Sunteți pe pagina 1din 3

Numele şi prenumele: …...........................................................

Data: ....................................
Fișă de lucru

1. Uneşte cuvântul cu desenul corespunzător:

cerc pătrat triunghi dreptunghi

2. Scrie denumirile corpurilor geometrice:

____________ _____________ ______________ ________________

3. Completează:
Triunghiul are ..... laturi. Pătratul are........ laturi de lungimi ................. . Cubul
are ..... feţe în formă de .................... , ……… vârfuri și ……laturi.

4. Desenează un pătrat, un triunghi, un dreptunghi şi un cerc.


a) Scrie în interiorul pătratului numerele pare de la 0 la 10;

b) Scrie în exteriorul triunghiului numerele fără soț de la 10 la 0;


c) Desenează un dreptunghi mai mare, iar in interiorul dreptunghiului desenează un
cerc. Scrie în interiorul cercului o adunare al cărei rezultat să fie 19 .
5. Calculează:
● a) suma numerelor din interiorul triunghiului;
7
● b) suma numerelor din interiorul cercului;
36
● c) diferenţa numerelor din interiorul triunghiului si al cercului.
19
28
.

a)…………………………………………………………………..
b)…………………………………………………………………..
c)…………………………………………………………………..

6. Pentru un colaj, Adina a decupat 32 de triunghiuri, cercuri cu 3 mai puţine şi 21 de


pătrate.
Câte figuri geometrice a decupat Adina în total?

Rezolvare:
7. Realizează un desen în care să foloseşti figurile geometrice învăţate: