Sunteți pe pagina 1din 12

Proiect pentru activitate integrată

Bucuria de a dărui
Data:
Unitatea de învățământ: Grădinița cu Program Prelungit „Prichindeii”
Grupa: mică A
Educatoare:
Tema anuală: „Cum este, a fost și va fi aici pe pământ?”
Săptămână independentă
Tema săptămânii: „Cizmele lui Moș Nicolae”
Forma de realizare: Activitate integrată
Tema activității integrate: „Bucuria de a dărui”
Tipul activității: Mixt

Elemente componente ale activității integrate:


ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ( ADE)
Rutine: Întâlnirea de dimineață: „Cadouri de la Moș Nicolae”
 Salutul: „Bună dimineața ”
 Prezența: „Sunt la locul potrivit!”
 Calendarul naturii: „Vreme bună pentru toți ”

Rutine:„Știu să-mi descriu cadoul”(deprinderi de apreciere)


 „Mâinile spălăm înaine să mâncăm”

Tranziții:
 Brr, brr, brr, tare-i frig și tare-i ger!”
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA1)
Bibliotecă: „Povestea lui Moș Nicolae”- vizualizare video
Construcții: „Cizmulița cu cadouri”
Joc de rol: „Atelierul de jucării”
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE ( ADE)
DȘ: „Cadouri de la Moș Nicolae”-Formare de mulțimi după criteriul formei- joc didactic
ACTIVITĂȚI LIBER ALESE ( ALA2)
Joc de mișcare: „Dans spaniol”
Joc distractiv: „Unde a ascuns nuielușa Moș Nicolae?”

Obiective generale:
Informativ: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin asimilarea unor informații referitoare la figurile geometrice: cerc, triunghi, pătrat;
Formativ: Formarea capacității de interacțiune în realizarea jocurilor și sarcinilor date;
Educativ: Educarea spiritului de milă și bunătate față de persoanele care au nevoie de anumite bunuri materiale;
Obiective operaționale:
Până la sfârșitul activităților copiii vor fi capabili:
O1: să exprime idei despre Moș Nicolae, în urma vizionării materialului video;
O2: să construiască o cizmă folosind piese de imbinare adecvate;
O3 : să joace anumite roluri în activitatea de pregătire a unor jucării;
O4 : să formeze mulțimi de obiecte după criteriul formei;
O5: să respecte regulile jocurilor desfășurate;

STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode și procedee:
 conversația
 explicația
 demonstrația
 jocul
 problematizarea
 exercițiul

2. Mijloace didactice: cadou mare, laptop, piese de îmbinare, jucării din lemn, jucării reciclate, cadouri din cadrton 3D în
diferite forme, nuielusă;
3. Forme de organizare
 frontal
 pe grupe
 individual

SISTEM DE EVALUARE:
1. Forma de evaluare: continuă
2. Metode de evaluare:
 observarea curentă
 analiza produselor activității
 chestionarea orală
RESURSE TEMPORALE: 1h și 15 min.
RESURSE SPAȚIALE: sala de grupă

Bibliografie:
 Antonovici, Ș., Jalbă, C., Nicu, G., 2005. Jocuri didactice pentru activitățile matematice din gradiniță, ed. Aramis, București.
 Ciolan, L. (2008). Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași, Editura Polirom.
 ***Revista Națională de Profil Psihopedagogic Pentru Cadrele Didactice din Învățământul Preșcolar și Primar nr. 3-4/ 2016, ed.
Arlequin, București.
 Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6/7 ani, MECTS, 2008.
 www.didactic.ro
Scenariul activității
Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineață. Sala de grupă va fi organizată pe două compartimente; o jumătate în care
scăunelele vor fi aranjate în formă de semicerc – unde se va realiza Întâlnirea de dimineață - și cealaltă jumătate unde măsuțele vor fi
aranjate la trei centre, astfel: Biblioteca, Construcții și Joc de rol.
Copiii intră în sala de grupă șe așează pe scăunele în formă de semicerc pentru a derula Întâlnirea de dimineață. Mai întâi, vom recita
împreună următoarele versuri:
Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
În semicerc ne adunăm
Și frumos ne salutăm:
„Bună dimineața, copii,
A-nceput o nouă zi!”
Apoi, fiecare copil își va saluta colegul de lângă el printr-o îmbrățișare și îi va spune „Bună dimineața, (numele copilului)!” În urma
salutului, vom cânta cântecul dimineții: „Bună dimineața”:
Ursuleții s-au trezit- „Bună dimineața!”
Iepurașii s-au trezit- „Bună dimineața!”
Șoriceii s-au trezit- „Bună dimineața!”
Și copiii s-au trezit- „Bună dimineața!”
Ritmul de înviorare l-a cuprins pe fiecare,
După ce ne-am făcut patul, a urmat, apoi, spălatul
Pe urechi, pe obrăjori, pe ochi și pe dințișori.
Bine e să fii curat, îngrijit și ordonat!
Ca să faci tot ce poftești
Și ca să nu te grăbești
Fii devreme la culcare
Și devreme la sculare.
Să n-alergi după tramvai,
Ca să nu te-mpiedici, vai!
Și-o să fii de toți iubit,
Sănătos și fericit.
Se va realiza Prezența prin identificarea copiilor din grupă. Eu voi spune numele copiilor din catalog și fiecare copil va spune prezent și
va bate palma cu mine, punându-și apoi greierașul la locul potrivit. Vom face modificările corespunzătoare în Calendarul naturii,
numind anotimpul, starea vremii, îmbrăcămintea potrivită și ziua – cu ajutorul cântecului:
„Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă
Și duminică, șapte zile într-o săptămână”
Noutatea zilei va fi realizată prin prezentarea cadou mare în care se află o surpriză. Educatoarea le spune copiilor că vor descoperi ce
se află în cadou la finalul zilei, dar până atunci se va discuta despre bucuria de a dărui. În cadrul Activității de grup, educatoarea va
oferi unui copil o mini brioșă dintr-un bol plin cu brioșe, apoi îl va îmbrățișa cu mult drag.
Aceasta va întreba copilul cum s-a simțit primind un cadou și fiind îmbrățișat, iar apoi va îndemna copilul să facă acelașă lucru luând o
altă brioșă și oferind-o unui alt coleg împreună cu o îmbrățișare.
Se va trece apoi la Activitățile Liber Alese 1 și vor fi deschise trei centre de interes: Bibliotecă, Construcții și Joc de rol.
La centrul Bibliotecă, copiii vor vizualiza Povestea lui Moș Nicolae.
La centrul Construcții, vor construi Cizmulița cu cadouri.
La centrul Joc de rol, aceștia vor asambla câteva jucării și le vor pune pe un raft de unde le va lua Moș Nicolae pentru a le duce copiilor
cumnți din întreaga lume.
Vom trece apoi la Jocul didactic din cadrul Domeniului Știință, cu titlul „Cadouri de la Moș Nicolae”-formare de mulțimi după criteriul
formei.
La finalul acestora copiii vor desfășura un joc distractiv cu titlul„Unde a ascuns nuielușa Moș Nicolae?” și un joc de mișcare „Dans
spaniol”.
Joc didactic matematic: Cadouri de la Moș Nicolae
Sarcina didactică:
 selectare și numire forme geometrice pătrat și cerc;
Regulile jocului:
! Câte un copil va veni în față și va selecta și numi formele geometrice învățate;
! Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu o față zâmbitoare;
! Colegii dintr-o echipă se pot sprijinii între ei pentru a rezolva sarcina;
Elemente de joc:
 Deplasarea formelor geometrice, aplauze, mișcarea, întrecerea;
Material didactic: forme geometrice din carton colorat, cutii, buline, papuci din carton;
Desfășurarea jocului: Copiii sunt așezați pe scăunele în semicerc. Aceștia sunt împărțiți în grupa fetelor și a băieților. Din fiecare
grupă va veni câte un copil care va selecta doar foemele pătrate sau doar formele rotunde. Le vor așeza în papuciidin carton după
criteriul formei, astfel formele pătrate vor fi puse în papucii cu toc pătrat, iar formele rotunde, în papucii cu toc rotund.
Jocul va continua asa până când toți copiii vor așeza cadourile în papuci.
Variantă: În fiecare cizmă se va afla un bilet în care va fi indicat un număr care va reprezenta câte cadouri merită fiecare aparținător al
cizmei. Copiii vor pune cîte un cadou sau două acolo.

Desfășurarea activităților
Nr. Etapele lecției Ob. Conținut propriu-zis Strategii Evaluare
Crt op. Didactice
. Mijloace Forme Meto- For
didactice de de ma
orga-
nizare
1. Moment Asigurarea condiţiilor optime pentru buna
organizatoric desfăşurare a activităţii:
-amenajarea sălii de grupă
-amenajarea centrelor de interes
-aranjarea scăunelelor în formă de semicerc
-pregătirea materialelor didactice
2. Captarea Va fi realizată sub formă de surpriză. Educatoarea
atenției prezintă copiilor cadou mare cu un bilet pe care este
scrisă o poveste. Educatoare va citi următoarea poveste: Cadou Frontal
Se întunecase de-a binelea. Lipiţi unul de altul, Fritz şi Conver- mare Obser-
Maria nu îndrǎzneau sǎ mai rosteascǎ nici un cuvant. sația Bilet cu varea
Înclipa aceea rǎsunǎ limpede un sunet cristalin : cling – poveste curent
cling, cling – cling! Uşile se deschiserǎ larg şi din odaia ă

Continuă
cea mare navǎli o luminǎ puternicǎ. Copiii rǎmaserǎ
încremeniţi în prag, exclamand uimiţi :”A!”
Pǎrinţii se îndreptarǎ spre uşǎ şi, luandu-i de manǎ, le
spuserǎ:
-Veniţi, haideţi veniţi, dragi copii!
Amandoi copilaşii priveau însǎ muţi de uimire, cu ochi
strǎlucitori.
Abia dupǎ un rǎstimp Maria a izbutit sǎ exclame, oftand
adanc:
– Vai ce frumos, vai ce frumos!
Bradul înalt gemea de mere aurite şi argintate, iar pe
toateramurile crescuserǎ, asemenea mugurilor şi
bobocilor , migdale zaharisite, bomboane poleite şi tot
soiul de alte dulciuri îmbietoare. Sutele de lumanǎrele
sclipeau ca stelele în ramurile bradului.
Nu le-a trebuit mult copiilor sǎ-şi vare nǎsucurile
iscoditoare în mulţimea jucǎriilor din jurul pomului. Maria
zǎrise, desigur, pǎpuşile graţioase, dar era tare
preocupatǎ cu o rochiţǎ de mǎtase, frumos împodobitǎ cu
panglici de toate culorile:
– O, frumoasa, draga mea rochiţǎ!
Fritz cel nǎzdrǎvan deja încercase, în galop şi în trap,
noul roib, pe care îl gǎsise gata înşeuat langǎ pom. Ceva
mai potolit, s-a apucat sǎ treacǎ în revistǎ, mandru tare,
escadronul de husari îmbrǎcaţi ca de paradǎ, în alb şi în
roşu, atatde strǎlucitori încat gandeai cǎ sunt din argint
curat. Între timp, sora lui descoperise la piciorul bradului
un omuleţ grozav.
Acum o rodea curiozitatea :
– O, tǎticule, al cui o fi omuleţul acesta drǎgǎlaş?
– Acela, fetiţa mea, acela o sǎ spargǎ pentru voi nucile
tari, şi vǎ aparţine deopotrivǎ ţie şi lui Fritz.Şi frumosul
omuleţ, îmbrǎcat în mandrǎ uniformǎ de husari, fu pe loc
3. Anunţarea Educatoarea va prezenta principalele teme ale zilei

Continuă
temei şi astfel: mai întâi vom lucra pe trei centre: Bibliotecă,
enunţarea Construcții și Joc de rol.
obiectivelor La centrul Bibliotecă, copiii vor viziona un videoclip de 5
activităţii minute despre Moș Nicolae, disponibil pe site-ul următor: Explicația
https://www.youtube.com/watch?v=ddRvlfNRm7Y;
La centrul Construcții, copiii vor construi o cizmă din lego Frontal Obser-
de îmbinare de culoare galbenă. varea
La centrul Joc de rol, copiii vor construe un atelier de curent
jucării. ă
Apoi se va trece la activitatea matematică din cadrul
Domeniului Științe cu tema „ Cadouri de la Moș Nicolae-
formare de mulțimi după criteriul formei.
Apoi vom desfășura două jocuri.
Un joc de mișcare cu tema: „Unde a ascuns nuielușa Moș
Nicolae? Și un joc distractiv cu tema „Dans spaniol”
4. Desfășurarea Copiii își vor alege centrele după preferința fiecăruia. La Explicația Laptop Obser- Co
activităților O1 centrul Bibliotecă, copiii vor urmări un vidoeclip legat de Frontal varea n-
sărbătoarea Sfântului Nicolae. curen- tinu
O2 La centrul Construcții, aceștia vor îmbinapieselede Lego tă -ă
pentru a construi o cizmă pentru a fi pregătită să se pună
daruri în ea.
La centrul Joc de rol, copiii vor confecționa câteva jucării
simple ca ajutoare ale lui Moș Nicolae.
Se va trece apoi la jocul didactic cu tema „Cadouri de la
O3 Moș Nicolae”-formare de mulțimi după criteriul formei.
În cadrul acestei activități, se vor respecta etapele
specifice unui joc didactic. Chesti-
Introducerea în joc: onarea
Se va aduce o cizmă mare din carton în interiorul orală
căreia se vor găsi o mulțime de cadouri în formă de
pătrat și cerc. .
Anunțarea titlului jocului și a scopului didactic: Frontal Co
Titlul jocului pe care îl vom desfășura este „Cadouri de Explicația Obser n-ti-
la Moș Nicolae”, iar noi va trebui să descoperim va-rea nuă
cadourile aduse de Moș Nicolae și să le grupăm în curent
funcție de forma acestora. ă
Prezentarea materialului didactic:
Educatoarea va dezveli masa din fața copiilor și
împreună vor indica materialele aflate sub material. Cizmă
Acolo se va afla o cizmă din carton colorat, iar în din
interiorul acesteia multe cadouri de difetite forme și carton
mărimi. colorat
Explicarea jocului didactic:
Se vor forma două grupe. O grupă a fetelor și o altă
grupă a băieților. Din fiecare grupă va veni câte un
copil și va scoate cadouri din cimuliță. Apoi le va
așeza pe măsuță în funcție de forma accestora. va
numi forma și va număra cadourile pe care le-a scos
din cizmă.
Fixarea regulilor de joc:
Un copil va repeta regulile de joc:
! Câte un copil va veni în față și grupa cadourile în Demonstr
funcție de formă; ația
! Fiecare răspuns corect va fi recompensat cu o față
zâmbitoare;
! Colegii dintr-o echipă se pot sprijini între ei pentru
a rezolva sarcina;

Executarea jocului didactic:


Educatoarea va demonstra jocul didactic. Apoi se va Exercițiul
realiza un joc de probă. După care fiecare copil va
O4 memrge pentru a desfășura jocul de unul singur.
Complicarea jocului:
Pentru complicarea jocului, educatoarea va ruga
copiii să așeze în ordine crescătoare sau
descrescătoare cadourile așezate.
Încheierea jocului didactic:
Toți copiii vor primi câte un cadou cu un fruct în
interiorul lui. Jocul
Evaluarea jocului didactic:
Educatoarea invită copiii să iși spună părerea în
legătură cu jocul desfășurat. Împreună cu aceștia
concluzionează modul în care au lucrat, îi apreciază și Conversa
le oferă eventuale sfaturi legate de activitatea ția
desfășurată.
5. Obținerea Copiii vor desfășura jocul de mișcare „Dans spaniol” Co
performanțelor O fată și un băiat se ro lua de mâini și vor dansa salsa pe Obser- n-ti-
un fundal muzical. nuielușă varea nuă
Apoi vor desfășura jocul distractiv: „Unde a ascuns Explicația Frontal curent
nuielușa Moș Nicolae”. Un copil va ascunde o nuielușă, ă
iar ceilalți o vor căuta.
Atunci când vor fi aproape să o găsească copilul care a
ascuns-o va spune cald, iar când nu vor fi pe aproape va
spuen rece. Jocul

6. Evaluarea Copiii vor fi apreciați pentru activitățile desfășurate. Frontal Obser-


Educatoarea va face aprecieri verbale individuale și varea
colective cu privire la comportamentul copiilor și vor Explicația Supă de curent
discuta liber pe baza a activităților desfășurate. legume ă
Conver-
sația
7. Încheierea Copiii formează un trenuleț și ies ordonat din sala de
activității grupă.

S-ar putea să vă placă și