Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

Școala Gimnaziala Berghin

Profesor : Opriş Andrei

Clasa: a VIII-a

Data: 15.05.

Efectiv: 15 (8 F, 7 B)

Loc de desfășurare: teren handbal (20 x 40 m)

Materiale: 3 mingi de rugby

Teme:

1. Pasa din alergare în grupuri de 5

2. Rezistență în regim aerob

Obiective operaționale (la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili):

Psihomotrice:

O 1. Să paseze din alergare, să aceelereze purtătorul de balon pentru a depăşii restul grupului, iar restul grupului să încetinească pentru
a permite purtătorului de balon sa depăşească

O 2. Să alerge timp de 10 minute, fără să se oprească

Cognitive:

O 3. Să ştie regula de pasă înainte

O 4. Să știe pe ce distanță se execută probele atletice de fond și semifond


Afective:

O 5. Să colaboreze cu colegii și profesorul în desfășurarea exercițiilor

Verigi și Formații de lucru și indicații Metode de


Conținut Dozare Obs
durată metodice evaluare
1. Organizarea -Adunarea și alinierea 15” În linie pe două rânduri
colectivului de -Salutul
elevi -Verificarea echipamentului și a stării de 30”
(1 min) sănătate 15”
-Anunțarea temelor lecției

2. Pregătirea -Alergare ușoară alternată, la fluier, cu diverse 1ʾ Frontală,


organismului sarcini motrice: la un semnal sonor se schimbă formativă
pentru efort sensul alergării, la două semnale consecutive (nivel de
(7 min) se trece rapid în poziția ghemuit, la trei corectitudine
semnale consecutive se execută două sărituri a execuțiilor)
pe verticală 1L
-Mers în cadență 1L
-Alergare ușoară 1L
-Deplasare în poziție fundamentală cu fața spre Coloană câte 2
exteriorul terenului 1L
-Deplasare în poziție fundamentală cu fața spre
interiorul terenului ½L
-Mers ½D
-Joc de glezne ½D
-Mers 1L
-Alergare cu genunchii sus ½D
-Mers fandat ½D
-Mers cu mișcări de relaxare a membrelor
inferioare 1l
-Alergare cu genunchii sus ½L
-Mers ½L
-Alergare cu pendularea gambelor înapoi 1l
-Mers ½D
-Pas săltat ½D
-Mers 1l
-Pas sărit ½D
-Mers cu mișcări de respirație 2x2L Linie pe 4 rânduri
-Alergare lansată p: 30”
mers
2x½L
-Alergare accelerată p: 30”
mers
4ʾ 2 echipe (o echipă de F, o
-Joc de mișcare ”pescarul și plasa” echipă de B)
3. Stând depărtat, brațele îndoite la nivelul 3 x 8T Coloană de gimnastică câte 4 Frontală,
Influiențarea pieptului: formativă
selectivă a T1-2 extensia și arcuirea brațelor, simultan (nivel de
aparatului aplecarea capului înainte cu arcuire corectitudine
locomotor T3-4 întinderea brațelor lateral, extensie – a execuțiilor)
(7 min) arcuire, simultan cu aplecarea capului înapoi
cu arcuire
T5-6 ducerea brațelor sus, extensie arcuire
T7-8 coborârea brațelor

Stând depărtat cu brațele sus: 3 x 8T


T1-2 extensia trunchiului cu arcuire
T3-4 aplecarea trunchiului cu arcuire
T5-6 îndoirea răsucită a trunchiului spre dreapta
cu arcuire
T7-8 îndoirea răsucită a trunchiului spre stânga
cu revenire

Stând:
T1-4 fandări laterale spre stg cu mâinile pe 3 x 8T
genunchi
T5-8 fandări laterale spre dr cu mâinile pe
genunchi

Stând:
T1-4 sărituri drepte cu întoarceri succesive de 3 x 8T
90° spre stânga
T5-8 sărituri drepte cu întoarceri succesive de
90° spre dr

Stând: 2 x 8T
T1-4 ridicarea brațelor prin lateral sus, inspirație
T5-8 coborârea brațelor prin lateral jos, expirație
4. Rezolvarea -Pase în grupuri de 5 de pe loc ( 3 m distanță 2 min Câte 1 minge la fiecare grup Frontală,
temelor lecției între parteneri) formativă
4.1. Pasa în - Pase în grupuri de 5 din alergare 6 x 20 m 3 grupuri de câte 5, se pleacă de
grupuri de 5 p: 30” la linia de fund , pana la
din alergare şi mers cu jumatatea terenului
de pe loc revenire în
(20 min) formația
-Joc bilateral cu temă: aruncarea la poartă din de lucru
săritură 10 min 2 echipe, se joacă două reprize
de 5 minute
4.2. Rezistența -Din stând, la semnal sonor, alergare de durată 10 min 4 grupuri de câte 7 elevi Individuală
în regim aerob în tempo de 60% Formativă
(10 min) (alergare fără
oprire timp
de 10 min)
6. Revenirea -alergare ușoară 1ʾ Coloană câte 1
organismului -mers cu mișcări de respirație 2ʾ
după efort
(3 min)
7. Concluzii, -adunarea 15” Linie pe un rând
aprecieri -evidentieri privind comportarea in lectie; 45”
(2 min) -anunțarea temelor pentru acasă; 1ʾ
-salutul;