Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

DOCUMENT DE CONFIRMARE

Vă rog să confirmaţi că, la eliberarea certificatului digital cu care este semnată această cerere, au fost
utilizate următoarele date personale:

Nume: Mirea

Prenume: Florin-Cornel

E-mail: mireaflorin_dirig@yahoo.com

cu CNP CNP: 1810419160071


cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii

Semnat digital de Florin-Cornel


Florin-Cornel Mirea Mirea
Data: 2018.04.04 13:40:40 +03'00'
Semnătură utilizator

Se confirmă următoarele:
D-na / Dl.

Nume: Mirea

Prenume: Florin-Cornel

cu CNP sau cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii: 1810419160071

este deţinătorul certificatului digital numărul:

cu care a fost semnată această cerere, eliberat de firma:

Acest certificat este valid astăzi ( data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa):

Digitally signed by CERTSIGN


CERTSIGN SA
Date: 2018.04.04 13:44:03 EEST
SA Reason: Confirmare document

Semnătură Autoritate de Certificare

Număr de operator de date cu caracter personal 759

S-ar putea să vă placă și