Sunteți pe pagina 1din 7

Comunismul

Comunismul a fost gândit de Karl Marx și aplicat în Rusia de către Lenin, care avea să devină
părintele URSS. Comunismul în Rusia a căpătat formele unei terori ce a cuprins aproape întregul
popor.

De la o idee teoretică, Lenin și ulterior Stalin au transformat comunismul într-un regim de teroare,
unde represiunea a atins cote alarmante. Stalin, în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, a
reușit să extindă comunismul în sud-estul Europei, astfel că numărul crimelor împotriva așa-zișilor
„dușmani ai partidului sau regimului” au crescut.

Începutul

Comunismul s-a conturat în secolul al XIX-lea, Karl Marx fiind cel care a pus bazele acestei ideologiei.
Karl Marx și Friedrich Engels au scris „Manifestul Partidului Comunist” care expune o nouă concepţie
despre lume. Comunismul promovează lupta de clasă şi rolul istoric revoluţionar al proletariatului.
Lucrările lui Karl Marx au reprezentat pentru lumea comunistă primele manuale de „Istorie a
comunismului”. Principiile enunțate de Marx au stat la baza gândirii socialiste din Rusia. A urmat
Lenin care a participat intens la extinderea mişcării revoluţionare de stânga.

Karl Marx a fost părintele ideologiei comuniste. Ideile lui au avut la bază
materialismul dialectic. Concepţiile lui Marx au exercitat o influență majoră asupra
mișcării muncitorești.
Leagănul comunismului
Începând cu 1917, Rusia a îmbrățișat regimul comunist. Revoluția Bolșevică a stat la baza
instaurării acestuia. Lenin a reușit să înlăture regimul țarist și să transforme Rusia în cel mai
puteric stat comunist din Europa. După Revoluția Bolșevică, Rusia a abandonat lupta alături
de Antanta, ieșind din Primul Război Mondial. Lenin a creat URSS, stat ce avea să domine
puternic perioada postbelică. În contextul celui de-al Doilea Război Mondial, comunismul s-a
extins în mai multe state din lume. Preluarea puterii de către Stalin a dus la crearea unei țări
unde crima împotriva adversarilor era literă de lege. După venirea la putere a lui Gorbaciov,
cursul politicii rusești s-a schimat, fiind mult mai moderată. Acest fapt s-a simțit atât în
URSS cât și în alte state comuniste din Europa.
Revoluţia bolşevică se referă la acţiunea liderului partidului bolșevic Vladimir
Lenin, când revoluţionarii de extremă stânga au dat o sângeroasă lovitură de stat
împotriva Guvernului Provizoriu.
Lenin a fost un revoluționar rus care, alături de bolşevici, a preluat puterea
politică. A devenit conducătorul noului regim instaurat, reuşind să alinieze Rusia după
bunul său plac.
Iosif Vissarionovici Djugaşvil, supranumit „Stalin”, a fost președintele Uniunii
Republicilor Sovietice Socialiste și o figură centrală a lumii comuniste.
Gorbaciov a avut un rol important în promovarea păcii la nivel mondial. A fost
preocupat de reluarea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu SUA.
Răspândirea comunismului în lume
După cel de-al Doilea Război Mondial și victoria URSS alături de Națiunile Unite, Stalin a
impus comunismul în mai multe state din Europa: România, Albania, Cehoslovacia,
Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, RDG, Polonia. Treptat, comunismul s-a instaurat și în alte
state din afara continentului european, precum China, Coreea de Nord, Vietnam, Cuba, Laos.
Stalin a reușit să impună regimul comunist și să subjuge state din lume din punct de vedere
economic și politic. Acest aspect a dus la declanșarea Războiului Rece, adică tensiuni între
SUA și URSS, tocmai pe fondul acestei extinderi puternice a comunismului. SUA a gândit
diferite planuri de ajutorare a mai multor state afectate de război, urmârind evitarea
răspândirii comunismului. În toate statele din blocul socialist sovietic s-a preluat modelul
URSS unde teroarea și represiunea erau căi de organizarea a acestora.
Înfrângerea Germaniei Naziste a dus la împărțirea Germaniei. RFG sau Germania
Vestică sub ocupație anglo-americană și RDG sau Germania de Est, sub influența
sovietică. RDG a îmbrățișat comunismul, astfel că aceasta a urmat cursul impus de
URSS.
Acronimul GULAG înseamnă Glavnoe Upravlenie Lagerei adică Administrația
Generală a Lagărelor. Cu timpul, cuvântul a început să desemneze nu doar
administrația lagărelor de concentrare ci și sistemul sovietic de muncă forțată în
totalitatea sa. Deținuții l-au numit „mașina de tocat”. Istoria GULAG-ului include
arestări, interogatorii, transportul în vagoane pentru vite, munca silnică, morți inutile
și premature.
Totalitarismul.Tipuri de totalitarism.Trăsături generale.A.Comunismul-Sinteză/Vladi LD

Totalitarismul este un  regim politic ce suprimă toate drepturile și libertăţile democratice şi
reglementează toate domeniile vieţii publice și chiar private ale cetăţenilor folosindu-se de
mijloacele constrângerii violente.Cele 3 regimuri totalitare au fost: comunismul /(1)= sistem
teoretizat de K. Marx şi F. Engels, apoi de Lenin şi de Stalin, care preconizează o societate lipsită de
exploatare, fără clase sociale şi luptă de clasă, fără stat şi bazat pe egalitatea între oameni;
(2)formațiune social-economică în dezvoltarea societății, caracterizată prin proprietatea de stat
asupra tuturor mijloacelor de producție și prin regim totalitar de extremă stânga; ideologia, teoria
înfăptuirii orânduirii comuniste a unei false fericiri generale. 2. ~ utopic = ansamblul doctrinelor
premarxiste privind o societate întemeiată pe desființarea proprietății private și pe egalitatea socială
și economică. 3. ~ științific = socialism științific  /,fascismul /ideologie apărută în Italia ce urmărea
„strângerea naţiunii într-un mănunchi” / fascie = simbol al autorităţii în Roma antică / în jurul unui
partid unic şi a conducătorului/  și nazismul/ideologie a Partidului Naţional – Socialist al Muncitorilor
Germani care susţinea în esenţă mitul superiorităţii rasei germane asupra celorlalte
rase(evrei,negri,țigani,slavi), considerate inferioare sau impure;regim politic totalitar care a existat în
Germania între 1933-1945/ .Între cele 3 ideologii(doctrine) și regimuri totalitare/1.regim politic
care suprimă drepturile si libertăţile democratice după care planifică in mod strict toate domeniile
vieţii publice și private a cetăţenilor folosindu-se de constrângere; 2.regim dictatorial de masă care
suprimă drepturile şi libertăţile democratice, după care planifică în mod strict toate domeniile vieţii
publice şi private a cetăţenilor folosindu-se de constrângere (fizică şi psihică)/ există următoarele
asemănări: partid unic, naţionalism, economie centralizată, politică expansionistă, încadrarea
populaţiei în diverse organizații instituite și dirijate de partidul unic(acordarea unei atenții speciale
„educării”/manipulării/tineretului,obiectivul fiind adularea conducătorilor și a politicii partidului),
cenzură, poliţie politică/1.aparat special/instituție/ constituit(ă) de un regim totalitar pentru
supravegherea opozanţilor si reprimarea delictelor de opinie; -2 .aparat special („braţul înarmat al
partidului”) constituit de un regim totalitar pentru supravegherea opozanţilor şi reprimare delictelor
de opinie/ , demagogie şi propagandă, cultul personalităţii/ pratică politică într-un regim
totalitar,care atribuie un rol exagerat unei personalităţi politice în evoluţia
societăţii  / Comunismul s-a impus ca regim politic la început în Rusia anului 1917.După o revoluție
liberală care a dus la abdicarea țarului Nicolae al II lea Romanov,la instaurarea republicii și
la guvernul provizoriu / putere executivă pe o perioada limitată/ Kerenski,în toamna lui
1917,finanțat din exterior,Vladimir Ilici Lenin /(1870-1924): filosof, om politic, teoretician al
comunismului; – numele real al lui Lenin  era Vladimir Ilici Ulianov; -a fost deportat în Siberia între
1895-1900; -1903- devine şeful grupării bolşevice (majoritare) din Partidul Social-Democrat al
Muncitorilor din Rusia; -1907 –nevoit să emigreze; -1917- revine în Rusia pentru a conduce revoluţia
din octombrie; 1917-1924 – a fost şeful guvernului bolşevic şi creatorul primului stat comunist din
istorie, URSS/ ,conducătorul partidului comunist(bolșevic/socialişti
radicali( comunişti)ruși/;  bolşevism = curent promovat de Lenin în cadrul Partidului Muncitoresc
Social – Democrat Rus care susţinea ideea cuceririi puterii politice de către proletariat, prin
revoluţie ) a declanșat „Marea revoluție socialistă ”/mişcare armată vizând instaurarea regimului
socialist bazat în teorie pe egalitate socială/ din 25 oct./7 nov.Mizând pe nemulțumirea rușilor
cauzată de război și sărăcie a dat decretele asupra” păcii” , ,, pământului” și ,,
naţionalităţilor” / Surse: „Atitudinea noastră împotriva războiului… este cea faţă de un război de
cuceriri… în prima etapă a revoluţiei, puterea revine burgheziei, iar proletariatul se organizează. A
doua etapă trebuie să repună puterea în mâinile proletariatului şi ale ţăranilor. ” (Lenin, „Tezele din
aprilie”, 1917);„ Guvernul muncitoresc şi ţărănesc propune tuturor popoarelor aflate în război şi
guvernelor acestora să înceapă imediat discuţii, care să urmărească încheierea unei păci
democratice şi juste, fără anexiuni şi reparaţii. ” („Decretul asupra păcii”);„ Puterea sovietică va
proceda la redarea comitetelor de ţărani a proprietăţii funciare, care a aparţinut Coroanei şi Bisericii.
Ea va stabili controlul muncitoresc asupra producţiei, va asigura tuturor naţionalităţilor care trăiesc
în Rusia dreptul absolut de a dispune de ele însele. ” (Decretul asupra naţionalităţilor”), care au dus
la pacea de la Brest-Litovsk cu Puterile Centrale, naţionalizarea/  etatizarea   trecere din
proprietatea particulară în proprietatea statului sau sub conducerea de stat a unor instituții, a unor
întreprinderi, a unor bunuri, a unor valori etc/ fondului funciar și la aplicarea principiului
autodeterminării/ principiu potrivit căruia un popor poate alege să trăiască într-un stat
propriu,independent și suveran/ .Timp de 3 ani(1918-1921) a fost război civil între Armata
Roşie/forțele militare comuniste din Rusia Sovietică(URSS)/ și Armata Albă/(albgardiștii)forțele
militare rusești rămase fidele țarului Nicolae II/ ,a avut loc asasinarea ţarului Nicolae II şi a familiei
sale și  s-au instaurat dictatura proletariatului/ concept care desemnează, în concepţia
clasicilor  socialismului ştiinţific  puterea de  stat  a  clasei muncitoare, instaurată
prin  revoluţia  socialistă,  şi care se poate concretiza sub forma alianţa dintre clasa muncitoare
şi  ţărănime./ Sursă:„Oameni liberi sau sclavi, patricieni sau plebei, baroni sau servitori, într-un
cuvânt exploatatori şi exploataţi… sunt într-o luptă continuă.. Obiectul imediat al comuniştilor:
constituirea proletariatului în clasă şi… câştigarea puterii politice. ” (Marx şi Engels, „Manifestul
Partidului Comunist”), și comunismul de război  /politică economică dură adoptată de  bolșevici  în
timpul  războiului civil rus, având ca scop să asigure aprovizionarea orașelor și  Armatei Roșii  cu
alimente, cu arme și cu muniții, în condițiile în care mecanismele și relațiile economice normale
fuseseră distruse de război/ caracterizat prin lichidarea partidelor politice, rechiziţionarea
produselor agricole ,ceea ce a dus la foamete, sărăcie, aproape 10 mil. victime și la neîncredere în
regimul bolşevic./ Surse: „ Dictatura proletariatului este exercitată de partidul bolşevic care din
1905 s-a aliat cu întregul proletariat revoluţionar. Dictatura clasei proletare înseamnă că statul
muncitoresc va reprima fără ezitare marii proprietari funciari şi capitalişti; va reprima trădătorii şi
mişeii care ajută pe aceşti exploatatori şi îi va învinge. Statul muncitoresc este inamicul proprietăţii
private asupra pământului şi capitalului, inamicul puterii şi banilor. ” (V. I. Lenin, „ Opere complete”);
„Tovarăşi! Revolta kulacilor din districtul vostru trebuie strivită fără milă. Interesele întregii revoluţii
cer acest lucru, pentru că acum suntem angajaţi în ” lupta finală şi decisivă cu kulacii de pretutindeni
”. Trebuie să dăm un exemplu. 1. Spânzuraţi (şi vreau să faceţi în aşa fel încât oamenii să poată
vedea) nu mai puţin de 100 de kulaci, oameni bogaţi care sug sângele poporului. 2. Publicaţi numele
lor. 3. Luaţi-le toate grânele. Confirmaţi primirea scrisorii şi îndeplinirea instrucţiunilor. Al vostru,
Lenin. P. S. Găsiţi oameni cât mai duri!” (Scrisoarea lui Lenin către bolşevicii din Simbirsk);„ Pentru a
lupta împotriva foametei trebuie să purtăm un război necruţător împotriva kulacilor şi a celor care
acaparează grâu. Trebuie să fie clar că toţi cei care deţin un surplus de grâu pe care nu-l cedează vor
fi declaraţi duşmani ai poporului şi condamnaţi la 10 ani de închisoare, însoţită de confiscarea
bunurilor şi de excluderea definitivă din comunitate. ” (Lenin, 1918);„ Tribunalele nu sunt menite să
elimine teroarea… ci să o fundamenteze, să o legitimeze. ” (Lenin, 1922)/.În mart. 1919, la  Moscova
este înființat Comiternul/Internaţionala a – III – a Comunistă (organ ce reunea toate partidele
comuniste din lume, fondată în 1919 la Moscova; va fi dizolvată în 1943)/ Surse: „ Este obligatoriu ca
toate programele partidelor filiate Internaţionalei Comuniste să fie confirmate de Congresul
Internaţionalei sau de Comitetul Executiv… Toate deciziile Congresului Internaţionale Comuniste, ca
şi cele ale Comitetului Executiv, sunt obligatorii pentru toate partidele afiliate la Internaţionala
Comunistă… Membrii de partid care resping condiţiile şi tezele stabilite de Internaţionala Comunistă
trebuie excluşi din partid. ” (Din cele 21 de condiţii pentru afilierea la Comintern); „ Situaţia din
Comintern, strălucită… trebuie stimulată neîntârziat revoluţia din Italia. Personal, consider că în
acest scop ar trebui sovietizate Ungaria şi, poate, de asemenea, Cehia şi România. ”  (Telegrama lui
Lenin către Stalin, 23 iul. 1920),  inițiindu-se internaționalismul proletar/ curent lansat de comunişti
derivat din lozinca „proletari din toate ţările,uniţi-vă!” vizând răspândirea comunismului în lume /  iar
în 1921 Lenin lansează ,, Noua Politică Economică”/ sistem de reforme economice care introduceau
un compromis cu economia de piață, sistem pe care l-a instituit  Vladimir Ilici Lenin  în  Uniunea
Sovietică  în  1921/ ( încurajarea sectorului privat, preţuri liberalizate, sprijinirea kulacilor/ ţărani
înstăriți în Rusia/, importuri de maşini, electrificare).La 30 dec. 1922 se formează U.R.S.S.( Uniunea
Republicilor Sovietice Socialiste/Uniunea Sovietică;soviete= sfaturi populare (organe ale puterii
locale de stat formate din deputaţi aleşi din rândul muncitorilor şi ţăranilor ),iar după moartea lui
Lenin(1924) /Sursă: „ De când a ajuns secretar general, tovarăşul Stalin a concentrat în mâna sa o
putere uriașă şi nu sunt sigur că va şti mereu cum să folosească această putere cu suficientă
precauţie. Pe de altă parte, tovarăşul Troţki… se distinge nu numai prin deosebite calităţi personale,
dar şi prin excesul de încredere în sine şi prin considerarea excesivă a laturii administrative a
afacerilor. Calităţile deosebite ale acestor lideri pot, eventual, conduce la dezbinare… Vreau să spun
câteva cuvinte despre Buharin. El nu este numai cel mai valoros şi mai capabil teoretician al
partidului, dar poate fi pe drept cuvânt considerat ca favorit al întregului partid. Vederile lui
teoretice, însă, nu pot fi considerate decât cu mare ezitare ca fiind în întregime marxiste. P. S. -4 ian.
1923- Stalin este prea grosolan şi acest defect, deşi perfect suportabil în relaţiile dintre noi, devine
insuportabil în funcţia de secretar general. Propun tovarăşilor o cale de a-l schimba din această
funcţie. ” („ Testamentul lui Lenin”, 25 dec. 1922) ,prima Constituţie a U.R.S.S. stabilea rolul
primordial al PCUS /Partidul Comunist Unit Sovietic/ .După perioada 1924-1927 când lupta pentru
putere i-a adus în prim –plan pe Lev Davidovici Troțki(Leib Bronstein)/(1879-1940): -om politic şi
revoluţionar evreu rus/născut în Ucraina/; -tovarăş al lui Lenin, a fost creatorul şi conducătorul
Armatei Roşii înfiinţate în 1918; -candidat la succesiunea lui Lenin, a fost exclus de la putere de Stalin
în 1927, când a fost exclus din partidul comunist; – a fost exilat, iar în 1940 a fost asasinat în Mexic
de un agent al NKVD/ care dorea ,,revoluția mondială” și pe Iosif  Vissarionovici
Stalin / (1878/1879-1953): om politic sovietic; -Stalin, în ruseşte, „om de oţel” a fost porecla pe care
georgianul Ioseb Besarionis Dze Jugashvili a adoptat-o înainte de 1917; -după 1924, preia încetul cu
încetul puterea, devenind „stăpânul” URSS în 1928; -îşi consolidează puterea printr-o serie de
epurări; – şi-a condus poporul în al doilea război mondial; – în statele ocupate de Armata Roşie,
Stalin a impus regimuri comuniste asemănătoare celui sovietic; -stalinismului i se impută ~ 36
milioane de morţi fiind considerat cea mai mare calamitate din istoria umanităţii/, adeptul reușitei
„socialismului într-o singură ţară”/ „ Înainte de toate, Partidul trebuie să fie detaşamentul de
avangardă al clasei muncitoare… Partidul este şeful politic al clasei muncitoare şi statul-major al
luptei proletariatului… Proletariatul are nevoie de partid pentru a… menţine dictatura sa… un partid
puternic prin coeziunea şi disciplina sa de fier… Elementele mic-burgheze… iată sursa existenţei
facţionismului… Lupta fără milă împotriva unor asemenea elemente şi expulzarea lor din partid sunt
condiţii prealabile ale succesului luptei. ” (Stalin, „ Probleme ale leninismului”, 1926), cel de-al doilea
va învinge și va instaura regimul stalinist/Dictatura bolșevică(comunistă) din URSS care a cunoscut
forma sa extremă, de tip totalitar, sub conducerea lui Iosif Vissarionovici Stalin /(1928-1953).În plan
politic conducerea URSS(Uniunii Sovietice) era asigurată de Stalin,nomenclatura / lista cu posturile
de conducere din aparatul de partid şi de stat sovietic sau comunist/(Sovietul Suprem/ cel mai înalt
corp legislativ al  Uniunii Sovietice  și singurul care avea puterea de a aproba
amendamentele  constituționale./),PCUS,N.K.V.D./ Comisariatul Poporului pentru Afacerile interne),
inițialele poliției politice a U.R.S.S., între anii 1934 și 1941;  în 1954, a devenit K.G.B. (Comitetul
Securității Statului) și Armata Roşie.În economie pe baza dirijismului economic /practică și doctrină
care susține intervenția masivă a statului în dirijarea proceselor economice/ au fost
elaborate planuri cincinale/ organizare a dezvoltării economice pe un termen de 5 ani în funcţie de
un program impus la Congresul Partidului și aprobat de Biroul Politic,ce avea un caracter
obligatoriu/ (prin Gosplan/ programul de stat în URSS )industria s-a bazat pe industria grea ,cea
constructoare de maşini și stahanovism/depăşirea normei de lucru zilnice (provine de numele
minerului Andrei Stahanov care ar fi reuşit conform propagandei să „spargă” această normă /,iar în
agricultură s-a realizat colectivizarea /eliminarea proprietăţii private agricole, transformată în
proprietate colectivă (comună)/ prin înființarea de colhozuri /gospodărie agricolă colectivă în care
ţăranii sunt obligaţi să pună în comun întreaga proprietate agricolă şi uneltele
proprii/ și sovhozuri/gospodărie agricolă de stat în care terenurile şi utilajele aparţin statului, ţăranii
primind pentru munca prestată un salariu/ .Societatea sovietică  era una a ,,oamenilor
muncii”,înființându-se organizații de partid, tineret, pionieri.În plan cultural s-a afirmat ,, realismul
socialist” /formă a propagandei staliniste în literatură şi artă urmărind să prezinte numai realizările
regimului/  în literatură/„ Carenţele care se desenează actualmente lasă să apară influenţa profundă
a doi gânditori ai secolului al XIX lea, Marx şi Nietzsche, care amândoi, marchează sfârşitul
umanismului. Marx şi Nietzsche luptă unul contra celuilalt şi împart lumea. Influenţa lui Nietzsche
este evidentă în fascism şi în naţional-socialism… Nietzche, gânditor solitar şi aristocratic, şi-ar fi
întors, desigur, cu oroare faţa de la consecinţele sociale ale învăţăturii lui… Nu era câtuşi de puţin
naţionalist german… Influenţa lui Marx asupra comunismului apare mult mai directă, iar revoluţia
rusă comunistă l-ar fi surprins foarte mult,… căci era în contradicţie flagrantă cu doctrina lui.
” (Nikolai Berdiaev, „ Destinul omului în lumea actuală”, 1938), artă, cinematograf, ziare(,,Pravda”),
radio și a fost inițiat cultul personalităţii lui Stalin considerat ,,genial conducător”  și ,,tătucul
popoarelor”/ Surse: „ O, tu, Stalin, mare şef al popoarelor, / tu, care ai făcut să se nască omul, / tu,
care faci pământurile fertile, / tu, care împodobeşti primăvara, / tu eşti floarea primăverii mele, / un
soare reflectat de mii de inimi omeneşti” („ Rachimov”, poem publicat în ziarul „ Pravda”, 1936);  „…
Deasupra întregului pământ, soarele trimite o lumină mai caldă, / Deoarece chipul lui Stalin îl face să
străluceasă mai tare… / Tu vei cunoaşte sursa soarelui ce ne scaldă ţara, / Şi mânuţele tale vor copia
portretul lui Stalin. ”  („ Odă lui Stalin”, 1939 / pe muzică de Prokofiev). Regimul stalinist/totalitarist
comunist / comunismul, de extremă stângă, se baza pe ideea socială de egalitarism: toți trebuiau să
fie „egali”. /Sursă: „ Această minciună generală, impusă, obligatorie, este aspectul cel mai teribil al
existenţei oamenilor din ţara noastră. Este un lucru mai rău decât toate lipsurile materiale, mai rău
decât absenţa oricărei libertăţi civice… Ideologia este aceea care are nevoie. Pentru a supravieţui, să-
i pună în spatele gratiilor pe cei care îndrăznesc să gândească altfel. Aruncaţi această vechitură
murdară… responsabilă de tot acest sânge vărsat.. a 66 de milioane de oameni. ”(Alexandr
Soljeniţân, „ Arhipelagul Gulag”) s-a caracterizat prin negarea democrației,industrializare/ proces
de transformare a unei țări agrare într-o țară industrială dezvoltată din punct de vedere economic
prin crearea marii industrii mecanizate/  ,deportări în Gulag/ Direcţia Generală a Administraţiei
Lagărelor în URSS (lagăr de muncă în URSS)/ , asasinate, torturi, înfometare (lichidarea kulacilor și a
milioane de ucraineni), teroare psihică, epurări politice/def: eliminarea elementelor incomode din
conducerea unui partid /;ex.asasinarea lui Kirov care era susținut de o parte a liderilor comuniști
sovietici să-i succeadă lui Stalin/ , rusificare /acțiunea prin care limba rusă devenea obligatorie în
școală,administrație,armată și chiar în schimbarea numelor persoanelor sau a localităților/ ,dar și
prin construirea de blocuri pentru muncitori, serviciul medical gratuit și lichidarea
analfabetismului.Simbolul comunismului este steagul roșu cu secera și ciocanul,aluzie la alianța
dintre muncitori și țărani.

Cronologie selectivă:

1917 -revoluţii în Rusia (febr.-mart. – abdicarea ţarului Nicolae II şi formarea guvernului


liberal Kerenski; oct.-nov. – revoluţia bolşevică/comunistă condusă de V.I.Lenin); 1918 – pacea de la
Brest-Litovsk între Rusia şi Puterile Centrale; -război civil în Rusia(1918-1921) între Armata Roşie şi
ruşii “albi” fideli ţarului Nicolae II (acesta va fi asasinat de bolşevici împreună cu întreaga sa familie la
Ekaterinburg); -Rusia sovietică acordă drept de vot femeilor; –1919: în Ungaria, guvernul comunist al
lui Bella Kun răsturnat de Miklos Horthy (şi în condiţiile ocupării Budapestei de către armata română
ca urmare a agresiunii ungare în Transilvania); -înfiinţarea Internaţionalei a III a (Comitern) la
Moscova; 1921 – înfiinţarea Gosplan (Comisiei de Stat a Planificării) şi promovarea N.P.E  (Noua
Politică Economică)  de către liderul sovietic V.I Lenin; 1922 – crearea URSS (Uniunea Republicilor
Socialiste Sovietice / Uniunea Sovietică); 1924 – prima constituţie a URSS; -moare Lenin (rivalităţi în
cadrul partidului comunist);   1927 – Stalin începe eliminarea “tovarăşilor incomozi” pentru a deveni
stăpânul absolut al URSS; 1928 -primul plan cincinal (1928-1933) în URSS; 1934 -în URSS, asasinarea
lui Kirov, inaugurează un val de epurări în cadrul PCUS (înfiinţarea poliţiei politice NKVD, dezvoltarea
Terorii şi a sistemului concentraţionar / Gulag); 1936-începutul Marii Terori (1936-1939) în URSS
(marile procese de la Moscova, epurări în rândul conducerii Armatei Roşii)

S-ar putea să vă placă și