Sunteți pe pagina 1din 7

Evaluare națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară


Testul nr. 20
 Toate subiectele sunt obligatorii.
 Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Subiectul I 70 de puncte

Citește cu atenție textele de mai jos.


Textul 1
Jocul de-a vacanța
de Mihail Sebastian

Regia şi ilustraţia muzicală: Erwin Şimşensohn


Scenografia: Alina Herescu
Light design: Daniel Klinger

Distribuţia:
Ştefan Valeriu – Emilian Oprea
Corina – Corina Moise
Bogoiu – Valentin Terente
Madame Vintilă – Ramona Gîngă/Narcisa Novac
Maiorul – Marcel Turcoianu
Jeff – Ciprian Nicula
Un călător – Zane Jarcu
O călătoare – Cătălina Nedelea
Agnes – Elena Andron
Mecanicul – Adrian Ştefan

O întâlnire emoţionantă cu teatrul lui Sebastian, cu prima sa piesă, scrisă în 1936,


aşa cum reiese din jurnalul scriitorului, pe baza unor amintiri personale şi a unor teme
reluate din romanul său „Femei” (1933) şi pusă în scenă pentru prima dată în anul 1938,
cu premiera în 17 decembrie la Teatrul de Comedie din Bucureşti.
În jurnalul său de creaţie, la piesa „Jocul de-a vacanța”, Mihail Sebastian scria
în martie 1936: „Am început să scriu. […] Nu ştiu ce va ieşi. Dar trebuie să fac experienţa.
Ca tehnică literară mai ales mă interesează. Îmi dau seama că am pus mâna pe un
subiect de teatru, care nu s-ar preta la nimic altceva – nici roman, nici nuvelă. Nu ştiam
până acum ce însemnează a vedea scenic o poveste. E cu totul alt proces de gestaţie
decât pentru un roman. Şi mă ameţeşte tentaţia culiselor, a sălii de teatru, a afişelor.”
Mihail Sebastian a pus sub lupă, minuţios şi plin de compasiune, o lume mică,
contorsionată de probleme intelectuale, morale şi sociale, general valabile, depăşind

151
Testul nr. 20

timpul şi locul desfăşurării acţiunii şi acesta este şi motivul pentru care „Jocul de-a vacanţa”,
cade altfel şi celelalte piese de teatru ale sale, rezistă peste timpuri şi îşi transmit fiorul
dulce-amar pe scenele ţării şi în secolul XXI.

Durată spectacol: 2h 30` (cu pauză)


Restricții de vârstă: Nu.
(https://www.blt.ro/jocul-de-a-vacanta.html)

Textul 2
ACTUL I,
SCENA V
Aceiași, JEFF
Se aude vocea lui Jeff, din culise, stingă: „Duduie Corina! Duduie Corina!”
MADAME VINTILĂ (către Corina): „Pajul” dumitale!
(Intră Jeff. Șaisprezece-șaptesprezece ani. Vizibil adolescent. Costum sportiv
deschis. Poartă pe umăr un stâlp de lemn, cu o tablă tot de lemn, pe care stă scris:
„Pension Weber. Penszio Weber.”)
JEFF: Jó reggelt kívánok! Bună dimineața.
CORINA: Unde umbli, Jeff, așa de dimineață? Eu credeam că mai dormi.
JEFF: Să dorm? Glumiți, domnișoara Corina. Eram de santinelă1.
CORINA: Cum de santinelă? Și ce e parul2 acesta pe care-l porți după tine?
JEFF: E descoperirea mea. (Tace un moment, pentru a-și pregăti efectul. A împlântat
marțial parul în pământ și-l prezintă ca pe un trofeu.) Acum știu de ce nu se mai oprește
autobuzul la pensiunea Weber.
MAIORUL: Autobuzul?
MADAME VINTILĂ: Ce vrei să zici?
JEFF: E simplu. De câteva zile firma pensiunii – știți firma de jos, de pe șosea –
dispare în fiecare dimineață. Dispare pe la opt-nouă, înainte de trecerea autobuzului, și pe
urmă, după ce-a trecut apare la loc.
CORINA: Nu vorbi copilării, Jeff.
MAIORUL: O fi vreo stafie.
JEFF: Nu vorbesc copilării, domnișoară Corina, și nu e nicio stafie, domnule maior. E
un domn. Îl cunoașteți foarte bine. E domnul Ștefan Valeriu.
MADAME VINTILĂ: Tot el. Frate?
BOGOIU: Nu v-am spus eu?
CORINA: Faci glume proaste, Jeff.
JEFF: Zău că nu e glumă, domnișoară Corina. (Cu timiditate, încet, numai către
ea:) Știți bine că n-aș îndrăzni să glumesc cu dumneavoastră. (Tare, către toți:) E el. Am
bănuit de ieri, de alaltăieri, dar n-am vrut să spun nimic, pentru că nu eram încă sigur. De
două zile îl pândesc de la fereastra mea când pleacă dimineața pe munte. Și azi-dimineață
a plecat. Nu s-a întors încă?
BOGOIU: Acu trebuie să pice.
JEFF: Îl urmăream de la fereastra mea, dar de acolo nu se prea vede bine, din cauza
brazilor. Azi dimineață am vrut să mă conving. Am ieșit cel dintâi din pensiune – nici

152
Testul nr. 20

dumneata nu te sculaseși, domnule Bogoiu – am ieșit prin bucătărie, ca să nu mă simtă


nimeni, și m-am dus jos la pod. M-am ascuns acolo bine și am așteptat până a venit.
Vă spun că e el.
MADAME VINTILĂ: Dar de ce-o fi făcând toate astea?
JEFF: Nu știu. Probabil ca să nu se mai oprească autobuzul. O fi având motivele lui.
Dacă nu e firma pe șosea, șoferul nici nu știe unde să oprească. De jos, pensiunea nu
se vede de loc. E pierdută toată între brazi.
MAIORUL: Și de ce n-ai bătut firma la ioc? […]
JEFF: Am încercat s-o bat, dar singur mi-era greu. Nu veniți să-mi ajutați?
BOGOIU: Dacă vă duceți, grăbiți-vă, că mult nu mai e. (Se aude de departe, de pe
șosea, zgomotul și claxonul unui automobil, care se apropie.) Na! Ce vă spusei eu?
MADAME VINTILĂ: Vai de mine! Scrisorile mele! (Aleargă spre stânga alarmată,
strigând spre autobuzul ce trece undeva departe în culise:) Aaaa! Aaaa!
JEFF: Haide repede, domnule maior, poate-l mai prindem. (Strigă și el:) Aaaa! Aaaa!
MAIORUL: Jurnalul meu! Să știți că iar îl pierd. Opriți-l. Nu-l lăsați!
(Se aud mereu sunetele de claxon ale automobilului. Madame Vintilă, Jeff și Maiorul
ies, alergând prin stânga.)
(Mihail Sebastian – Jocul de-a vacanța)

1
santinelă – persoană care stă de pază
2
par – lemn folosit adesea cu scop de susținere

Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat.
A.
1. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”,
bazându-te pe informațiile din Textul 1. (4 puncte)

Enunțul Adevărat Fals


Piesa de teatru „Jocul de-a vacanța” a fost pusă în scenă pentru prima
oară în anul 1938.
„Jocul de-a vacanța” este primul text dramatic redactat de către
Mihail Sebastian.
Premiera spectacolului a avut loc la Teatrul Național din Cluj-Napoca.
Temele abordate în piesa de teatru se regăsesc și într-un roman
al scriitorului.

2. Unde obișnuia dramaturgul să-și noteze gândurile legate de scris?


a) într-o agendă
b) într-un caiet
c) într-un jurnal de creație
d) în scrisori
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: (2 puncte)

153
Testul nr. 20

3. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este „adevărat” sau „fals”,
bazându-te pe informațiile din Textul 2. (4 puncte)

Enunțul Adevărat Fals


Jeff stă de pază pentru a vedea cine dă jos semnul cu numele pensiunii.
Cinci personaje participă la dialog.
Maiorul este personajul pe care Jeff îl bănuiește că ar ascunde semnul
cu numele pensiunii.
Din vale, pensiunea nu e vizibilă, întrucât se găsește între brazi.

4. Care este motivul pentru care autobuzul nu mai oprește la pensiunea Weber?
a) deoarece nu există stație în fața pensiunii
b) fiindcă nu sunt turiști la pensiune
c) deoarece și-a schimbat traseul
d) pentru că cineva dă jos semnul cu numele pensiunii în fiecare dimineață
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: (2 puncte)

5. Prezintă într-un enunț care este modul de expunere predominant în Textul 2. (6 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

6. Notează patru termeni din Textul 1 care aparțin câmpului lexico-semantic al teatrului:
(4 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

7. Prezintă, în 20–30 de cuvinte, o trăsătură a textului nonliterar, valorificând conținutul și


afișul Textului 1. (6 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

154
Testul nr. 20

8. Imaginează-ți că faci parte din echipa care pune în scenă spectacolul Jocul de-a vacanța de
Mihail Sebastian. Motivează, în minimum 20 de cuvinte, dacă ai alege sau nu afișul care
însoțește Textul 1 pentru prezentarea/promovarea proiectului. (6 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B.
1. Transcrie, din articolul de dicționar, sensul din Textul 1 al cuvântului subliniat. (2 puncte)
CONTORSIONÁT, -Ă, contorsionați, -te, adj. 1. Sucit, răsucit; (despre oameni) cu trupul sau cu o
parte a trupului strâmbată (din cauza unei infirmități sau a unei suferințe trecătoare). 2. Fig. (Despre
stil) Lipsit de armonie, necurgător; chinuit. [Pr.: -si-o-] – Din fr. contorsionné.
(Dicționarul explicativ al limbii române)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Numărul de litere și de sunete al cuvintelor subliniate din secvența: „Am început să scriu.
[…] Nu ştiu ce va ieşi. Dar trebuie să fac experienţa.” Este:
a) 7 litere și 6 sunete; 10 litere și 10 sunete
b) 7 litere și 7 sunete; 10 litere, 11 sunete
c) 7 litere și 7 sunete; 10 litere și 10 sunete
d) 7 litere și 7 sunete; 11 litere și 10 sunete
Scrie litera corespunzătoare răspunsului corect: (2 puncte)

3. Scrie, în fiecare casetă, litera corespunzătoare răspunsului corect.


 Piesa ……… autor este Mihail Sebastian am văzut-o ieri la teatru.
a) al căror
b) a cărei
c) ai căror
d) al cărei
Litera corespunzătoare răspunsului corect este: (4 puncte)

155
Testul nr. 20

 Publicul a început ……… pe actori.


a) să-i aplaudă
b) să-i aplaude
c) să le aplaude
d) să aplaud
Litera corespunzătoare răspunsului corect este: (4 puncte)

 Am cumpărat bilete ……… piesa de teatru de mâine.


a) în
b) pentru
c) pe
d) de
Litera corespunzătoare răspunsului corect este: (4 puncte)

4. Rescrie secvența „În jurnalul său de creaţie, la piesa „Jocul de-a vacanța”, Mihail Sebastian
scria în martie 1936:”, înlocuind substantivul subliniat cu un adjectiv calificativ. (4 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

5. Completează tabelul de mai jos cu informațiile corecte. (4 puncte)


În enunțul „Se aude de departe, de pe șosea, zgomotul și claxonul unui automobil, care se apropie”,
cuvintele indicate au funcția sintactică de:
Cuvântul Funcția sintactică
Se aude
de pe șosea
unui automobil
care

6. Imaginează-ți că dorești să vezi piesa de teatru prezentată în Textul 1. Scrie, în minimum


20 de cuvinte, un mesaj prietenului tău cel mai bun pentru a-l invita să participe alături de
tine. În formularea răspunsului tău, vei utiliza:
– un substantiv în cazul vocativ;
– un adverb de loc. (8 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

156
Testul nr. 20

7. Rescrie enunțul de mai jos, corectând greșelile de orice fel. (4 puncte)


Actori înseși au vrut, să salută publicul.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea (20 de puncte)

1. Exprimă-ți punctul de vedere, în minimum 20 de cuvinte, valorificând și experiența


personală sau de lectură, despre faptul că perseverența este importantă în viața fiecărei
persoane. În formularea răspunsului tău, vei porni de la următoarea replică, din Textul 2:
„Îl urmăream de la fereastra mea, dar de acolo nu se prea vede bine, din cauza brazilor.
Azi – dimineață – am vrut să mă conving. Am ieșit cel dintâi din pensiune – am ieșit prin
bucătărie, ca să nu mă simtă nimeni, și m-am dus jos la pod. M-am ascuns acolo bine și am
așteptat până a venit.” (6 puncte)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

2. Redactează un text narativ, de minimum 120 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare


imaginară, petrecută în timpul vizionării unui spectacol de teatru. În redactarea răspunsului
tău, trebuie:
– să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor;
– să precizezi două elemente ale contextului spaţio-temporal;
– să ai un conţinut adecvat tipului de compunere cerut;
– să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte. (14 puncte)

Pentru conținutul textului vei primi 10 puncte, iar pentru redactarea acestuia, 4 puncte.
Notă! Punctajul pentru redactare se acordă numai dacă se dezvoltă subiectul propus și se respectă
numărul minim de cuvinte indicat.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

157

S-ar putea să vă placă și