Sunteți pe pagina 1din 11

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație


Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică
Testul 1
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați rația progresiei aritmetice  an n1 în care a3  7 și a7  15 .
5p 2. Se consideră funcția f :  , f ( x)  3x  5 . Determinați mulțimea valorilor reale ale lui x
pentru care f ( x)  2 f (1)  4 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuaţia 81x  3.
2
5p 4. Calculați A6 .
P3
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A  0,3 , B(0, 5) și C (4, 1) . Arătați că
triunghiul ACB este dreptunghic isoscel.
tg60o
5p 6. Arătați că  2.
ctg30o  cos 45o
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 2 1 1 0
1. Se consideră matricele A    și I 2   .
  3 2  0 1
5p a) Arătați că det A  1 .
5p b) Demonstrați că A  A  I 2 .
5p c) Determinați matricea X  2   astfel încât AX  I 2  2021A .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x y  xy  5 x  5 y  30 .
5p a) Arătaţi că 5 2021  5 .
5p b) Demonstrați că x y   x  5 y  5  5 , pentru orice numere reale x și y .
5p c) Determinați numerele întregi m și n pentru care m2 n  16 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcţia f :   
, f  x   x2  8 e x .

    
5p a) Arătaţi că f ' x  x  2 x  4 e x , x  .
f '  x
5p b) Calculați lim .
x2 x2
5p c) Demonstrați că x2  8  4e2 x , pentru orice număr real x .
x 1
2. Se consideră funcţia f : \ 1  , f  x   .
x 1
2
1
5p a) Arătați că  f  x  x  1 dx  2 .
1
3
9
5p b) Arătați că  f  x  dx  1  ln 16 .
2
a
1
5p c) Determinați numărul real a  1 astfel încât  f  x  f  x  dx  8 .
'

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 1

Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2021


Proba E. c)
Matematică
Testul 2
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

 1 1 6
5p 1. Arătați că  7  7     1.
 6 7  41
5p 2.Determinați coordonatele punctului de intersecție a graficului funcției f :  , f  x   2x  6
cu graficul funcției g :  , g  x  6  x .

5p 3. Rezolvați în mulțimea numerelor reale ecuația log 7  3x  2   1 .


5p 4. După o ieftinire cu 12% , o tabletă grafică costă 264 de lei. Determinați prețul inițial al tabletei.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele M  2,3 și T  6,5  . Determinați coordonatele
punctului A , știind că A este mijlocul segmentului MT .
5p 6. Arătați că cos60  sin 60  sin 90  sin 30  cos30  1 .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

 a  2 3a  2  1 3  1 1
1. Se consideră matricele A  a    , B , C    , unde a este număr real.
 a 3a  1 3  0 0
5p a) Arătați că det  A 1   4 .
5p b) Demonstrați că A  4   B  B  2  C .
5p c) Determinați numărul natural n pentru care det  A  n   B   4 .
3xy  1
2. Pe mulțimea M   0,   se definește legea de compoziție asociativă x  y  .
x y
5p a) Arătați că 11  2 .
5p b) Calculați  1 2  3  1  2  3  .
5p c) Determinați numerele reale x  M pentru care x  x  2 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

, f  x   x5  x 4  2 x3  1 .
3 3
1. Se consideră funcția f : 
5 4
5p a) Arătați că f '  x   3x  x  1 x  2  , pentru orice număr real x .
2

5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x  0 , situat pe graficul


funcției f .
5p c) Arătați că funcția f este descrescătoare pe intervalul  2,1 .

2. Se consideră funcția f :   
, f  x   x x2  1  3 .
1
5p a) Arătați că   f  x   x  3 dx  0 .
1

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 2

Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
1
5p b) Calculați   f  x  x 
 3 e x dx .
3

0
1
5p c) Determinați numărul real a , a  0 , știind că  f  x  dx  a 5.
2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 2

Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 3
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Arătați că 12 ( )
3 −3 2 + 8 3 3 − 2 =
2. ( )
5p 2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) = x 2 − 2 x + a , unde a este număr real. Determinați numerele
reale a pentru care f ( a ) = 2 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația 9 − x = x − 3 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr din mulțimea numerelor naturale pare de două cifre,
acesta să fie multiplu de 5 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −6,1) și B ( −2,3) . Determinați distanța de la
punctul O la punctul M , unde M este mijlocul segmentului AB .
5p 6. Se consideră triunghiul dreptunghic ABC cu AB = 12 și ipotenuza BC = 20 . Calculați aria
triunghiului ABC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 −3   x 3
1. Se consideră matricele A =   și B ( x ) =   , unde x este număr real.
1 −4   x 4
5p a) Arătați că det A = −1 .
5p b) Determinați numărul real x pentru care A ⋅ B ( x ) = B ( x ) ⋅ A .
5p c) Determinați numerele reale a pentru care det ( aA + B ( a ) ) = 0.
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y = x 2 + xy + y 2 .
5p a) Arătați că 2 ∗ ( −1) =3 .
5p b) Arătați că legea de compoziție „ ∗ ” este comutativă.
5p c) Determinați numărul natural n pentru care n ∗ n = 48 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcția f : ( 0, +∞ ) →  , f ( x )= 3 x 2 − x − 5ln x + 1 .

5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( x − 1)( 6 x + 5) , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x
f ( x ) + 5ln x 1
5p b) Arătați că lim = .
x →+∞ x f '( x ) 2
2 5
( )
5p c) Demonstrați că 3 x − x − 2 ≥ ln x , pentru orice x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2 + 1
2. Se consideră funcția f : ( −2, +∞ ) →  , f ( x ) = .
x+2
2
5p a) Arătați că ∫ ( x + 2 ) f ( x ) dx =
6.
−1
 4
x2 
5p b) Calculați ∫  f ( x ) −  dx .
 x + 2
0 
6
5p c) Determinați numărul natural n , știind că ∫(x )
− 9 f ( x + 1) dx =
n2 .
2

0
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 3
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 4
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Arătați că 2 ⋅ 8,5 + 10,5 : 3,5 =
20 .
5p 2. Determinați numărul real a , știind că punctul A ( 2, − 2 ) aparține graficului funcţiei f :  →  ,
f ( x ) =−3 x + a + 1 .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația 106− 2 x = 1002 .
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea M = {10,20,30, 40,50,60,70,80,90} ,
numărul 10n să fie rațional.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −1, 2 ) și B ( 3, a ) , unde a este număr real.
Determinați numărul real a , știind că dreptele OA și AB sunt perpendiculare.
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB = 12 , BC = 8 și unghiul C de măsură egală cu 30° . Calculați
sin A .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 −4 −5  1 6 
1. Se consideră matricele A =   și B =  .
 0 1 1 2 
5p a) Arătați că det B = −4 .
5p b) Determinați numărul real a pentru care A ⋅ A − B ⋅ B= a ( A + B ) .
5p c) Arătați că, pentru orice număr real x , matricea C ( x=) xA + 2 B este inversabilă.
1
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y= ( 2 x −1)( 2 y −1) + .
2
1 1
5p a) Arătați că 2 ∗ =.
2 2
1
5p b) Determinați numărul real x pentru care ( 4 x ) ∗ =
25 .
4
1 1 1 1
5p c) Calculați 1 ∗ ∗ ∗ ∗ .
2 3 4 5
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcția f : ( −3, +∞ ) →  , f ( x )= x +


4
.
x+3
( x + 1)( x + 5) , x ∈ ( −3, +∞ ) .
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( x + 3)2
5p b) Determinați ecuația asimptotei oblice la graficul funcției f .
5p c) Demonstrați că x 2 + f ( x ) ≥ 1 , pentru orice x ∈ ( −3, +∞ ) .
2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) =( 2 x − 1)( x + 1) .
5
f ( x)
5p a) Arătați că ∫ x + 1 dx = 20 .
1
2
f ( x)
5p b) Calculați ∫ x2
dx .
1
2
1 
5p c) Determinați numărul real a , a ∈  , 2  , știind că
2 
∫ f '( x ) f ( x )dx = 18 .
a

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 4


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 5
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Calculați termenul al cincilea al unei progresii geometrice ( bn )n≥1 , în care b1 = 3 și b2 = −6 .
5p 2. Se consideră x1 și x2 soluțiile ecuației 2 x 2 − 6 x + 1 =0 . Arătați că x1 + x2 − 6 x1 x2 =
0.
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația 2 + 3 27 x + 8 =
1.
5p 4. După o scumpire cu 15% , un produs costă 92 de lei. Determinați prețul produsului înainte de
scumpire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −3,0 ) şi B ( 9, a ) , unde a este număr real.
Determinați numerele reale a pentru care distanța dintre punctele A și B este egală cu 13 .
5p 6. Se consideră triunghiul ABC cu AB= AC = 14 și unghiul B de măsură egală cu 75° . Determinați
aria triunghiului ABC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1 0 x x − 2
1. Se consideră matricele I 2 =   și A ( x ) =   , unde x este număr real.
0 1 1 2 
5p a) Arătați că det ( A (1) ) = 3 .
) 3( A ( x ) − I2 ) .
5p b) Determinați numărul real x pentru care A ( x ) ⋅ A (1=

(
5p c) Arătați că det xA ( x ) − A x 2 ( )) ≥ 0 , pentru orice număr real x .
x+ y
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y= 3 xy − +1 .
3
5p a) Arătați că 1 ∗ 5 =
14 .
5p b) Determinați numărul real x pentru care 3 ∗ x =−52 .
5p c) Determinați numerele naturale n pentru care n ∗ ( 0 ∗ ( 3n ) ) ≥
2n
.
3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) =
−2 x3 − 6 x 2 + 18 x − 49 .
5p a) Arătați că f ' ( x ) =
−6 ( x − 1)( x + 3) , x ∈  .
5p b) Determinați intervalele de monotonie a funcției f .
5p c) Se consideră punctele A ( −2, f ( −2 ) ) și B ( 0, f ( 0 ) ) . Arătați că tangentele la graficul funcției f în
punctele A și B au pantele egale.
2. Se consideră funcția f : ( 0, +∞ ) →  , f ( x ) =+
x ln x − 2 .
3
5p a) Arătați că ∫ ( f ( x ) − ln x ) dx =
0.
1
e
5p b) Calculați ∫ ( f ( x ) − x + 2 ) dx .
1
5p c) Demonstrați că orice primitivă F : ( 0, +∞ ) →  a funcției f este convexă.

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 5


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 6
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1
5p 1. Arătați că − 5=
2.
5−2
5p 2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) = 2 x 2 + 5 x + 2 . Determinați numărul real a pentru care
f (a) = a .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația 3log 4 ( 3 x + 1) =
6.
5p 4. Calculaţi probabilitatea ca, alegând un număr x din mulțimea A = {4, 5, 6, 7, 8, 9} , numărul x 2 să
fie număr impar.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 2, −1) , B ( 4,3) și C ( a, b ) , unde a și b sunt
numere reale. Determinați numerele reale a , b , știind că punctul A este mijlocul segmentului BC .
5p 6. Se consideră triunghiul ABC , dreptunghic în A , cu AB = 9 și AC = 12 . Determinați lungimea
înălțimii din A a triunghiului ABC .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 4 2 1 0
1. Se consideră matricele A =   și I 2 =  .
 3 2 0 1
5p a) Arătați că det A = 2 .
5p b) Arătați că ( A − 2 I 2 ) ⋅ ( A − 4 I 2 ) =
6I2 .
5p c) Determinați matricea X ∈ 2 (  ) pentru care A ⋅ X = 3 A + 4 X .
12 3 3
2. Pe mulțimea M
= ( 0, +∞ ) se definește legea de compoziție x ∗ y = xy − + + .
x+ y x y
5p a) Arătați că 1 ∗ 3 =4.
5p b) Arătați că x ∗ x =x 2 , pentru orice x ∈ M .
5p c) Determinați numărul natural nenul n pentru care ( n ∗ n ) ∗ ( n ∗ n ) =
1.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2
1. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) = .
x − 2x + 2
2

4 (1 − x )
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x∈ .
( )
2
x2 − 2 x + 2
5p b) Determinați ecuația tangentei la graficul funcției f în punctul de abscisă x = 2 , situat pe graficul
funcției f .
f ( x) − f (a)
5p c) Determinați numărul real a pentru care lim = 0.
x →a x−a
 2x
 + 1, x ∈ ( −∞,0]
2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) =  x 2 + 1 .
 ex , x ∈ ( 0, +∞ )

4
5p a) Arătați că ∫ f ( x=
) dx (
e e3 − 1 . )
1

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 6


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
2
5p b) Calculați ∫ xf ( x ) dx .
1
0
5p c) Determinați numărul real a , a > 0 , știind că ∫ f ( x ) dx =
a − ln ( a + 1) .
−a

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 6


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 7
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
2
5p 1. Arătați că media aritmetică a numerelor a = 2, 4 și b= 4 − este egală cu 3 .
5
5p 2. Determinați abscisele punctelor de intersecție a graficului funcției f :  →  , f ( x=
) x 2 + 3x cu
axa Ox .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația 21− 2 x = 32 .
5p 4. In urma unei ieftiniri cu 20% , prețul unui produs a scăzut cu 27 de lei. Determinați prețul
produsului înainte de ieftinire.
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( 0, 4 ) , B ( 6, 4 ) și C ( 0, −4 ) . Știind că punctul D
este mijlocul segmentului AB , arătați că BC = 2OD .
 π 1
5p 6. Se consideră numărul real x ∈  0,  astfel încât cos x = . Arătați că tgx = 2 6 .
 2 5
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 x −1 x 
1. Se consideră matricea A ( x ) =   , unde x este număr real.
 1 −1
5p a) Arătați că det ( A ( 4 ) ) = −7 .
5p b) Determinați numărul real x pentru care det ( A (1) ⋅ A (1) + 2 A ( x ) ) =
11 .
5p c) Determinați numerele reale x și y pentru care A ( 0 ) ⋅ A ( x ) ⋅ A (1) =
3A( y ) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y= 20 x − 21 y +1 .
5p a) Arătați că 1 ∗ 2 =−21 .
5p b) Determinați numărul real x pentru care ( x − 1) ∗ x =1.
5p c) Determinați numerele reale x pentru care x 2 ∗ x ≤ 0 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcția f :  →  , f ( x=
) ( x − 2) ex .
5p a) Arătați că f ' ( x=
) ( x − 1) e x , x∈ .

f ′( x)
5p b) Calculați lim .
x →1 e x −e
5p c) Arătați că ( 2 − x ) e x −1 ≤ 1 , pentru orice x ∈  .
2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x ) = 2 x5 + x 2 − 1 .
1
5p a) Arătați că ∫ ( f ( x) − x ) dx =
−2 .
2

−1
4
f ( x ) − 2 x5 6 − ln 2
5p b) Arătați că ∫ 2x
dx =
2
.
2
1
( f ( x ) − x2 )
2
5p c) Calculați ∫x dx .
4

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 7


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 8
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
2
5p 1. Arătați că ⋅ 0,3 + 3, 2 : 4 =
1.
3
5p 2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x )= 6 − 4 x . Determinați numărul real a , știind că punctul
A ( a, 2a ) aparține graficului funcției f .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația x 2 − 2 x + 16 =
4.
5p 4. Calculați probabilitatea ca, alegând un număr n din mulțimea A = {1, 2,3, ,9} , acesta să verifice
inegalitatea ( n − 2 )( n − 6 ) ≥ 0 .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră punctele A ( −5,0 ) , B ( −1,8 ) . Arătați că triunghiul OAM este
isoscel, știind că M este mijlocul segmentului AB .
5p 6. Se consideră pătratul ABCD astfel încât aria triunghiului ABC este egală cu 2 . Calculați perimetrul
pătratului ABCD .
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
 −3 2   x 2 
1. Se consideră matricele A =   și B ( x ) =   , unde x este număr real.
 −6 4   −7 x − 4 
5p a) Arătați că det A = 0 .
5p b) Determinați numărul real x pentru care det ( B ( x ) ) + det ( B ( 7 ) − A ) =
0.
5p c) Determinați matricea C ∈ 2 ( ) cu proprietatea că xA − A ⋅ B ( x ) =
14C , pentru orice număr real x .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție asociativă x ∗ y= 6 xy − 6 x − 6 y + 7 .
5p a) Arătați că 1 ∗ 3 =
1.
7
5p b) Demonstrați că e = este elementul neutru al legii de compoziție „ ∗ ”.
6
m  m
5p c) Determinați suma numerelor întregi m care verifică inegalitatea ∗  −  ≥ 1 .
2  3
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. Se consideră funcția f : ( 0, +∞ ) →  , f ( x ) = x + + 4 .
3 3
x

5p a) Arătați că f ' ( x ) =
( )(
3 x2 − 1 x2 + 1 ) , x ∈ ( 0, +∞ ) .
x2
5p b) Determinați intervalele de monotonie a funcției f .
5p c) Arătați că funcția f este convexă.
2x
2. Se consideră funcția f : ( −1, +∞ ) →  , f ( x ) = .
x +1
2
5p a) Arătați că ∫ ( x + 1) f ( x ) dx =
4.
0
3
f ( x)
5p b) Calculați ∫ x
dx .
1

1
2
5p c) Arătați că ∫ f ( x ) ⋅ f ( − x ) dx = 4 (1 − ln 3) .
1

2

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 8


Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație
Examenul național de bacalaureat 2021
Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
Testul 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
5p 1. Determinați suma primilor patru termeni ai progresiei aritmetice ( an )n≥1 în care a2 = 5 și a3 = 8 .
5p 2. Se consideră funcția f :  →  , f ( x=
) 3x − 8 . Determinați numerele reale a pentru care
a ⋅ f (a) =
f (1) .
5p 3. Rezolvaţi în mulţimea numerelor reale ecuația log5 ( 25 −=
x ) log5 ( x + 5 ) .
5p 4. Determinați câte numere naturale de două cifre distincte se pot forma cu cifre din mulțimea
A = {2,3,5,9} .
5p 5. În reperul cartezian xOy se consideră dreapta d de ecuație =
y 2 x + a , unde a este număr real.
Determinați numărul real a știind că punctul A ( 2,3) aparține dreptei d .
5p 6. Arătați că 4sin 60° ( tg60° − cos30° ) =3 .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


2 1 1 0 a a
1. Se consideră matricele A =   , I2 =   și B ( a ) =   , unde a este număr real.
 −1 −3  0 1 3 6
5p a) Arătați că det A = −5 .
5p b) Determinați numărul real a pentru care B (1) ⋅ B ( −1) + 3 A = 4B ( a ) .
5p c) Determinați matricea X ∈ 2 (  ) cu proprietatea că X ⋅ ( A − 2 I 2 ) =
B ( 0) .
2. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x ∗ y= ( 2 x − y +1)( 2 y − x +1) .
5p a) Arătați că 3 ∗ 4 =
18 .
5p b) Demonstrați că legea de compoziție „ ∗ ” este comutativă.
5p c) Determinați perechile ( m, n ) de numere naturale pentru care ( 2m ) ∗ n =
13 .
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
2x + 7
1. Se consideră funcția f : ( −5, +∞ ) →  , f ( x ) = .
x+5
3
5p a) Arătați că f ' ( x ) = , x ∈ ( −5, +∞ ) .
( x + 5 )2
5p b) Determinați ecuația asimptotei orizontale spre +∞ la graficul funcției f .
5p c) Determinați abscisa punctului situat pe graficul funcției f în care tangenta la graficul funcției f
este paralelă cu dreapta de ecuație =
y 3x + 5 .
2. Se consideră funcția f : ( 0, +∞ ) →  , f ( x ) =
x−2 x +2.
3
5p a) Arătați că ∫ ( f ( x ) + 2 x ) dx =
8.
1
x −1
5p b) Arătați că funcția f este o primitivă a funcției g : ( 0, +∞ ) →  , g ( x ) = .
x
2
1
5p c) Calculați ∫f dx .
1 ( x2 )
Probă scrisă la matematică M_tehnologic Testul 9
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 1