Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

Consiliul Municipal Ungheni


Primarul Municipiului Ungheni

3600, str. Naţională 7, mun. Ungheni, Republica Moldova, tel. (236) 2.24.37, fax. (236) 2.31.81

DISPOZIŢIE nr. 120-02/1-7


din 24.05.2021

Cu privire la convocarea
Consiliului Municipal Ungheni

În temeiul art. 16 alin. (3) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia
publică locală,

DISPUN:

Se convoacă Consiliul Municipal Ungheni în şedinţă ordinară, pe data de 04.06.2021, la


orele 15:00, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Ungheni, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la activitatea economico-financiară a Întreprinderii Municipale


„Apă-Canal” din Ungheni pe anul 2020
Raportor: P. Scutaru, administratorul Î.M. ,,Apă-Canal” din Ungheni
2. Cu privire examinarea Raportului Curții de Conturi a Republicii Moldova privind
auditul conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la
unitatea administrativ-teritorială mun. Ungheni în anul 2019
Raportor: A. Ambros, primar
Coraportor: T. Pavliuc, contabil-şef
3. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot
deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare din mun. Ungheni
Raportor: T. Gavriliuc, secretarul Consiliului Municipal Ungheni
4. Cu privire la aprobarea și utilizarea mărcii/brandului Regiunii Ungheni
Raportor: D. Ternovschi, viceprimar
5. Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate, a Acordului de Asociere și a
formei de gestiune delegată a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare
Raportor: A. Ambros, primar
6. Cu privire la aprobarea Studiului de oportunitate, a Acordului de Asociere și a
formei de gestiune delegată a serviciului public de management al deșeurilor solide
Raportor: A. Ambros, primar
7. Cu privire la aprobarea Acordului de asociere pentru Cooperarea Economică
Teritorială Intercomunitară a localităților din regiunea-cheie Ungheni
Raportor: A. Ambros, primar
8. Diverse

Primar Alexandru AMBROS


Întrunirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Municipal:

1. Comisia Economie, buget şi finanţe - 02.06.2021, ora 13:00, biroul – CIC.

2. Comisia Socială - 03.06.2021, ora 13:00, biroul – CIC.

3. Comisia Învăţământ, cultură, tineret, sport – 03.06.2021, ora 16:00, biroul – CIC.