Sunteți pe pagina 1din 4

Balanța de verificare

Sold inițial Rulaj Total sume Solduri finale


Nr. Denumire Simbol
Crt. element cont D C D C D C D C

1. Capital 1012 - 100.000 - 4.000 - 104.000 - 104.000


subscris vărsat
2. Prime de 104 - 21000 - - - 21000 - 21000
capital
3. Rezerve legale 1061 - 20000 4000 - 4000 20000 - 16000
4. Profit sau 121 - 25000 400 - 400 25000 - 24600
pierdere
5. Credite bancare 1621 - 80000 20000 - 20000 80000 - 60000
pe termen lung
6. Constructii 212 70000 - - - 70000 - 70000 -
7. Echipamente 2131 96500 - - 1000 96500 1000 95500 -
tehnologice
8. Mobilier 214 20000 - - - 20000 - 20000 -
9. Amortizări 281 - 50000 600 - 600 50000 - 49400
privind
imobilizările
corporale
10. Materii prime 301 10000 - 12000 - 22000 - 22000 -
11. Materiale 302 15000 - - - 15000 - 15000 -
consumabile
12. Materiale de 303 25000 - - - 25000 - 25000 -
natura
obiectelor de
inventar
13. Mărfuri 371 50000 - 8000 - 58000 - 58000 -
14. Furnizori 401 - 5000 - 20000 - 25000 - 25000
15. Furnizori de 404 - 50000 11500 - 11500 50000 - 38500
imobilizări
15. Efecte de plătit 405 - 10000 - 1800 - 11800 - 11800
catre furnizori
imobilizări
16. Clienți 4111 40000 - - 16000 40000 16000 24000 -
17. Efecte de 413 15000 - 1200 - 16200 - 16200 -
primit de la
clienţi
18. Cienți - 419 - 4000 - - - 4000 - 4000
creditori
19. Personal- 421 - 45000 3200 - 3200 45000 - 41800
salarii datorate
20. Avansuri 425 20000 - 1200 2000 16200 2000 14200 -
acordate
personalului
21. Contribuția 4312 - - - 525 - 525 - 525
personalului în
asigurările
sociale

22. Contribuția 4314 - - - 315 - 315 - 315


angajaților
pentru
asigurările
sociale de
sănătate

23. Contribuția 4372 - - - 45 - 45 - 45


personalului la
fondul de
șomaj

24. Impozitul pe 444 - - - 315 - 315 - 315


venituri de
natura
salariilor
25. Debitori diverși 461 3500 - - - 3500 - 3500 -
26. Creditori 462
diverşi
27. Cheltuieli 471
înregistrate în
avans
28. Ven. înreg. în 472
avans
29. Conturi la 5121 50000 15000 30000 65000 30000 35000 -
bănci în lei
30. Credite bancare 5191 - 20000 - - - 20000 - 20000
pe termen scurt
31. Casa în lei 5311 15000 - - - 15000 - 15000 -
32. Alte cheltuieli 6588 - - 400 400 400 400 - -
de exploatare

S-ar putea să vă placă și