Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA 2-BIOFARM

1. BIOFARM si-a pozitionat produsele pe piata medicamentelor ca având un


preti n f e r i o r c o m p a r a t i v c u c e l e a l e c o n c u r e n t e i , d e a c e e a p r i n t r e c l i e n t i i
B I O F A R M s e regasesc segmentele de populatie cu venituri medii si mici. Categoria
suplimentilor nutritivi se adreseaza, însa, si celor cu venituri peste medie, deoarece ei pot aloca
sumede bani suplimentare în directia achizitionarii de produse care sa le asigure o
structurasanatoasa a elementelor nutritive din organism.
In present,Biofarm IOFARM detine trei linii de productie operative astfel:
-linia de capsule gelatinoase moi (engl.soft gels) – singura din România;

 -linia de lichide – are cea mai mare capacitate din România,


BIOFARM pozitionându-se ca lider pe piata siropurilor si solutiilor;
 
-linia de tablete filmate.

Aspecte pozitive-Mediul Intern:


 Experienta de 80 de ani a Biofarm in fabricarea de produse medicamentoase;
 Gradul inalt de acoperire a pietei;
 Raportul calitate-pret avantajos;
 Inglobarea de tehnologii superioare;
 Pozitia de lider pe piata siropurilor si solutiilor;
 Exclusivitate in producerea de capsule gelatinoase.

Aspecte positive-Mediul Extern:


 Potentialul ridicat al pietei;
 Deschiderea pietelor externe odata cu implementarea GMP;
 Incurajarea de catre stat a intreprinderilor romanesti prin acordarea unor
facilitate.

2.a). Analiza SWOT a diagnosticului juridic:


PUNCTE FORTE:
1. Acte de constituire corespunzatoare marimii si intereselor firmii;
2. Relatii contractuale cu tertii corecte si de durata medie;
3. Absenta litigiilor;
4. Indeplinirea la timp a oblogatiilor bugetare.

PUNCTE SLABE :
1. Predominanta produselor generice ;
2. Grad redus de inovare;
3. Subfinantarea din sistemul medical .

Oportunitati :
1. Oportunitati cu imbatranirea evidenta a populatiei ,vor avea loc cresteri ale
costurilor cu asistenta medicala.
2. Atractivitatea actiunilor prin calitatea lor de titluri defensive , fiind un refugiu in
conditiile in care piata inregistreaza o tendinta descendenta.

Amenintari:
1. Datorita subfinantarii din sistemul medical ,amenintarile apar datorita faptului
ca nu mai pot fi respectate toate regulile si cerintele de calitate care sunt
ridicate si in continua crestere ce presupun modernizari ale ssitemului
limfatic,cat si o aparatura de laborator modernizata.

b).Analiza SWOT a diagnosticului de resurse umane:


Puncte forte:
1.personalul cu studii superioare detine ponderea cea mai mare si
anume un total de 40%,ceea ce este foarte binepentru firma.
2. Oportunitati de dezvoltare profesionala prin programe nationale si
interntionale (traininguri,intershipuri,mobilitati,resurse de mediu ).
- Definirea posturilor, a organigramei, a zonelor de responsablitate, formarea echipelor sau a grupurilor
de muncă și instruirea angajaților. - Integrarea personalului nou angajat în mediul companiei. -
Certificările și experiența profesională în cadrul conducerii companiei Biofarm. - Puncte slabe: -
Extinderea lentă a companiei Biofarm, fiind prezentă doar în 7 țări până în prezent, dar și inexistentă
unor sucursale la nivel național. - Oportunități: - Existența unei game destul de largi de selecție din care
pot fi selectați noii angajați. - Campanii de marketing care să promoveze imaginea și valorile Biofarm,
atrăgând potențiali angajați

- Puncte slabe:
- Extinderea lentă a companiei Biofarm, fiind prezentă doar în 7 țări până în prezent, dar și
inexistentă unor sucursale la nivel național.
- Oportunități:
- Existența unei game destul de largi de selecție din care pot fi selectați noii angajați.
- Campanii de marketing care să promoveze imaginea și valorile Biofarm, atrăgând
potențiali angajați..

3. Se disting trei tipuri de strategii :


• de specializare,
• de integrare
• de diversificare.
Strategii aplicate de Biofarm la nivel corporativ :