Sunteți pe pagina 1din 2

Data _______________ Nume/prenume __________________

Evaluare sumativă la l. română


1. Transcrieți ultima propoziție pe spații: 5p.
Un fluture frumușel și alb tot zbura pe lângă fetiță. De la o vreme, s-a lăsat pe
frunză, pentru că Degețica îi plăcea. Ea era foarte veselă. Broasca nu mai putea
s-o ajungă și era așa de frumos pe unde mergea: soarele bătea în apă și apa
strălucea, parcă era de aur.
(după Hans Christian Andersen)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

2. Scrie cuvintele cu sens opus: 4p.


Urât - _______________ s-a ridicat - __________________
Tristă - ______________ stătea - ________________

3. Împarte în silabe cuvintele: 4p.


Fluture - _______________ broască - ________________
Zboară - _______________ fetiță - __________________

4. Scrie litera care lipsește: 5p.


Î_doaie, î_potrivă, î_ghețată, co_punere, î_potrivă.

5. Încercuiește cuvântul de prisos: 4p.


Ghiocel cal
Lalea rață
Trandafir urs
Bujor veveriță

6. Alcătuiește comparații: 4p.


Frumoasă ca ______________
Harnică ca ______________
Moale ca _______________
Fricos ca _______________
7. Scrie 6 cuvinte ce țin de anotimpul primăvara: 6p.
_____________ _____________ _______________
_____________ _____________ _______________

8. Alcătuiește și scrie pe spațiu o propoziție cu cuvântul soare. 3p.


________________________________________________________________

Total: 35 puncte
A acumulat: _______
Calificativul: _______