Sunteți pe pagina 1din 6

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: Componentă 1 - Apel : POCU/74/6/18/105515

Prioritatea de investiții: Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

Beneficiar: Fundatia World Vision Romania

Titlul proiectului: „Alege Școala - educație de calitate, viitor în comunitate!”

Contract de finanțare nr. 26350/19.04.2018

Cod SMIS: 105515

Raport de studiu SA 2.1

Efectele pandemiei asupra copiilor. Care sunt fricile accumulate de


elevi in aceasta perioada?

Situația de criză din primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid


19, a scos la iveală problemele existente în societate, care cu certitudine își va
aduce aportul la o schimbare radicală a mentalității oamenilor. În acest context,
se resimte o schimbareradicală a sistemului educațional, pentru ai face pe
educabili să devină mai conștienți, mai flexibili și mai bine pregătiți pentru viața
de mâine cu surprizele sale. Schimbarea trebuie să includă, implicarea mai largă
a părinților, dar și a membrilor comunității, în calitate de parteneri activi ai
cadrelor didactice, în educația tinerei generații. Însăși elevii ar trebui să fie
1
învățați să învețe, astfel devenind fideli parteneri ai dascălilor, deschiși să învețe
în primul rând pentru sine, valorificând eficient multiplele sale inteligente, care
ulterior să devină achiziții importante pentru progresul societății.

La începutul organizării învățării de la distanță, majoritatea cadrelor


didactice comunicau cu elevii cate 30 min. –o oră, sau chiar mai mult, astfel
elevii se aflau în fața calculatoarelor câte 3-6 ore pe zi, neluând în considerare că
aceștiatrebuiau și să rezolve sarcinile propuse tot cu utilizarea tehnologiilor
electronice. Astfel, toți actorii educaționali au înțeles că e necesar delimitat
timpul și de respectat normele de lucru la calculator sau televizor, mai ales că
copiii se aflau mai puțin timp la aer liber, nu erau încadrați în exerciții de
mișcare și sport. Se știe, însă, că prezenta copiilor în fața unui calculator sau TV
un timp îndelungat poate avea consecințe nefaste pe termen lung pentru
sănătatea și echilibru emoțional al acestora. De aceea, în multe instituții,
administrația și cadrele didactice au fost nevoiți să reorganizeze procesul
educațional prin reducerea prezentărilor și lecțiilor online și accent puneau pe
sarcini cu caracter individual, folosind și alte material de lucru: manuale, caiete,
atlas-uri, culegeri de probleme, fișe, elaborarea de mini proiecte etc.

Pe perioada carantinei, dacă ne raportăm la eficiența învățării de ladistanță,


activitatea preșcolarilor a fost cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile
de învățământ, fiind o adevărată provocare (pentru preșcolarii mai mari) sau
chiar imposibilă pentru cei mai mici. Totuși, părinții au primit sarcini de la
educatori cu referire la organizarea timpului și a activităților, sfaturi pentru o
comunicare eficientă, bazată pe repere cunoscute copiilor și cu mult accent pe
emoții. Importantă este și cum a fost organizată comunicarea constantă între
părinte și educator, jocurile și jucăriile care îl atrag pe preșcolar și să vină în
întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizat epe interesele sale.

2
Instrumentele și strategiile utilizate pentru conectare de la distanță au fost
diferite: prin video, filmulețe cu activități interactive, cântece, simulări, aplicații
etc., pe care educatorul le trimite părinților pentru copil sau prin video conferențe
în grupuri mici. Însă, mai important decât metodele selectate, este obiectivul
interacțiunii în această perioadă și anume conectarea directă cu preșcolarul.
Mulți educatori și părinți au înțeles că nu atât proiectele didactice sau
curriculumul scris contează mai mult, ci starea emoțională acopiilor și al
părinților sunt prioritate în această perioadă de izolare. Educatorii au îndrumat
părinții că este important de organizat copiii să nu înceapă ziua cu jocuri
video/desene animate, pentru a diminua riscul demotivării față de activitățile cu
valoare educativă superioară ulterioară.

Se știe, că înclasele primare, elevii au nevoie sistematic de sprijinul


învățătorilor și a părinților în realizarea sarcinilor. Învățătorii au transmis sarcini
pentru una-două săptămâni pe e-mailul părinților sau pe grupurile clasei de pe
Facebook. Conținutul sarcinilor au fost de a lectura texte scurte, de transcris sau
de copiat câte un text. La matematică au avut de rezolvat exerciții și probleme în
cantitate moderată.

Din cele menționate de învățători, în clasele primare, de regulă ei încarcă


zilnic materiale pe una din platformele selectate și cunoscute de elevi și părinți
(înregistrări video sau audio, plus fișele de lucru aferente), iar obiectivul
principal este realizarea sarcinilor, cu ajutorul indicațiilor video. La începutul
zilei se propunea elevilor și părinților un orar de lucru, cu link-urile potrivite
pentru fiecare disciplină sau cerință de lucru. Fiecare copil primește timp de
lucru, și fiind ajutat de părinți, este invitat să trimită sarcina realizată
învățătorilor în mod individual. De regulă, învățătorii verificau și corectau
lucrările și expediau un feedback individual elevilor sau părinților. Unii

3
învățători zilnic sau peste o zi se conectau video cu toți elevii, cu frecvențe
diferite în funcție de vârsta clasei.

Învățătorii au menționat că dintre abilitățile de învățare, dezvoltarea


scrierii corecte durează în timp cel mai mult. Astfel, exercițiile suplimentare de
scriere desfășurate acasă (de obicei în context informal) au devenit cele mai utile
dintre toate activitățile organizareîn învățământul primar.

În procesul de organizare a învățării de la distanță au apărut și unele


dificultăți de organizare, în special la unele discipline școlare, unde nu era
posibilă organizarea lucrărilor de laborator și a activităților practice.
Interacțiunea reală cu copiii, cum era în condițiile clasei, nu era posibilă. În cazul
în care nu exista un smartphone performant sau un laptop în familie, relația cu
elevii s-a menținut prin intermediul unui apel telefonic sau chat. Profesori au
trebuit să identifice orice cale de comunicare cu elevii, să îi asigure cu
materialele și sarcinile de realizat acasă, uneori prin intermediul colegilor și a
rudelor copilului.

Într-adevăr, elevii pentru care mediul online nu mai avea necunoscute s-


au adaptat cel mai ușor la școala... pe tabletă. Dar, potrivit cifrelor oficiale, în
România, 65.000 de copii au rămas în afara orelor de curs. În afara propriei vieți
școlare. Lipsiți de sprijinul familiei și/sau fără mijloace tehnice ca să poată lua
parte la lecțiile online, aceștia au abandonat. Izolarea a adus cu ea multe alte
drame nebănuite – pe unele le conștientizăm și le cuantificăm, altele vor ieși la
iveală în anii ce vin. Specialiștii - profesori, psihologi, medici - trag un semnal
de alarmă. Au apărut vaccinurile, dar pandemia nu s-a terminat. Din nefericire,
remarcă psihoterapeuta Marilena Gheorghiță, în multe familii sărace cu mulți
copii, această (re)descoperire fermecată a propriei locuințe și familii nu a existat:
„Din păcate, au fost și familii sau părinți care nu au avut timp sau nu au avut

4
dispoziție pentru a se conecta în mod real cu proprii copii, așa că fie le-au pus
tableta în brațe, fie i-au lăsat la televizor, fie pe internet sa vadă desene animate
sau un film și în momentul acela părinții s-au îndepărtat de copii, deși –
culmea ! - au stat în același spațiu".Din acest punct de vedere, se pare că elevii
din mediul rural, unde trăiește cea mai mare parte a populației sărace a României
- direct proporțională cu nivelul mai scăzut al educației la sate și accesul limitat
al elevilor la licee și facultăți - au fost mai loviți de pandemie, mai ales în lipsa
(larg răspândită) a mijloacelor tehnice pentru școala online.

https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/d3/d376f652-4ed3-43cc-8947-
347265fe6e7e.pdf
https://www.dw.com/ro/efectele-pandemiei-la-copii-au-sc%C4%83zut-virozele-dar-
au-aparut-suferin%C8%9Be-ale-sufletului-exteriorizate-%C3%AEn-boli-fizice-
spotmediaro/a-56825705
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/school-community-tool-kit-
romanian.pdf
https://www.edupedu.ro/mircea-miclea-in-toamna-ne-vom-confrunta-cu-doua-
pandemii-pandemia-de-frica-si-cea-a-coronavirusului-exista-deja-o-tendinta-din-
cauza-supraprotectiei-pe-care-o-asigura-parintii-in-ultimii-10-15-an/
https://ipp.md/wp-content/uploads/2020/05/Studiu__Invatamantul_Online_202-04-
29.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2021/02/Ghid-de-bune-practici-pentru-
gestionarea-situatiilor-de-criza-in-pandemie.pdf
https://www.antena3.ro/coronavirus/comportament-elevi-schimbat-pandemie-frici-
copii-scoala-online-594005.html

5
https://www.nwradu.ro/2020/09/scoala-imposibil-adaptat-nevoi-actuale/
https://romania.europalibera.org/a/un-an-de-scoal%C4%83-altfel-scoala-in-
pandemie-/31145053.html

Intocmit de,
Butnaru Marius Dumitru

S-ar putea să vă placă și