Sunteți pe pagina 1din 3

BIBLIA

SAU
SFÂNTA SCRIPTURǍ

TIPǍRITǍ SUB ÎNDRUMAREA


?I CU PURTAREA DE GRIJǍ
A PREA FERICITULUI PǍRINTE
TEOCTIST
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

CU APROBAREA SFÂNTULUI SINOD

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC ?I DE


MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE
BUCURE?TI
 Estera
 Cartea lui Iov
 Psalmii
 Facerea  Pildele lui Solomon
 Ieşirea
 Leviticul
 Sfânta Evanghelie dupǎ Matei
 Numerii
 Sfânta Evanghelie dupǎ Marcu
 Deuteronomul
 Sfânta Evanghelie dupǎ Luca
 Cartea lui Iosua Navi
 Sfânta Evanghelie dupǎ Ioan
 Cartea Judecǎtorilor
 Faptele Sfinţilor Apostoli
 Cartea Rut
 Cartea întâi a Regilor
 Cartea a doua a Regilor
 Cartea a treia a Regilor
 Cartea a patra a Regilor
 Cartea întâi Paralipomena
 Cartea a doua Paralipomena
 Cartea întâi a lui Ezdra
 Cartea lui Neemia
C HIUL TESTAMENT
u  Ecclesiastul
v  Cântarea cântǎrilor
â  Isaia
 Ieremia
n
 Plângerile lui Ieremia
t  Iezechiel
 Daniel
c  Osea
ǎ  Amos
t  Miheia
r  Ioil
e  Avdie
 Iona
 Naum
c
 Avacum
i  Sofonie
t  Agheu
i  Zaharia
t  Maleahi
o
r NOUL TESTAMENT
i  Epistola a doua cǎtre Timotei a Sfântului
V Apostol Pavel
 Epistola cǎtre Tit a Sfântului Apostol Pavel
E
 Epistola cǎtre Filimon a Sfântului Apostol Pavel
C  Epistola cǎtre Evrei a Sfântului Apostol Pavel
 Epistola cǎtre Romani a Sfântului Apostol Pavel  Epistola Soborniceascǎ a Sfântului Apostol Iacov
 Epistola întâia cǎtre Corinteni a Sfântului  Întâia epistolǎ Soborniceascǎ a Sfântului
Apostol Pavel Apostol Petru
 Epistola a doua cǎtre Corinteni a Sfântului  A doua epistolǎ Soborniceascǎ a Sfântului
Apostol Pavel Apostol Petru
 Epistola cǎtre Galateni a Sfântului Apostol Pavel  Întâia Epistolǎ Soborniceascǎ a Sfântului
 Epistola cǎtre Efeseni a Sfântului Apostol Pavel Apostol Ioan
 Epistola cǎtre Filipeni a Sfântului Apostol Pavel  A doua Epistolǎ Soborniceascǎ a Sfântului
 Epistola cǎtre Coloseni a Sfântului Apostol Pavel Apostol Ioan
 Epistola întâia cǎtre Tesalonicieni a  A treia Epistolǎ Soborniceascǎ a Sfântului
Sfântului Apostol Pavel Apostol Ioan
 Epistola a doua cǎtre Tesaloniceni a  Epistola Soborniceascǎ a Sfântului Apostol Iuda
Sfântului Apostol Pavel  Apocalipsa Sfântului Ioan Teologul
 Epistola întâia cǎtre Timotei a Sfântului
Apostol Pavel

CǍRŢILE DEUTEROCANONICE
ALE VECHIULUI TESTAMENT
 Cartea lui Tobit  Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah
 Cartea Iuditei  Istoria Susanei
 Cartea lui Baruh  Istoria omorârii balaurului şi a sfǎrâmǎrii lui Bel
 Epistola lui Ieremia  Cartea întâi a Macabeilor
 Cântarea celor trei tineri  Cartea a doua a Macabeilor
 Cartea a treia a lui Ezdra  Cartea a treia a Macabeilor
 Cartea înţelepciunii lui
Solomon
 Rugǎciunea regelui Manase UnitǎUi şi
Monede Notǎ

pag. 2/1780
Thank you for using www.freepdfconvert.com service!

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages.

https://www.freepdfconvert.com/membership