Sunteți pe pagina 1din 7

Seminar- Functiunea conturilor (saptamana 5)

Analiza contabila
Nr data Operatiune economica În data de 01.01.N are loc achizitia de materii prime in valoare de 12.000 lei si
crt marfuri in valoare de 8.000 lei de la un furnizor, plata efectuandu-se ulterior prin
banca.
1. 01.01.N Egalitatea bilantiera A+X= P+X
- - Conturile care intra in functiune 301 401
(simbol) 371
- - Natura conturilor (A/P) A P

Denumire elemente de A/P Materii prime


Marfuri Furnizori
Modificarea (+/-) + +
- - D/C D C
Suma (lei) 12.000 20.000
8.000

- - Egalitatea contabila +A +P
- - Articolul contabil % = 401(credit)
301(debit)
371
Document justificativ FACTURA
Analiza contabila
N Data Operatiune economica Se încasează de la clientul x în data de 02.01. N suma
r 01.01 de 15000 lei, reprezentând contravaloarea mărfurilor
cr N livrate.
t
1. Egalitatea bilantiera A+x-x=P
- - Conturile care intra in 5121
functiune (simbol) 411
- - Natura conturilor (A/P) A
A
Denumire elemente de A/P Conturi la banci in lei
Clienți
Modificarea + ;- +,-
- - D/C D, C
Suma (lei) +15000, - 15000
- - Egalitatea contabila +A=-A
- - Articolul contabil 5121(A, +, D, = 411( A, - , C, 15.000)
15.0000)

Document justificativ Extras de cont


Analiza contabila
N Data Operatiune economica Întreprinderea primește în data 03.01.N ca aport la
r capitalul social o construcție în valoare de 19000 lei
cr
t
1. Egalitatea bilantiera A+x=P+x
- - Conturile care intra in 212 1012
functiune (simbol)
- - Natura conturilor (A/P) A P

Denumire elemente de A/P Construcții capital subscris vărsat

Modificarea + ;- + +
- - D/C D C
Suma (lei) 19000 19000
- - Egalitatea contabila +A +P
- - Articolul contabil 212(A, +, D, 19.000) = 1012( P, + , C, 19.000)

Document justificativ act constitutiv


Analiza contabila
N Data Operatiune economica În data de 04.01. N potrivit extrasului de cont se
r plătește datoria către bancă, aferent creditului bancar
cr pe termen lung în sumă de 30000 lei și în același
t timp se achită datoria de 10000 lei către furnizorul x
1. Egalitatea bilantiera A-x=P-x
- - Conturile care intra in 5121 1621
functiune (simbol) 401
- - Natura conturilor (A/P) A P

Denumire elemente de A/P disponibil in contul credite bancare pe termen


bancar lung
furnizori
Modificarea + ; - - -
- - D/C C D
Suma (lei) 30000 20000
10000
- - Egalitatea contabila -A -P -P=-A
- - Articolul contabil 5121(A, -, C, 30.000) = %
1621( P, - , D, 20.0000)
401( P, - , D, 10.0000)
Document justificativ extras de cont
Analiza contabila
Nr Data Operatiune economica se înregistrează în data de 05.01. N retragerea de numerar
crt din bancă și depunerea în casierie în sumă de 2000 lei
1. Egalitatea bilantiera A+x-x=P

- - Conturile care intra in functiune 5311


(simbol) 581
5121
- - Natura conturilor (A/P) A
A
A
Denumire elemente de A/P casa în lei
viramente interne
conturi la bănci în lei
Modificarea + ; - +
+(retragere)/-(depunere)
+
- - D/C D
D/C
C
Suma (lei) 2000
2000
2000
- - Egalitatea contabila +A, -A
+A= -A
- - Articolul contabil 581(A, +, D, 20000) = 5121( A, - , C, 2000)
5311(A, +, D, 2000) =581(A, -, C, 20000)

Document justificativ foaie de vărsământ


Analiza contabila
N Data Operațiune economică Conform extraselor de cont se înregistrează în data de
r 06.01.N încasarea prin bancă a unui credit bancar pe
cr termen de 2 ani în sumă de 5000 lei.
t
1. Egalitatea bilantiera A+x=P+x
- - Conturile care intra in 5121 1621
functiune (simbol)
- - Natura conturilor (A/P) A P

Denumire elemente de A/P conturi la bănci în lei termen bancar pe termen


lung
Modificarea +; - + +
- - D/C D C
Suma (lei) 5000 5000
- - Egalitatea contabila +A +P
- - Articolul contabil 5121( A, +, D, 5000) = 1621(P, +, C, 5000)

Document justificativ extras de cont


Analiza contabila
N Data Operatiune economica Se Înregistrează în data de 07.01.N conform chitanței
r nr.5 plata parțială a facturii emisă de furnizor
cr reprezentând contravaloarea mărfurilor și materiilor
t prime achiziționate în valoare de 2000 lei.
1. Egalitatea bilantiera A-x=P-x
- - Conturile care intra in 5311 401
functiune (simbol)
- - Natura conturilor (A/P) A P

Denumire elemente de A/P Casa în lei Furnizori

Modificarea + ; - - -
- - D/C C D
Suma (lei) 2000 2000
- - Egalitatea contabila -P -A
- - Articolul contabil 5311(A, -, C, 2000) = 401(P, -, D, 2000)

Document justificativ Chitanța

S-ar putea să vă placă și