Sunteți pe pagina 1din 3

SCOALA AUTO”AUTOSOR”

Disciplina: Bazele legislatiei rutiere.


Tema:Regulamentul circulatiei rutiere:structura,notiuni si termini de baza.
Data: 30.09.2020

Numele, prenumele elevului: Cotofana Gheorghe

EVALUARE FORMATIVA
COMPLECTATI:
Subiectul 1
a)Regulamentul circulatiei rutiere cuprinde normele ce determină circulația
vehiculelor și pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum și pe
teritoriile adiacente acestora.

b) Conducatorul de vehicul este obligat înainte de plecare să verifice starea


tehnică a vehiculului.
c) Pietonii trebuie să se deplaseze pe partea dreaptă a trotuarelor, pistelor pentru
pietoni sau pe potecile alăturate drumului public, iar în lipsa acestora – pe
acostament.
Subiectul 2
1.C)Acostament
2.B)Oprire voluntara
3. C)Platforma drumului
4. B)Circulatie dirijata
5. B)Spatiu de oprire
Subiectul 3
1.b)Intrarea altui vehicul in vehicolul care stationeaza pe drum
2.d)Sa efectueze oricare din actiunile enumerate
3.a)Veti urmari atent comportamentul copiilor si va veti pregati pentru
a opri la momentul oportun. In caz de necessitate veti claxona
4. c) La traversarea străzii în orice loc
5. d)Nu
Subiectul 4
1. (A) Conducătorul este obligat să fie apt din punct de vedere psihofiziologic
şi/sau medical pentru a conduce un autovehicul.
2. (A) Sunteti obligat să transportați un la cererea acestuia, dacă acesta se
în
directia , unde s-au produs accidente în traficul rutier sau calamităti.
3. (F) Este permisă schimbarea pozitiei autovehiculului implicat într-un accident
de circulatie
4. (A) Semnalizarea intentiei de a schimba directia de mers în afara localității se
efectuează cu cel putin 100 m înainte…
5. (A) Are permisiunga de a tracta o remorcă posesorul unui permis de conducere
de categoria "B", dacă remorca are masa maximă autorizată nu mai mare de 750
kg.
Subiectul 5
“ Statia vehiculelor de ruta" - Punctul de oprire a vehicolelor de ruta pentru
urcarea si coborirea calatorilor
Subiectul 6
Trecerile pentru pietoni sunt: locurile special amenajate si semnalizate
corespunzator pentru traversarea in siguranta a carusabilului trecerile de pietoni
pot fi : dirijate si/sau nedirijate.
Subiectul 7
Diferentele dintre desenele A, B, Csi D sunt: capacitaea maxima a incarcaturii
este diferita, gabariturile incarcaturii sunt diferite adica (inaltimea , latimea si
lungimea diferita), restrictiile de circulatie aplicate sunt diferite
Subiectul 8
A. Drum
B. Platforma drumului
C.Carusabil
D. Banda de circulatie
E. Banda de separare
F. Acostament
G. Sant
H. Decor