Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA AUTO”AUTOSOR”

Disciplina: Bazele legislatiei rutiere.


Tema:Regulamentul circulatiei rutiere:structura,notiuni si termini de baza.
Data: 30.09.2020

Numele, prenumele elevului: Repesco Victoria

EVALUARE FORMATIVA
Subiectul 1
Completează spații libere:
a)Regulamentul
circulatiei rutiere cuprinde normele ce determină circulația vehiculelor și
pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum și pe teritoriile
adiacente acestora.

b) Conducatorul de vehicul este obligat înainte de plecare să verifice starea


tehnică a vehiculului.
c) Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor pentru
pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa acestora – pe
acostament.
Subiectul 2
Indicați răspunsul corect în coloana de răspuns
1.C)
2.B)
3. C)
4. B)
5. B)
Subiectul 3
Alegeţi răspunsul corect prin încercuirea punctului corespunzător:
1.Care consecinţe periculoase pentru traficul rutier sunt posibile în cazul
staţionării de lungă durată (odihnă, popas de noapte etc,) a vehiculului pe
drumurile din afara localitpţilor
b)Intrarea altui vehicul in vehicolul care stationeaza pe drum
2.Conducătorului de vehicul îi este interzis:
d)Sa efectueze oricare din actiunile enumerate
3. Cum trebuie să procedaţi în situaţie, când, mergând la volan, observaţi copiii
ce se joacă pe trotuar:
a)Veti urmari atent comportamentul copiilor si va veti pregati pentru
a opri la momentul oportun. In caz de necessitate veti claxona
4.Conducătorul de autovehicul este obligat să se oprească imediat în cazul în
care pietonul orb semnalizează prin ridicarea bastonului alb:
c) La traversarea străzii în orice loc
5. Precizaţi, dacă are prioritate conducătorul, care semnalizează schimbarea
direcţiei de mers?ii
d)Nu
Subiectul 4
Alegeţi care din afirmaţiile de mai jos sunt adevărate (A) şi care sunt false (F):

1. (A)
2. (A)
3. (F)
4. (A)
5. (A)
Subiectul 5
Ce se subînţelege prin „ staţia vehiculelor de rută”?
Punctul de oprire a vehicolelor de ruta pentru urcarea si coborirea calatorilor

Subiectul 6
Continuaţi fraza de mai jos:

Trecerile pentru pietoni sunt:


Trecerile pentru pietoni sunt: locurile special amenajate si semnalizate
corespunzator pentru traversarea in siguranta a carusabilului trecerile de pietoni
pot fi : dirijate si/sau nedirijate.
Subiectul 7
Diferentele dintre desenele A, B, Csi D sunt:
1) capacitaea maxima a incarcaturii
este diferita, au (inaltimea , latimea si lungimea diferita), astfel restrictiile de
circulatie aplicate sunt diferite.
Subiectul 8
Denumiți componentele unui drum public:
A. Drum
B. Platforma drumului
C.Carosabil
D. Banda de circulatie
E. Banda de separare
F. Acostament
G. Sant
H. Decor