Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU

FACULTATEA DE DREPT „SIMION

BĂRNUȚIU”

REPRODUCEREA UMANĂ ASISTATĂ MEDICAL


– PROVOCARE LEGALĂ ȘI MEDICALĂ
A SOCIETĂȚII CONTEMPORANE

TEZĂ DE DOCTORAT

- (rezumat) –

CONDUCĂTOR ȘTIINȚIFIC
Prof. Univ. Dr. ALEXANDRU BACACI

DOCTORAND
DANIELA FRĂSIE

SIBIU
2014
1
CUPRINS

ABREVIERI
ARGUMENT

PARTEA I. REPRODUCEREA UMANĂ ASISTATĂ MEDICAL

1. Noțiuni generale

2. Tehnologiile RUAM între concept și realitate

2.1. Noțiuni generale

2.2. Clasificarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical

2.3. Tehnici de micromanipulare în RUAM

2.4. Realități și controverse în legătură cu tehnicile de RUAM

3. Repere bioetice în materia RUAM

3.1. Noțiuni generale, istoric, principii

3.2. Provocările bioeticii în domeniul reproducerii umane asistată medical

4. RUAM între reflexia bioetică și cea teologică

5. Implicații psihologice în RUAM

PARTEA II. REPRODUCEREA UMANĂ ASISTATĂ MEDICAL CU TERȚ


DONATOR

1. Donația – act juridic și act de liberalitate

2. Noțiunea de „terț donator” și referințe de ordin medical

2.2. Noțiuni introductive

2.3. Referințe medicale privind donarea materialului genetic

3. Reglementări ale reproducerii umane asistată medical cu terț donator în sistemul

legislativ român – între preocupări și realități


Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership