Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar- Egalitati derivate (saptamana 6)

OP. 1
Analiza contabila
Nr Data Operatiune economica Se înregistrează biletul la ordin în sumă de 1.200 lei primit de la clientul C în contul creanței ajunsă
crt la termenul de încasare de 1.000 lei.
1. 08.01. Denumire A Efecte de primit Clienti
N elemente/ Natura de la clienti
conturilor P Ven. înreg. în
avans
- - Egalitatea contabila +A = -A Analiza elementelor
(D=C) +P

Articolul contabil D = C SD SC 413 A, + , D 1 200


413 % 1 200 4111 A, - , C 1 000
4111 1000 472 P , +, C 200
472 200
Egalitatea bilantiera (A=P) A +X-x” = P + x’ Verificare
-valoarea cea mai mare (+/-) = X
- valoarea pozitiva = x’ A+1200-1000= P+200
- valoarea negativa = x”
Egalitatea contabila (D) = (C)
(D=C) +A -A
+P

Document justificativ Extras de cont/Bilet la ordin


OP. 2
Analiza contabila
Nr Data Operatiune economica S-a înregistrat, conform procesului verbal de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, scăderea din
crt gestiune a unui utilaj cu valoarea de intrare de 1.000 RON, și o amortizare calculată până la data
incasării de 600 RON.
1. 9.01.N Denumire A Echipamente Alte cheltuieli de
elemente/ Natura tehnologice expluatare
conturilor P Amortizari
privind
imobilizari
corporale
- - Egalitatea contabila +A = -A
(D=C) -P
Analiza elementelor
Articolul contabil D = C SD SC 2131,A,-C,1000
% 2131 400 1000 658,A,+,D, 400
658 6000 281,P,-,D,600
281
Egalitatea bilantiera A-X+x’ = P-x’’ Verificare
A=P A-1000-400=P-600
-valoarea cea mai mare (+/-) = X
- valoarea pozitiva = x’
- valoarea negativa = x”
Egalitatea contabila (D) = (C)
(D=C)

Document justificativ Proces verbal


OP. 3
Analiza contabila
Nr Data Operatiune economica Se înregistrează biletul la ordin emis în favoarea furnizorului F cu scadența peste o lună, pentru
crt suma de 1800 RON, în contul unei datorii de 1500 RON.
1. 10.01. Denumire A Cheltuieli
N elemente/ Natura inregistrate in
conturilor avans
P Furnizori Efecte de platit
- - Egalitatea contabila +A = +P
(D=C) -P
Analiza elementelor
Articolul contabil D = C SD SC 471,A,+,D,300
% 421 300 1800 401,P,-D,1500
471 1500 421,P+,C,1800
401
Egalitatea bilantiera A+x’ = P+X-x’’ Verificare
A=P A+300-P+1800-1500
-valoarea cea mai mare (+/-) = X
- valoarea pozitiva = x’
- valoarea negativa = x”
Egalitatea contabila (D) = (C)
(D=C)

Document justificativ Bilet de ordin


OP. 4

Analiza contabila
Nr Data Operatiune economica Se înregistrează reținerile efectuate pe statul de plată al salariaților de 3.200 RON reprezentând
crt avans chenzinal 2.000 RON, contribuția personalului la asigurările sociale 525 RON, contribuția
angajaților pentru asigurările sociale de sănătate de 315 RON, contribuția personalului la fondul de
șomaj 45 RON și impozit pe venituri de natura salariilor 315 RON.
1. 10.01. Denumire A Aansuri acordate
N elemente/ Natura personalului
conturilor P Personal salarii Contibutiia
datorate personalului la
asigurari sociale
- - Egalitatea contabila = 425,A,-C,2000
(D=C) 421,P,-D,3200
4321,P+C,525 Analiza elementelor
4314,P+C,315
4372,P+C,45
444,P+C,315

Articolul contabil D = C SD 425,A,C 2000


421 % 425 3200 SC 421,P,-D 3200
4312 2000 4321 P+,C 525
4314 525 4314 P+,C 315
4372 3155 4372 P+,C 45
444 315 444 P+C 315
Egalitatea bilantiera A -x” = P-X-x’ Verificare
A=P A-2000=P-3200+1200
-valoarea cea mai mare (+/-) = X
- valoarea pozitiva = x’
- valoarea negativa = x”
Egalitatea contabila (D) = (C)
(D=C) -P -A
+P
Document justificativ Statul de plata

S-ar putea să vă placă și