Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

DOCUMENT DE CONFIRMARE

Vă rog să confirmaţi că, la eliberarea certificatului digital cu care este semnată această cerere, au fost
utilizate următoarele date personale:

Nume: DANILESCU

Prenume: ADRIAN-VICTOR

E-mail: marinela.danilescu@yahoo.com

cu CNP CNP: 1701222381478


cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii

DANILESCU Semnat digital de DANILESCU


ADRIAN-VICTOR
ADRIAN-VICTOR Data: 2018.10.23 15:46:40 +03'00'
Semnătură utilizator

Se confirmă următoarele:
D-na / Dl.

Nume: DANILESCU

Prenume: ADRIAN-VICTOR

cu CNP sau cu statul de stabilire a domiciliului si data nasterii: 1701222381478

este deţinătorul certificatului digital numărul: 20 05 06 24 50 01 66 8C 55 96 67 A3 8A 5F E5 D7

cu care a fost semnată această cerere, eliberat de firma:

CN = DigiSign Qualified Public CA, OU = DigiSign Certification Services, O = DigiSign S.A., C = RO

Acest certificat este valid astăzi ( data emiterii documentului de confirmare zz/ll/aaaa): 23/10/2018

Semnat digital de
CONFIRMARE CONFIRMARE DIGISIGN
Data: 2018.10.23 16:00:29
DIGISIGN +03'00'
Semnătură Autoritate de Certificare

Număr de operator de date cu caracter personal 759 Vers. 12.06.2018

S-ar putea să vă placă și