Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE-Științe ale naturii

(an școlar 2020- 2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
Curriculum nucleu
Manual Științe ale naturii, clasa a IV-a, Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Total: 16 ore/semestrul I + 14 ore/semestrul al II-lea; 30 ore anual
SEMESTRUL I
Unitatea de învățare: CICLURI DE VIAȚĂ ÎN LUMEA VIE
Nr. ore: 5

Nr Comp Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif
1.1; • Părinţi şi urmaşi în lumea vie 18.09 • utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre corpuri, • manual, caietul • observarea
1. 1.2; fenomene, procese (planșe, scheme, text); elevului, casetofon, sistematică
2.1; • identificarea condiţiilor optime de viaţă ale unor plante şi animale calculator, volume cu • probă orală
2.2; • Principalele etape din ciclul de 25. 09 • ordonarea logică a etapelor ciclului de viaţă a unei plante sau a operele literare, planşe, • probă scrisă
2.3; viaţă al plantelor unui animal ramuri de plante, • probă practică
2.4; • prezentarea unor ilustraţii ce au ca scop compararea etapelor de ghivece, seminţe, • fişe de lucru
2.5 creştere şi dezvoltare fizică aparat de fotografiat, • proiectul
• Principalele etape din ciclul de • colectarea de informatii despre ciclul de viata la plante bienale sau saci menajeri, pungi, foi • portofoliul
viaţă al animalelor 2. 10 perene de flipchart, lipici,
• compararea etapelor de crestere si dezvoltare fizica, avand ca etichete, imagini de pe
sprijin ilustratiile internet.
• stabilirea prin cantarire a modificarilor de masa ale propriului corp • activitate frontală, în
• descrierea condiţiilor optime pentru creşterea dezvoltarea omului perechi, în echipă,
• ordonarea etapelor de viaţă cu ajutorul ilustraţiilor individuală.
• identificarea unor criterii de ordonare și clasificare a unor
caracteristici ale viețuitoarelor;
• organizarea în tabele a datelor obținute din investigații;
• realizarea unor desene fișe de observații;
• compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele
obținute;
• formularea de concluzii;
• formularea de întrebări și răspunsuri;
• promovarea rezultatelor investigației proprii (fotografii, desene,
afișe).
1.1; • Recapitulare/Evaluare 9. 10 • compararea etapelor de crestere si dezvoltare fizica, avand ca • manual, caietul • observarea
2. 1.2; 16. 10 sprijin ilustratiile elevului, calculator, sistematică
2.1; • stabilirea prin cantarire a modificarilor de masa ale propriului corp planşe, culegere de • probă orală
2.2; • descrierea condiţiilor optime pentru creşterea dezvoltarea omului proverbe şi ghicitori, • probă scrisă
2.3; • ordonarea etapelor de viaţă cu ajutorul ilustraţiilor lucrări realizate la orele • probă practică
2.4; 2.5 • identificarea unor criterii de ordonare și clasificare a unor de arte vizuale şi • fişe de lucru
caracteristici ale viețuitoarelor; abilităţi practice, • proiectul
• organizarea în tabele a datelor obținute din investigații; proiectele realizate la • portofoliul
• realizarea unor desene fișe de observații; orele anterioare.
• compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele • activitate frontală, în
obținute; perechi, în echipă,
• formularea de concluzii; individuală.
• formularea de întrebări și răspunsuri;
• promovarea rezultatelor investigației proprii (fotografii, desene,
afișe).

Unitatea de învățare: RELAȚIILE DINTRE VIEȚUITOARE ȘI MEDIUL LOR DE VIAȚĂ. MENȚINEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A OMULUI
Nr. ore: 6

Nr Comp Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif

1.1. 1.2. • Adaptări ale plantelor la •idntificarea importantei luminii solare pentru cresterea si •manual, caietul • observarea
1. 2.1. 2.2. condițiile de viață din diferite 23. 10 dezvoltarea plantelor elevului, planşe, sistematică
2.3. 2.4. medii •observarea activităţii unor animale în timpul zilei şi al nopţii calculator, fişe de lucru, • probă orală
2.5. 3.1. •stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri ghivece cu plante, foi de • probă scrisă
•formularea de enunţuri vizând influenţa luminii asupra vieţii flipchart, creioane • probă practică
• Adaptări ale animalelor la plantelor şi animalelor colorate, polistiren, • fişe de lucru
condițiile de viață din diferite •activitate experimentală deşeuri, jucării, resturi • proiectul
medii 6.11 • utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre corpuri, de plante, etichete ale • portofoliul
fenomene, procese (planșe, scheme,text); produselor alimentare,
• identificarea unor criterii de ordonare și clasificare a unor legume, cuţit de plastic,
• Relațiile de hrănire dintre caracteristici ale viețuitoarelor; planşetă, castron, sare.
viețuitoare 13. 11 • parcurgerea etapelor de lucru ale unei investigații; • observarea dirijată,
• organizarea datelor obținute din investigații în tabele; explicaţia, învăţarea
• realizarea unor desene fișe de observații; prin descoperire,
• Menținerea stării de • compararea estimărilor și a predicțiilor inițiale cu rezultatele experimentul,
sănătate a omului 20. 11 obținute; dezbaterea,
• formularea de concluzii; demonstraţia.
• formularea de întrebări și răspunsuri; • activitate frontală, în
• identificarea unor relații între condițiile oferite de mediile de viață perechi, în echipă,
și aspectul vietuițoarelor; individuală.
• identificarea unor factori de risc asupra propriei sănătăți;
• utilizarea și extragerea unor informații utile despre alimente;
• identificarea unor reguli de igienă și a unor variante de meniu.
1.1; 1.2; • Recapitulare 27. 11 •stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri • manual, caietul • observarea
2. 2.1; 2.2; •formularea de enunţuri vizând influenţa luminii asupra vieţii elevului, calculator, sistematică
2.3; 2.4; plantelor şi animalelor planşe, un cub din • probă orală
2.5; • formularea de concluzii; carton, pământ, • probă scrisă
3.1 • formularea de întrebări și răspunsuri; farfurie, spatulă, • probă practică
• identificarea unor relații între condițiile oferite de mediile de viață proiectele realizate la • fişe de lucru
și aspectul vietuițoarelor; orele anterioare. • proiectul
• identificarea unor factori de risc asupra propriei sănătăți; • activitate frontală, în • portofoliul
• utilizarea și extragerea unor informații utile despre alimente; perechi, individuală.
1.1; 1.2; • Evaluare 4.12 •stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri • activitate individuală. • probă scrisă
2.1; 2.2 •formularea de enunţuri vizând influenţa luminii asupra vieţii
plantelor şi animalelor

Unitatea de învățare: PĂMÂNTUL ÎN SISTEMUL SOLAR


Nr. ore: 6

Nr Comp Detalieri de conținut Data Activități de învățare Resurse Evaluare


crt specif

1.1. 1.2. • Soarele – sursă de căldură și 11.12 • utilizarea unor modele pentru observarea relațiilor dintre • manual, caietul • observarea
1. 3.1. lumină componentele unui sistem; elevului, calculator, sistematică
• observarea unor aspecte dinamice ale realității înconjurătoare sau planşe, volume din • probă orală
mai îndepărtate; operele literare, globul • probă scrisă
• Planetele din Sistemul • identificarea unor fenomene și procese în cadrul sistemului; pământesc, sârmă, • probă practică
18.12
nostru Solar • ordonarea unor fenomene și procese utilizând anumite criterii; plastilină, aparate de • fişe de lucru
• interpretarea unor date din tabele; fotografiat • proiectul
• Mișcările Pământului • recunoașterea unor factor de risc asupra propriei sănătăți. • conversaţia, • portofoliul
15.01
• identificarea unor informaţii despre planetele Sist. Solar observarea dirijată,
• identificarea, pe planşe sau diferite imagini, a planetelor Sistemului explicaţia, învăţarea
Solar prin descoperire,
• completarea unor enunţuri lacunare dezbaterea.
• Recapitulare/Evaluare • ordonarea corectă a planetelor în funcţie de depărtarea faţă de • activitate frontală, în
22. 01
Soare perechi, în echipă,
• precizarea valorii de adevăr a unor enunţuri individuală.

S-ar putea să vă placă și