Sunteți pe pagina 1din 10

SC. Alfa SRL, cu domeniul de activitate comercializarea produselor alimentare.

La inceputul perioadei de gestiune societatea prezinta urmatoarea situatie:

Bilant initial
Cont Denumire element ACTIV Suma Cont Denumire element PASIV Suma

212 Constructii 70 000 1012 Capital subscris vărsat 100 000


213 Instalaţii tehnice şi mijloace de 96 500 104 Prime de capital 21 000
1 transport (utilaje)
214 Mobilier, aparatură birotică, 20 000 1061 Rezerve legale 20 000
echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi
alte active corporale
301 Materii prime 10 000 121 Profit 25 000
302 Materiale consumabile 15 000 1621 Credite bancare pe termen lung 80 000
303 Materiale de natura obiectelor de 25 000 281 Amortizări privind imobilizările 50 000
inventar corporale
371 Mărfuri 50 000 401 Furnizori 50 000
411 Clienti 40 000 404 Furnizori de imobilizari 5 000
1
413 Efecte de primit de la clienţi 15 000 405 Efecte de plătit catre furnizori 10 000
imobilizări
425 Avansuri acordate personalului 20 000 419 Clienti creditori 4 000
461 Debitori diversi 3 500 421 Personal - salarii datorate 45 000
512 Conturi la bănci în lei 50 000 462 Creditori diverşi 10 000
1
531 Casa in lei 15 000 5191 Credite bancare pe termen scurt 20 000
1
Total activ 430 000 Total pasiv 430 000

In cursul perioadei de gestiune (ianuarie) au loc următoarele operațiuni economico-financiare:


1. In data de 02.01.N conform extras de cont se incaseaza de la clientul C prin contul la bănci
suma de 15.000 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate.
2. In data de 03.01. N intreprinderea primeste ca aport la capitalul social o constructie in valoare de
19.000 lei.
3. In data de 04.01.N se inregistreaza din contul bancar plata datoriei catre institutia bancara
reprezentand - creditul bancar pe termen lung in suma de 20.000 lei si plata datoriei catre furnizor-
reprezentand contravaloare marfurilor livrate in suma de 10.000 lei.
4. In data de 08.01.N are loc transferarea la capitalul subscris varsat a sumei de 4.000 lei,
reprezentand rezerva legala.
5. In data de 09.01.N se înregistrează biletul la ordin în sumă de 1.200 lei primit de la clientul
C în contul creanței ajunsă la termenul de încasare de 1.000 lei.
6. In data de 10.01.N s-a înregistrat, conform procesului verbal de scoatere din funcțiune a
mijloacelor fixe, scăderea din gestiune a unui utilaj cu valoarea de intrare de 1.000 lei, și o
amortizare calculată până la data incasării de 600 lei.
7. In data de 11.01.N se înregistrează biletul la ordin emis în favoarea furnizorului de
imobilizari F cu scadența peste o lună, pentru suma de 1800 lei, în contul unei datorii de
1500 lei.
8. Se înregistrează reținerile efectuate pe statul de plată al salariaților de 3.200 RON
reprezentând avans chenzinal 2.000 RON, contribuția personalului la asigurările sociale
525 RON, contribuția angajaților pentru asigurările sociale de sănătate de 315 RON,
contribuția personalului la fondul de șomaj 45 RON și impozit pe venituri de natura
salariilor 315 RON.

Registrul-Jurnal

D C SD SC Analiza ec.
A. % = 891 430 000 212 A, +, D 70 000
212 „Bilant de 70 000 2131 A, +, D 96 500
2131 deschidere” 96 500 214 A, +, D 20 000
214 20 000 301 A, +, D 10 000
301 10 000 302 A, +, D 15 000
302 15 000 303 A, +, D 25 000
303 25 000 371 A, +, D 50 000
371 50 000 4111 A, +, D 40 000
4111 40 000 413 A, +, D 15 000
413 15 000 425 A, +, D 20 000
425 20 000 461 A, +, D 3 500
461 3 500 5121 A, +, D 50 000
5121 50 000 5311 A, +, D 15 000
5311 15 000

Se inregistreza
descompunerea
activului in conturi
B. 891 = % 430 000 100 000 1012 P ,+, C 100 000
„Bilant de 1012 21 000 104 P ,+, C 21 000
deschidere” 104 1061 P ,+, C 20 000
1061 20 000 121 P ,+, C 25 000
121 25 000 1621 P ,+, C 80 000
1621 80 000 281 P ,+, C 50 000
281 50 000 401 P ,+, C 50 000
401 50 000 404 P ,+, C 5 000
404 5 000 405 P ,+, C 10 000
405 10 000 419 P ,+, C 4 000
Se inregistreza 419 4 000 421 P ,+, C 45 000
descompunerea 421 45 000 462 P ,+, C 10 000
pasivului in conturi 462 10 000 5191 P ,+, C 20 000
5191 20 000

1. 5121 = 4111 15.000 15.000 5121 A, +, D 15.000


Conturi la bănci în lei Clienti 4111 A , -, C 15.000
EB: A +x-x=P
EC: + A = - A
Încasarea creanțelor prin intermediul contului
bancar
2. % = 401 20. 000 301 A, +, D 12.000
301 Furnizori 371 A, +, D 8.000
Materii prime 12.000 401 P, +, C 20.000
371 8.000 EB: A+x=P+x
Marfuri EC:+ A = + P

Receptie de materii prime si marfuri de la un


furnizor de imobilizari, plata efectuandu-se ulterior
prin banca.
3. % = 5121 30.000 5121 A, - , C 30.000 lei
1621 Conturi la banci in 20.000 1621 P, - , D 20.000 lei
Credit bancar pe lei 404 P, - , D 10.000 lei
D C SD SC Analiza ec.
termen lung 10.000 EB: A-X=P-X
404 EC: -P = - A
Furnizori de
imobilizari
Plata prin virament bancar credit bancar și datorie
furnizori
4. 1061 = 1012 4.000 4.000 1012 P, +, C 4.000
Rezerve legale Capital subscris 1061 P-, D 4.000
varsat EB: A=P+x-x
Transferarea la capitalul subscris varsat a rezervei EC: + P = - P
legale.
5. 413 = % 1.200 413 A, + , D 1 200
Efecte de primit de la 4111 1.000 4111 A, - , C 1 000
clienti Clienti 472 P , +, C 200
472 200 EB: A + X - x” = P + x’
Ven. înreg. în avans +A = -A
Se înregistrează biletul la ordin în sumă de 1.200 lei +P
primit de la clientul C în contul creanței ajunsă la
termenul de încasare de 1.000 lei.
6. % = 2131 1.000 2131 A-,C 1.000 lei
6588 Echipamente 400 6588 A,+D 400 lei
Alte cheltuieli de tehnologice..(utilaje) 281 P,-D 600 lei
exploatare EB: A –X+x’= P - x”
281 600 EC: +A =-A
Amortizari privind -P
imobilizarile
corporale
S-a înregistrat, conform procesului verbal de
scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scăderea
din gestiune a unui utilaj cu valoarea de intrare de
1.000 lei, și o amortizare calculată până la data
incasării de 600 lei
7. % = 405 1.800 471 A,+, D 300 lei
471 Efecte de platit catre 300 404 P, -, D 1.500 lei
Cheltuieli furnizori imobilizari 405 P+, C 1.800 lei
înregistrate în avans
404 1.500 EB: A +x’= P +X - x”
Furnizori de EC: + A = + P
imobilizari -P
Se înregistrează biletul la ordin emis în favoarea
furnizorului de imobilizari F cu scadența peste o
lună, pentru suma de 1.800 lei, în contul unei
datorii de 1.500 lei.
8. 421 = % 3.200 421 P, -, D 3.200
Personal - salarii 425 2.000 425 A, -, C 2.000
datorate Avansuri acordate 4312 P, +, C 525
personalului 4314 P, +, C 315
4312 525 4372 P, +, C 45
Contribuția 444 P, +, C 315
personalului în
asigurările sociale EB: A –x”= P –X+x’
4314 315 EC: - P = - A
Contribuția +P
angajaților pentru
asigurările sociale de
sănătate
4372 45
D C SD SC Analiza ec.
Contribuția
personalului la
fondul de șomaj
444 315
Impozitul pe venituri
de natura salariilor
Se înregistrează reținerile efectuate pe statul de
plată al salariaților de 3.200 RON reprezentând
avans chenzinal 2.000 RON, contribuția
personalului la asigurările sociale 525 RON,
contribuția angajaților pentru asigurările sociale de
sănătate de 315 RON, contribuția personalului la
fondul de șomaj 45 RON și impozit pe venituri de
natura salariilor 315 RON.

Cerinte: In functie de simbolul conturilor in ordine cronologica elaborați registru cartea mare
pentru fiecare cont in parte.
Clasa 1: 1012, 104, 1061, 121, 1621
Clasa 2: 212, 2131, 214, 281
Clasa 3: 301, 302, 303, 371
Clasa 4: 401, 404, 405, 4111, 413, 419, 421, 425, 4312, 4314, 4372, 444, 461, 462, 471, 472
Clasa 5: 5121, 5191, 5311
Clasa 6: 6588
Clasa 7:-

Debit (D) Credit (C)


FUNCTIUNEA CONTURILOR DE ACTIV
Sold Initial (Si debitor)
(+) (-)

Rulaj Debitor (RD) = (+) Rulaj Creditor (RC) = (-)

Total Sume Debitoare (TSD) = Si + RD Total Sume Creditoare (TSC) = (-)


Sold Final Debitor (SFD) = TSD -TSC

Debit (D) Credit (C)


FUNCTIUNEA CONTURILOR DE PASIV
Sold Initial (Si creditor )
(-) (+)
Rulaj Debitor (RD) = (-) Rulaj Creditor (RC) = (+)

Total Sume Debitoare (TSD) = RD Total Sume Creditoare (TSC) = Si + RC


Sold Final Creditor (SFC) = TSC -TSD
Registrul Cartea – Mare

D 1012 (P) C D 104 (P) C


Sic 100.000 Sic 21 000
Rd = 0 Rc = 4 000 (op. 4) Rd= - Rc= -

TSD = 0 TSC= 104.000* TSD= 0 TSC= 21 000


Rd Si+RC *100 000 + 4.000
SFC = 104.000* *100 000 + 4.000 SFC= 21 000
*104.000 -0 =104,000
TSC-TSD

D 1061 (P) C D 121 (P) C


SiC 20 000 Sic
25.000
Rd= 4 000 (op. 4) Rc= - Rd= 0 Rc= -
TSD= 4 000 TSC= 20 000 TSD= 0 TSC= 25.000
SFC= 16 000 Sfc=25.000

D 1621 (P)op 3 C D 212 (A) C


Sic
Sid
80.000 70 000
Rd= 20.000* Rc= - Rd= - Rc= -
TSD= 20.000 TSC= 60.000 TSD= 70 000* TSC= -
SFC= 40.000 *70.000 + 0 SFD= 70 000**
TSD-TSC **70.000 - 0

D 2131 (A)(op 6) C D 214(A) C


Sid Sid
96 500 20.000

Rd= 0 Rc= 1.000 Rd= - Rc= 0


TSD= 96.500 TSC= 1000 TSD= 20.000 TSC= 0
SFD= SFC =
95.500 20.000

D 281(P)(op 6) C D 301(A)(op 2) C
Sid Sid
50.000 10.000
Rd= 600 Rc= 0 Rd= 12.000 Rc= 0

TSD= 50.600 TSC= 0 TSD= 22.000 TSC= 0


SFD= 50.600 SFD= 22.000
D 302(A) C D 303(A) C
Sid Sid
15.000 25.000

Rd= - Rc= - Rd= - Rc= -


TSD= 15.000 TSC= 0 TSD= 25.000 TSC= 0

SFD= SFD= 25.000


15.00
0

D 371(A)(op 2) C D 401(P)(op 2) C
Sid Sic
50.000 50.000
Rd= 8.000 Rc= 0 Rd= Rc= 20.000
TSD= 58.000 TSC= 0 TSD= 0 TSC= 70.000

SFD= 58.000 SFC=


70.000

D 404(P)(op 3)(op 7) C D 405(P) C


Sic Sic
5.000 10.000
Rd= 10.000 Rc= 0 Rd= 0 Rc= 1.800
1500
TSD= 11.500 TSC= 5000 TSD= 0 TSC= 11.800

SFC= -6.500 SFC=


11.800

D 4111(A)(op 1) C D 413(A)(op 5) C
Sid Sid
40.000 15.000

Rd= 0 Rc= 15.000 Rd= 1.200 Rc= 0

TSD= 0 TSC= 25.000 TSD= 16.200 TSC= 0


SFD= 25.000 SFD= 16.200

D 419(P) C D 421(p)(op 8) C
Sic SIC=
4.000 45.000
Rd= 0 Rc= 0 Rd= 3.200 Rc=
TSD= 0 TSC= 4.000 TSD= 0 TSC= 41.800
SFC= 4.000 SFC=
41.8000

D 425(A)(op 8) C D 4312(p) C
SID= SIC=
20.000 0
Rd= 0 Rc= 2.000 Rd= - Rc= 525 (op. 8)
TSD= 18.000 TSC= 0 TSD= - TSC= 525
SFD= 18.000 SSFC = 525

D 4314(P)op 8 C D 4372op 8(p) C


SIC= Sic=
0 0
Rd= 0 Rc= 315 Rd= Rc= 45
TSD= 0 TSC= 315 TSD= TSC= 45
SFC= 315 SFC= 45

D 444(P) op8 C D 461(A) C


SIC= 0 SID=
3.500

Rd= 0 Rc= 315 Rd= 0 Rc= 0


TSD= 0 TSC= 315 TSD= 3.500 TSC= 0

SFC= 315 SFD= 3.500

D 462(P) C D 471(A)op 7 C
SIC= SID= 0
10.000
Rd= 0 Rc= 0 Rd= 300 Rc= 0
TSD= 0 TSC= 10.000 TSD= 300 TSC= 0

SFC= 10.000 SFD= 300

D 472(P)op 5 C D 5121(A) op1,op C


SIC= SID=
0 50.000
Rd= 0 Rc= 200 Rd= 15.000 Rc= 30.000
TSD= 0 TSC= 200 TSD= 65.000 TSC= 20.000

SFC= 200 SFC= SFD=


-45.000 45.00
0
D 5191(P) C D 5311(A) C
SIC= SID=
20.000 15.000

Rd= 0 Rc= 0 Rd= 0 Rc= 0


TSD= 0 TSC= 20.000 TSD= 15.000 TSC= 0

SFC= 20.000 SFD= 15.000

D 6588(A)op 6 C D C
SID=
0
Rd= 400 Rc= 0 Rd= Rc=
TSD= 400 TSC= 0 TSD= TSC=

SFD= 400

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=
D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C
Rd= 0 Rc= Rd= Rc=
TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

D C D C

Rd= 0 Rc= Rd= Rc=


TSD= 0 TSC= TSD= TSC=

S-ar putea să vă placă și