Sunteți pe pagina 1din 2

TEHNICI DE REALIZARE A PROTECTIEI MEDIULUI

MEDIUL = noţiune fundamentală şi atotcuprinzătoare prin care se înţelege lumea vie şi cea neînsufleţită,
în principiu, aproape tot ce înconjoară omul. Mediul şi factorii de mediu sunt afectaţi în cea mai mare măsură
de poluare, capabilă să afecteze şi să deterioreze echilibrul ecologic.
Protectia mediului este o activitate complexa, desfasurata insa intr-un cadru unitar, in care se statueaza
principiile care guverneaza intreaga activitate de protectie a mediului si in care se traseaza directiile de
reglementare a activitatilor economice in vederea atingerii dezvoltarii durabile, elemente care vizeaza interesul
public si care constituie situatii de urgenta extraordinare.
Pentru atingerea efectiva a scopului protectiei mediului, conservarii si ameliorarii calitatii acestuia, pe
parcursul scurtei istorii a dreptului mediului, prin experientele nationale si internationale s-au cristalizat unele
tehnici si modalitati de realizare a normelor de drept privind protectia mediului, chiar daca ele nu au fost
intotdeauna exprimate intr-o forma directa si sistematica.

1.1. Implantarea activitatilor. Aceasta procedura consta in amplasarea activitatilor economico-sociale


astfel incat sa se evite, pe cat posibil, consecintele potential negative asupra zonelor protejate sau intens locuite.
Ea se realizeaza prin intermediul regulilor de urbanism, prin instituirea regulilor de sanatate publica ca si in
cadrul luptei impotriva poluarii aerului.
1.2. Omologarea produselor si aparatelor. In vederea autorizarii producerii, vanzarii, functionarii,
punerii in circulatie s.a.m.d. a diverselor produse ori aparate poluante sau periculoase pentru om si mediu,
acestea sunt omologate de autoritatile publice competente sau sub controlul acestora.
1.3. Informarea administrativa si publica.
Reglementarile nationale de mediu, ca si cele comunitare si internationale, prevad obligatia unei informari
prompte, pertinente si complete referitoare la problemele de mediu. Numai astfel, prin cunoasterea exacta a
situatiei mediului, pot fi eficient constientizate riscurile poluarii si atat administratia cat si publicul pot actiona
pentru prevenire sau, cel putin, pentru diminuarea poluarii.
Informarea administratiei (statului).
In dorinta de a intari, si prin constituirea unui cadru juridic adecvat, cooperarea pentru prevenirea si
combaterea poluarii, statele au negociat si semnat mai multe documente care prevad, printre altele, schimbul de
informatii si date care sa asigure controlul si buna gestiune a resurselor naturale, a produselor chimice si
deseurilor si care sa preintampine poluarea transfrontaliera. In acest sens, fiecare stat are obligatia de a informa
de urgenta celelalte state in legatura cu o situatie sau un eveniment care ar putea aduce prejudicii mediului aflat
sub jurisdictia lor.
Informarea cetateanului.
Accesul la informatiile privind calitatea mediului reprezinta o garantie a dreptului fundamental la un
mediu sanatos si echilibrat ecologic, iar instruirea si constientizarea populatiei constituie una din modalitatile de
implementare a principiilor si elementelor strategice de protectie a mediului. De aceea, autoritatea centrala de
mediu va pune la dispozitia tuturor celor interesati date centralizate privind starea de mediu, programele si
politica nationala in materie etc.
1.4. Controlul aposteriori.
Prevenirea si combaterea poluarii fiind o activitate extrem de complexa, masurile de prevenire, oricat de
perfecte ar fi, nu pot elimina de tot poluarea. Controlul este o forma de depistare si de angajare a raspunderii
juridice pentru incalcarea normelor de protectia mediului. Preventiv, urmatoarele domenii sunt supuse unor
controale periodice: gospodarirea deseurilor, aplicarea reglementarilor privind regimul ingrasamintelor chimice
si pesticidelor, protectia apelor si ecosistemelor acvatice, activitatile generatoare de riscuri potentiale sau poluare
atmosferica
STUDIUL de IMPACT = este un acord provizional ce anticipează apariţia efectelor complexe, generînd scenarii
şi strategii de acţiune.
ACORDUL de MEDIU = actul tehnico-juridic ce se emite în primă fază de proiectare a obiectivelor de investiţii,
potrivit prevederilor legale privind protecţia factorilor de mediu şi se solictă pentru fiecare investiţie în parte.
Proiectantul, beneficiarul şi constructorul AU OBLIGAŢIA respectării stricte a acordului de mediu emis, precum
şi a lucrărilor suplimentare faţă de documentaţia de bază înscrise în acestea. Autoritatea Teritorială pentru
Protecţia Mediului analizează documentele depuse în vederea obţinerii acordului de mediu, încadrează acţiunea
propusă în tipurile de obiective şi activităţi care se supun sau nu studiului de impact asupra mediului şi stabileşte
competenţa de emitere a acesteia.
AUTORIZAŢIA de MEDIU – actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite condiţiile şi parametrii de
funcţionare pentru activităţile existente şi pentru cele mai noi, pe baza acordului de mediu