Sunteți pe pagina 1din 3

Biblia de la Viena pentru tinerii ortodocși din diasporă

Un articol de: Pr. Cătălin Florin Soare - 05 Mai, 2021

Ortodoxia și viața bisericească din diaspora europeană au luat o traiectorie ascendentă


în ultimii ani, de aceea, pe lângă lucrările elaborate în trecut de specialiștii ortodocși
pentru disciplina religie în limba germană, este nevoie şi de alte proiecte care să vină în
întâmpinarea celor care trăiesc și se formează în acest mediu multicultural, mai mult sau
mai puțin religios. În contextul în care mulți tineri ortodocși trăitori în mediul
germanofon își dobândesc studiile elementare sau avansate în limba germană, era
necesar ca și scrierea de căpătâi pentru creștini, Biblia, să poată fi aprofundată în
această limbă. 

Realitatea arată că mulți tineri ortodocși din diasporă, fie ei români, greci, sârbi, bulgari, ruși sau
georgieni, deși cunosc limba maternă, preferă totuşi să utilizeze limba germană, citit sau scris,
în viața de zi cu zi. Observând această evoluție, parohul comunității „La Sfânta Înviere” din
Viena, părintele profesor Nicolae Dura, a avut o inițiativă inspirată care să netezească calea
tinerilor în căutarea lor spre Dumnezeu. După câțiva ani de muncă intensă alături de o echipă
de teologi și specialiști în domeniu (profesorii universitari doctori Constantin Oancea, Stelian
Tofană, Olimpiu-Nicolae Benea şi prof. dr. Irina Dura-Niţu), coordonatorul acestui proiect, pr.
Dura, a reușit să tipărească versiunea unei Biblii pe înțelesul celor tineri, după modelul Bibliei
pentru tinerii romano-catolici (Youcat) apărută în 2015.

Din experiența pedagogică acumulată, pr. Nicolae Dura a intuit că textul biblic are nevoie și de
explicații pentru a pătrunde în mintea și inima tinerilor: „Înțelegi tu oare ce citești?... Cum aș
putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” (Fapte 8, 30-31), sau după cum scrie Sfântul
Evanghelist Marcu: „Cine citește, să înțeleagă” (Mc. 13, 14), adică este necesar ca mesajul biblic
să fie și înțeles corect pentru a nu se ajunge la rătăciri. Lucrarea apărută la Viena, la finele lui
2019, are o întindere de 432 de pagini și, deși preia structura grafică a Bibliei Youcat din 2015,
este îmbunătățită cu o grafică personalizată conferită de icoane și reprezentări religioase
sugestive.

La o primă analiză a acestei lucrări, putem remarca următoarele elemente tehnice: este un text
sintetic al uneia dintre cele mai relevante scrieri biblice; conține numeroase subtitluri transpuse
într-un limbaj mai accesibil și limpede pentru a ușura procesul de înțelegere și memorare; oferă
comentarii introductive completate de explicații pertinente; prezintă citate semnificative, alese
atât din Sfinți Părinți, teologi contemporani, dar și din scriitori, filosofi și personalități
arhicunoscute, de talie universală. Un aspect inedit al lucrării este dat de conținutul unor
afirmații originale conturate în citate şi aparținând unor studenţi de la Colegiul Universitar de
Pedagogie din Viena implicați în acest proiect.

După o lectură aprofundată, se poate observa raportul convergent dintre elementele de


spiritualitate, cultură, liturgică, istorie, geografie biblică, literatură, dar și de cultură generală.
Ilustrațiile sugestive ale unora dintre cele mai importante destinații de spiritualitate ortodoxă:
munţii Athos și Sinai, precum și alte trimiteri către mănăstiri din spațiul ortodox, mai ales cel
românesc, au scopul de a prezenta roadele Sfintei Scripturi în lumea creștină și unicitatea
acestor locuri sfinte. Denumirile străvechi de localități biblice pot fi identificate cu ușurință
datorită explicațiilor clare.

O altă caracteristică a acestei ediții este aceea că sunt punctate teme interesante mai ales
pentru tineri: protecția mediului (creația), relațiile interumane, sensul suferinței, porunca
supremă a iubirii, filantropia ș.a. Trimiterile către viața sacramentală sunt frecvente şi se
subliniază legătura dintre Biblie, rugăciune, Biserică. Astfel, subiectele preferate de tineri și pre-
zente în viața acestora sunt scoase în evidență și contextualizate: Taina Botezului și a Sfintei
Euharistii, întemeierea unei familii și dispoziția pentru jertfă și dăruire după modelul suprem al
Mântuitorului Iisus Hristos. Nu este trecut cu vederea nici faptul că a fi tânăr creștin în
contemporaneitate nu este ușor, implicând o anumită dispoziție și stare de jertfă. Cunoașterea
reprezintă un proces îndelung și plin de provocări, dar oferă și multe surprize neașteptate și
negândite. Fotografiile alese, cu tineri în diferite ipostaze firești ale vieții lor: la mare, la munte,
în natură sau în mediul urban au rolul de a evidenția firescul și legătura organică dintre
Scriptură și viață.

Deși această lucrare este concepută pentru tineri, se adresează tuturor credincioșilor. Un minus
pentru cei mai în vârstă îl reprezintă formatul destul de mic al scrisului. Multitudinea citatelor
provenite de la sfinți, autori români teologi sau laici (Sfântul Constantin Brâncoveanu; Patriarhul
Daniel Ciobotea; Mitropoliți: Antonie Plămădeală, Bartolomeu Anania, Iustin Moisescu - viitor
Patriarh, Nicolae Mladin, Serafim Joantă; Episcopi: Ioan Mihălțan, Iustin Hodea; Preoţi profesori:
Nicolae Nicolaescu, Andrei Scrima, Dumitru Stăniloae, Constantin Galeriu, Vasile Mihoc, Stelian
Tofană; Ieromonahi: Arsenie Papacioc, Teofil Pârâian, Paisie Olaru, Petroniu Tănase, Daniil
Sandu Tudor; Monahul Nicolae Steinhardt; Mireni: Vasile Voiculescu, Grigore Vieru) conferă
lucrării și un anumit grad de specificitate românească de valoare universală.

Pe lângă Părinții Capadocieni și cei ai perioadei de aur a Bisericii Universale, găsim citate
traduse din sfinți, teologi ortodocși sau laici de dată mai recentă, precum: Serafim de Sarov, A.
Schmemann, J. Popovic, J. Pelikan, L. Ouspensky, P. Nellas, V. Lossky, J.-C. Larchet, I. Kulîghin, G.
Florowski, P. Florenski, Mitr. Ilarion A., Dostoievski, S. Bulgakov, B. Bobrinskoi, A. Bloom,
Bartolomeu I., S. Agouridis, A. Kallis, A. Soljeniţîn.

Sintetizăm în încheiere avantajele acestei lucrări pentru Ortodoxia din diasporă: poate fi
utilizată de toate Bisericile autocefale prezente în spațiul german; este de un real folos la ora de
religie sau pentru cateheză și cursuri biblice; prețul de achiziție este extrem de avantajos și
formatul, atractiv.

Și prin această apariție editorială, Ortodoxia românească se remarcă valoric în raport


panortodox și interconfesional, lucrarea fiind accesibilă tuturor celor interesați din spațiul
german, indiferent de limbă, naționalitate sau credință. Eventuale traduceri ulterioare ale
acestei lucrări și în alte limbi de circulație ar fi de asemenea binevenite și utile. Cu toate că
textele alese din Biblie constituie doar o parte din Sfânta Scriptură, ele pot stimula interesul
tinerilor și le pot fi de real folos pe calea inițiatică ce le stă înainte. Nu în ultimul rând, textele
acestea pot reprezenta un imbold pentru tinerii însetați de nectarul biblic de a descoperi Sfânta
Scriptură în complexitatea ei. Prin această lucrare s-a adăugat încă o verigă care face trecerea
de la Mica Biblie la textul integral al Bibliei.

S-ar putea să vă placă și