Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Şcoala Generală
Clasa: a-VI-a
Profesor: Paulis Nicoleta - Katalina
Unitatea de învăţare : Deprinderi de interpretare
Detaliere de conţinut: Genuri ale muzicii culte – Suita şi Rapsodia
Tipul lecţiei: predare-invatare
Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicala
Aria curriculara: arte
Durata orei : 50min.
Competenţe generale
. Dezvoltarea capacităţilor interpretative (vocale şi instrumentale)
2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a muzicii şi formarea unei culturi muzicale
3. Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj muzical
4. Cultivarea sensibilităţii, a imaginaţiei şi a creativităţii muzicale şi artistice
Competenţe specifice:
1.1 interpretarea vocală, fluentă şi expresivă, la unison şi în diferite aranjamente armonico-polifonice, cântece aparţinând
diferitelor tipuri de muzică
2.1 audierea cu interes a unor lucrări muzicale de diferite genuri, sesizând expresivitatea elementelor de limbaj muzical
2.2 sesizarea apariţiei temelor caracteristice în discursul muzical şi fredonarea acestora
2.3 recunoaşterea unor lucrări muzicale, identificând tipul de muzică şi autorul lor
*3.1 descifrarea cântecelor scrise în tonalităţi majore şi minore cu o alteraţie la cheie 1
3.2 identificarea şi * redarea formulelor ritmice învăţate
4.1 cântarea nuanţată, corelând interpretarea cu mesajul ce trebuie transmis
Activităţi de învăţare:
- exersarea dicţiei, a deprinderilor ritmice şi melodice;
conştientizarea structurii gamei;
- interpretare vocală la unison
1
În conformitate cu Programa de Educaţie Muzicală, competenţele specifice marcate cu asterisc devin obligatorii atunci când, la decizia şcolii, se optează pentru curriculum extins (2 ore la
clasa a VI-a)

1
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrarea prin cântec, munca independentă.
. Forma de organizare: activitate frontală, pe grupe şi individuală
Activităţi de învăţare:
-Audiţii muzicale;
-Vizualizarea unor fragmente din diferite lucrări muzicale .
-Exprimarea preferinţelor;
Utilizarea unui vocabular îmbogăţit cu termeni muzicali noi

Resurse:
- Manualul de clasa a VI-a – Editura Sigma, Să Înţelegem şi să identificăm genurile muzicale de Gerard Denizeau Larousse -
Editura Meridiane,
- Videoproiector, laptop, stick, S.D.
-Audiţii (la alegere): ): Suita Nr 1 pt violoncel în Sol major de Johann Sebastian Bach
Fragment din . Visul unei nopţi de vară de Felix Mendelssohn Bartholdy, .: Şeherezada a lui Nikolai Rimiski Korsakov,
Rapsodia română nr. I, Rapsodia română nr2 - G.Enescu

2
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

MOMENTELE Activitatea Profesorului Activitatea elevului


LECŢIEI
1.Moment Organizarea clasei pentru buna desfăşurare a lecţiei şi Preiau sarcinile propuse
Organizatoric pregătirea psihică pentru o lecţie de muzică
de profesor
5min. Pregatirea muzicala a elevilor cu ajutorul unor exercitii de
incalzire vocala . Intonarea la unison ale
unor exercitii de incalzire
vocala
2.Verificarea lectiei Răspund la întrebări
precedente Va pune întrebări legate de lecţia precedentă.
,,Rapsodia,,
Despre ce lectie am vorbit ora trecuta ?
Ce este rapsodia ? Rapsodia este un gen
In ce secol a aparut Rapsodia si in unde se regaseste pentru
muzical compus de regula
prima data ? Astazi vom ramane tot la lectia ,,Rapsodia
,,asadar va fi o lectie de consolidare . pentru orchestra cu teme
preluate in general din
folclor .

-Elevii isi noteaza in caiet

3
3.Desfasurarea lectiei Profesorul anunta si scrie pe tabla titlul lectiei : titlul lectiei
,,RAPSODIA,, –lectie de consolidare

De unde credeti voi ca provine termenul de Rapsodie ? Elevii raspund :


De la cuvantul Rapsod
-profesorul propune spre audiere ,,Am un leu si vrea sa l
beu,,(Cate tari sunt pe pamant )din manualul de educatie
muzicala cls .a –VII-a ed.ArtKlett

-profesorul intreaba elevii din a cui rapsodie face parte acest


-elevii audiaza cu atentie
cantec ?
-elevii vor canta la unison
-profesorul solicita elevilor sa cante dupa model cantecul
atat frontal cat si pe grupe
descoperit in auditia anterioara .

-profesorul va fotografia fisa cu cantecul ,,Cate tari sunt pe


pamant ,,pe care o va trimite pe grupul de watsap al clasei.
-elevii raspund :
-profesorul propune spre audiere un alt material muzical
din Rapsodia nr 1 a lui
cantecul ,,Drum bun ,toba bate ,,
-profesorul solicita elevilor sa descopere din ce rapsodie a lui George Enescu
George

4
4.Fixarea si
consolidarea
cunostintelor
priceperilor si
deprinderilor.
.
Anunţă titlul lecţiei: Suita şi Rapsodia
- Notează în caiet titlul
Suita
- Suita poate fi definită ca o succesiune de mişcări de dans. lecţiei
Termenul necesită o precizare: dansul muzical nu trebuie
neapărat să fie tradus coregrafic. În majoritatea cazurilor, titlul
de dans ţine de formulele ritmice tipice folosite.
Dansurile suitei, uneori introduse printr-un preludiu, se disting
prin ritm, tempo şi caracter dar adoptă aceeaşi tonalitate.
Cele mai frecvente dansuri introduse în suite sunt: allemanda,
- elevii sunt atenţi şi
bourree, courante, forlane, gavota, giga, pavana,
notează în caiete
passepied….
Principiul fondator al suitei este alternanţa lent/vioi.
- Suita poate fi: suită instrumentală, atunci când este
interpretată de un singur instrument; şi suită orchestrală,
atunci când este interpretată de o orchestră.
- în evoluţia istorică, s-au conturat două tipuri de suite:
- Suita preclasică: s-a dezvoltat la începutul sec. al XVIII-lea,
în special în creaţia lui Johann Sebastian Bach. Acest tip de
suită de dansuri este alcătuită din 4 dansuri obligatorii:
- Elevii vor audia cu
alemandă, curantă, sarabandă, gigă. (se vor audia fragmente
atenţie fragmente din suita
din suita nr 1 pt violoncel a lui Bach)
nr 1 pt violoncel a lui Bach
Pe lângă acestea se pot adăuga alte dansuri ca: menuet,

5
gavotă,
- Suita modernă a apărut în sec. XIX şi este diversificată: - sunt atenţi şi notează în
caiete

a) suita unei lucrări scenice (muzică de teatru, balet, film)


ex. Visul unei nopţi de vară a lui Felix Mendelssohn
Bartholdy după poemul lui Shakespeare (se va vizualiza un - Elevii urmăresc cu
fragment din . Visul unei nopţi de vară de Felix Mendelssohn atenţie fragmentul din .
Bartholdy) Visul unei nopţi de vară de
Felix Mendelssohn
Bartholdy) şi notează în
caiete ce li se pare
b) suita simfonică (instrumentală), ce are la bază o povestire interesant
sau o descriere. Ex.: Şeherezada a lui Nikolai Rimiski
Korsakov, Săteasca şi Impresii din copilărie ale lui
George Enescu; Prin Munţii Apuseni a lui Marţian Negrea.
(se va urmări un fragment din Seherezada de Nikolai Rimiski
– Korsakov) - copii vor urmări cu
c) Suita de dansuri (folclorică). Ex.: Trei jocuri din Ardeal a lui atenţie
Achim Stoia.

Rapsodia
Termenul de Rapsodie, vine de la vechii greci, desemnând o
creaţie populară care se cântă sau se recită de către rapsozi.
Succesul rapsodiei este legat de amplificarea naţionalismului
în secolul XIX, acesta fiind un gen muzical care se inspiră - sunt atenţi şi notează în
foarte mult din fondul popular, fie prin fragmente preluate caiete
direct din folclor, fie prin spirit de imitaţie.
Ca gen muzical, rapsodia, este legată de numele

6
compozitorului maghiar Franz Liszt, autorul primelor
rapsodii instrumentale şi orchestrale. El a compus 19
rapsodii.
Printre acestea se găseşte şi Rapsodia Română, în care a
folosit melodii populare româneşti precum Barbul Lăutarul,
unul dintre marii rapsozi ai timpului. Cel mai mare compozitor
român care a compus şi rapsodii a fost George Enescu, care
a compus două rapsodii române, născute din admiraţia
compozitorului pt. muzica populară românească.
Rapsodiile române ale lui George Enescu sunt rapsodii pentru - vor audia cu atenţie.
orchestră. (se va audia un fragment din Rapsodia română nr1
a lui G. Enescu)
6. Consolidarea -Audiţii (la alegere): Suita Nr 1 pt violoncel în Sol major de
conţinutului propus Johann Sebastian Bach
- elevi ascultă mai întâi iar
Fragment din . Visul unei nopţi de vară de Felix Mendelssohn
Bartholdy, .: Şeherezada a lui Nikolai Rimiski Korsakov apoi cântă cu profesorul
Rapsodia română nr. I, - G.Enescu
7. Evaluarea
10 - învăţarea întregului material predat
9-însuşirea cunoştinţelor, cu 2-3 erori
8-reproducerea slabă a materialului

7
8. Asigurarea feed-
back-ului

S-ar putea să vă placă și