Sunteți pe pagina 1din 8

INTERFERENŢA UNDELOR

Lazari Beatrice
Ce este interferenţa
undelor???

Este fenomenul de suprapunere a


două sau mai multe unde care se
întâlnesc într-un punct din spațiu
De e ce este nevoie pentru a
obține un fenomen de
interferență staționar ???

f1=f2
undele trebuie să
UNDE COERENTE – UNDELE
undele trebuie
să aibă aceeași fie coerente, adică PRODUSE DE SURSE ALE CĂROR
frecvență să aibă o diferență OSCILAŢII AU ACEEAŞI PULSAŢIE
de fază constantă. ŞI MENŢIN O DIFERENŢĂ DE FAZĂ
CONSTANTĂ PE DURATA
ÎNTREGULUI PROCES OSCILATORIU
*F = FRECVENȚA UNDEI,
ÎN ANUMITE PUNCTE DIN SPAȚIU SE VOR FORMA
ZONE CU ACEEAȘI VALOARE A INTENSITĂȚII
REZULTANTE NUMITE FRANJE DE INTERFERENȚĂ.

cîmp de interferenţă - regiunea


mediului unde se produce
interferenţa
aspectul cîmpului de
interferenţă – tablou de
interferenţă.
FRANJELE DE INTERFERENȚĂ POT FI DE MINIM/
MAXIM, ÎN FUNCȚIE DE AMPLITUDINEA REZULTANTĂ.
minim de
maxim de
interferenţă
interferenţă

în punctele unde se
în punctele
întîlnesc două creste unde se
sau adîncituri, are loc
întîlnesc o
amplificarea
amplitudinii de creastă cu o
oscilaţie, obţinîndu- adîncitură, are
se o creastă mai
înaltă sau o
loc micșorarea
adîncitură mai mare amplitudinii
de oscilaţie
punctele cîmpului de interferenţă pentru care
diferenţa de drum este un număr par de semilungimi
de undă oscilează cu amplitudine maximă

ΔX = ± 2M · Λ /2

*ΔX = DIFERENŢA DE FAZĂ DINTRE UNDELE


CARE INTERFERĂ ÎNTR-UN PUNCTUL
*Λ = LUNGIMEA UNDEI
punctele cîmpului de interferenţă pentru care
diferenţa de drum este un număr impar de
semilungimi de undă oscilează cu amplitudine minimă

ΔX = ± (2M + 1) · Λ/2
*ΔX = DIFERENŢA DE FAZĂ DINTRE UNDELE
CARE INTERFERĂ ÎNTR-UN PUNCTUL
*Λ = LUNGIMEA UNDEI
PENTRU
CA
INTERFERENȚA
SĂ FIE
OBSERVABILĂ, UNDELE
CE INTERFERĂ TREBUIE
SĂ FIE COERENTE.

S-ar putea să vă placă și