Sunteți pe pagina 1din 2

Valori promovate în opera lui Druță

,,Pământul, istoria și limba sînt,în esență, cei trei stîlpi pe care se ține neamul’’ Ion Druță
Trăim într-o lume imaginară, pe o insulă ispititoare, o lume îmbrăcată în amăgiri, secrete,
suflete dezgolite, o lume mai puțin preocupată de adevăratele valori, lume în care oamenii
slăvesc nu valorile ce ne descriu ca personalitate ci neajunsurile- acum fiind un senm de
putere. Sunt mulți scriitori care au conturat adevăratele valori umane, dar puțini dintre noi
sunt cei care le posedă.
Ion Druță, omul cu cele mai multe doruri, este un promotor al valorilor ce cristalizează
frumusețea, originalitatea și existența unui popor.Astfel, pentru personajul druțian este
esențial substratul sufletesc, interioritatea cea mai ascunsă.Omul conceput de scriitor e o ființă
profundă, capabilă să comunice cu lumea la un nivel mai complex promovînd valori ca:
familia, munca, dragostea și cele mai nobile calități:demnitatea, bunătatea, mila, curajul,
credința.În viziunea lui Ion Druță, familia este valoarea cea mai de preț a vieții, un adevărat
colț de lume cu bucuriile și necazurile lui.Ca cititor avizat,am sesizat rolul familiei în
romanele ,,Frunze de dor" și ,,Horodiște".
În romanul autobiografic ,,Horodiște" cele mai frumoase valori sunt învățate în cadrul
familiei, părinții reprezentînd modele umane demne de urmat:,, mama era harnică și silitoare
ca o furnică", tatăl, deși ,,o ființă dură și enigmatică" le-a insuflat copiilor săi:dragostea pentru
pămînt, demnitatea, curajul.
În ,,Frunze de dor" este accentuat același rol al familiei, dar de o intensitate mult mai
profundă.Gheorghe Doinaru impresionează prin valorile moștenite de la tatăl său:,, și așa
frumos mai era Vasile al ei, că nu era nuntă să nu joace el mireasa, și așa era harnic, că uite
aproape din nimic și-au înjghebat ei o casă și ceva lîngă casă, și era așa de cuminte...".
O altă valoare este munca, cea care modelează adevăratul om. Pentru eroii druțieni, munca
înglobează cea mai frumoasă activitate și formă de existență. Sofica ,,iarna întreagă torcea,
țesea, cosea, cîrpea, iar de cu primăvară și pînă toamna tîrziu basmaua ei albă zbura ca o
pasăre...".Pentru Moș Mihail din nuvela ,,Sania", munca reprezintă generozitatea și dăruirea
pînă la sacrificiu pentru binele oamenilor,,cuminte ca un copil, săvîrșea bătrînul, taina cea
mare a omenirii-taina muncii".
Horia din drama ,, Clopotnița’’este adevăratul ocrotitor al valorilor naționale, monumentelor
istorice, el a sădit în sufletul elevilor lui dragostea față de țară, de Clopotniță. Prinn aceste
personaj Druță ne transmite semnificația patriotismului, chiar dacă Clopotnița a ars, el nu a
încetat să-și iubească patria.
Valorile umane ce sunt transmise prin personaje druțiene sunt demnitatea, alturismul,
omenia…etc
,,…și singurul lucru ce-i îngrijora pe tractoriști era faptul că pe posta ceea măcar de-ar fi
ajuns-o capul să mai ascund pe ici, pe colo cite un pumn de fasole prin fustaraea ceea…’’
,,…se așeza la masa ultima, dacă rămînea ceva, dacă nu, se ducea acasă, mulțuminduse cu
cele ce gustase pe cînd se făcea zeama, dar cine se ține pe lume cu gustosul…’’
În acest fragment Druță în câteva rânduri a redat tot cee ace ne lipsește, umanul ,, A fi om e
un lucru mare”
În concluzie pot spune că toate operele druțiene conțin idei vizând valorile, binele, credința și
bunăstarea sufletească.

S-ar putea să vă placă și