Sunteți pe pagina 1din 1

Exemplu: Dacă am stabili, că pe teritoriul unui oras populaţia adultă de 39.

620 locuitori, se va
distribui în raport cu dinţii extraşi ca în tabelul de mai jos (coloana FT), iar examinarea unui
eşantion de 5.500 persoane adulte va evidenţia distribuţia din coloana FO. De calculat χ ² , de
citit din tabelul de valori valoarea lui χ ² tabelar și de efectuat analiza.

Tabelul pentru calcul va fi, cu excepția primei coloane, coloana variantelor, şi a primului rând,
cu denumirea coloanelor. Tabelul în final va avea 6 rânduri şi 2 coloane, deci valoarea lui χ ²
tabelar trebuie citită din tabelul testului χ ² la gradul de libertate 5.

Rezolvare:
X2= (2850-860)2/ 2850) + (5250-920)2/5250) + (10320-1130)2/10320) + (15810-
1620)2/15810) + (3860-630)2/3860) + (1530-320)2/1530) = 1389,5 + 3571,2 + 8183,7 +
12735,9 + 2702,8 + 956,9 = 29539

Concluzie:
 Deci valoarea lui χ ² calculat (29539) este mult mai mare decât valorile găsite în
tabelul χ ² pentru oricare din cele trei riscuri asumate (5%, 1%, 0,1%), deci
diferenţa între cele două distribuţii de frecvenţe teoretice şi observate este
semnificativă din punct de vedere statistic, denotând că în cadrul eşantionului
există condiţii diferite (factori de mediu, alimentari, de muncă etc.) care au
determinat această diferenţă, faţă de cele din colectivitatea generală.
 Dacă valoarea lui χ ² calculat ar fi fost mai mică decât valoarea lui χ ² tabelar
atunci diferenţa între cele două distribuţii de frecvenţe ar fi fost nesemnificativă
din punct de vedere statistic, eşantionul provenind din aceeaşi colectivitate
generală, reflectând condiţiile acesteia.