Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemitanu”

Catedra de Medicină socială și management „Nicolae Testemitanu”

PROIECT DE CERCETARE
Tema: _______________________________________________________________________
student_NP________, facultatea_____, anul de studii____, grupa_____

No. Structura proiectului Descrierea


1
1. Actualitatea temei /2 pagină, cu surse bibliografice, ex.: [23, 46]
2. Scopul studiului O propoziție
3. Obiectivele studiului 3 – 4 obiective
4. Tipul de studiu Descriptiv, observațional (caz-martor, de cohortă),
experimental (preclinic, clinic)
5. Studiul integral/selectiv Mărimea eșantionului, loturilor
6. Unitatea de observație De ex.: caz nou de o maladie, pacient cu infarct
miocardic, nou-născut premătur etc.

7. Criterii de includere în studiu Corelarea cu scopul și obiectivele


Criterii de excluderea din
studiu
8. Ipoteza cercetării Ipoteza nulă sau alternativă in funcție de tipul de
studiu planificat
9. Metodele de cercetare Istorică, de comparație, descriptivă, experimentală,
economică, matematice etc.
10. Metodele de acumularea Documentația medicală, datele statisticei oficiale,
datelor primare chestionar, scala de măsurare etc.
11. Caracteristicele studiate Variabile cantitative și variabile calitative
12. Metode matematice De indicat indicatori care este necesar de calculat
pentru a prezenta rezultatele studiului planificat
13. Prezentarea rezultatelor prin De prezentat în funcție de caracteristici studiate
tabele și grafice, diagrame
14. Structura tezei De indicat denumirea capitolelor și descrierea
conținutului acestora (4 – 5 propoziții)
15. Bibliografia De indicat surse bibliografice selectate pentru a
prezenta actualitatea temei, scopul și obiectivele
cercetării

10 întrebări de pus atunci când se evaluează critic un articol de cercetare:


1. Problema de studiu este relevantă?
2. Studiul a suplimentat ceva nou?
3. Ce tip de cercetare s-a realizat?
4. Designul studiului / Schema studiului a fost potrivit pentru întrebarea studiului ?
5. Au abordat cele mai importante surse potențiale de prejudecată în metodele de studiu?
6. Studiul a fost realizat conform protocolului original?
7. Studiul testează o ipoteză declarată?
8. Au fost efectuate corect analizele statistice?
9. Datele justifică concluziile?
10. Există conflicte de interese?

Puncte metodologice cheie pentru evaluarea sintezei sistematice / sau meta-analizelor:


1. În cercetare au fost incluse toate studiile relevante (ex. căutarea a fost cuprinzătoare, s-au exclus
articole pe baza statutului, sau limbii publicării și a fost evaluat potențialul de prejudecată a publicării)?
2. În cercetare au fost evaluate articolele selectate și datele extrase de doi recenzori independenți?
3. În cercetare au fost furnizate suficiente detalii despre studiile primare, inclusiv descrieri ale pacienților,
intervenții și rezultate?
4. În cercetare au fost evaluată calitatea studiilor primare? Cercetătorii au evaluat oportunitatea
combinării rezultatelor pentru a calcula o măsură sumară?
Puncte metodologice cheie de luat în considerare la evaluarea unui studiu de cohortă:
1. Studiul este prospectiv sau retrospectiv?
2. Cohorta este reprezentativă pentru un grup sau o populație definită? În cercetare au fost identificați toți
factorii de confuzie importanți?
3. În cercetare au fost măsurate cu exactitate și obiectiv toate expunerile și / sau tratamentele importante,
factorii potențiali de confuzie și rezultatele?
4. În cercetare au existat pierderi importante de urmărit?
5. În cercetare au fost urmăriți participanții pentru o perioadă suficientă de timp?
Puncte metodologice cheie de luat în considerare la evaluarea unui studiu de caz-control.
1. În cercetare au fost cazurile clar definite?
2. Cazurile au fost reprezentative pentru o populație definită?
3. Cum au fost selectate controalele și au fost extrase din aceeași populație ca și cazuri?
4. În cercetare au fost măsurile de studiu identice pentru cazuri și controale? Măsurile de studiu au fost
obiective sau subiective și este posibilă o prejudecată a amintirii dacă ar fi subiective?
5. Puncte metodologice cheie de luat în considerare la evaluarea unui studiu transversal.
6. Eșantionul de studiu a fost clar definit? A fost realizat un eșantion reprezentativ (de exemplu, rata de
răspuns a fost suficient de mare)?
7. În cercetare au fost măsurate cu exactitate toate expunerile relevante, factorii potențiali de confuzie și
rezultatele?
8. În cercetare au fost evaluați pacienții cu o gamă largă de gravitate a bolii?

Puncte metodologice cheie de luat în considerare în evaluarea unui studiu de caz.


1. În cercetare au fost identificate cazuri prospectiv sau retrospectiv?
2. Sunt cazurile un eșantion reprezentativ (de exemplu, o serie consecutivă de indivizi recrutați din mai
multe centre) și similar cu pacienții din cabinetul dvs.?
3. În cercetare au fost măsurate cu exactitate toate expunerile relevante, factorii potențiali de confuzie și
rezultatele?

Puncte metodologice cheie care trebuie luate în considerare în evaluarea unui studiu de precizie
diagnostică / studiul clinic randomizat.
1. Eșantionul de pacienți reprezintă spectrul complet al pacienților cu și fără diagnosticul de interes?
2. În cercetare au existat o comparație cu un test „standard de aur” adecvat?
3. În cercetare au primit toți pacienții atât testul evaluat, cât și același test „standard de aur”?
4. Testele au fost efectuate independent, cu ajutorul orbirii evaluatorilor, la rezultatele testului „standard
de aur”?
5. În cercetare au fost descrise în mod clar limitele care au fost folosite pentru a clasifica pacienții ca
având un rezultat pozitiv al testului?

Indicatori
1. Studii descriptive, transversale:
Valori relative: proporții, rapoarte, rate (demografice, morbiditate (incidență, prevalență) etc.
Măsuri ale tendinței centrale: medie, mod, mediană
Analiza variabilității: deviație standard, coeficient de variație,
Măsuri de autenticitate: eroare standard, CI (interval de încredere)

2. Studii analitice
Cohortă:
RR - risc relativ,
CI - interval de încredere,
RA -riscul atribuibil
SA - forța asocierii

Caz - Control
SAU raportul cote,
CI - interval de încredere,
RA -riscul atribuibil
SA - forța asocierii

Studii clinice randomizate


RR- risc relativ,
95% CI,
NNT este Numărul Necesar pentru Tratare,
ARR este Reducerea Absolută a Riscului

Studii de diagnostic
Se, este Sensibilitate
Sp, este Specificitate
Curba ROC
PPV, este Valoare Predictivă Pozitivă
VPN, este Valoare Predictivă Negativă
PR + este raport de probabilități pozitive
PR - este raportul probabilităților negative

S-ar putea să vă placă și