Sunteți pe pagina 1din 3

EXAMINAREA FROTIULUI DE SÂNGE

Examenul frotiului de sânge oferă date despre morfologia eritrocitelor, leucocitelor,


trombocitelor şi posibilitatea exprimării procentuale a diferitelor categorii de leucocite (formula
leucocitară).

Examenul macroscopic vizează :


a. Aspectul frotiului :
-subţire , omogen ;
-cu marginile lungi paralele şi extremitatea terminală franjurată.
b. Culoarea frotiului :
-slab violaceu, omogena;
-albastru-roza.

Examenul microscopic
a .Cu obiectiv uscat (20x, 40X) precizându-se :
-celularitatea ;
-distibuţia celulelor ;
-prezenţa celulelor anormale ;
-alegerea zonei de examinare .
b. Cu obiectiv imersie (90x, 100x)

Tehnică: pe frotiu se aplică o picatură de ulei de cedru, se fixează poziţia microscopului (obiectiv
cu imersie , diafragm deschis, condensatorul sus) şi se examinează marginea frotiului în zig-zag ,
începând cu extremitatea proximală a frotiului, în sensul lungimii. Lama se deplasează într-o
singură direcţie. Se analizează :

A. ERITROCITELE:

1.Mărimea:
- anizocitoza: eritrocite cu diametre diferite ;
- normocitoza: eritrocite cu diametru normal ;
- macrocitoza: eritrocite cu diametre între 8 şi 10
- megalocitoza: eritrocite cu diametre peste 10
- microcitoza: eritrocite cu diametru sub 6

2. Forma:
- poikilocitoza: deformarea pronunţată a eritrocitelor care capată forme diferite: de rachetă,
picătură, dantelată etc.
- sferocitoza: eritrocite de formă sferică;
- eritrocite falciforme (drepanocite) : eritocite cu formă de semilună (secera) ;
- celule “în ţintă” : eritrocite caracterizate prin marginea şi centrul bine colorate, între acestea
înterpunându-se o zonă inelară clară (celula are aspectul în “semn de tras la ţintă”) ;
- ovalocitoza: eritrocite ovale.

3.Culoarea
- normocrome: culoare normal, roz ;
- hipocrome: eritrocite palid colorate datorită scăderii concentraţie de hemoglobină.

-1-
4. Forme anormale
- eritrocite policromatofile : eritrocite colorate în nuanţe diferite , datorită gradului diferit de
încărcare cu hemoglobină ;
- eritrocite cu punctaţii bazofile ;
- inele Cabot (formaţiuni subţiri , filamentoase , dispuse la periferie sau în centrul eritrocitului ,
azurofile) ;
- corpii Howell-Jolly (resturi de cromatină nucleara) ;
- eritocite parazitate (hematozoarul palustru ce produce malaria) ;
- forme de rulouri ;
- eritroblaşti.

B. LEUCOCITELE

Analiza lor presupune :


a.Aprecierea numărului
b.Numărătoarea diferitelor tipuri
c.Evidenţierea unor anomalii morfologice :
-granulocite gigante: granulocite de talie mare , cu mai mulţi lobi hipersegmentate ;
-corpii Döhle : zone bazofile limitate şi izolate în citoplasma de aspect matur şi normal a
granulocitelor ;
-granulaţii toxice ;
-granulocite cu anomalii ereditare calitative nucleare:
• lipsa de segmentare a nucleului granulocitelor (boala Pelger-Huet);
• hipersegmentarea nucleului granulocitelor.

MORFOLOGIA NORMALĂ A LEUCOCITELOR

Granulocitul neutrofit adult segmentat :


- diametru 12-15
- nucleul: segmentat, format din 2 sau mai multe segmente unite prin punţi fine de cromatină ;
- citoplasma : acidofilă, colorată roz-palid cu numeroase granulaţii ( fine, rotunde, de diametru de
0,2-0,4 de culoare brună mai mult sau mai puţin închisă).

Granulocitul neutrofil tinar nesegmentat :


-nucleul : în potcoavă sau baston îndoit;
- citoplasma : acidofila, colorată roz-palid cu numeroase granulaţii ( fine, rotunde, de diametru de
0,2-0,4 de culoare brună mai mult sau mai puţin închisă).

Indicele de deviere nuclear (Schilling) se calculează după formula :


IDN=neutrofile nesegmentate/neutrofile segmentate = 1/16 = 0,6

Granulocitul eozinofil :
- diametrul : 12-15
- nucleul : bilobat “în desagă”
- citoplasma: acidofilă cu granulaţii de culoare portocalie, “ca icrele de Manciuria”, refringente, de
dimensiuni mari (1 , aproximativ egale între ele.

Granulocitul bazofil :

-2-
- diametrul : 10-13 ;
- nucleul : segmentat, frecvent are formă de treflă;
- citoplasma: contine granulaţii mari (până la 2 colorate violet inchis, inegale, de formă
neregulata, ce acoperă aproape toată citoplasma , multe întâlnindu-se suprapuse peste nucleu.

Limfocitul :
- diametru: variabil (6-20 )
- nucleul : mare , rotund sau ovalar, colorat , prezentand agregate dense de cromatina despartite de
zone mai clare;
- citoplasma: bazofilă , de culoare deschisă (albastră “ca cerul senin”), cu o bandă subţire colorată
mai intens la periferie. Limfocitele mari conţin câteva granulaţii azurofile ( mai puţin de 10 )

Monocitul :
-diametrul 20-25 (cea mai mare celula din sângele periferic )
-nucleul : mare, situate central, de formă variabilă (rotund, ovalar, reniform), cu structură
cromatiniană fina caracteristică ( aspect de tablă de șah sau pietănat )
-citoplasma: bazofilă , abudentă , albastru cenuşie,classic comparată cu “cerul de furtună”; conţine
granulaţii azurofile fine, pulverulente.

d. Formula leucocitară reprezinta exprimarea procentruală a diferitelor categorii de leucocite și


se calculează după numărarea a cel puţin 200 de elemente de pe frotiul de sânge.

Neutrofile nesegmentate 1-4%


Neutrofile segmentate 50-70%
Eozinofile 1-4%
Bazofile 0-1%
Limfocite 20-40%
Monocite 4-8%

e. Formula Arneth – este un grafic realizat în funcţie de gradul de segmentaţie al leucocitelor


(neutrofilelor). Cu cât un neutrofil este mai bătrân, cu atât are mai multe segmente la nivelul
nucleului. Mai multe celule bătrâne deviază graficul la dreapta (aspect caracteristic anemiei
megaloblastice), în timp ce mai multe celule tinere, deviază graficul la stânga (aspect caracteristic
infecţiilor severe şi leucemiei granulocitare cronice).
Pe axa xx’ se marcheaza numarul de nuclei (începând de la celula tânără cu un nucleu) iar pe axa
yy’ se marchează procentul de leucocite neutrofile.

C. TROMBOCITELE
Trombocitele sunt anucleate, de formă de obicei triunghiulară, colorate roz închis sau chiar mov.

-3-