Sunteți pe pagina 1din 4

File din istoria lunii mai

Cultură

Data: 05 Mai, 2021

1 mai - Patriarhia din Constantinopol recunoaşte Mitropolia Ţării Româneşti, cu sediul la Curtea
de Argeş (1359); 200 de ani de la intrarea armatei otomane în Muntenia şi Moldova pentru a
înăbuşi revoluţia condusă de Tudor Vladimirescu, dar şi mişcarea eteristă (1821); 190 de ani de
la înfiinţarea, la Bucureşti, a Arhivelor Naţionale (1831); 100 de ani de la apariţia la Cluj a revistei
„Gândirea” (1921-1944), unde au publicat nume mari ale literaturii române din prima jumătate
a veacului al XX-lea; 65 de ani de la înfiinţarea Institutului de Arheologie din Bucureşti (1956);
Ziua Internaţională a Muncii (sărbătorită prima dată în România în 1890).

2 mai - Generalul Helmuth Weidling semnează predarea Berlinului Armatei Roşii, astfel că URSS
anunţă căderea Berlinului (1945); Ziua Naţională a Tineretului (instituită în România prin lege în
anul 2004).

3 mai - Diaconul Coresi începe tipărirea, la Braşov, a primului Tetraevanghel în limba română
(1560); La Blaj, are loc Marea Adunare Naţională a Românilor, care adoptă programul
revoluţionarilor din Transilvania, „Petiţiunea Naţională” (1848); 130 de ani de la înfiinţarea
Fundaţiei Universitare „Carol I”, în prezent Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” din
Bucureşti (1891); Margaret Thatcher devine prima femeie premier din istoria Marii Britanii
(1979); Ziua mondială a libertăţii presei (instituită de ONU în 1993).

4 mai - 375 de ani de la apariţia, la Iaşi, a lucrării „Cartea românească de învăţătură la pravilele
împărăteşti şi de la alte giudeţe”, primul cod de legi tipărit în limba română (1646), la iniţiativa
domnitorului moldovean Vasile Lupu; 165 de ani de la naşterea scriitorului şi folcloristului
român Theodor Speranţia (1856-1929); La Paris, se stinge din viaţă marele muzician George
Enescu (1881-1955); Ziua naţională a inimii (instituită din 1997 la iniţiativa Academiei de Ştiinţe
Medicale).
5 mai - La Constantinopol începe Sinodul al V-lea Ecumenic (553); 200 de ani de la moartea în
exil, pe insula Sfânta Elena, a împăratului Napoleon I (1769-1821); 15 ani de la moartea lui Zoe
Dumitrescu Buşulenga (1920-2006), devenită ulterior maica Benedicta, personalitate a culturii
româneşti din a doua jumătate a veacului al XX-lea.

6 mai - 230 de ani de când Palatul Luvru a fost transformat în muzeu (1791); Turnul Eiffel a fost
deschis în mod oficial pentru vizitare cu ocazia Expoziţiei Universale din Paris (1889); 60 de ani
de la moartea poetului şi filosofului Lucian Blaga (1895-1961).

7 mai - 810 ani de la începerea colonizării cavalerilor teutoni în Ţara Bârsei, aduşi de regalitatea
maghiară (1211); 160 de ani de la naşterea poetului şi laureatului Premiului Nobel,
Rabindranath Tagore (1861-1941); La Bucureşti, începe (1946) procesul mareşalului Ion
Antonescu şi al lui Mihai Antonescu, ministru de externe şi vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri în vremea dictaturii militare din anii 1941-1944; Prima vizită în România a unui papă,
Ioan Paul al II-lea, care vine la Bucureşti în 7-9 mai 1999.

8 mai - 100 de ani de la începerea Congresului Partidului Socialist (1921), unde s-a decis
afilierea la Internaţionala III Comunistă şi implicit înfiinţarea Partidului Comunist din România;
Ziua Internaţională a Crucii Roşii.

9 mai - Mihail Kogălniceanu proclamă independenţa României (1877) în faţa Adunării


Deputaţilor, moţiunea fiind votată şi aprobată de Adunarea Deputaţilor şi  de Senat şi trimisă
spre sancţionare domnitorului Carol I; 135 de ani de la naşterea pictorului Rudolf Schweitzer-
Cumpăna (1886-1975); La Berlin, a fost semnat actul de capitulare necondiţionată a Germaniei
(1945), care a pus capăt războiului în Europa; Ziua Europei.

10 mai - 155 de ani de la depunerea jurământului, ca domnitor al României, de către Carol I


(1866); 140 de ani de la încoronarea domnitorului Carol ca rege al României (1881); Ziua
regalităţii, sărbătorită până în 1947 ca zi naţională a Regatului României; 115 ani de la apariţia,
la Bucureşti, a ziarului „Neamul Românesc”, condus de Nicolae Iorga (1906).

11 mai - A fost întemeiat oraşul Constantinopol (330 d.Hr.), noua capitală a Imperiului Roman
de Răsărit.

12 mai - La Roma, a fost inaugurată Columna lui Traian, operă a lui Apollodor din Damasc,
menită a celebra victoria împăratului Traian asupra dacilor (113 d.Hr.); Revoluţionarii moldoveni
refugiaţi la Braşov au elaborat programul „Prinţipiile noastre pentru reformarea patriei” (1848),
în care se vorbea despre unirea Moldovei şi Ţării Româneşti într-un singur stat; Ziua
internaţională a asistenţilor medicali.

13 mai - 215 ani de la moartea lui Samuil Micu (1745-1806), membru important al Şcolii
Ardelene.

14 mai - Ziua naţională a martirilor din temniţele comuniste, instituită în 2017; 40 de ani de la
primul zbor al unui român în spaţiul cosmic (1981), Dumitru Prunariu, care a participat, timp de
o săptămână, la misiunea Soiuz 40.

15 mai - 160 de ani de la înfiinţarea, la Bucureşti, a primei şcoli româneşti de medicină


veterinară (1861), creatorul şi primul conducător fiind doctorul Carol Davila; 130 de ani de la
naşterea romancierului rus Mihail Bulgakov (1891-�1940); Ziua medicului veterinar din
România (instituită în 2004); Ziua latinităţii; Ziua internaţională a familiei (proclamată de ONU în
1993).

16 mai - 140 de ani de la punerea în funcţiune, la Berlin, de către compania Siemens, a primului
tramvai electric din lume (1881); 130 de ani de la moartea omului politic Ion C. Brătianu (1821-
1891), unul dintre fondatorii României Moderne; 55 de ani de la începerea revoluţiei culturale în
China (1966), în urma căreia milioane de oameni au fost persecutaţi de dictatura comunistă a
lui Mao Zedong.

18 mai - 110 ani de la moartea compozitorului Gustav Mahler (1860-1911); Ziua internaţională a
muzeelor (stabilită în 1977 de Consiliul Internaţional al Muzeelor).

20 mai - Are loc Primul Sinod Ecumenic la Niceea (325 d.Hr.); Ziua mondială a metrologiei
(marchează semnarea de către 17 state a Convenţiei Metrului, la 20 mai 1875).

21 mai - Sărbătoare în calendarul bizantin când ortodocşii îi cinstesc pe Sfinţii Împăraţi întocmai
cu Apostolii Constantin şi mama sa, Elena; 550 de ani de la naşterea pictorului şi gravorului
german Albrecht Dürer (1471-1528); Tudor Vladimirescu este arestat în tabăra de la Goleşti şi
predat lui Alexandru Ipsilanti (1821); 185 de ani de la moartea poetului Barbu Paris Mumuleanu
(1794-1836); 140 de ani de la naşterea pictorului român Iosif Iser (1881-1958); 100 de ani de la
naşterea fizicianului şi disidentului rus Andrei Saharov (1921-1989), laureat al Premiului Nobel;
30 de ani de la moartea lui Ioan Petru Culianu (1950-1991), scriitor, istoric al religiilor.

22 mai - Guvernul Petru Groza retrage cetăţenia regelui Mihai I şi a unor membri ai familiei
regale (1948), regele Mihai recăpătându-şi cetăţenia după 49 de ani, în 1997.
 23 mai - 150 de ani de la naşterea criticului literar G. Ibrăileanu (1871-1936); 340 de ani de la
naşterea dramaturgului spaniol Calderon de la Barca (1681-1600); 115 ani de la naşterea
dramaturgului norvegian Henrik Ibsen (1828-1906).

26 mai - Sfântul Voievod Ştefan cel Mare ridică, în trei luni şi trei săptămâni, biserica mănăstirii
de la Voroneţ (1488), având hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Voroneţul este un
edificiu reprezentativ pentru stilul moldovenesc, denumit şi „Capela Sixtină a Estului”; 105 ani
de la naşterea scriitorului român Vintilă Corbul (1916-2008); 45 de ani de la moartea filosofului
german Martin Heidegger (1889-1976); Comunitatea Europeană adoptă steagul european
(1986).

27 mai - Prima menţiune documentară a unirii celor trei ţări române de către Mihai Viteazul,
acesta intitulându-se într-un document „domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara
Moldovei” (1600); 200 de ani de la moartea lui Tudor Vladimirescu, liderul revoluţiei de la 1821
din Țara Românească, asasinat de eterişti.

28 mai - Se semnează, la Bucureşti, Tratatul dintre Rusia şi Turcia prin care se pune capăt
războiului ruso-turc din anii 1806-1812 şi prin care Basarabia este ruptă de Moldova şi anexată
Imperiului Rus (1812); 150 de ani de la înfrângerea Comunei din Paris (1871).

29 mai - 120 de ani de la naşterea compozitorului şi poetului Ionel Fernic (1901-1938); Ziua
internaţională a căştilor albastre ale ONU (instituită de ONU în 2002).

30 mai - 590 de ani de la arderea pe rug pentru erezie, de către un tribunal englez, a  Ioanei
d’Arc (1431).

31 mai - 60 de ani de la obţinerea independenţei de către Republica Africa de Sud (1961); Ziua
geniştilor din Armata Română (se celebrează faptul că, la 30 mai 1859, domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a înfiinţat primul batalion de geniu).

(Dorin Stănescu)

S-ar putea să vă placă și