Sunteți pe pagina 1din 2

NUMĂRAREA ERITROCITELOR (HEMOGRAMA)

 Principiul metodei
Se vor număra eritrocitele dintr-un volum eşantion de sânge de 1 mm3.

 Materiale necesare
- PIPETA POTAIN PENTRU ERITROCITE care este alcătuita din:
 tub capilar gradat prezentând doua notaţii – 0,5 şi 1
 bulă de diluţie cu o perlă mobilă de culoare ROŞIE.
 deasupra bulei de diluaţie se află notaţia 101,
 capacitatea totală a pipetei este de 101 volume.
- Lichid de diluţie: LICHIDUL HAYEM, cu următoarele roluri:
 diluează picătura de sânge,
 distruge leucocitele şi trombocitele,
 impiedică coagularea şi simpexa hematiilor,
 să fie izotonic, pentru a nu determina hemoliza sau ratatinarea eritrocitelor;
 să conţină un fixator, care să menţină forma eritrocitelor.
- Camera de numărat (HEMOCITOMETRU) – lama groasă de sticlă pe care a fost gravată o reţea
cu dimensiuni cunoscute (exemple de camere: Thoma, Bürker, Bürker-Türck).
- Lamela de sticlă, perfect plană şi slefuită, de grosime 0,3 – 0,5 mm, folosită pentru delimitarea
volumului camerei.
- Microscop optic (obiectiv uscat, x10; x20 şi iluminarea slabă);
- Materiale necesare recoltării sângelui capilar.

 Tehnica de lucru
1. Pregătirea camerei de numărat: se degresează camera de numărat, lamela, se lasă să se
usuce, după care se aplică lamela peste hemocitometru (umezind usor marginile), aşa
incât intre acestea sa se realizeze o buna aderenţă obiectivată de prezenţa inelelor de
refracţie Newton. Se fixează apoi camera pe platanul microscopului şi se aduce
suprafaţa pe care se află gravată reţeaua in axul optic al microprocesorului. Se coboară
obiectivul cu ajutorul vizei macrometrice, aproape de suprafaţa lamelei şi apoi privind
prin oculare, acestea se ridică uşor până când apare imaginea reţelei; se clarifică
imaginea cu ajutorul vizei micrometrice.
2. Recoltarea sângelui capilar.
3. Se aspira sânge in pipetă pâna la diviziunea 0,5 sau 1 (citirea se face cu pipeta in pozitie
verticală). Dacă sângele depăşeşte uşor diviziunea , prin atingerea vârfului pipetei cu o
hârtie de filtru, coloana de sânge se poate potrivi exact la diviziunea dorită.
4. Se şterge sângele aderent la faţa externă a pipetei şi se introduce pipeta în flaconul cu
lichid de diluaţie Hayem. Se aspira lichidul până la semnul 101. Diluţia realizata este în
funcţie de cantitatea de sânge aspirată în pipetă. Astfel dacă pipeta este încărcată cu
sânge până la notaţia 0,5 , diluţia este de 1/200, iar dacă sângele a fost aspirat până la
diviziunea 1, diluţia va fi de 1/100.
5. După umplere, pipeta trebuie agitata, timp de 3 minute in poziţia orizontală, ţinând-o
între police si index, pentru realizarea unui bun amestec.
6. După agitare se indepărteaza din pipetă primele picături, acestea constituind lichidul de
diluţie din tubul capilar.
7. Apoi, imediat, se face umplerea camerei de numarat cu o picătură din probă, prin
apropierea vârfului pipetei de marginea lamei, lăsând-o să patrundă prin capilaritate în
cameră. Lichidul trebuie să se distribuie rapid şi omogen pe întreaga suprafaţă a reţelei.
Picătura de umplere trebuie să nu fie nici prea mare pentru a se evita pătrunderea
lichidului în şanţurile laterale, deplasarea lamelei sub presiunea jetului, pătrunderea
bulelor de aer în cameră, şi nici prea mică pentru a fi suficientă pentru umplere. În caz
contrar operaţia se repetă după ştergerea camerei. După umplere se aşteaptă câteva
minute pentru sedimentarea elementelor pe cadrilaj şi apoi se începe numărătoarea.

 Numărarea eritrocitelor

-1-
Se numără eritrocitele din pătrăţelele de 1/400 mm2 cuprinzând toate hematiile din
interiorul pătrăţelelor, iar pentru eritrocitele care se găsesc pe liniile cadrilajului, se numără
numai cele de pe două margini: stânga şi superioară sau dreapta şi inferioară (dar mereu aceleaşi)
pentru evitarea numărării de doua ori a aceluiaşi ertrocit.

VALOAREA NORMALĂ : 4 - 5,5 MILIOANE ERITROCITE/MM3

CREŞTERI peste valoarea normală poartă numele de POLICITEMIi, iar SCĂDERILE


sub valoarea normală se numesc ANEMII.

NUMĂRAREA RETICULOCITELOR

Reticulocitele sunt forme tinere ale seriei eritrocitare (situate în evoluţia ertropoiezei între
ertroblastul oxifil şi eritrocitul adult), cu un diametru de 8-9µ şi o durată de viaţă de aproximativ
48 de ore (o parte în măduva hematogena şi alta în sânge) , anucleat, dar conţinând înca resturi de
acizi nucleici (care se vor colora special, sub forma unei reţele, de unde şi numele elementului).
Numărul lor este un indicator al activităţii măduvei osoase.
 Principiul metodei
Reticulocitele se pun îin evidenţă prin coloraţii intravitale, pe frotiuri nefixate. Coloranţii
“vitali” (brillant cresyl blau) pătrund în celulele încă vii şi precipită ribo nucleo proteinele, care
capată forma unei reţele de culoare albastră.
TEHNICA CU SOLUŢIE ALCOOLICĂ DE ALBASTRU BRILLIANT DE CREZIL
 Materiale necesare:
— Albastru brilliant de crezil soluţie 1% în alcool absolut
— Materiale necesare pentru recoltarea sângelui capilar
— Lame, lamele, pipete Pasteur
— Microscop optic
 Tehnica de lucru:
1. Cu o pipetă Pasteur se pune câte o picatura de soluţie alcoolică de albastru brilliant de
crezil pe o lama curată şi degresată la cele două capete ale acesteia (pe fiecare capăt al
lamei putându-se executa câte o probă).
2. După uscarea soluţiei se pun 1-2 picături de sânge lânga colorant, se acoperă cu o altă
lamă şi se amestecă sângele cu colorantul. Amestecul se face între suprafeţele celor două
lame suprapuse, executând mişcări în diferite sensuri pană ce culoarea obţinută devine
violetă.
3. Se lasă proba între cele două lame aproximativ 5 minute şi apoi se desprind cele două
lame.
4. Din acest amestec se fac frotiuri subţiri pe mai multe lame care se usucă imediat prin
agitare la aer. Culoarea frotiului obţinut privită pe un fond alb trebuie să fie verzuie.
5. Se examinează frotiul la microscopul optic cu obiectiv cu imersie (90 sau 100) şi un
ocular puternic (10x; 20x). Se vor număra reticulocitele întâlnite la 1000 de eritrocite.

VALOAREA NORMALĂ: 5 - 15 ‰ DE ERITROCITE SAU


30.000 - 120.000 ELEMENTE/MM3 SAU 0,5 - 2% DIN NUMĂRUL DE ERITROCITE

CREŞTEREA numărului de reticulocite poartă numele de RETICULOCITOZĂ şi indică procese


de regenerare sporită în măduva hematogenă de cauze variate (anemii, hemoragii, administrarea
de medicamente ca : vit. B1, B12, C, preparate de fier). NOU-NĂSCUTUL prezintă o
RETICULOCITOZĂ FIZIOLOGICĂ. Constatarea unei reticulocitoze într-o anemie sugerează că
măduva are capacitatea de a reacţiona şi atunci anemia este caracterizată ca fiind regenerativă.
Opusul acestei situaţii este anemia aregenerativă cand numărul de reticulocite este scăzut (nu
există răspuns reticulocitar din partea măduvei hematogene).

-2-