre costuri, caz in care produsul este considerat de caltate daca ofera
anumite performante la un nivel acceptabil de pret
– spre utilizator, care este cea mai mult agreata si reprezinta aptitudinea produsului de a fi
utilizat in corespondenta cu cerintele beneficiarului.

Caracteristicile ale calitatii produselor

Caracteristicile (de calitate) reprezinta proprietatile remarcabile ale unui produs, cele
care îl definesc suficient, reprezentative pentru el.
Caracteristicile de calitate sunt trecute in specificatii: standarde, carti tehnice,
contracte, etc.
Caracteristicile de calitate se referă la un număr limitat de proprietăţi care contribuie la
realizarea unei însuşiri definitorii a produsului, în vederea asigurării unui anumit grad de
utilitate.
In in funcţie de importanţa pe care o au în definirea utilităţii anumitor tipuri de produse
se disting :
- caracteristici de bază (de exemplu, siguranţa în funcţionare şi utilizare,
performanţele tehnico – funcţionale, lipsa nocivităţii în cazul consumului, etc.), absolut
obligatorii motiv pentru care sunt reglementate.
- datorită progresului tehnico – ştiinţific acestea se uniformizează cu rapiditate sau se
îmbunătăţesc;
-caracteristici secundare (estetică, caracteristici economice, etc.), neobligatorii, care
nu afectează în mare calitatea produselor.
Aacestea le completează pe celelalte, prin intermediul lor consumatorii clasifică şi
selecţionează produselor aparţinând aceleasi clase din punct de vedere al naturii lor şi al
efectului pe care îl au în procesul de utilizare, caracteristicile de calitate pot fi :
 Tehnico-functionale
 Economice
 Legate de disponbibilitate
 Psihosenzoriale si Sociale

Alte caracteristici

 caracteristicile de calitate se stabilesc pe clase şi categorii de produse, în funcţie de


modul lor de afectare a stării de sănătate şi siguranţei consumatorului şi a calităţii mediului
înconjurător.

Caracteristicile se selecteaza din randul proprietatilor, urmarind satisfacerea


urmatoarelor cerinte:
 sa defineasca cu suficienta exactitate insusiri ale produsului;
 sa fie cuantificabile sau masurabile;
 sa fie consacrate terminologic.
Proprietatile si caracteristicile de calitate ale marfurilor reprezinta rezultatul actiunii
conjugate a unui grup de factori:
a) factori specifici productiei: proiectare produs, materii prime, proces tehnologic;
aceşti factori genereaza proprietatile.
b) factori postproductie: transport, manipulare, depozitare, comercializare; acesti
factori pot modifica proprietatile/caracteristicile de calitate.
c) factori specifici utilizarii, consumului, exploatarii.

La definirea calitatii trebuie luate in calcul urmatoarele aspecte:

-caracterul dinamic al calitatii: înţelesul său se modifica permanent odată cu


progresele tehnico-ştiinţifice, exigenţele beneficiarilor şi concurenţa de pe piaţa
mărfurilor şi serviciilor.
-calitatea produselor, este în final rezultatul:
 calităţii materiei prime si auxiliare,
 calitatii utilajelor si echipamentelor din procesele de producţie,
 calitatii tehnologiilor aplicate,
 calitatii factorului uman care este implicat in procesul tehnologic

Conceptul de CALITATE reprezinta un element fundamental al comportamentului uman,


care a evoluat în timp odată cu specia umană si cuprinde:
-INSPECŢIE
-CONTROLUL CALITĂŢII
-ASIGURAREA CALITĂŢII
-MANAGEMENTUL CALITĂŢII TOTALE (TQM)

Inspecţia:
- orientare spre produs;
- inspecţie filială;
- acţiuni corective;
-conformitate cu specificaţiile.
Aceasta poate fi definită ca evaluarea conformităţii prin observare şi analiză completata, după
cum este cazul, de măsurare, testare sau verificare cu calibrul
Controlul calităţii (anii `60):
 auto-inspecţie;
 testarea produselor;
 planificarea sumară a calităţii;
 statistica intervine în prelucrarea datelor.
 in conformitate cu Standardul ISO 9000:2001 este definit ca parte a managementului
calităţii focalizat pe satisfacerea cerinţelor:

Controlul de calitate reprezintă ansamblul actelor tehnice (măsurători) care confirmă sau nu
încadrarea produsului în prescripţiile tehnice

Asigurarea calităţii
orientare spre proces;
 accentul spre prevenire;
 control în proiectare şi producţie;
 controlul statistic al proceselor.
Conform ISO 8402/1994: ansamblul activităţilor planificate şi sistematice, implementate în
cadrul sistemului calităţii şi demonstrate atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii
corespunzătoare că o entitate va satisface condiţiile referitoare la calitate,
Conform ISO 9000:2001 : partea managementului calităţii focalizată pe oferirea încrederii că
cerinţele de calitate vor fi satisfacute.
Asigurarea calitatii include, pe lângă controlul de calitate, ansamblul măsurilor organizatorice
şi de formare a personalului pe care compania le pune în practică în vederea garantării calităţii
produselor şi serviciilor sale
Managementul Calităţii Totale:
 orientare spre client ;
 angajamentul managerului ;
 implicarea întregului personal pe tot ciclul de viaţă al produsului ;
 managementul proceselor ;
 lucrul în echipă.
MCT este definit de Standardul SR ISO 8402 drept mod de management al unei organizatii,
concentrat asupra calitatii, bazat pe participarea tuturor membrilor acesteia si care vizeaza un
succes pe termen lung prin satisfacerea clientului precum si avantaje pentru toti membrii
organizatiei si pentru societate Conform standardului ISO 8402 

Calitatea totala, aplicata la nivelul unei intreprinderi presupune functionarea


concomitenta a urmatoarelor principii:

- toate compartimentele sunt implicate in obtinerea calitatii produselor si/sau a serviciilor;

-toate compartimentele trebuie sa faca apel la orice resursa disponibila pentru a ameliora
calitatea, apelandu-se in principal la prevenirea si nu la remedierea eventualelor erori;

-fiecare angajat reprezinta un agent al asigurarii calitatii si aceasta fara sa se faca vreo
deosebire ierarhica;

- fiecare compartiment este implicat in realizarea calitatii pe toata durata ciclului de fabricatie.


Din faza de conceptie si pana in cea de vanzare, fiecare veriga intermediara trebuie sa-si
indeplineasca cu seriozitate rolul incredintat, avand drept scop final satisfacerea completa a
cerintelor clientilor. -- De asemenea, odata produsul vandut fiind, compartimentele de
conceptie si productie trebuie sa culeaga informatii de la utilizatori cu privire la cauzele
defectarilor si sa treaca la remedierea acestora.

Rezulta, asadar, ca nivelul de calitate este asigurat printr-o mobilizare permanenta a tuturor


compartimentelor dintr-o intreprindere, pe toata durata de realizare a produsului considerat.

Dinamica notiuni de calitate – care a condus in timp la schimbari de atitudine, modificari ale
relatiilor interumane, ale organizarii intreprinderii –poate fi studiata in figura 1.2.1.
Se observa doua componente fundamentale ale dinamicii calitatii si anume:

componenta economica, rezultata in urma mobilizarii inteligentei si creativitatii tuturor


colaboratorilor in jurul unui mare proiect al intreprinderii si care consta in reducerea costurilor
legate de asigurarea unui anumit nivel al calitatii, precum si in imbunatatirea imaginii
intreprinderii;

componenta sociala, rezulta din participarea tuturor angajatilor intreprinderii, din posibilitatea


acestora de exprimare si de a avea initiativa. Aceasta ultima componenta a condus la aparitia
unui nou stil de conducere, de tip participativ.

Managementul participativ acorda fiecarui angajat dintr-o intreprindere urmatoarele


posibilitati:

 sa-si exprime propriile idei;


 sa cunoasca ideile celorlalti membrii ai colectivului in ceea ce priveste problema data;
 sa influenteze elaborarea, conceptia, realizarea unui proiect sau adoptarea unei decizii.

Obiectivele acestui tip de conducere sunt urmatoarele:

 sa se ia cele mai bune decizii;


 toate deciziile sa fie mai intai discutate si apoi aplicate;
 sa dezvolte responsabilitatea fiecaruia, exprimarea individuala, spiritul de echipa;
 sa asigure o cat mai mare adeziune la deciziile luate.

S-ar putea să vă placă și